25 Mauretanien

 • Ledare: President Mohamed Ould Abdel Aziz
 • Folkmängd: 4,5 miljoner
 • Antal kristna: 10 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Semipresidentiell republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Organiserad korruption

Mauretaniens officiella benämning är ”den islamska republiken Mauretanien” och regimen har utnämnt sig själv som beskyddare av islam.

Radikala imamer bidrar till att samhället radikaliseras, och militanta islamister är verksamma i landet. Kastsystem diskriminerar mauretanier med mörkare skinn och dem som inte följer islam, däribland kristna. Inflytandet av radikal islam ökar, och regeringen har vidtagit åtgärder för att implementera sharialagar i landet. Därmed står regeringen bakom en stor del av förföljelsen mot kristna. Kristna riskerar att bli attackerade av militanta grupper, till exempel al-Qaida, och kristna med muslimsk bakgrund utsätts för att starkt socialt förtryck.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Islamism är den dominerande politiska ideologin i landet. Särskilt icke-muslimer får utstå hot och förföljelse av islamistiska grupper.

Organiserad korruption och brottslighet: Korruption förekommer överallt, och det finns ingen demokratisk kultur som skyddar medborgarnas rättigheter.

Etniska motsättningar: Det görs försök att tvinga på kristna konvertiter traditioner som är uppblandade med islamska värderingar och hederskulturen är utbredd.

Diktatorisk paranoia: Den nuvarande regimen är fast besluten att behålla makten och försöker stärka sin legitimitet bland islamska grupper, dels genom att förfölja kristna och dels genom ekonomiskt stöd till wahhabitiska grupper.

 

Förföljelsen i Mauretanien

Kristna med muslimsk bakgrund från ursprungsbefolkningen möter intensiv förföljelse, speciellt på landsbygden. De blir bannlysta, möter våld och riskerar dödsstraff för apostasi, det vill säga avfall från islam.

Att evangelisera är förbjudet, och även kristna gästarbetare riskerar att straffas.

På grund av den restriktiva omgivningen är det i praktiken omöjligt att fira gudstjänst öppet.

 

Exempel

 • Många kristna konvertiter med muslimsk bakgrund vågar inte låta döpa sig, i rädsla för att bli upptäckta och anklagade för apostasi, avfall från islam. Alla dop måste ske i hemlighet.
 • De katolska kyrkor som finns i landet får inte renovera exteriören, men däremot tillåts de att renovera interiören. Andra kristna samfund är förbjudna att bygga kyrkor.

 

  Be...

 • Att kyrkan i Mauretanien ska växa i andlig mognad. Be att troende ska sätta hela sin tillit till Jesus.
 • För kristna analfabeter, främst kvinnor, som söker Gud men har en begränsad tillgång till Bibeln, och behöver kreativa sätt för att kunna ta del av Guds ord.
 • För försoning och enhet i ett delat land med orättvisa sociala strukturer. Be om en övernaturlig förmåga att förlåta.

 

 • Privatlivet
  13,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,2
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,6
  MAX = 16,7

 • 67
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige