3 Somalia

 • Ledare: President Mohamed Abdullahi Mohamed
 • Folkmängd: 15,6 miljoner
 • Antal kristna: Några hundra
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Somalia har funnits med på World Watch List sedan starten 1993, och är ett av de värsta länderna i världen för kristna att leva i.

Kyrkan i Somalia består framför allt av en inhemsk kristen gemenskap med muslimsk bakgrund. De är ett mål för al-Shabaabs våldsamheter, och många dödas omedelbart när deras kristna tro upptäcks.  

Den militanta islamstigruppen al-Shabaab bekänner sig till wahhabismen, som är en radikal form av sunniislam. Gruppen förespråkar sharialagar som grund för styret i Somalia. Denna grupp har som mål att utrota kristna ur landet. Det finns även utländska jihadister i landet. Det förtryck som drabbar de kristna är inte enbart begränsat till militanta islamister. Kristna möter allvarlig förföljelse från sin egen familj, släkt och samhället i stort.

Varje konvertering från islam betraktas som ett svek mot klanen eller det somaliska samhälle. Den som misstänks vara konvertit kommer att trakasseras, hotas eller till och med dödas. Det är omöjligt att ha en organiserad församling. Förföljelsen är exceptionell och placerar Somalia högt upp i kategorin "extrem förföljelse", vilket innebär att landet får 81 poäng eller mer av 100 möjliga i World Watch List.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Somalia är ett muslimskt land och samhället förväntar sig att alla somalier är muslimer. Imamer och ledare för moskéer och koranskolor (så kallade madraser) och även ledare för al-Shabaab, har offentligt sagt att det inte finns något utrymme för kristendom, kristna eller kyrkor i landet.

Etniska motsättningar: Den militanta islamistiska gruppen al-Shabaab rekryterar medlemmar och får information från det utbredda klansamhället. Den som misstänks ha konverterat från islam förföljs och trakasseras av familjemedlemmar och klanledarna. Personen riskerar även att dödas.

Organiserad korruption och brottslighet: Militanta islamistiska grupper finansierar sina aktiviteter genom illegala skatter eller illegal handel. Fler FN-rapporter visar att al-Shabaab växer på grund av detta.

 

Exempel

 • Under rapporteringsperioden för WWL 2020 fortsatte kristna att vara måltavlor för militanta islamister, men av säkerhetsskäl kan inga enskilda exempel publiceras.

 

  Be...

 • Att Herren reser upp fler kristna arbetare som med visdom och nåd kan dela evangeliet och sprida Guds kärlek, trots att det kan kosta dem livet. 
 • Om en levande och stark gemenskap bland kristna, trots riskerna. Be även för förebilder som är mogna i tron bland de kristna.
 • För presidenten och regeringen. Be att visdom, mod och rättvisa ska genomsyra den statliga organisationen. 

 

 

 • Privatlivet
  16,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  16,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  9,4
  MAX = 16,7

 • 92
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige