35 Vietnam

 • Ledare: President Vo Van Thuong
 • Folkmängd: 99,7 miljoner
 • Antal kristna: 9,6 miljoner
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt och post-kommunistiskt förtryck / Stamantagonism


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Många vietnamesiska kristna riskerar att utsättas för både fientlighet och våld på grund av sin kristna tro.

Historiska kristna samfund, som till exempel romersk-katolska kyrkan, åtnjuter viss frihet. Icke traditionella protestantiska församlingar, samt kristna konvertiter med buddhistisk/animistisk bakgrund utsätts för intensiva påtryckningar och våld på grund av sin kristna tro, speciellt i centrala och norra Vietnam.

En majoritet av de kristna tillhör etniska minoritetsgrupper som hmong, och de diskrimineras och attackeras på grund av sin tro. Det förekommer att deras hem förstörs eller att de tvingas lämna sina byar. Kyrkliga sammankomster övervakas och utsätts ofta för razzior.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden för WWL 2024?

Vietnam har gått från plats 25 i förra årets lista, till plats 35 i årets, men totalt sätt har Vietnam bara minskat två poäng. Minskningen beror på en svag förbättring inom privat- familjelivet. Dock har det varit en marginell ökning av rapporterade våldshändelser. Hårdare övervakning av sociala medier och internet begränsar ytterligare den frihet som kristna har. Det är fortfarande svårt för kristna i Vietnam.

Förändringar inom landets ledarskap har bland annat lett till att det i mars 2023 publicerades en vitbok om religioner och religionspolitik. Det verkar dock osannolikt att detta kommer innebära en positiv förändring för kristna och andra religiösa minoriteter. Boken visar i sitt innehåll på en bakåtsträvande attityd hos regering och myndigheter.  

 

Så utsätts olika grupper

Konvertiter med buddhistisk eller animistisk bakgrund möter den allvarligaste förföljelsen, inte bara från myndigheter utan också från sina familjer, vänner och grannar.

Kristna som bor i så kallade ”kommunistbyar” är också sårbara. Eftersom de flesta av dem tillhör etniska minoriteter, som till exempel hmong, är de kommunistiska myndigheterna särskilt misstänksamma mot dem. De etniska minoriteterna bor vanligen i delar av centrala och nordvästra Vietnam.

 • Privatlivet
  11,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,4
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  7,2
  MAX = 16,7

 • 68
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige