23 Turkmenistan

 • Ledare: President Gurbanguly Berdimuhamedow
 • Folkmängd: 5,9 miljoner
 • Antal kristna: 71 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik, auktoritär
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Islamistiskt förtryck

Förföljelsen mot kristna i den starkt islamska staten Turkmenistan kommer till stor del från myndigheter, som begränsar församlingslivet genom skarpa restriktioner. Församlingar som inte är registrerade får utstå polisrazzior, hot, arresteringar och böter.

Det förekommer även gudstjänsterna inom rysk-ortodoxa och armeniska kyrkor övervakas. Det råder restriktioner när det gäller tryckning och import av kristen litteratur. Kristna som kommer från muslimsk bakgrund upplever stark press från familjer, vänner och grannar att förneka sin tro.

Trots att landet har sjunkit en placering från förra årets World Watch List, handlar det i praktiken bara om små förändringar för kristna i Turkmenistan. Det återstår fortfarande stora utmaningar för dem som följer Jesus, i synnerhet på grund av restriktioner och övervakning från staten, men även genom press på konvertiter att återgå till islam.

 

Så utsätts olika grupper

Myndigheternas förtryck förekommer över hela landet, men kristna med muslimsk bakgrund möter större press på landsbygden.

 

  Be...

 • Be om en lättnad av de hårda restriktionerna gentemot kyrkor i Turkmenistan.

 • Be för den fysiska, psykiska och andliga hälsan hos församlingsledare. De står i en uppgift som kan medföra stor press.

 • Be om beskydd för kristna med muslimsk bakgrund. Be att förvandlingen i deras liv ska bli ett vittnesbörd för familj, vänner och grannar.

 

 • Privatlivet
  14,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,5
  MAX = 16,7

 • 70
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige