1 Nordkorea

 • Ledare: Kim Jong-un
 • Folkmängd: 25,4 miljoner
 • Antal kristna: 300 000
 • Religion: Ateism / Juche
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Kommunistiskt förtryck

I Nordkorea är det främst staten som ligger bakom och driver på förföljelsen mot kristna. I nästan tre generationer har allt fokus i landet legat på att vörda och ära Kim-familjen.

Diktatorisk paranoia bidrar till landets tilltagande isolering – så även tester av nukleära vapen och missiler, något som lett till sanktioner från omvärlden.

Kristna ses som fiender till staten som måste utplånas. På grund av den ständigt pågående indoktrineringen av befolkningen, som genomsyrar hela landet, så är grannar och familjemedlemmar på sin vakt mot varandra. Man uppmanas att rapportera allt som verkar misstänkt till myndigheterna. Framför allt barn påverkas starkt av indoktrineringen och kan till och med anmäla sina egna föräldrar om de ser något misstänkt, övertygade om att de gör någonting som är gott och rätt. Många föräldrar väljer därför att inte berätta för sina barn om sin kristna tro.

 

Förföljelsen i Nordkorea

Om kristna upptäcks, så deporteras de till arbetsläger som politiska fångar, eller dödas på fläcken – ett öde som ofta även drabbar deras familjer oavsett om även de är kristna eller inte. Regimen varnar offentligt för kristna.

De kristna som finns har antingen ärvt sin tro från de kristna grupperingar som fanns före Koreakriget, eller så har de fått del av evangeliet på annat sätt – till exempel under 1990-talets stora svält, som fick 10 000-tals personer att söka hjälp i Kina, ofta i kinesiska kyrkor.

 

Exempel:

 • Det har förekommit räder där kristna dödats, men av säkerhetsskäl kan vi inte publicera några detaljer om detta.
 • I början av augusti 2017 släpptes den kanadensisk-koreanska pastorn Hyeon Soo Lim från nordkoreanskt fängelse, efter att han, enligt egen utsago, erkänt sig skyldig till ”omstörtande verksamhet”. Pastor Dong-Cheol Kim sitter fortfarande fången i Nordkorea.
 • Två amerikansk-koreanska kristna föreläsare vid Pyongyangs universitet arresterades i april respektive maj 2017, anklagade för oriktigt handlande mot regimen. Efter förändringar i arbetsvillkoren söker universitetet nu efter icke-amerikansk personal.

 

Läs mer hur Open Doors hjälper kristna från Nordkorea.

SÅ HJÄLPER VI

 

  Be...

 • För landets ledare, Kim Jong-Un, att han skall lära känna Jesus. Be om förändring inom regimen och att ondskans makt ska brytas.
 • Om kraft, uthållighet och beskydd för landets kristna. De möter förföljelse från staten, vänner, grannar och deras icke-kristna familj.
 • Om beskydd för den nordkoreanska kyrkan och för kristna som sitter i fängelse, i arbetsläger eller bor på isolerade platser.

 

 • Privatlivet
  16,667
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  16,667
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  16,667
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,667
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,667
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,556
  MAX = 16,7

 • 93,9
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige