3 Somalia

 • Ledare: President Mohamed Abdullahi Mohamed
 • Folkmängd: 15,2 miljoner
 • Antal kristna: Några hundra
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Somalia har funnits med på WWL sedan starten 1993, och är ett av de värsta länderna i världen för kristna att leva i.

Bakom förföljelsen mot kristna i Somalia ligger framför allt radikal islamism, med den militanta gruppen al-Shabaab, samt landets utbredda stamsamhälle. 

Samhällets klansystem har djupa rötter och en stor inverkan på hur den federala regeringen är strukturerad. Islamistgruppen al-Shabaab är också beroende av samma klanbaserade kultur för att rekrytera medlemmar, fördjupa sin ideologi och för sin underrättelsetjänst. Gruppen använder sig av den rådande strukturen för att tvinga shejker och imamer att undervisa i jihad. Den som inte gör det blir utstött eller dödad.

Situationen för de kristna har förvärrats av det faktum att finns organiserad brottslighet som används för att finansiera radikala grupper, som al-Shabaab. Samhället ser alla somalier som muslimer. Enligt landets grundlag är islam statsreligion. Regimen har även förbjudit all form av julfirande. Familjen och släkten är också en drivkraft för förföljelsen.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Somalia är ett muslimskt land och samhället förväntar sig att alla somalier är muslimer. Imamer och ledare för moskéer och koranskolor, så kallade madraser, och även ledare för al-Shabaab, har offentligt sagt att det inte finns något utrymme för kristendom, kristna eller kyrkor i landet.

Etniska motsättningar: Den militanta islamistiska gruppen al-Shabaab rekryterar medlemar och får information från det utbredda klansamhället. Den som misstänks ha konverterat från islam förföljs och trakasseras av familjemedlemmar och klanledarna. Personen riskerar även att dödas.

Organiserad korruption och brottslighet: Militanta islamistiska grupper finansierar sina aktiviteter genom illegala skatter eller illegal handel. Fler FN-rapporter visar att al-Shabaab växer på grund av detta.

 

Förföljelsen i Somalia

De kristna som finns i Somalia (och som mäts för World Watch List) är inhemska kristna konvertiter. De ses som mål för al-Shabaabs våldsamheter, och många dödas omedelbart när deras kristna tro upptäcks.  

Militanta al-Shabaab bekänner sig till wahhabismen, som är en radikal form av sunniislam. Gruppen förespråkar sharialagar som grund för styret i Somalia. Denna grupp har som mål att utrota kristna ur landet. Det finns även utländska jihadister i landet, men det förtryck som drabbar de kristna är inte enbart begränsat till militanta islamister. Kristna möter allvarlig förföljelse från sin egen familj, släkten och samhället i stort.

Varje konvertering från islam betraktas som ett svek mot klanen eller det somaliska samhället. De som misstänks vara konvertiter kommer att trakasseras, hotas eller till och med dödas.

Det finns indikationer på att situationen för de kristna har förvärrats de senaste åren. Militanta islamister har intensifierat jakten på kristna ledare och pastorer. Försök att återöppna en kyrka i Hargeisa (huvudstad i självutropade, men inte internationellt erkända Somaliland) i auguisti 2017 misslyckades, då myndigheterna tvingade kyrkan att stänga efter påtryckningar från lokalbefolkningen,.

 

Exempel

 • Under rapporteringsperioden för 2019 fortsatte kristna att vara måltavlor för militanta islamister, men av säkerhetsskäl kan inga enskilda exempel publiceras.

 

  Be...

 • Att Herren reser upp fler kristna arbetare som med visdom och nåd kan dela evangeliet och sprida Guds kärlek, trots att det kan kosta dem livet. 
 • Om en levande och stark gemenskap bland kristna, trots riskerna. Be även för förebilder som är mogna i tron bland de kristna.
 • För presidenten och regeringen. Be att visdom, mod och rättvisa ska genomsyra den statliga organisationen. 

 

 • Privatlivet
  16,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  16,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  8,9
  MAX = 16,7

 • 91
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige