4 Libyen

 • Ledare: Premiärminister Abdul Hamid Dbeibeh
 • Folkmängd: 6,7 miljoner
 • Antal kristna: 34 600
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Övergångsregering
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar / Organiserad korruption


Rapporter  Artiklar  Böneämnen

När en person i Libyen lämnar islam för att följa Kristus, möter de ett enormt tryck från sina familjer att avsäga sig tron. De blir utfrysta av sina grannar och samhället, och riskerar att bli lämnade hemlösa, arbetslösa och ensamma.

Den som delar sin kristna tro med någon annan blir ofta rapporterad, arresterad och riskerar att utsättas för misshandel och våld. Libyen har ingen central regering, och därför tillämpas lagar olika i olika områden, vilket påverkar förföljelsen av kristna. De lever under ett konstant hot att kidnappas eller avrättas. För att vara säker som kristen i Libyen måste man hålla sin tro hemlig.

Konvertiter som lämnar islam utsätts för systematisk förföljelse – förföljelsen både tolereras och förväntas i samhället. Brist på legalt skydd gör att församlingar för kristna gästarbetare, som haft samma lokal i årtionden, plötsligt kan bli vräkta utan anledning.

 

Så utsätts olika grupper

Även om det finns cirka 35 000 kristna i landet är det bara en mycket liten del av dem som är libyer, de flesta kristna är invandrare eller gästarbetare. Kristna är sårbara i hela Libyen, oavsett om de är födda och uppväxta i landet, är gästarbetare, eller om de är flyktingar.

Kristna i Libyen som har konverterat från islam är särskilt utsatta för förföljelse från omgivningen  och har liten möjlighet att undkomma farliga situationer. En kvinnas vittnesmål har inte samma rättsliga tyngd som en mans, vilket bland annat innebär att sannolikheten är liten att rättvisa skipas om hon utsätts för sexuella övergrepp på grund av sin tro.

 

 • Privatlivet
  15,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  15,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  15,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  11.5
  MAX = 16,7

 • 91
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige