25 Vietnam

 • Ledare: President Nguyen Xuan Phuc
 • Folkmängd: 99,0 miljoner
 • Antal kristna: 9,4 miljoner
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt och post-kommunistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Vietnam är ett av fem återstående länder i världen som fortfarande styrs av ett kommunistparti. Regeringen övervakar kristen verksamhet och utövar hårda påtryckningar mot alla kristna.

Traditionella samfund, som romersk-katolska kyrkan, har viss frihet så länge de inte blir politiskt aktiva, vilket kan leda till att församlingsledare fängslas. I de platser där katolska kyrkan äger mycket mark (som till exempel kyrkobyggnader, skolor och sjukhus) riskerar dessa att konfiskeras av staten.

Pingstkyrkor och andra evangeliska församlingar (där en majoritet samlas i husförsamlingar) övervakas noga och möter diskriminering på olika nivåer av myndigheter och samhället i stort.

Konvertiter med buddhistisk eller etnisk-animistisk bakgrund möter den svåraste förföljelsen, både från myndigheter samt från familjen, vänner och grannar. Eftersom en majoritet av konvertiterna tillhör etniska minoritetsgrupper, som h’mongfolket, är de kommunistiska myndigheterna speciellt misstänksamma mot dem. Det förekommer att de får sina hem förstörda, eller tvingas lämna sina byar. Samtidigt finns det rapporter om att antalet kristna konvertiter ökar.

 

Vad har förändrats under 2022?

Medan situationen för kristna i allmänhet förblir oförändrad, blir det allt svårare att få information från landsbygdsprovinserna i det centrala höglandet, där merparten av de kristna som tillhör h’mongfolket bor. De lokala och nationella myndigheterna gör stora ansträngningar för att hindra all slags rapportering som kommer därifrån. Situationen för dessa kristna är därför underrapporterad i årets rapport.

 

Så utsätts olika grupper

Påtryckningar och våld mot kristna är allvarligast bland de etniska minoriteterna i det centrala och nordvästra höglandet i Vietnam. Konvertiter med buddhistisk eller etnisk-animistisk bakgrund möter den starkaste förföljelsen, inte bara från myndigheterna utan också från sin familj och lokalsamhället. Många vietnameser följer uråldriga traditioner och tillber förfäder och andar, särskilt på landsbygden. Den som av olika skäl inte vill delta i dessa traditioner och religiösa riter, utesluts från gemenskapen och utsätts därför för starka påtryckningar att återvända till sin tidigare tro. 

 

 • Privatlivet
  11,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  6,9
  MAX = 16,7

 • 70
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige