8 Jemen

 • Ledare: President Abd Rabu Mansur Hadi
 • Folkmängd: 29,6 miljoner
 • Antal kristna: Några tusen
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Övergångsregering
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Militanta islamistiska gruppers inflytande har ökat avsevärt under kriget, och utgör den största drivkraften för förföljelse mot kristna i landet.

Kyrkan i Jemen består framför allt av en inhemsk kristen gemenskap med muslimsk bakgrund. De kan bara leva ut sin tro i hemlighet. Kristna konvertiter förföljs av myndigheterna (bland annat genom arresteringar och förhör), av sin familj och av radikala islamistiska grupper som hotar den som lämnat islam med döden, om de inte återkonverterar.

Kvinnor får enligt lag inte gifta sig med män som inte tillhör deras stam, något som drabbar kristna. Att bryta mot den lagen kan straffas med döden, alternativt förvisning från området.

Kristna drabbas av den humanitära krisen i landet. Nödhjälp distribueras i huvudsak av muslimska organisationer och lokala moskéer, och det finns rapporter om att de som inte anses vara rättrogna muslimer diskrimineras.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Islam är statsreligion enligt landets konstitution, och sharia är källan till all lagstiftning. Att försöka omvända någon till en annan religion än islam är förbjudet, det är också förbjudet för muslimer att konvertera.

Etniska motsättningar: Stamsamhället är utbrett och klanledare/stamäldste driver igenom lag och rättvisa enligt stammens traditioner, ofta baserade på islamsk lag, oavsett vad landets nationella lagar säger.

Diktatorisk paranoia: Jemen har varit en diktatur under större delen av de senaste decennierna. I vissa rebellkontrollerade områden ses religiösa minoriteter som ett hot och de frihetsberövas, däribland kristna.

 

Exempel:

 • Ett antal kristna frihetsberövades under rapportperioden för WWL 2020. Enligt källor sker detta ofta på grund av en kombination av religiösa och icke-religiösa orsaker.
 • Ett tiotal kristna utsattes för psykiska eller fysiska övergrepp på grund av sin tro. Hotet kommer oftast från familjen eller närmaste omgivningen.
 • Ett flertal kristna tvingades fly från sina hem och bosätta sig på en annan ort i landet, detta eftersom de riskerade att dödas på grund av sin tro samt av krigsrelaterade orsaker. 

 

  Be...

 • Det pågåendekriget och svälten är innebär en svår situation för alla, även kristna. Be att de ska få den nödhjälp de behöver för att överleva.
 • Om beskydd för kristna med muslimsk bakgrund, som förföljs av sin familj och sin omgivning.

 

 • Privatlivet
  16,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  16,4
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  16,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  2,6
  MAX = 16,7

 • 85
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige