8 Iran

 • Ledare: Ali Hoseini Khamenei
 • Folkmängd: 83,6 miljoner
 • Antal kristna: 800 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Islamisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia

Den iranska regeringen ser konvertering från islam till kristendom som ett försök från västvärlden att underminera det muslimska styret i landet. Kristna från muslimsk bakgrund förföljs mest, framför allt av myndigheterna men även av familjen och samhället.

Underjordiska kyrkor blir ofta plundrade, och deras ledare och deltagare har arresterats och dömts till långa fängelsestraff för ”brott mot nationens säkerhet”. Många iranier är bara muslimer på pappret, och därför möter kristna från dessa familjer större acceptans. Kristna som däremot kommer från familjer som följer islam mer strikt, möter mer förföljelse i hemmet. Kristna från armeniska och assyriska samhällen erkänns och skyddas av staten, men de betraktas som andra klassens medborgare. De tillåts inte att berätta om Jesus för andra, och de får inte tala persiska under sina gudstjänster.

Förföljelsen har varit fortsatt extrem i landet, med en liten ökning av antalet rapporterade våldsincidenter. Spridningen av covid-19 har slagit hårt mot landet, och många kristna är i desperat behov av mat och bistånd. Försök att begränsa virusets spridning har också försvårat kommunikationen mellan kristna, och allt mer av gemenskap och lärjungaträning måste skötas online.

Många iranska fångar, inklusive några som har fängslats för sin tro, släpptes i ett försök att minska spridningen av covid-19 på överfulla fängelser. Dock blev många kristna kvar i fängelserna, och man fortsatte att döma andra kristna till fängelse.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna med muslimsk bakgrund är mest utsatta för förföljelse från myndigheterna och samhället. Kontrollen från regeringen är hårdast i storstadsområden, medan landsbygden övervakas mindre. Trots det ger anonymiteten i städer de kristna större frihet när det gäller att ordna möten och aktiviteter, än vad de har på landsbygden där den sociala kontrollen är större.

Sedan regeringen började sikta in sig på vanliga medlemmar och inte enbart ledarna i kyrkorna, har kristna kvinnor blivit allt mer sårbara för förföljelse från regeringen. Våldtäkt är olagligt, men för att en person ska kunna åtalas för brottet måste våldtäktsoffret ha fyra manliga ögonvittnen och två kvinnliga. I praktiken ger det immunitet för dem som använder sexuellt våld för att förfölja kristna kvinnor. Kvinnor som inte bär den obligatoriska klädnaden på offentliga platser, hijab och löst sittande kläder som döljer kroppen, kan straffas med böter eller spöstraff. Kristna kvinnor möter också diskriminering på arbetsmarknaden.

Till skillnad från kristna kvinnor, ses inte kristna män som ”missledda” utan som att de medvetet har gjort felaktiga val. Därför blir deras straff hårdare, och risken att de utsätts för fysiskt våld och tortyr är större. Kristna män sätts ofta i fängelse under lång tid och med fruktansvärda förhållanden. Många flyr till väst, vilket leder till att den iranska kyrkan får färre erfarna och mogna manliga ledare.

 

  Be...

 • Be för kristna som lever isolerat. Många kristna vågar inte dela sin tro med någon i omgivningen, eller känner inte till några andra kristna. De är beroende av resurser online för att lära sig mer om Gud.
 • Be för kristna som är fängslade för sin tro. Förhållandena i Irans fängelser är mycket dåliga, och pandemin har gjort problemen värre.
 • Be för dem som försvarar kristnas rättigheter i Iran, både inom och utanför landet. Be att människor ska lyssna på dem, och be att Gud ska beskydda dem.

 

 • Privatlivet
  14,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  15,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,6
  MAX = 16,7

 • 86
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige