15 Syrien

 • Ledare: President Bashar al-Assad
 • Folkmängd: 19,6 miljoner
 • Antal kristna: 638 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Islamistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Även om det öppna hotet från IS har minskat kraftigt möter kristna i Syrien dagligen förföljelse, som ibland också innebär våld.

I områden där muslimska extremistgrupper är verksamma kan ledare för historiskt kristna samfund bli måltavlor enbart för att de är kristna. Även ledare för andra kristna grupper är utsatta, då de ofta är mera aktiva i att evangelisera. Kyrkobyggnader är totalförstörda i många av de områden som muslimska extremister har haft, eller fortfarande har, kontrollen över och där är det förenat med stor fara att offentligt bekänna sig som kristen.

Då den ursprungliga kristna befolkningen i Syrien minskat i antal på grund av inbördeskriget är numera en allt större andel av de kristna i Syrien konvertiter med muslimsk bakgrund. Det här gör dem ännu mer utsatta då myndigheterna vill stoppa stora samhällsomvälvningar, som ett stort antal konverteringar anses innebära. Kristna konvertiter blir ofta utstötta, bestraffade och attackerade av sina egna familjer och det omkringliggande samhället. 

Våldet mot kristna har minskat i Syrien, även om landet fortfarande ligger högt på World Watch List. Alla kristna lever dock under väldigt stor press. Församlingsledare är speciellt utsatta för förföljelse och förakt. Kristna konvertiter som lämnat islam är hårt ansatta av myndigheterna, samhället och sina egna familjer. 

 

Så utsätts olika grupper

I områden i Syrien som muslimska extremister fortfarande kontrollerar lever de kristna under svåra förhållanden. IS har attackerat kristna mål under ett flertal år och det förekommer stora spänningar i samhället. Även på de platser där Turkiet har soldater stationerade efter sin invasion i slutet av 2019 lever de kristna farligt. För dem som har konverterat från islam är hela landet ett högriskområde.

 

 • Privatlivet
  12,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,9
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  9,3
  MAX = 16,7

 • 78
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige