4 Libyen

 • Ledare: Statschef Fayez al-Sarraj (ordförande i det FN-stödda presidentrådet)
 • Folkmängd: 6,5 miljoner
 • Antal kristna: 38 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Övergångsregering
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Militanta islamistiska grupper och organiserad brottslighet är de främsta bakomliggande orsakerna till förföljelsen mot kristna i Libyen.

Kristna tillhör en mycket liten minoritet i landet, som främst består av emigrantarbetare eller flyktingar som försöker ta sig till Europa via Medelhavet.

Kristna emigranter från länder söder om Sahara möter inte bara intolerans från befolkningen i allmänhet, utan möter också rasfördomar. Sedan Gaddafi regimens fall 2011 har landet snabbt översvämmats av militanta islamistiska grupper, som utgör ytterligare ett hot mot Libyens kristna.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter starka påtryckningar från samhället och förföljs av familj och släkt. Inbördeskriget har skapat ett tillstånd av anarki och laglöshet, där kristna kan attackeras utan att förövarna riskerar påföljd. Främst attackeras kristna av kriminella grupper som är involverade i människohandel eller av militanta islamister.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Efter Gaddafis fall fick en mängd radikala islamska grupper ökat inflytande och kontroll över samhället.

Organiserad korruption och brottslighet: Några av de islamistiska militanta grupperna samarbetar med, eller agerar själva som, kriminella grupper och är därmed inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter.

 

Förföljelsen i Libyen

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund utsätts för intensiva och våldsamma påtryckningar från både familj och samhälle för att få dem att avsäga sig sin kristna tro.

Kristna från andra afrikanska länder, främst länder söder om Sahara, är många gånger måltavlor för olika islamistiska terrorgrupper och kriminella organisationer. Kristna kidnappas och det har förekommit att kristna har dödats med brutala metoder. De som inte dödas utsätts ofta för trakasserier, hålls inspärrade och tar emot hot från radikala islamister.

Kristna som är öppna med sin tro och som delar evangeliet med andra riskerar att arresteras och utsättas för våld. Libyen saknar ett enhetligt centralt styre som kan upprätthålla lag och ordning, något som har gjort situationen farlig för de kristna i landet.

Våldet mot kristna ligger på en hög nivå, och de utsätts för en inhuman och förnedrande behandling.

 

Exempel:

 • Kristna migranter som hålls fängslade i Libyen ska enligt rapporter ha blivit våldtagna och misshandlade. En majoritet av dem kommer från afrikanska länder söder om Sahara. Våldet mot dem är inte begränsat till kristna, men de kristna utsätts ofta för diskriminering och våldsammare behandling än andra.

 

  Be...

 • För det ökande antalet kristna med muslimsk bakgrund i Libyen, särskilt de som är isolerade från andra kristna. Be om beskydd över kristna som är nya i tron, och att de ska få möjlighet att växa och fördjupa sig i tron. 
 • Att många får höra evangeliet genom arabiska satellitkanaler och webbsändningar.
 • Att Gud stör Islamiska Statens planer i Libyen och att han uppenbarar sin nåd och suveränitet för dem.

 

 • Privatlivet
  15,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  15,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  15,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  9,6
  MAX = 16,7

 • 87
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige