4 Libyen

 • Ledare: Statschef Fayez al-Sarraj (ordförande i det FN-stödda presidentrådet)
 • Folkmängd: 6,6 miljoner
 • Antal kristna: 36 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Övergångsregering
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Militanta islamistiska grupper och organiserad brottslighet är de främsta bakomliggande orsakerna till förföljelsen mot kristna i Libyen.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund utsätts för intensiva och våldsamma påtryckningar från både familj och samhälle för att få dem att avsäga sig sin kristna tro.

Kristna från andra afrikanska länder, främst länder söder om Sahara, är många gånger måltavlor för olika islamistiska terrorgrupper och kriminella organisationer. Kristna kidnappas och det har förekommit att kristna har dödats med brutala metoder. De som inte dödas utsätts ofta för trakasserier, hålls inspärrade och tar emot hot från radikala islamister.

Kristna som är öppna med sin tro och som delar evangeliet med andra riskerar att arresteras och utsättas för våld. Libyen saknar ett enhetligt centralt styre som kan upprätthålla lag och ordning, något som har gjort situationen farlig för de kristna i landet.

Våldet mot kristna ligger nu på en extrem nivå, och de utsätts för en inhuman och förnedrande behandling.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Efter Gaddafis fall fick en mängd radikala islamska grupper ökat inflytande och kontroll över samhället.

Etniska motsättningar: Det Libyska samhället är konservativt och baseras på stamtillhörighet. Att konvertera till kristendom från islam ses inte enbart som ett svek mot islam utan även mot familjen och stammen. Immigranter från regionen söder om Sahara utsätts för våldsam diskriminering och rasism. 

Organiserad korruption och brottslighet: Några av de islamistiska militanta grupperna samarbetar med, eller agerar själva som, kriminella grupper och är därmed inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter.

 

Exempel:

 • På grund av det allvarliga säkerhetsläget för kristna konvertiter med muslimsk bakgrund kan rapporter om dessa inte publiceras.   
 • Kristna migranter som hålls fängslade i Libyen ska enligt rapporter ha blivit våldtagna och misshandlade. En majoritet av dem kommer från afrikanska länder söder om Sahara. Våldet är inte begränsat till kristna, men de kristna utsätts ofta för större grad av diskriminering och våldsammare behandling än andra.
 • Slaveri och människohandel fortsätter förekomma, trots de tidigare internationella protesterna i samband med att CNN publicerade en video i november 2017 som visade en slavauktion av människor från länder söder om Sahara.

 

  Be...

 • För det ökande antalet kristna med muslimsk bakgrund i Libyen, särskilt de som är isolerade från andra kristna. Be om beskydd över kristna som är nya i sin tro, och att de ska få möjlighet att växa och fördjupa sig i tron. 
 • Att många får höra evangeliet genom arabiska satellitkanaler och webbsändningar.
 • Om fred i Libyen. Militanta grupper, organiserad brottslighet och politiska motsättningar gör livet mycket svårt för befolkningen.

 

 

 • Privatlivet
  15,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  15,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  15,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  11,3
  MAX = 16,7

 • 90
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige