29 Turkmenistan

 • Ledare: President Serdar Berdimuhamedow
 • Folkmängd: 6,2 miljoner
 • Antal kristna: 66 700
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik, auktoritär
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Islamistiskt förtryck


Rapporter   Böneämnen
 

Trots att Turkmenistans konstitution tillåter religionsfrihet, finns det i själva verket knappt något utrymme för de kristna.

Stränga restriktioner och strikt övervakning gör det mycket svårt för kristna att uttrycka och dela sin tro. Den totalitära regimen i Turkmenistan använder sig av ett mycket stort antal statliga agenter – som till exempel polis, underrättelsetjänst och lokala imamer – för att noga övervaka alla religiösa aktiviteter. Det är förenat med restriktioner att trycka eller importera kristet material.

De oregistrerade församlingarna blir utsatta för razzior, hot, arresteringar och böter. Detta gäller till exempel baptister, evangelikaler och pingstförsamlingar. De historiska kristna samfunden, som till exempel den rysk-ortodoxa kyrkan och de armeniska apostoliska församlingarna, respekterar i allmänhet regimens restriktioner och blir därför inte utsatta för myndigheternas iblandning på samma sätt. Men det händer att deras söndagsgudstjänster övervakas.

Kristna med muslimsk bakgrund utsätts för den värsta förföljelsen – inte bara från myndigheterna, utan från familj, vänner och lokalsamhället. Män riskerar att misshandlas, hotas, bli arvlösa eller få sina företag bojkottade och få svårt att försörja sig. Kvinnor riskerar i sin tur att sättas i husarrest, ingå tvångsäktenskap och utsättas för trakasserier, hot och sexuella övergrepp.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden?

I grund och botten är det väldigt lite som har förändrats i Turkmenistan det senaste året. Det har inte rapporterats om incidenter där församlingsmedlemmar gripits på grund av att de deltagit i ”olagliga religiösa sammankomster”, eller för att de äger kristen litteratur, något som är förbjudet. Församlingar och kristna fortsätter övervakas av myndigheterna och konvertiter riskerar att utsättas för påtryckningar från familj, vänner och närsamhället.

 

Så utsätts olika grupper

Regimens fientlighet mot de kristna är påtaglig över hela landet. De påtryckningar som konvertiter möter från familj, vänner och lokalsamhället är starkare på landsbygden än i storstäderna.

 

 • Privatlivet
  14,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,6
  MAX = 16,7

 • 70
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige