19 Vietnam

 • Ledare: President Nguyen Xuan Phuc
 • Folkmängd: 99,3 miljoner
 • Antal kristna: 9,2 miljoner
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt och post-kommunistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Graden av förföljelse som vietnamesiska kristna upplever är kopplat till vilket samfund de tillhör eller deras bakgrund.

Traditionella kyrkor, som romersk-katolska kyrkan, har viss frihet om de inte blir politiskt aktiva, vilket kan leda till att församlingsledare fängslas. Men evangeliska och karismatiska protestanter, samt konvertiter från inhemska religioner, möter ofta stort förtryck och våld för sin tro, särskilt i de avlägsna områdena i centrala och norra Vietnam. Kristna trakasseras på arbetsplatsen och kan diskrimineras på grund av sin tro, medan kristna barn blir utfrysta i skolan och pressas att förneka sin tro.

Eftersom religion har nära samband med etnicitet, kan det ses som ett stort förkastande av kultur och gemenskap om man lämnar en traditionell tro. Därför möter ofta kristna som tillhör landets etniska minoriteter social utfrysning, diskriminering och attacker. Deras hem blir ibland förstörda och de tvingas lämna sina byar. Det händer även att lokalsamhällena utnyttjar den lokala kommunistiska ledningens absoluta makt, för att förfölja kristna som är utanför det traditionella trossystemet.

Under rapporteringsperioden för World Watch List 2022 fortsatte covid-19-pandemin att påverka alla invånare i landet, och det förekom diskriminering mot kristna på landsbygden när det gällde statligt pandemistöd.

 

Så utsätts olika grupper

Påtryckningar och våld mot kristna bland etniska minoriteter är speciellt stark i det centrala och nordvästra höglandet i Vietnam. Kristna som lämnar sin stamreligion för att följa Jesus ses som förrädare av sin familj och sin kultur. De riskerar att utsättas för våldsamma attacker, att deras barns tas från dem med våld samt att deras hem och skördar förstörs.

 

 • Privatlivet
  11,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  8,7
  MAX = 16,7

 • 71
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige