15 Irak

 • Ledare: Tf premiärminister Adil Abd al-Mahdi
 • Folkmängd: 40,4 miljoner
 • Antal kristna: 202 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Den assyriska kyrkan, den syriskortodoxa kyrkan, syriskkatolska kyrkan, kaldeisk katolska kyrkan och armenisk-ortodoxa kyrkan påverkas alla starkt av förföljelse, framför allt från radikala islamistiska grupper. De möter också förföljelse från myndigheter och statstjänstemän.

I centrala och södra delen av Irak är det många kristna som döljer kristna symboler, som kors, eftersom det kan leda till trakasserier och diskriminering vid vägspärrar/kontroller, universitet, arbetsplatser eller offentliga myndigheter. Även kristna i den irakiska kurdiska regionen (IKR) rapporteras ha tagit bort kristna symboler från sina bilar för att inte dra till sig ovälkommen uppmärksamhet.

Sedan flera år tillbaka har det katolska seminariet inte kunnat arrangeras i Bagdad, på grund av hot om kidnappningar och attacker från islamistiska extremister. Seminariet hålls nu i den kurdiska regionen i Irak.

Även pingstkyrkor, evangeliska kyrkor och baptistiska kyrkor i Bagdad och Basra påverkas starkt av förföljelse från radilala islamistiska grupper och upplever regelbundet diskriminering från myndigheterna. Kristna blir ofta måltavlor i centrala och södra Irak. Hädelselagar används mot kristna som misstänks evangelisera bland muslimer.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund upplever framför allt stark press från släktingar. Många håller sin tro hemlig, eftersom de riskerar att hotas av familjemedlemmar, klanledare och samhället i stort. Konvertiter riskerar att förlora sin arvsrätt eller möjligheten att gifta sig. Att öppet lämna islam leder till svåra situationer för kristna över hela landet, även i den mer moderata kurdiska regionen.  

Att byta från ett samfund till ett annat (till exempel att gå från en ortodox kyrka till en evangelikal församling) bestraffas ofta genom att personen nekas olika rättigheter och riskerar att förlora sitt jobb. Ledare för ortodoxa och katolska kyrkor vägrar många gånger viga par som besöker evangelikala församlingar.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Radikala islamistiska grupper vill göra landet helt islamskt. Anti-västerländska, och därmed anti-kristna, uppfattningar har gett upphov till upptrappat våld mot kristna.

Etniska motsättningar: Stammen och klanen är viktig, och sätter press på kristna som konverterat från islam.

Organiserad korruption och brottslighet: Kidnappningar, gisslantaganden och olagligt övertagande av kristnas hus är vanligt förekommande. Korruptionen är utbredd och förekommer på alla nivåer i samhället.

Diktatorisk paranoia: Politiska ledare fokuserar starkt på att förbli vid makten, vilket leder till att det inte går att upprätthålla ett pluralistiskt samhälle. 

 

Exempel

 • Under rapportperioden för WWL 2020 dödades tre kristna konvertiter med muslimsk bakgrund på grund av sin tro. Av säkerhetsskäl kan inga fler detljer ges.
 • Vid två olika tillfällen i december 2018 hotade militanta islamister kristna i Bartella och Qaraqosh. Islamisterna hotade den syrisk-ortodoxa prästen Benham Benoka och tryckte en pistol mot hans huvud. Lokal polis eller myndigheter kom inte till undsättning och hans försök att få till en utredning gav inget resultat.
 • I maj 2019 blev två äldre kristna kvinnor våldsamt attackerade i sitt hem i Bartella. Mamman, 89 år, och dottern, 69 år, var tvungen att läggas in på sjukhus och smycken och andra värdesaker stals. Denna händelse ses som en del i en systematisk kampanj mot kristna med mål att driva bort dem från området.

 

  Be...

 • Be för de unga i Irak. Be att de ska vara ljus och salt i sitt land ochs tå stadigt, trots svåra omständigheter.
 • Be för arbetet i norra Irak med att förbättra människors levnadsvillkor. Be att familjer ska kunna återvända.

 

 • Privatlivet
  14,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  5,6
  MAX = 16,7

 • 76
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige