1 Nordkorea

 • Ledare: Kim Jong-un
 • Folkmängd: 25,7 miljoner
 • Antal kristna: 300 000
 • Religion: Ateism / Juche
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Kommunistiskt förtryck

I Nordkorea är det främst staten som ligger bakom och driver på förföljelsen mot kristna. I tre generationer har allt fokus i landet legat på att hedra och ära Kim-familjen.

Om kristna upptäcks, så deporteras de till arbetsläger som politiska fångar, eller dödas på fläcken – ett öde som ofta även drabbar deras familjer oavsett om även de är kristna eller inte. Regimen varnar offentligt för kristna.

De kristna som finns har antingen ärvt sin tro från de kristna grupperingar som fanns före Koreakriget, eller så har de fått del av evangeliet på annat sätt. Till exempel sökte 10 000-tals personer hjälp i Kina, ofta i kinesiska kyrkor, under den stora svälten på 1990-talet.

Att träffa andra kristna för att fira gudstjänst tillsammans är i princip omöjligt, och om några vågar träffas måste det ske i absolut hemlighet. På grund av den ständigt pågående indoktrineringen av befolkningen, som genomsyrar hela landet, så är grannar och familjemedlemmar på sin vakt mot varandra. Man uppmanas att rapportera allt som verkar misstänkt till myndigheterna. Framför allt barn påverkas starkt av indoktrineringen och kan till och med anmäla sina egna föräldrar om de ser något misstänkt, övertygade om att de gör någonting som är gott och rätt. Många föräldrar väljer därför att inte berätta för sina barn om sin kristna tro.

Den kyrka som visas i Pyongyang har framför allt ett propagandasyfte. 

 

Förföljelsens grundorsak

Kommunistiskt och post-kommunistiskt förtryck: Nordkorea styrs med (anti-kristna) kommunistiska ideal.

Diktatorisk paranoia: Sedan 1948 har Nordkorea styrts av en enda familj, nu i tredje generationen. Ledarna dyrkas som gudar, och det lämnar inget utrymme för någon annan religion.

 

Exempel:

 • Det har förekommit räder där kristna dödats, men av säkerhetsskäl kan vi inte publicera några detaljer om detta.
 • Inför mötet mellan USA och Nordkorea i juni 2018 släpptes pastor Dong-cheol Kim (arresterad 2015) och två kristna koreansk-amerikanska lärare vid Pyongyang University of Science and Technology (arresterade 2017). Efter ändringar i anställningsvillkoren anställer universitetet inte längre amerikaner. 

 

  Be...

 • Situationen för kristna i Nordkorea är mycket sårbar och osäker. Be om beskydd för dem. 
 • För kristna som lider i fängelse, i arbetsläger eller på isolerade platser.
 • Om styrka och uthållighet för den nordkoreanska kyrkan.

 

 • Privatlivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  16,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  11,1
  MAX = 16,7

 • 94
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige