11 Syrien

 • Ledare: President Bashar al-Assad
 • Folkmängd: 18,3 miljoner
 • Antal kristna: 814 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Islamistiska grupper är ett hot mot alla kristna grupper. Kristna konvertiter möter främst förföljelse från sin familj och släkt.

Möjligheten att evangelisera begränsas av myndigheterna och kristna evangelikaler och konvertiter riskerar att övervakas eller bli förhörda av polisen. Ibland blir de angivna av sina familjer eller av medlemmar i de historiska kyrkorna.

Det förekommer att muslimska ledare håller predikningar och tal fyllda med hat mot kristna, men sådana tal är inte tillåtna i de områden som kontrolleras av regeringen. Det är vanligt att religiösa muslimska ledare sätter press på kristna konvertiter att återvända till islam, antingen direkt, eller indirekt, via deras familjer eller genom landets säkerhetstjänst.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Islamistiska grupper är fortfarande ett hot mot kristna, framför allt i områden som kontrolleras av islamistiska oppositionspartier. Men även i de områden som kontrolleras av regeringen riskeras kristna med muslimsk bakgrund att förföljas av sin omgivning.

Etniska motsättningar: Stamkultur och hederskultur tvingas speciellt på kristna med muslimsk bakgrund i de kurdiska områdena. Som i många länder i Mellanöstern är stamkulturen i hög grad kopplad till islam.

Diktatorisk paranoia: Delar av Syrien kontrolleras av beväpnade grupper som använder alla medel för att behålla makten.

Organiserad korruption och brottslighet: På grund av inbördeskriget råder anarki i landet. Korruptionen är utbredd, även när det gäller tillgång till mat och sjukvård. Syrier från olika religiösa bakgrunder kidnappas. När det gäller kidnappningar av kristna finns det både finansiella, politiska och ideologiska motiv.

 

Förföljelsen i Syrien

På grund av sin offentlig roll är präster och biskopar i de historiska kyrkorna många gånger måltavlor för kidnappningar. Även andra kristna ledare (baptister, pingstvänner och evangelikala) är sårbara på grund av sin koppling till väst, inre splittring, brist på starkt ledarskap och avsaknad av utländska talespersoner.

I områden som har eller som fortfarande kontrolleras av radikala islamistiska grupper har flera kyrkor förstörts eller använts som islamiska centrum. Det är förbjudet att offentligt uttrycka sin kristna tro, och många kyrkor och kloster är så  förstörda att de inte går att reparera.

I de områden som kontrolleras av regimen är övervakningen mot kristna mindre utbredd, främst på grund av kriget. Kristna möter förtryck från grupper som strider mot president Assad, eftersom ryktet säger att de kristna är regimtrogna.

Kristna med muslimsk bakgrund utsetts för stark press att återvända till islam av sina familjer. Deras konvertering ses som stor vanära för hela familjen. Detta gäller främst i områden som domineras av sunnimuslimer, där konvertiter riskerar att bli utkastade från sina hem eller utsättas för något ännu värre.

Pressen från familjen är något mindre intensiv i kurdiska områden, då kurdiska sunniter vanligtvis inte har lika radikal trosutövning. I norra Aleppo finns det erkända kurdiska kristna samhällen.

 

Exempel

 • Nivån av våld mot kristna har minskat avsevärt i jämförelse med WWL 2017. Det finns inga rapporter om att kristna dödats för sin tro, tvingats till giftermål eller att kristna företagare eller deras affärer attackerats. Men detta betyder inte nödvändigtvis att sådana händelser inte inträffat, utan snarare att de inte rapporterats. Det är också troligt att våldet minskat i takt med att de områden som IS kontrollerat minskat drastiskt.
 • Många kristna har, under rapporteringsperioden för World Watch List, flytt sina hem för att söka skydd i andra delar av landet, eller lämnat landet helt. Framför allt flyr många kristna konvertiter. Även kristna som bott i områden som kontrollerats av IS eller andra militanta islamistiska grupper har flytt.
 • En kristen kvinna med drusisk bakgrund från södra Syrien gömmer sig för närvarande i Libanon. När hon konverterade togs hennes unga dotter ifrån henne och hennes familj hotade att döda henne.
 • Under rapporteringsperioden har totalt sex kristna blivit bortförda mot sin vilja, tre av dem saknas fortfarande – bland de saknade finns två ärkebiskopar och en präst. De andra tre har släppts – två ledare som arbetade med kristna konvertiter, och en assyrisk kvinna från Irak som fördes bort av IS 2014. Hon frigavs i november 2017, av den väpnade gruppen Syriska demokratiska styrkorna. Under tiden i fångenskap hade hon sålts till fyra olika IS-krigare, samt utsatts för fysiska och sexuella övergrepp. En IS-krigare hade tvingat henne att titta på filmer där IS halshögg icke-muslimer. Hon torterades och slogs också i försök att tvinga henne att konvertera till islam.

 

  Be...

 • Om fred i Syrien och om bra överenskommelser i de fredsförhandlingar som görs och att goda beslut tas för landets framtid. 
 • Att kristna som tvingats fly sina hem blir uppmuntrade och stärkta både fysiskt och andligt genom hjälpen från kristna syskon.
 • För de styrande i Syrien, att de vänder om till Jesus och får uppleva Guds frid.

 

 • Privatlivet
  13,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  13,0
  MAX = 16,7

 • 82
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige