8 Jemen

 • Ledare: President Abd Rabu Mansur Hadi
 • Folkmängd: 28,9 miljoner
 • Antal kristna: Några tusen
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Övergångsregering
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Militanta islamistiska gruppers inflytande har ökat avsevärt under kriget, och utgör den största drivkraften för förföljelse mot kristna i landet.

Regimen bidrar till, och upprätthåller, ett strikt islamistisk system som betraktar alla medborgare som muslimer.

Konflikter och det våld och politiska kaos som präglar landet har skapat ett maktvakuum på flera områden, något som gör det möjligt för islamistiska extremister från al-Qaida och IS att utvidga sin verksamhet, vilket leder till att kristna med muslimsk bakgrund och kristna utlänningar kidnappas och/eller dödas.

Konvertiter vars kristna tro upptäcks, utstår stark förföljelse från sina släktingar, men också från klanledare och lokala imamer.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Islam är statsreligion enligt landets konstitution, och sharia är källan till all lagstiftning. Att försöka omvända någon till en annan religion än islam är förbjudet, det är också förbjudet för muslimer att konvertera.

Etniska motsättningar: Stamsamhället är utbrett och klanledare/stamäldste driver igenom lag och rättvisa enligt stammens traditioner, ofta baserade på islamsklag, oavsett vad landets nationella lagar säger.

Organiserad korruption och brottslighet: Korruption bland statstjänstemän och myndigheter är vanligt. Statliga myndigheter är sammankopplade med olika klaner, som blir starkt favoriserade.

 

Förföljelsen i Jemen

Kyrkan i Jemen består framför allt av en inhemsk kristen gemenskap med muslimsk bakgrund. De måste leva ut sin tro i hemlighet. Kristna konvertiter förföljs av myndigheterna (bland annat genom arresteringar och förhör), av sin familj och av radikala islamistiska grupper som hotar den som lämnat islam med döden, om de inte återkonverterar.

Kvinnor får enligt lag inte gifta sig med män som inte tillhör deras stam, något som drabbar kristna. Att bryta mot den lagen kan straffas med döden, alternativt förvisning från området.

Kristna drabbas av den humanitära krisen i landet. Nödhjälp distribueras i huvudsak av muslimska organisationer och lokala moskéer, och det finns rapporter om att de diskriminerar dem som inte anses vara rättrogna muslimer.

 

Exempel:

 • Områden som kontrolleras av radikala muslimer eller som ”befriats” av sunnitiska styrkor (som stöds av Saudiarabien och västerländska allierade) är extra svåra för kristna.
 • Situationen är väldigt kaotisk på grund av inbördeskriget, vilket gör det svårt att rapportera om våldsamma incidenter mot kristna. Flera lokala kristna har undflytt döden genom att fly.
 • Förtrycket och förföljelsen från familjemedlemmar har lett till att flera kristna konvertiter har flytt landet.

 

  Be...

 • Att kriget och orättfärdigheten ska ta slut. Be att de kristna ska orka fortsätta lita på Gud och vara ljus i mörkret 
 • Att mat, vatten och säkerhet tryggas för de boende i Jemen och att hjälpen även når de kristna som ofta missgynnas. 
 • Att kristna med muslimsk bakgrund, som lever ut sin tro i hemlighet, får mod och uthållighet.

 

 • Privatlivet
  16,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  16,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  16,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  3,1
  MAX = 16,7

 • 86
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige