5 Libyen

 • Ledare: Premiärminister Abdul Hamid Dbeibeh
 • Folkmängd: 7,0 miljoner
 • Antal kristna: 35 400
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Övergångsregering
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar / Organiserad korruption


Rapporter  Artiklar  Böneämnen

Libyen är i praktiken ett laglöst land där både inhemska kristna och kristna från andra länder utsätts för extremt våld. Utan någon central regering som upprätthåller lag och ordning ligger den verkliga makten hos islamistiska extremistgrupper och inom den organiserade brottsligheten. Dessa grupper attackerar och kidnappar kristna, och några kristna har dödats.

Risken är stor att kristna libyer med muslimsk bakgrund utsätts för intensiva påtryckningar och övergrepp från både familj och samhället i stort, för att få dem att återgå till islam. Det förekommer till och med att konvertiter dödas. Risken är stor att kristna som öppet uttrycker sin tro och försöker dela evangeliet med andra arresteras eller attackeras av extremistgrupper.

Ett stort antal flyktingar från Afrika söder om Sahara passerar genom Libyen i försök att nå Europa. Många är kristna, och deras tid i landet innebär stora risker. De utsätts ofta för trakasserier och hot från de islamiska extremistgrupperna, det händer även att kristna förs bort och används som slavar av organiserade kriminella grupper. En del skickas rakt i händerna på dessa gäng av människosmugglare.

 

Vad har förändrats under 2022?

Libyen har minskat ett par poäng i World Watch List 2023, jämfört med förra årets lista. Minskningen beror främst på en minskning av inrapporterat våld, även om poängen i våldskategorin är fortsatt mycket hög. Förföljelsen mot kristna betraktas som extrem.

Även om Libyen stabiliserats i viss utsträckning, och det varit mindre direkta konflikter under förra året, så är den totala utsattheten för kristna fortfarande extremt hög.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna migranter i Libyen löper stor risk att utsättas för misshandel, kidnappning och slaveri.

Inhemska kristna med muslimsk bakgrund riskerar att utsättas för våld från islamistiska extremistgrupper, särskilt i de områden där de är mest aktiva, till exempel i huvudstaden.

 

 • Privatlivet
  15,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  15,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  15,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  9,1
  MAX = 16,7

 • 88
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige