49 Malaysia

 • Ledare: Premiärminister Anwar Ibrahim
 • Folkmängd: 33,6 miljoner
 • Antal kristna: 3,1 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Alla etniska malajer förutsätts vara muslimer, enligt definitionen i den malaysiska konstitutionen. Detta innebär att den som konverterar till kristendomen riskerar att bryta mot lagen och straffas enligt sharialagarna.

Kristna med muslimsk bakgrund kan också utsättas för en otrolig press från sina familjer och samhället i stort. Landets politiska instabilitet – det har funnits fyra premiärministrar sedan 2018 – har lett till att fler politiska partier försöker tilltala konservativa islamistiska väljare. Ett konservativt islamiskt politiskt parti har gjort framsteg på både lokal och nationell nivå, och är nu det största partiet, även om det inte sitter vid makten. Partiledare gör regelbundet kritiska uttalanden mot religiösa och etniska minoriteter, däribland kristna.  

Även historiska kristna samfund och ideella organisationer övervakas av myndigheter. Alla grupper som anses vara beredda att evangelisera riskerar att drabbas av särskilda granskningar från myndighetshåll.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden för WWL 2024? 

Det finns exempel på kristna som vill byta religionstillhörighet i officiella dokument, från islam till kristendom – men som fått avslag. I ett försök att hejda framväxten av det mer islamiska politiska partiet, beslutade den sittande regeringen, att fortsätta betona islam och gynna malajisk/islamcentrerad politik. Många observatörer hade hoppats att regeringen i stället skulle ha genomfört positiva reformer.  Den diskriminering och marginalisering som malaysiska kristna upplever fortsätter att vara utbredd och visar inga tecken på att avta.

 

Så utsätts olika grupper

Etniska malajer som konverterar från islam är de som är mest utsatta för förföljelse. Men även andra kristna grupper, som katoliker och metodister, övervakas av myndigheterna, medan icke-traditionella kristna grupper blir måltavlor för förföljelse då de har fler konvertiter bland sina medlemmar än de traditionella samfunden.

 

 • Privatlivet
  13,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  11,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  2,4
  MAX = 16,7

 • 64
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige