3 Somalia

 • Ledare: President Mohamed Abdullahi Mohamed
 • Folkmängd: 16,1 miljoner
 • Antal kristna: Några hundra
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Det är omöjligt att offentligt bekänna sin kristna tro i Somalia, och ”församlingsliv” existerar inte. Islam ses som en central del av den somaliska identiteten och om någon somalier misstänks ha konverterat till kristendomen befinner sig denne i stor fara.

Konvertitens familjemedlemmar, klan eller samhälle kommer att trakassera, hota eller till och med döda honom eller henne. Kvinnor kan bli våldtagna eller tvingade till äktenskap.

Kristna utsätts också för fara genom al-Shabab, en våldsam grupp som tillämpar Sharia (islamsk lag) som grunden för att reglera alla delar av livet. Kristna med muslimsk bakgrund utgör en måltavla för al-Shabaab, som ofta avrättar kristna direkt när de upptäcks.

Om en kristen man dödas eller kidnappas blir hela hans familj lidande eftersom det är mannen som står för familjens inkomst. Den efterlämnade familjen är ofta oskyddad och anses ha dragit vanära över samhället.

Somalia förblir nummer tre på World Watch List och förtrycket mot kristna är fortsatt på en extrem nivå. Kristna i landet riskerar att dödas av islamistiska extremister. Klanledare, äldste och familjemedlemmar bevakar allting som den som misstänks ha konverterat till kristendomen gör.

På senare år verkar situationen ha förvärrats. Islamistiska extremister har intensifierat sin jakt på kristna, särskilt bland dem som är i ledande positioner.

 

Så utsätts olika grupper

Alla kristna med muslimsk bakgrund lever i stor fara i Somalia, och alla anses ha muslimsk bakgrund. De som bor i områden som kontrolleras av al-Shabab är särskilt utsatta.

Unga kvinnliga kristna med muslimsk bakgrund är bland de mest utsatta. Det är vanligt att en kvinna som misstänks vara kristen blir våldtagen och offentligt förnedrad, tvingas gifta sig med en islamistisk extremist eller dödas. Det finns inga lagar mot våld i hemmet och nästan alla somaliska kvinnor lever strikt reglerade liv, ofta utan möjlighet till en personlig tro eller åsikt. Det är vanligt att tvångsäktenskap används som ett sätt att förtrycka eller kontrollera unga kvinnor och flickor (det finns ingen juridisk minimiålder för äktenskap).

Alla kristna män med muslimsk bakgrund i Somalia utsätts för extrem förföljelse. I den somaliska kulturen uppfattas de som ledare och de borde representera den islamska tron och förväntas bestämma över sin familjs tro. De behandlas extra hotfullt om de kan anklagas för en kvinnlig släktings konvertering.

De män som misstänks ha konverterat pressas i högre utsträckning till att anpassa sig. Till exempel kan de avsiktligt bli utvalda att leda bönen i moskén och förväntas låta skägget växa, gifta sig med mer än en kvinna eller utföra islamska ritualer offentligt. Kristna blir också nekade sitt arv och pojkar nekas utbildning och förs till islamska rehabiliteringscenter för att gå med i den islamistiska milisen.

 

“Vi var alla döda, men Jesus kom och räddade oss och gav oss ett nytt liv... Jag lever mitt liv i Hans händer. Jag känner mig så upprymd över att Gud finns med mig varhelst jag befinner mig, och jag är också glad för att Gud lyssnar på mina böner.”

-”Momina”, kristen i Somalia

 

  Be...

 • Be för familjerna till dem som har mördats för sin tro. Be att de ska bli tröstade av sin himmelske Pappa och helas från bitterhet.
 • Be att en stark kyrka ska växa fram bland det somaliska folket, en kyrka som förlitar sig på Jesus och hungrar och törstar efter Guds rättfärdighet.
 • Be att de som har varit ansvariga för att ha dödat kristna ska gripas av fruktan inför Gud.

 

 • Privatlivet
  16,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  16,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  9,8
  MAX = 16,7

 • 92
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige