1 Nordkorea

 • Ledare: Kim Jong-un
 • Folkmängd: 26,0 miljoner
 • Antal kristna: 400 000
 • Religion: Ateism / Juche
 • Statsskick: Diktatur / Enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Kommunistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Nordkorea fortsätter att vara en mycket fientlig plats för kristna att leva på. Om kristna upptäcks av myndigheterna skickas de antingen till arbetsläger som politiska fångar, där förhållandena är avskyvärda, eller så dödas de omedelbart - och deras familjer går samma öde till mötes.

Kristna har ingen frihet alls. Det är praktiskt taget omöjligt för troende att samlas eller tillbe tillsammans. De som vågar träffas måste göra det i yttersta hemlighet - och genom att ta en enorm risk. En ny "anti-reaktionär tankelag" tydliggör att det är ett allvarligt brott att vara kristen eller att äga en bibel, och att det kommer bestraffas hårt.

Enligt en rapport som publicerades 2022 av The International Bar Association och The Committe for Human Rights i Nordkorea blir kristna på ett särskilt sätt utsatta för tortyr i de nordkoreanska fängelserna. "Det har dokumenterats att häktestiderna för kristna är längre än för andra grupper, och vittnen har rapporterat om att 'de som har identifierats som kristna förhörs under längre perioder, vanligtvis samtidigt som de torteras' och de utsätts för de värsta formerna av tortyr för att tvinga dem att ange andra under förhören", sägs det i rapporten.

Orsaken till en sådan extrem förföljelse är att den kristna tron ses som ett synnerligen stort hot mot den diktatoriska ideologin och regimens ledning. Kristna ses som fiender både till landets ledare och till samhället i stort.

 

Vad har förändrats under 2022?

Under året har Open Doors kontakter fått höra från pålitliga källor att flera dussin nordkoreanska kristna från olika underjordiska kyrkor har upptäckts och avrättats. Mer än hundra av deras familjemedlemmar tros också ha samlats ihop och skickats till arbetsläger.

Dessa rapporter visar att livet har blivit ännu hårdare för de nordkoreanska kristna. Den nyligen introducerade "anti-reaktionära tankelagen", som gör klart att det är ett allvarligt brott att vara kristen eller att äga en bibel och att det medför ett strängt straff, sammanfaller med en ökning av inrapporterade fall av våld mot kristna.

 

Så utsätts olika grupper

Alla kristna över hela Nordkorea är sårbara för den extrema förföljelse som Nordkoreas auktoritära styre utsätter dem för. Uppror är otänkbart och regimen håller ett vakande öga över alla medborgare. Gränsen mot Kina är nu noggrannare bevakad än tidigare, vilket gör det ännu svårare för landets invånare att fly. De kristna som hålls i fångläger och i de totalkontrollerade zonerna kan vara de som får utstå mest förföljelse, men det är inte lätt att få aktuell information från dessa platser.

 

 • Privatlivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  16,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  14,4
  MAX = 16,7

 • 98
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige