26 Turkmenistan

 • Ledare: President Serdar Berdimuhamedow
 • Folkmängd: 6,2 miljoner
 • Antal kristna: 66 700
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik, auktoritär
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Islamistiskt förtryck


Rapporter   Böneämnen
 

Det finns ingen religionsfrihet i Turkmenistan. Den diktatoriska regeringen använder sig av ett mycket stort nätverk av poliser, säkerhetsstyrkor och lokala imamer för att noga övervaka alla religiösa aktiviteter.

Alla religiösa grupper är enligt lag ålagda att registrera sig hos myndigheterna, men bara de som har minst 50 medlemmar som är äldre än 18 år tillåts göra detta. Alla icke-registrerade grupper är förbjudna. Kyrkor är måltavlor för polisrazzior, vilket kan resultera i att de som är på plats grips eller bötfälls. Böter kan utfärdas för att man arrangerar illegala möten, äger religiös litteratur och till och med för att man laddar ner kristna sånger. Möjligheten att trycka eller importera kristet material är kraftigt begränsad, vilket leder till brist på resurser för att stötta lokala kristna. Även rysk-ortodoxa kyrkor övervakas.

Befolkningen är övervägande muslimsk och kristna behandlas med misstänksamhet. Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund utsätts för påtryckningar både av staten, sin familj och samhället. De riskerar husarrest, tvångsäktenskap eller misshandel i försök att tvinga dem att återvända till islam.

 

Vad har förändrats under 2022?

Under det senaste året har det inte varit några större förändringar för de kristna. Förföljelsen är fortfarande omfattande på livets alla områden. Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter påtryckningar att återvända till islam från familj, vänner och omgivning och myndigheterna inför restriktioner mot kyrkliga aktiviteter.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter den värsta förföljelsen, särskilt svårt är det för kristna på landsbygden. De utsätts för starka påtryckningar och ibland fysiskt våld från familj, vänner och lokalsamhället i ett försök att tvinga dem återgå till islam. Vissa konvertiter blir under långa perioder inlåsta av sina familjer, misshandlade eller riskerar att fördrivas från sina samhällen.

Lokala imamer spär på förtrycket, genom att predika mot konvertiter. Många väljer därför att dölja sin tro.

 

 • Privatlivet
  14,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,6
  MAX = 16,7

 • 70
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige