11 Irak

 • Ledare: President Barham Salih
 • Folkmängd: 41,5 miljoner
 • Antal kristna: 175 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Efter många år av våld har en osäker fred kommit till Irak. Under 2020 uppstod dock våldsamma protester, vilket utlöste förföljelse mot kristna.

Kristna med muslimsk bakgrund håller ofta sin tro hemlig på grund av förföljelsen som de riskerar att möta från sin närmaste familj, klanledare och samhället i stort. Kristna konvertiter riskerar att förlora arvsrätt eller rätten att gifta sig. De får inte gifta sig med kristna, eftersom de enligt lagen fortfarande anses vara muslimer.

Islamiska extremister är fortfarande aktiva i Irak, där de attackerar och kidnappar kristna. Regeringen diskriminerar också kristna i olika sammanhang, på arbetsplatserna och genom olika kontroller. Hädelselagar kan användas mot dem som försöker sprida evangeliet. 

Våldet, som kristna utsätts för, har ökat och blivit grövre under det senaste året. Det är orsaken till att Irak har stigit på listan från femtonde till elfte plats på World Watch List. Det har rapporterats om kyrkor som har stängts efter attacker från Turkiet i norra Irak, och antalet kristna som förts bort har också ökat.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna med muslimsk bakgrund är mest sårbara för angrepp och andra former av förföljelse i Irak.

IS är ökända för sin fruktansvärda behandling av kvinnor, särskilt när det gäller att ta sexslavar från religiösa minoriteter. Även om IS inte längre har landet i ett järngrepp, lever arvet från deras framfart kvar och många kvinnor är traumatiserade av sina erfarenheter. Kvinnor som har konverterat till kristendomen från islam är mest sårbara, men kvinnor som är gifta med manliga konvertiter utsätts också för mycket förföljelse. En kvinnlig kristen konvertit, gift med en muslim kan utsättas för våldtäkt, sättas i husarrest eller förbjudas att lämna landet. Kvinnliga konvertiter från islam får inte gifta sig med kristna män.

Kristna män i Irak, speciellt de med muslimsk bakgrund, utsätts för olika former av våld. Kristna män i centrala och södra Irak har tvingats att lämna sina arbeten, särskilt om de arbetar för utländska organisationer eller är anställda på högre nivåer i samhället (till exempel i statliga företag). I norr får kristna ofta kämpa för att få arbete och utnyttjas i arbetslivet. Eftersom män oftast är familjeförsörjare i det irakiska samhället, påverkas hela familjen av diskrimineringen på arbetsmarknaden.

 

"I denna kris påminns vi återigen om hur svaga vi är som människor och hur mycket vi behöver Herrens frälsning."

- Fader Ammar i Irak

 

  Be...

 • Be för ett genombrott i Irak och ett slut på våldet. Be Herren att skapa fred mellan de kristna och de som förföljer dem.

 • Be att Gud ska dra Iraks ledare till sig och tala i deras hjärtan. Be att de ska få visdom att leda sitt land med rättfärdighet och barmhärtighet.

 • Prisa Gud för de fantastiska möjligheter som människor upplever när det gäller att dela med sig av evangeliet. Be om en helig törst och hunger efter Gud bland Iraks folk.

 

 • Privatlivet
  13,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,2
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,8
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  11,5
  MAX = 16,7

 • 82
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige