43 Malaysia

 • Ledare: Kung Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah
 • Folkmängd: 33,2 miljoner
 • Antal kristna: 3,1 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Varje etnisk malaj förväntas vara muslim och att lämna islam är straffbart med döden enligt den malajiska konstitutionen, även om detta aldrig har praktiserats.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter risk för förföljelse. Om de berättar om sin nya tro för sin familj är sannolikheten stor att de pressas att återgå till islam och möter fientlighet från sin omgivning. För att skydda familjens heder förekommer det att familjen snabbt gifter bort konvertiten med en rättroende muslim. Om en domare i sharialagarna samtycker kan en flicka under 16 år giftas bort.

Om myndigheter får kännedom om en konvertits kristna tro riskerar personen att arresteras, frågas ut om sitt kristna nätverk, pressas till att namnge församlingsledare och riskerar fängelse. Enligt landets lagar riskerar personen även dödsstraff, även om det är en lag som inte praktiseras.

Det finns statligt understödda planer på att missionera bland kristna, för att omvända dem till islam. Fler konservativa islamska politiska partier fick ökat stöd i valen som hölls i november förra året. Detta kan komma att göra det ännu svårare för malajiska kristna.

 

Vad har förändrats under 2022?

Samtidigt som situationen för kristna i Malaysia inte har förändrats mycket under det gångna året, så riskerar den politiska spänningen i landet att påverka hela befolkningen. Kristna är fortsatt marginaliserade, något som inte ser ut att förändras inom den närmsta framtiden.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna med muslimsk bakgrund löper störst risk att lida förföljelse. Men även andra kristna grupper, som katoliker och metodister, övervakas av myndigheterna, medan icke-traditionella kristna grupper blir måltavlor för förföljelse då de har fler konvertiter bland sina medlemmar än de traditionella samfunden. Ofta försöker myndigheterna att splittra dessa grupper.

 

 • Privatlivet
  12,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  11,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  3,9
  MAX = 16,7

 • 66
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige