31 Centralafrikanska republiken

 • Ledare: President Faustin-Archange Touadéra
 • Folkmängd: 5,0 miljoner
 • Antal kristna: 3,8 miljoner
 • Religion: Kristendom / Islam / Animism
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Organiserad korruption


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Trots att de kristna utgör tre fjärdedelar av befolkningen i Centralafrikanska republiken är de ändå utsatta för förföljelse. Sedan 2013 har landet varit indraget i konflikter och strider.

Större delen av landet är ockuperat av beväpnad milis, som är ansvarig för ett stort antal brott mot de mänskliga rättigheterna. När kristna ledare offentligt har fördömt våldet har de blivit hotade. De har fått sina kyrkor plundrade och satta i brand. Konflikter inom landet har resulterat i att tusentals kristna har förlorat sina hem och sin försörjning, och många lever i läger för internflyktingar.

Kristna konvertiter möter ytterligare press från sina familjer. Kvinnor och flickor kan sättas i husarrest för att förhindra att de träffar andra kristna. De kan också tvingas att gifta sig med en mycket äldre muslimsk man. Det finns rapporter om att det ibland finns kristna mammor som bara tillåts delta i gudstjänster om deras barn skickas till moskén. Lokalsamhället brukar ofta frysa ut kristna konvertiter och det förekommer att konvertiterna hotas med våld för att få dem att avsäga sig sin kristna tro.

Våldet är fortfarande extremt i Centralafrikanska republiken. Detsamma gäller strategiska attacker, vilket ökar pressen på de kristna både offentligt och privat, något som förvärras av att motståndet mot församlingar ökat. Under tiden förvärras den humanitära situationen i landet, vilket gör livet ännu svårare för utsatta kristna.

 

Så utsätts olika grupper

Förföljelsen mot kristna är allvarligast i de norra och östra delarna av landet, där muslimerna är i majoritet och där utbrytargrupper från rebellgruppen Séléka är verksamma. De kristna är särskilt utsatta för risker i den östra delen av landet, vid gränsen mot Sudan.

 

 • Privatlivet
  9,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  9,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  11,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,6
  MAX = 16,7

 • 68
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige