18 Uzbekistan

 • Ledare: President Sjavkat Mirzijajev
 • Folkmängd: 32,8 miljoner
 • Antal kristna: 349 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Auktoritär
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia

Det finns två huvudsakliga orsaker till förföljelsen av kristna i Uzbekistan: Dels regimen och dels den muslimska omgivningen.

Alla kristna kyrkoinriktningar möter någon form av förföljelse. Den rysk-ortodoxa kyrkan möter minst motstånd från regimen, främst för att den inte satsar på evangelisation. Kristna med muslimsk bakgrund möter den värsta förföljelsen, då de förföljs både av myndigheter, familj, släkt, vänner och omgivande samhälle. Kyrkor som inte blivit registrerade utsätts regelbundet för polisrazzior, hot, arresteringar och böter.

I september 2016 avled landets dåvarande president Islam Karimov. Han ersattes av Shavkat Mirziyaey. För de kristna har presidentbytet inte gjort någon större skillnad, utan tillslag mot husförsamlingar, beslagtagande av kristen litteratur, förhör och arresteringar fortsätter som förut.

 

Förföljelsens grundorsak:

Diktatorisk paranoia: Endast religiösa aktiviteter som myndigheterna står bakom är tillåtna. Medlemmar av protestantiska kyrkor ses ofta som medlemmar i en främmande sekt vars syfte är att störta regeringen, därför tillåts inte dessa grupper.

Islamistiskt förtryck: Kristna med muslimsk bakgrund förföljs och utsätts ibland för våld från omgivningen, för att tvingas återvända till islam. En del konvertiter hålls instängda av sina familjer under långa perioder, misshandlas och kan till slut bli förvisade från sina samhällen.

 

Exempel

 • Den 9 februari 2019 mördas en uzbekisk kvinna av hennes make eftersom hon nyligen hade blivit kristen.
 • Den 25 november 2018, genomförde ett stort antal civilklädda tjänstemän från både militär, hemlig polis och andra institutioner, en räd mot en söndagsgudstjänst i en baptistförsamling. Fjorton gudstjänstdeltagare fördes bort för förhör. När de vägrade skriva under papper om att de deltagit på en illegal samling så hotades de och förhördes fram till sent på kvällen. Även dagarna efteråt fick vissa av dem hotfulla besök i sina hem. 
 • Den uzbekiska regimen har en speciell myndighet som övervakar religiösa aktiviteter och censurerar religiös litteratur. Det är mycket svårt att registrera nya kyrkor och reglerna för registrering av redan existerande religiösa grupper har blivit mer komplicerade.

 

  Be...

 • För kristna med muslimsk bakgrund som ofta upplever isolering i sin nya tro, samt rädsla för att bli upptäckta av sina familjer. Upptäckt kan betyda hån, förföljelse och ibland till och med död. 
 • Att Gud rör landets ledare och att kristen tro blir accepterad i landet. 
 • För baptister, evangelikaler och pingstvänner som blir hotade, får utstå räder, arresteringar och böter. Bara statskontrollerade kyrkor är tillåtna.

 

 

 

 • Privatlivet
  15,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  3,0
  MAX = 16,7

 • 73
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige