9 Iran

 • Ledare: Ali Hoseini Khamenei
 • Folkmängd: 82,8 miljoner
 • Antal kristna: 800 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Islamisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund utstår den värsta förföljelsen. De förföljs framför allt av myndigheter, men även av den egna familjen och närsamhället. 

I motsats till de närliggande arabiska länderna kring Persiska viken, är regimen det största hotet mot kristna i Iran. Myndigheter ser konvertiter som ett hot mot landets islamska regim, då man menar att det är ett försök av västvärlden att underminera islam.

Pastorer och ledare för kristna konvertiter arresteras, åtalas och döms till långa fängelsestraff för ”brott mot landets säkerhet”. De historiskt kristna grupperna armenier och assyrier erkänns och skyddas av staten, men behandlas som andra klassens medborgare. De tillåts inte att ha kontakt med kristna konvertiter, som heller inte får delta i deras gudstjänster.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Shia-islam är officiell statsreligion och alla lagar måste ligga i linje med den officiella tolkningen av sharialagen.

Diktatorisk paranoia: Regimen vill bevara makten för att bevara värderingarna från den islamiska revolutionen 1979. Kristendomen ses som västerländskt hot mot landets islamska identitet.


Exempel

 • Under rapporteringsperioden för World Watch List 2020 arresterades minst 169 kristna. Många kristna (särskilt konvertiter) har förföljts och dömts till långa fängelsestraff. Andra väntar fortfarande på sin dom. Under tiden förödmjukas deras familjer offentligt.
 • Flera husförsamlingar attackerades under rapporteringsperioden. De flesta av dem har i dag splittrats och fungerar inte längre som husförsamlingar.
 • Det förekommer att säkerhetsvakter går hem till föräldrar till tonårsflickor som deltagit i husförsamlingsmöten och rapporterar att de har umgåtts med män på ett opassande sätt. Att skambelägga ogifta kvinnor är ett effektivt sätt att fläcka ner deras rykte och skada deras sociala status, speciellt i konservativa områden.

 

 

  Be...

 • För de farsitalande kyrkor som stängts och deras ledare som har fängslats. Be att de ska kunna visa på Jesu kärlek till sina medfångar och vakter.
 • För kristna konvertiter som lämnat islam. De möter stort motstånd från den egna familjen då det ses som en stor skam att konvertera.

 

 • Privatlivet
  14,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  15,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,4
  MAX = 16,7

 • 85
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige