13 Irak

 • Ledare: President Barham Salih
 • Folkmängd: 39,3 miljoner
 • Antal kristna: 225 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Våldsamma religiösa grupper som Islamska Staten (IS) är kända för att rikta in sig mot religiösa minoriteter genom kidnappningar och mord. 

Även om IS har förlorat sitt fäste i Irak är rörelsens ideologi inte död, och ett stort antal IS-krigare uppskattas ha försvunnit in bland befolkningen. 

Islamska ledare bidrar till förföljelsen mot kristna, ofta genom hatpredikningar i moskeér. Det förekommer också att kristna har hotats eller uppmanats av regeringstjänstemän att lämna landet. Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter hård press att återvända till islam av familjemedlemmar, släktingar eller klanledare.

Det förekommer att kriminella nätverk kidnappar kristna, med ekonomiska och religiösa motiv.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Radikala islamistiska grupper vill göra landet helt islamskt. Anti-västerländska, och därmed anti-kristna, uppfattningar har gett upphov till upptrappat våld mot kristna.

Etniska motsättningar: Stammen och klanen är viktig, och sätter press på kristna som konverterat från islam.

Organiserad korruption och brottslighet: Kidnappningar, gisslantaganden och olagligt övertagande av kristnas hus är vanligt förekommande. Korruptionen är utbredd och förekommer på alla nivåer i samhället.

Diktatorisk paranoia: Politiska ledare fokuserar starkt på att förbli vid makten, vilket leder till att det inte går att upprätthålla ett pluralistiskt samhälle. 

 

Förföljelsen i Irak

Den assyriska kyrkan, den syriskortodoxa kyrkan, syriskkatolska kyrkan, kaldeisk katolska kyrkan och armenisk-ortodoxa kyrkan påverkas alla starkt av förföljelse, framför allt från islamistiska rörelseser. De möter också förföljelse från myndigheter och statstjänstemän.

I centrala och södra delen av Irak är det många kristna som döljer kristna symboler, som kors, eftersom det kan leda till trakasserier och diskriminering vid vägspärrar/kontroller, universitet, arbetsplatser eller offentliga myndigheter. Även kristna i den irakiska kurdiska regionen (IKR) rapporteras ha tagit bort kristna symboler från sina bilar för att inte dra till sig ovälkommen uppmärksamhet.

Sedan flera år tillbaka har det katolska seminariet inte kunnat arrangeras i Bagdad, på grund av hot om kidnappningar och attacker från islamistiska extremister. Seminariet hålls nu i den kurdiska regionen i Irak.

Även pingstkyrkor, evangeliska kyrkor och baptistiska kyrkor i Bagdad och Basra påverkas starkt av förföljelse från fanatiska islamistiska rörelser och upplever regelbundet diskriminering från myndigheterna. Kristna blir ofta måltavlor i centrala och södra Irak. Hädelselagar används mot kristna som misstänks evangelisera bland muslimer.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund upplever framför allt stark press från släktingar. Många håller sin tro hemlig, eftersom de riskerar att hotas av familjemedlemmar, klanledare och samhället i stort. Konvertiter riskerar att förlora sin arvsrätt eller möjligheten att gifta sig. Att öppet lämna islam leder till svåra situationer för kristna över hela landet. Men det är också riskfyllt att konvertera i den kurdiska regionen, som följer en lika radikal tolkning av islam.

Att byta från ett samfund till ett annat (till exempel att gå från en ortodox kyrka till en evangelikal församling) bestraffas ofta genom att personen förlorar olika rättigheter och dessutom riskerar att förlora sitt jobb. Ledare för ortodoxa och katolska kyrkor vägrar många gånger viga par från evangelikala församlingar.

 

Exempel

 • Den 23 december 2016 dödades tre kristna och två skadades, i en attack riktad mot två butiker som sålde alkohol. Kristna i området menar att attacken var riktad mot kristna, speciellt med tanke att dådet skedde precis före jul och att det bara är kristna som säljer alkohol i Irak.
 • I januari 2017 hittades åtta kroppar under befrielsen av Qaraqosh, som före IS framfart hade en kristen majoritet. Kropparna tillhörde förmodligen kristna och visar på IS brutalitet. Några av dem hade dödats över ett år tidigare, andra mer nyligen.
 • En kristen änka och hennes tonårsson hölls fångna av IS i Mosul, och i november 2016 tvingades de konvertera till islam. De lyckades senare att fly staden. Minst 58 kristna hölls fångna av IS i Mosul under rapporteringsperioden för WWL 2018, och de saknas fortfarande. Om de blivit bortförda eller har dödats är okänt.
 • Flera incidenter inträffade under rapporteringsperioden, där kristna konvertiter med muslimsk bakgrund attackerades, torterades eller kidnappades av sina familjer.
 • Tusentals kristna fortsätter söka efter en trygg plats att bo på, i eller utanför landet.
 • Ett stort antal kristna har fått sina hus eller egendomar förstörda eller beslagtagna under det att städerna de kommer ifrån har befriats.
 • Enligt Middle East Concern höll en av Iraks högst ansedda imamer i den shiamuslimska regeringen ett tal, där han fastslog att kristna, judar och andra religiösa minoriteter antingen måste konvertera till islam, betala en religiös skatt (jizya) eller bli dödade. Shejk Alaa Al-Mousawi kallade även kristna för ”otrogna” och ”polyteister” och underströk behovet av jihad. Som svar på detta skrev nästan 200 irakiska kristna familjer under en stämning, som anklagar honom för att hetsa till våld mot kristna.

 

  Be...

 • För präster och pastorer i Irak, att de får vara levande exempel på Guds närvaro. 
 • Tacka för dem som lyckas återvända till sina byar på Nineveslätten. Be också för dem som fortfarande inte kan återvända – och för dem som inte vet var de ska ta vägen. 
 • Tacka för de uppmuntrande rapporter vi får höra från södra delarna av Irak, där många möter Jesus. Be att Gud förser folket med goda herdar.

 

 • Privatlivet
  13,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,4
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  8,1
  MAX = 16,7

 • 79
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige