23 Turkmenistan

 • Ledare: President Gurbanguly Berdimuhamedow
 • Folkmängd: 5,9 miljoner
 • Antal kristna: 70 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik, auktoritär
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Islamistiskt förtryck

Det finns två huvudsakliga källor till förföljelse av kristna i Turkmenistan - staten och den muslimska kulturen.

Den statliga förföljelsen kommer från polisen, säkerhetspolisen och från lokala myndigheter, som regelbundet deltar i kyrkans gudstjänster och övervakar religiösa aktiviteter. Den allmänna islamska kulturen gör livet särskilt svårt för dem som konverterar till kristendomen.

 

Förföljelsens grundorsak

Diktatorisk paranoia: Endast religiösa aktiviteter som myndigheterna står bakom är tillåtna. Medlemmar av protestantiska kyrkor ses ofta som medlemmar i en främmande sekt vars syfte är att störta regeringen, därför tillåts inte dessa grupper.

Islamiskt förtryck: Kristna med muslimsk bakgrund förföljs och utsätts ibland för våld från omgivningen, för att de ska vända tillbaka till islam. En del konvertiter hålls instängda av sina familjer under långa perioder, misshandlas och kan till slut bli förvisade från sina samhällen.

 

Förföljelsen i Turkmenistan

Även i rysk-ortodoxa och armenisk-apostoliska kyrkor övervakas söndagsgudstjänsterna. Det råder begränsning av både tryckning och import av kristen litteratur. Kristna med muslimsk bakgrund utsätts för förföljelse både från stat och familj, vänner och samhälle. Kristna i oregistrerade kyrkor drabbas regelbundet av polisrazzior där de hotas, grips och bötfälls.

 

Exempel

 • I april 2018 fänslades ett antal konvertiter efter att polisen gjorde en razzia mot hemmet där de träffades för gudstjänst. Efter förhör släpptes samtliga, men de har varit konstant övervakade sedan dess.
 • Kontrollen av kyrkor har skärpts sedan en ny lag infördes 2016.
 • Familjer med konvertiter, det lokala muslimska samhället och myndigheterna stör och hindrar ofta kyrkans aktiviteter.

 

  Be...

 • Om beskydd för husförsamlingarna i Turkmenistan, som allt oftare är måltavlor för polis och myndigheter. 
 • Om en ökad frihet i landet. Turkmenistan anses vara ett av de mest restriktiva länderna i världen. Offentlig tillbedjan är otänkbart och evangelisation är straffbart.
 • Om beskydd och uthållighet för kristna konvertiter. De möter den värsta förföljelsen av kristna i Turkmenistan.

 

 • Privatlivet
  14,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  10,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,3
  MAX = 16,7

 • 69
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige