19 Vietnam

 • Ledare: President Nguyen Phu Trong
 • Folkmängd: 97,4 miljoner
 • Antal kristna: 8,7 miljoner
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt förtryck

Förföljelse av kristna i Vietnam beror på deras samfundstillhörighet och bakgrund. Medlemmar i traditionella samfund som till exempel Katolska kyrkan har en viss frihet, även om de riskeras att fängslas om de blir politiskt aktiva.

Stora markegendomar som ägs av katolska kyrkor, till exempel runt omkring skolor eller kloster, konfiskeras ibland av staten för utvecklingsändamål.

Icke-traditionella protestanter samt konvertiter från inhemska religioner, särskilt från de avlägsna områdena i centrala och norra Vietnam, utsätts för den mest intensiva förföljelsen. Majoriteten av dessa kristna tillhör landets etniska minoriteter, till exempel Hmong. De utsätts för social utfrysning, diskriminering och attackeras. Ibland förstörs deras hus, vilket gör att de kristna tvingas lämna sina byar. I flera av dessa fall flydde de kristna utomlands och sökte asyl i till exempel grannlandet Kambodja, bara för att sedan skickas tillbaka på grund av vietnamesiska påtryckningar.

Trycket på kristna har ökat inom nästan alla livets områden. De nya religionslagarna, som gäller från och med den 1 januari 2018, har skapat osäkerhet, även om de på pappret såg ut som en förbättring. Strängare regler för online-kommunikation begränsar utrymmet för kristna ytterligare. Påtryckningar och våld mot kristna som tillhör etniska minoritetsgrupper fortsätter med oförminskad styrka.

 

Så utsätts olika grupper

Alla kristna pressas, speciellt på grund av en stark kommunistisk retorik. Frispråkiga kristna riskerar att arresteras och betraktas ofta med misstänksamhet. Konvertiter och protestanter på landsbygden utsätts ofta för den allvarligaste förföljelsen. Det kan handla om trakasserier, diskriminering, social utfrysning och attacker på grund av beslutet att följa Jesus.

 

"Vi har varit konvertiter under en lång tid nu. Vår Herre har helat och välsignat oss. Han har förändrat våra liv. Vi kommer inte förneka vår tro som de har krävt."

- ”Ai” och ”Li”, kristna i Vietnam

 

  Be...

 • Be att den misstänksamhet som nationella och lokala myndigheter visar mot kristna ska lätta och istället ersättas med en uppskattning av deras betydelse för samhället.

 • Be att kristna som pressas att lämna sin tro ska kunna hålla fast vid Jesus, så att de blir ett vittnesbörd för omgivningen.

 • Be att unga kristna ska växa i sin kärlek till Jesus och mogna i sin förståelse av evangeliet och Bibeln. Be att de ska få en grund för livet.

 

 • Privatlivet
  12,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,0
  MAX = 16,7

 • 72
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige