3 Libyen

 • Ledare: Premiärminister Abdul Hamid Dubaybah
 • Folkmängd: 7,1 miljoner
 • Antal kristna: 35 100
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Övergångsregering
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Stamantagonism / Organiserad korruption


Rapporter  Artiklar  Böneämnen

Libyen är i praktiken ett laglöst land där både inhemska kristna och kristna från andra länder utsätts för extremt våld. Den utbredda kriminaliteten gör att kristna blir måltavlor.

Libyen fortsätter att vara politiskt instabilt. En stor del av landet befinner sig i en bestående anarki, styrd av miliser som är kopplade till regeringen i västra delen av landet eller till den libyska nationella armén i öst. Båda parter har starka islamistiska influenser. Kriminaliteten gör att kristna lätt blir måltavlor och utsätts för våld.

Kristna konvertiter från islam utsätts för intensiva och våldsamma påtryckningarna från sin familj och sin omgivning, för att förmå dem att återvända till islam. De riskerar att bli satta i husarrest, att attackeras, kidnappas, utsättas för sexuellt våld eller dödas. Det är otroligt farligt för konvertiter att samlas till gudstjänst och församlingslivet är nästintill obefintligt.

Även kristna som inte är libyer eller konvertiter är i riskzonen. Kristna från andra delar av Afrika är måltavlor för extremistgrupper. Kristna har kidnappats och i några uppmärksammade fall blivit brutalt dödade. Kristna från Afrika söder om Sahara, där många kommer till Libyen som flyktingar för att försöka ta sig till Europa, utsätts för ytterligare risker. Då de inte har någon officiell status är risken stor att de kidnappas och utsätts för trafficking. Extremistgrupper riktar också in sig på kristna från denna grupp.

Libyska kvinnor som konverterar från islam utsätts för allvarlig förföljelse i hemmet och i samhället. Det räcker med att en kvinna misstänks för att vara intresserad av kristen tro för att riskera att hamna i husarrest, utsättas för sexuella övergrepp, tvångsäktenskap eller till och med dödas. Det är samtidigt svårt för dem att fly, då det är svårt för en kvinna i Libyen att vara självständig.

Kristna män möter mycket mer fysiskt våld jämfört med kvinnliga konvertiter. De riskerar att förlora sina arbeten, utsättas för fysisk och psykisk misshandel och riskerar att bli vräkta från sina hem. Då det är männen som vanligtvis försörjer familjen påverkar detta hela släkten. Det är i praktiken omöjligt för kristna konvertiter att träffa andra kristna, om inte hela deras familj har konverterat.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden för 2023?

Libyen fortsätter att vara en av de farligaste platserna i världen för kristna. I år ökade våldet som riktas mot kristna, jämfört med förra året. Det är uppenbart att det inte finns någon säker del av Libyen för kristna. Att tro på Jesus är tillräckligt för att utsättas för påtryckningar och våld.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna är som mest utsatta i de delar av Libyen där radikala islamister är aktiva. Denna osäkerhet leder till att många utländska kristna undviker att resa i landet över huvud taget. Konvertiter är dessutom sårbara i samhälle och sin familj. Kristna flyktingar, som arresteras och fängslas när de försöker ta sig till Europa, riskerar att kidnappas, tvingas till tungt arbete eller att sälja sex.

 

 • Privatlivet
  15,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  16,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  15,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,2
  MAX = 16,7

 • 91
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige