23 Mauretanien

 • Ledare: President Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani
 • Folkmängd: 5,0 miljoner
 • Antal kristna: 11 100
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Stamantagonism / Etno-religiösa motsättningar


Rapporter   Böneämnen
 

Mauretanien är ett starkt islamiskt land och kristna är mycket begränsade i hur de kan leva ut sin tro. För kristna konvertiter med muslimsk bakgrund är det näst intill omöjligt.

Kristendomen ses som ett negativt västerländskt inflytande, och kristna konvertiter möter ren fientlighet både från myndigheter och från sina familjer. Att lämna islam är juridiskt straffbart och enligt straffbalken leder det till dödsstraff, även om det inte finns några kända exempel på avrättningar under senare år. Hotet kvarstår dock. Konvertiter riskerar att bli utstötta från sina familjer och sina hem, och riskerar att förlora sitt levebröd. De kan till och med bli utvisade ur landet. Närvaron av islamistiska grupper utgör också ett hot mot dem som lämnar islam. Dop kan bara hållas i hemlighet, men många konvertiter väljer att inte döpa sig på grund av de fruktansvärda konsekvenser det skulle innebära om detta skulle upptäckas.

Västerländska kristna gästarbetare lämnas i stort sett ifred, men evangelisation är strängt förbjuden och riskerar att leda till åtal. Att samlas för bön eller gudstjänst får enbart ske på särskilda platser. En majoritet av de kristna i landet kommer från Afrika söder om Sahara och riskerar att utsättas för diskriminering i arbetslivet både på grund av sin härkomst och på grund av sin tro. Regeringens ”arabiseringspolitik” gör det svårare för utländsk arbetskraft, särskilt för kristna.

Även om den ökade tillgången till internet och sociala medier hjälper konvertiter att få kontakt med andra kristna, är detta fortfarande förenat med svårigheter på grund av långsam teknisk utveckling i många regioner, samt brist på integritet inom familjer.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden för WWL 2024?

Inte mycket har förändrats för de kristna i landet under rapporteringsperioden för World Watch List 2024. Landets strikta islamiska kultur innebär att det fortsatt är mycket farligt för kristna konvertiter, och kristna gästarbetare möter många utmaningar. Det finns inga indikationer på att situationen kommer att förbättras inom den närmaste tiden. Den övergripande politiska, ekonomiska och sociala situationen i Mauretanien gör landet gynnsamt för radikala islamister, vilket innebär att situationen för de kristna i landet riskerar att bli ännu svårare.

Allt fler mauretanier studerar utomlands, och samtidigt ökar tillgången till internet, vilket kan leda till en större öppenhet bland unga.

 

Så utsätts olika grupper

Stam- och familjebanden är särskilt starka på landsbygden, men även i huvudstaden Nouakchott kan trycket på konvertiter från islam till kristendom vara högt. Militanta islamister är särskilt aktiva i de östra gränsregionerna och utgör ett hot mot kristna.

 

 • Privatlivet
  14,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,2
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,3
  MAX = 16,7

 • 72
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige