20 Vietnam

 • Ledare: President Nguyen Phu Trong
 • Folkmängd: 96,5 miljoner
 • Antal kristna: 8,6 miljoner
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt förtryck

Myndigheter på såväl nationell som lokal nivå förföljer den kristna minoriteten i landet, genom lagar som begränsar de kristnas trosutövning. Den senaste religionslagen trädde i kraft den 1 januari 2018.

Bybor och lokala myndigheter förföljer de kristna genom att avbryta gudstjänster, misshandla dem och förvisa dem från deras byar.

Konvertiter förföljs av sina släktingar, bland annat genom att man kapar familjebanden och gör konvertiten arvlös. Ibland tvingas en kristen till skilsmässa och nekas sedan rätt till underhåll för både sig själv och sina barn.

 

Förföljelsens grundorsak

Kommunistiskt och postkommunistiskt förtryck: Kristna förföljs och övervakas av den kommunistiska regeringen. Framför allt kontrolleras etniska minoriteter i centrala och norra Vietnam, där många är är protestanter, av myndigheterna.

Etniska motsättningar: Undersökningar visar att upp till 80 procent av protestanterna tillhör en etnisk minoritet. För dem innebär den kristna tron ofta att de blir uteslutna ur sin folkgrupp, eftersom de kristna betraktas som förrädare av sin kulturella identitet.

 

Förföljelsen i Vietnam

Traditionella kristna, till exempel katoliker, kan leva relativt fritt, så länge de inte engagerar sig politiskt. I annat fall riskerar de att hamna i fängelse. I områden där katolska församlingar äger stora landområden konfiskeras dessa ibland av staten. När det gäller protestanter och konvertiter från inhemska religioner förföljs dessa mer intensivt, speciellt i de avlägsna delarna av centrala och norra Vietnam. Många tillhör landets etniska minoriteter och möter social utfrysning, diskriminering och attacker. Ibland blir deras hem förstörda och då blir de tvungna att lämna sin by. I flera fall har kristna flytt utomlands och sökt asyl, till exempel i Kambodja. Men på grund av påtryckningar från Vietnam skickades de tillbaka.

 

Exempel

 • Det är vanligt att barn till kristna från minoritetsgrupper diskrimineras i skolan, bland annat genom att de inte får samma uppmärksamhet som de andra barnen. Deras medicinska behov försummas ofta. En del kristna barn får inte ens tillåtelse att gå till skolan, på grund av sin kristna tro.
 • När studenter i landets centrala delar konverterade till kristendom, hotade högskolerektorn dem med avstängning. Lärarna ska också ha sagt till dem att ingen skulle vilja anställa dem efter examen, och att det bästa var om de avsade sig sin kristna tro helt och hållet.
 • Vid flera tillfällen har katolska församlingar och kloster attackerats i Hanoi, Hue och Saigon. Församlingar har tvingats lämna ifrån sig kyrkor och mark, bland annat genom hot från kriminella grupper på uppdrag av regeringen.
 • 2018 dömdes och fängslades i Vietnam ett antal katolska aktivister, bloggare och protestantiska pastorer. I augusti 2018 dömdes till exempel Le Dinh Luong till ett 20-årigt fängelsestraff för att ha försökt ”störta regeringen”.

 

  Be...

 • Att nykristna som tillhör etniska minoriteter på landsbygden ska befästas i sin tro, och förstå vad lärjungaskap innebär. Be särskilt för hmong-folket.
 • För släktingar som pressar nykristna att återvända till sin gamla tro. Be att de ska få se Kristus genom sina kristna släktingar.
 • Att statens restriktioner och hårda straff mot den kristna minoriteten ska minska och friheten öka.

 

 • Privatlivet
  12,7
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,2
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  9,1
  MAX = 16,7

 • 70
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige