5 Jemen

 • Ledare: Dr. Rashad Muhammad al-Alimi
 • Folkmängd: 31,8 miljoner
 • Antal kristna: Några tusen
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Övergångsregering
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Stamantagonism / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Att följa Jesus i Jemen fortsätter att vara extremt farligt. Samhället är starkt islamiskt, konservativt och stambaserat. Den som konverterar från islam riskerar döden eller att förvisas.

De flesta kristna i Jemen är konvertiter med muslimsk bakgrund. Eftersom det är förbjudet att konvertera från islam tvingas de kristna att hemlighålla sin tro. Om deras tro upptäcks riskerar de kraftig förföljelse från familjen, myndigheter och radikala islamistiska grupper. Det kan handla om att tvingas till skilsmässa, förlora vårdnaden om sina barn, arresteras och förhöras eller till och med dödas.

Den humanitära kris som ligger bakom det tioåriga inbördeskriget i Jemen har också ökat trycket på de kristna. Nödhjälp distribueras främst genom lokala muslimska grupper och moskéer, och det finns misstankar om att alla som inte är troende muslimer diskrimineras vid utdelningen.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden för WWL 2024?

Jemen har gått ner två placeringar i årets World Watch List, men det beror på att förföljelsen har ökat i Libyen och Eritrea. Situationen för kristna i Jemen är oförändrad, och att följa Jesus fortsätter vara extremt farligt.

 

Så utsätts olika grupper

Oavsett var i Jemen du bor är det farligt att vara kristen. Även i mer ”liberala” områden, som storstäder, kan det innebära allvarliga konsekvenser att öppet visa sin tro.

Förtrycket är särskilt starkt för konvertiter i landets norra delar, som kontrolleras av väpnade rebellrörelser. Dessa områden är hårdare bevakade. Utbredd fattigdom gör att angiveriet är stort, i hopp om att få bättre hjälp av lokala myndigheter. Huthirebellernas interna säkerhetsstyrkor har en underrättelseenhet som syftar till att utrota de som har lämnat islam. Al-Qaidas aggressiva expansion i landets södra delar gör det extra svårt för kristna på landsbygden i regionen.

I Jemens starkt patriarkala samhälle har kvinnor få rättigheter och kontrolleras hårt av sina familjer. Detta gör det svårt för dem att upptäcka kristendomen eftersom alla ovanliga aktiviteter snabbt blir granskade. Detta gäller även användning av mobiltelefoner eftersom de ofta delas mellan familjemedlemmar, därför blir färre kvinnor och flickor kristna.

Män i sin tur löper större risk att utsättas för förföljelse i det offentliga rummet, så som arbetslöshet, misshandel, fängelse eller död. Detta kan ha förödande inverkan på hela familjen, som riskerar att hamna i ekonomiska svårigheter och exploatering. Kristna män (som inte dödas för sin tro) har svårigheter på grund av sin låga status i samhället. Pastorer och församlingsledare riskerar att fängslas och torteras. På grund av dessa påtryckningar är det många kristna som flyr landet.

 

 • Privatlivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  16,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  5,9
  MAX = 16,7

 • 89
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige