20 Mauretanien

 • Ledare: President Mohamed Cheikh El Ghazouani
 • Folkmängd: 4,7 miljoner
 • Antal kristna: 10 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Den restriktiva miljön i Mauretanien gör det omöjligt för kristna att samlas öppet, i synnerhet för dem som har konverterat från islam. De utsätts för en mycket stor press från sina familjer och samhället.

I Mauretaniens stamkultur ses det inte bara som ett religiöst svek att lämna islam, utan också som ett svek mot klanen och familjen. I en sådan kultur går det därför inte att fira dop, kristna bröllop eller begravningar. De som konverterar till kristendomen kan ställas inför rätta, eftersom det är olagligt att lämna Islam. Även för utlänningar är det riskabelt att utöva den kristna tron offentligt. Det skulle kunna betraktas som ett försök att konvertera andra till kristendomen, vilket kan leda till åtal.

Trycket på kristna i Mauretanien har ökat under det senaste året, på grund av en skärpning av hädelse- och konverteringslagarna. Kristna har upplevt ett växande motstånd inom livets alla områden, förutom inom familjelivet som fortfarande är på samma nivå. Den kraftigaste ökningen gäller våld, något som kan bero på att fler incidenter rapporteras.

 

  Be...

 • Be om en förändrade lagar i Mauretanien, så att det inte längre blir olagligt att lämna islam.

 • Be om styrka och beskydd för alla nykristna. Be om respekt från de nykristnas familjer.

 • Be att möjligheter öppnar sig för kristna att dela med sig av evangeliet till andra på ett säkert sätt.

 

 • Privatlivet
  14,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,9
  MAX = 16,7

 • 71
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige