7 Jemen

 • Ledare: President Abd Rabu Mansur Hadi
 • Folkmängd: 30,2 miljoner
 • Antal kristna: Några tusen
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Övergångsregering
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Kristna i Jemen håller vanligtvis sin tro hemlig, eftersom de riskerar dödsstraff om de blir upptäckta. Att lämna islam är förbjudet, och alla jemeniter betraktas som muslimer av myndigheterna.

Det är inte bara myndigheterna som förföljer kristna. Kristna med muslimsk bakgrund lever under dödshot från militanta islamister, och klaner kan döda eller bannlysa den som konverterar till kristen tro. Det pågående kriget, den humanitära krisen och spridningen av corona påverkar alla medborgare i Jemen, men kristna är dubbelt sårbara eftersom nödhjälp ofta distribueras genom organisationer som använder lokala muslimska ledare för att ge bistånd. Det finns uppgifter om att alla som inte bedöms vara rättrogna muslimer diskrimineras. Det finns också berättelser om jemenitiska kristna som har vägrats vård på sjukhus med bristande resurser.

Förföljelsen är fortfarande extrem i nästan alla livets områden. Det finns relativt få rapporter om våld mot kristna i Jemen; några indikationer på att det har försämrats något det senaste året finns dock. Men det är nästan omöjligt att kunna bekräfta våldsamma attacker, dels på grund av det pågående kriget, dels på grund av säkerhetsläget för de kristna, dels på grund av svårigheter att kommunicera med dem som är kristna i hemlighet. Det är mycket sannolikt att det förekommer våld som inte rapporteras.

 

Så förföljs olika grupper

Kristna från en muslimsk bakgrund är mest sårbara för förföljelse. De är nu den största gruppen av den kristna befolkningen i Jemen, eftersom kriget har fått kristna utlänningar och migranter att lämna landet. Den södra delen av landet, där al-Qaida har stor närvaro, är särskilt farlig.

Kvinnor i Jemen har få rättigheter och är hårt övervakade, och kristna kvinnor med muslimsk bakgrund är särskilt sårbara. De isoleras ofta från alla andra människor, och om deras nya tro blir upptäckt blir de bortgifta som andra eller tredje hustru till en muslimsk man och hålls som gisslan i sitt nya hem. Unga flickor utsätts för tvångsgifte, eftersom det inte finns någon nedre åldersgräns för att få gifta sig. Våldtäkt inom äktenskapet är inte ett brott enligt lagen. Om en kristen kvinna tvingas skilja sig från en muslimsk man, förlorar hon sannolikt vårdnaden om sina barn till sin man eller någon muslimsk släkting.

Män löper större risk än kvinnor att dödas, kidnappas, torteras eller förlora jobbet på grund av sin tro. De löper också större risk att fängslas av lokala myndigheter, och har större risk att utsättas för förföljelse i det offentliga livet, medan kvinnor har större risk att drabbas av förföljelse i det privata livet. Yngre män är mer sårbara för förföljelse än äldre, på grund av hierarkin i samhället. Pojkar så unga som 10 år kan tvingas gå med i en milis.

 

”Vi som är kristna har ett hopp som hjälper oss, med vissheten om att morgondagen kommer att bli bättre, och att vi genom Herrens vilja kommer att ta oss igenom detta och all ångest och fruktan som omger oss.”

- Nasser, kristen i Jemen

 

  Be...

 • Be för Jemens folk, efter ett år där kriget har fortsatt samtidigt som översvämningar, gräshoppsinvasioner och covid-19 har drabbat landet. Be att landet ska få fred och att människor ska kunna börja återuppbygga sina liv.
 • Be för dem som är kristna i hemlighet och för hemliga husförsamlingar, att de ska få vishet och förmåga till urskiljning när de stöttar varandra.
 • Be för dem som tar stora risker när de förser sökande och nykristna med stöd och hjälp i lärjungaskapet. Be för deras säkerhet när de reser genom krigsområden, och att Gud ska använda dem för att utrusta nya ledare över hela landet.

 

 • Privatlivet
  16,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  16,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  16,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  3,9
  MAX = 16,7

 • 87
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige