12 Syrien

 • Ledare: President Bashar al-Assad
 • Folkmängd: 18,9 miljoner
 • Antal kristna: 677 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Syriens pågående inbördeskrig har skapat en grogrund för förföljelse av kristna. Oroligheterna, som hade börjat minska, har förvärrats av den ekonomiska krisen orsakad av covid-19.

Många kristna är fortfarande på flykt inom landet, eller är flyktingar i andra länder, som ett resultat av mer än tio år av krig och ökande islamistisk extremism. I norra Syrien orsakade invasionen av turkiska styrkor sent 2019 större instabilitet, och verkar ha använts av vissa islamiska extremister som en förevändning för att ge sig på kristna.

I områden kontrollerade av islamiska extremistgrupper är det förbjudet att utöva kristen tro, och de flesta kyrkor har blivit beslagtagna eller förstörda. I takt med att dessa områden krymper visas en svag trend av att förföljelsen av kristna minskar något. I områden kontrollerade av myndigheterna är hotet mindre, men det händer även där att kristna ungdomar förs bort. Dessutom kan militanta islamister fortfarande vara aktiva. Kristna med muslimsk bakgrund utsätts för påtryckningar av sina familjer och samhällen, som uppfattar konvertering från islam som en skam. Det förekom något färre rapporter om våld, i linje med en trend från de närmast tidigare åren, men hoten om attack, bortförande och tvångsäktenskap förblir konstanta.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna med muslimsk bakgrund riskerar att utsättas för förföljelse över hela landet, men de är särskilt sårbara i nordväst och nordöst. Kristna kvinnor och flickor med muslimsk bakgrund håller ofta sin nya tro hemlig. Om den avslöjas riskerar de att falla offer för hedersmord. I praktiken erbjuder lagen inte mycket skydd för kvinnor och flickor när det gäller våld inom familjen. I Syrien är det olagligt för en kvinna med muslimsk bakgrund att gifta sig med en kristen man. Om en kvinna konverterar medan hon är gift med en muslimsk man är det troligt att han skiljer sig från henne och att hon förlorar kontakten med sina barn.  All rätt tillfaller den muslimska maken under sharialagarna.

Män är de huvudsakliga försörjarna i det syriska samhället, och familjen är beroende av dem för ekonomiskt stöd. Om en syrisk kristen man blir dödad, bortförd eller förlorar sitt jobb så blir hela familjen lidande. Kristna ledare utsätts oftare än andra för kidnappningar, vilket påverkar hela samhället.

 

”Jag ser män, kvinnor och barn som gråter av hunger. Det är tragiskt. Vår kyrka såg att nu är det tid att stötta människorna och visa Jesu kärlek i svåra tider.”

- George, pastor i Syrien

 

  Be...

 • Be att syriska kristna ska kunna återvända till sina hem, familjer och samhällen. Be att de ska få en möjlighet att försörja sig. Be även för dem som redan har återvänt.

 • Be att kristna syrier ska få vara hoppets ljus i Syrien, bidra med tröst och vishet till dem som lider av trauma, eller har brist på mat och resurser.

 • Be att Guds ord ska mätta Syriens land och att människor ska finna ny glädje, styrka och hopp när de ber över det.

 

 • Privatlivet
  13,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,0
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  12,0
  MAX = 16,7

 • 81
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige