9 Iran

 • Ledare: Ali Hoseini Khamenei
 • Folkmängd: 82,0 miljoner
 • Antal kristna: 800 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Islamisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia

I motsats till de närliggande arabiska länderna kring Persiska viken, är regimen det största hotet mot kristna i Iran.

Den iranska regimen ser Iran som en islamsk stat grundad på shia-islam och arbetar aktivt för att utbreda dess inflytande i landet. Kristna och andra minoriteter ses som ett allvarligt hot.

Även om det finns en del rapporter om att kristna konvertiter med muslimsk bakgrund utsätts för påtryckningar från sin familj och närsamhället, så är det iranska samhället betydligt mindre fanatiskt än dess ledarskap. Det beror delvis på att den mer moderata och mystiska sufismen (gren inom islam) har stort inflytande, men också på den stolthet som det iranska folket känner för sin förislamiska persiska kultur.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Shia-islam är officiell statsreligion och alla lagar måste ligga i linje med den officiella tolkningen av sharialagen.

Diktatorisk paranoia: Regimen vill bevara makten för att bevara värderingarna från den islamiska revolutionen 1979. Kristendomen ses som västerländskt hot mot landets islamiska identitet.

 
Förföljelsen i Iran

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund utstår den värsta förföljelsen. De förföljs framför allt av myndigheter, men även av den egna familjen och närsamhället. Myndigheter ser konvertiter som ett hot mot landets islamska regim.

Pastorer och ledare för kristna konvertiter arresteras, åtalas och döms till långa fängelsestraff för ”brott mot säkerheten”. De historiskt kristna grupperna armenier och assyrier erkänns och skyddas av staten, men behandlas som andra klassens medborgare. De tillåts inte heller att ha kontakt med kristna konvertiter, eller låta dem delta i gudstjänster. 

Exempel

 • Under rapporteringsperioden för WWL 2018 arresterades minst 67 kristna. Många kristna (särskilt konvertiter) har förföljts och dömts till långa fängelsestraff. Andra väntar fortfarande på sin dom. Under tiden förödmjukas deras familjer offentligt.
 • Flera husförsamlingar attackerades under rapporteringsperioden. De flesta av dem har i dag splittrats och fungerar inte längre som husförsamlingar.
 • En kristen konvertit i sydöstra Iran misshandlades av sin kusin på grund av sin tro på Kristus. En annan fick avstå lön för sitt arbete, när hans klienter hotade att rapportera hans konvertering till regimen. Det finns troligen många fler exempel på denna typ av förföljelse, men många incidenter rapporteras inte för att undvika repressalier.
 • Kristna ledare från de armeniska och assyriska församlingarna tvingas ibland att rapportera till regimen om medlemmarna i sina församlingar.

 

  Be...

 • För de farsitalande kyrkor som stängts och deras ledare som har fängslats. Be att de ska kunna visa på Jesu kärlek till sina medfångar och vakter.
 • Att lagen om religionsfrihet införs i landet. Alla muslimer som lämnar islam hotas av dödsstraff. 
 • För kristna konvertiter som lämnat islam. De möter stort motstånd från den egna familjen då det ses som en stor skam att konvertera.

 

 • Privatlivet
  14,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,3
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  15,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,4
  MAX = 16,7

 • 85
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige