3 Jemen

 • Ledare: Dr. Rashad Muhammad al-Alimi
 • Folkmängd: 31,2 miljoner
 • Antal kristna: Några tusen
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Övergångsregering
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Det är extremt farligt att vara kristen i Jemen, på grund av landets strikta islamistiska lagar och närvaron av militanta islamistiska grupper. De allra flesta invånarna är muslimer och det är olagligt att konvertera från islam till kristendomen.

I Jemen är stamsamhället starkt, och gruppens lagar förbjuder stammedlemmarna att lämna den. Kristna konvertiter löper därför stor risk för att dödas, utöver risken att bli utstötta av sina familjer och den klan/stam de tillhör.

Kristna konvertiter, så kallade ”avfällingar”, hotas till döden av islamistiska extremistgrupper som al-Qaida och IS, om de inte återvänder till islam. I andra områden, däribland de områden som kontrolleras av huthier, riskerar konvertiter fängelse. Det finns rapporter om att kristna utsatts för fysisk och psykisk tortyr i fångläger.

De flesta kristna med muslimsk bakgrund väljer att utöva sin tro i hemlighet. De kan inte mötas på grund av risken att grannarna ska anmäla dem till lokala myndigheter. Att öppet visa kristna symboler kan direkt leda till fängelse, fysisk misshandel eller till och med avrättning.

Alla jemeniter påverkas av den humanitära krisen i landet, som orsakats av det pågående inbördeskriget, men jemenitiska kristna är dubbelt utsatta eftersom nödhjälp mestadels distribueras genom lokala muslimer och moskéer, som uppges diskriminera alla som inte anses vara hängivna muslimer. Inflytande från militanta islamister förvärrar de inhemska kristnas redan utsatta ställning.

 

Vad har förändrats under 2022?

Jemen har stigit två platser på World Watch List på grund av en liten ökning av antalet rapporterade våldsincidenter mot kristna, vilket självklart begränsar möjligheterna för ett gemensamt kristet församlingsliv. Pressen på konvertiter är på extrema nivåer och berör livets alla områden. Kristna i Jemen utsätts för fysiska och psykiska övergrepp, sexuella trakasserier och våldtäkter samt tvångsäktenskap

 

Så förföljs olika grupper

Det finns en stark närvaro av terrorgruppen al-Qaida på landsbygden i landets södra delar, vilket gör området särskilt farligt för kristna. Konvertiter från islam till kristendom har också rapporterat att pressen är större i de shiitiska huthikontrollerade områdena i norr jämfört med de områden som kontrolleras av den sunnimuslimska Hadi-regeringen.

 

 • Privatlivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  16,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  5,9
  MAX = 16,7

 • 89
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige