4 Libyen

 • Ledare: Statschef Fayez al-Sarraj (ordförande i det FN-stödda presidentrådet)
 • Folkmängd: 6,7 miljoner
 • Antal kristna: 34 500
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Övergångsregering
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Det finns ingen yttrandefrihet, ingen religionsfrihet och väldigt begränsade möjligheter att ha offentliga kyrkor i Libyen. Även om det finns cirka 35 000 kristna i landet är det bara en mycket liten del av dem, uppskattningsvis 150 stycken, som är libyer. Den allra största delen av de kristna består av invandrare eller gästarbetare.

Kristna libyer med muslimsk bakgrund utsätts för intensiva, och ibland våldsamma, påtryckningar från sin släkt och omgivning att avsäga sig sin tro. De, liksom utländska kristna, riskerar även att bli bortrövade eller mördade av militanta islamister och kriminella grupper.

Att dela sin tro är olagligt i Libyen och de som försöker dela sin kristna tro med andra riskerar att fängslas. Utan en central regering har landet i princip blivit laglöst. Chansen att rättvisa skipas när kristna attackeras eller dödas är mycket liten.

Kristna som emigrerar till Libyen från Afrika söder om Sahara riskerar också att bli hållna i förvar där de utsätts för övergrepp, tortyr och utpressning från människohandlare. Kristna tvingas ofta till slavarbete eller prostitution. Våldet fortsätter att öka i Libyen och det finns flera bekräftade fall av attacker, även där kristna har dödats. Förföljelsen har blivit värre i alla aspekter av livet.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna i hela landet befinner sig i riskzonen, men är särskilt utsatta i områden där det finns islamistiska extremister. Grupper som är lojala mot IS är fortfarande närvarande i regionerna runt Sirte. Andra extremistgrupper har tagit kontroll över områdena i och runt huvudstaden Tripoli. Utländska kristna undviker ofta att resa överhuvudtaget, men framför allt i områden där det kan finnas kontrollstationer.

Kristna i Libyen som har konverterat från islam är särskilt utsatta för förföljelse från omgivningen  och har liten möjlighet att undkomma farliga situationer. En kvinnas vittnesmål har inte samma rättsliga tyngd som en mans, vilket bland annat innebär att sannolikheten är liten att rättvisa skipas om hon utsätts för sexuella övergrepp på grund av sin tro. Det används ibland som ett slags straff för kristna kvinnor. Överlag har kvinnor en lägre position i Libyen än män.

Kristna män riskerar att utsättas för våld. De som emigrerar från Afrika söder om Sahara kidnappas ofta och blir tvingade till slaveri eller hålls som gisslan mot lösen. Männen är försörjarna i Libyen och därför drabbas hela familjen om en kristen man förlorar sitt jobb, blir bortrövad eller tvingas fly.

 

  Be...

 • De kristna i Libyen befinner sig under extrem press, särskilt de som har blivit arresterade på grund av sin tro. Be om beskydd och att de ska släppas fria.
 • Be för dem som sitter vid makten i Libyen. Be om fred, stabilitet och ett slut på inbördeskriget. Åratal av anarki och maktkamp har krävt många liv och urholkat hoppet för framtiden. Kristna och andra minoriteter har blivit väldigt utsatta på grund av den laglösa situationen.
 • Be för nya konvertiter som har blivit döpta. Be att de ska känna glädje över att de har funnit Jesus och hitta en gemenskap med andra kristna.

 

 • Privatlivet
  15,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  15,4
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  15,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  12.4
  MAX = 16,7

 • 92
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige