21 Vietnam

 • Ledare: President Nguyen Phu Trong
 • Folkmängd: 97,4 miljoner
 • Antal kristna: 8,7 miljoner
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt förtryck

Kristna förföljs framför allt på landsbygden i centrala och norra Vietnam, genom diskriminering och förvisning.

Traditionella kristna, till exempel katoliker, kan leva relativt fritt, så länge de inte engagerar sig politiskt. I annat fall riskerar de att hamna i fängelse. I områden där katolska församlingar äger stora landområden konfiskeras dessa ibland av staten.

När det gäller protestanter och konvertiter från inhemska religioner förföljs dessa mer intensivt, speciellt i de avlägsna delarna av centrala och norra Vietnam. Många tillhör landets etniska minoriteter och möter social utfrysning, diskriminering och attacker. Ibland blir deras hem förstörda och då blir de tvungna att lämna sin by. I flera fall har kristna flytt utomlands och sökt asyl, till exempel i Kambodja. Men på grund av påtryckningar från Vietnam skickades de tillbaka.

 

Förföljelsens grundorsak

Kommunistiskt och postkommunistiskt förtryck: Kristna förföljs och övervakas av den kommunistiska regeringen. Framför allt kontrolleras etniska minoriteter i centrala och norra Vietnam, där många är protestanter, av myndigheterna.

Etniska motsättningar: Undersökningar visar att upp till 80 procent av protestanterna tillhör en etnisk minoritet. För dem innebär den kristna tron ofta att de blir uteslutna ur sin folkgrupp, eftersom de kristna betraktas som förrädare av sin kulturella identitet.

 

Exempel

 • Det är vanligt att barn till kristna från minoritetsgrupper diskrimineras i skolan, bland annat genom att de inte får samma uppmärksamhet som de andra barnen. Deras medicinska behov försummas ofta. En del kristna barn får inte ens tillåtelse att gå till skolan, på grund av sin kristna tro.
 • I januari 2019 rev myndigheterna hus som ägdes av katoliker, samt ett hus för krigsveteraner som drevs av den katolska församlingen nära staden Ho Chi Minh.
 • Vid flera tillfällen har katolska församlingar och kloster attackerats i Hanoi, Hue och Saigon. Församlingar har tvingats lämna ifrån sig kyrkor och mark, bland annat genom hot från kriminella grupper på uppdrag av regeringen.

 

  Be...

 • Att nykristna som tillhör etniska minoriteter på landsbygden ska befästas i sin tro, och förstå vad lärjungaskap innebär. Be särskilt för hmong-folket.
 • För släktingar som pressar nykristna att återvända till sin gamla tro. Be att de ska få se Kristus genom sina kristna släktingar.
 • Att statens restriktioner och hårda straff mot den kristna minoriteten ska minska och friheten öka.

 

 

 • Privatlivet
  12,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  9,8
  MAX = 16,7

 • 72
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige