25 Uzbekistan

 • Ledare: President Shavkat Mirziyoyev
 • Folkmängd: 34,8 miljoner
 • Antal kristna: 352 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Auktoritär
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Islamistiskt förtryck / Stamantagonism


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Uzbekistans auktoritära regim fortsätter att begränsa religionsfriheten genom en religionslag som kräver att alla religiösa grupper måste registrera sig för att få bedriva religiös verksamhet.

Även om alla kristna utsätts för påtryckningar så är officiellt registrerade kyrkor, som den rysk-ortodoxa kyrkan, mindre kontrollerade av regeringen. Eftersom de inte har några kontakter med den uzbekiska muslimska befolkningen ses de som ett mindre hot. Icke-traditionella kyrkor, särskilt de som inte har tillåtits att bli registrerade, utsätts regelbundet för polisrazzior, hot, arresteringar och böter. Baptister, evangelikala och pingstgrupper är de som drabbas mest av den statliga övervakningen och de riskerar att betraktas som "extremister" av regeringen, som misstänker dem för att vara spioner som vill förstöra för regeringen.

Kristna är en liten minoritet i denna övervägande muslimska kultur, och kristna konvertiter med en muslimsk bakgrund utsätts för allvarliga påtryckningar från sina familjer, lokala samhällen och myndigheter.


Vad har förändrats under rapporteringsperioden?

Det fanns ett visst hopp om en förbättring av situationen i Uzbekistan efter president Islam Karimovs bortgång. Men det verkar som om pressen kommer att kvarstå, eftersom restriktionerna för religion har fortsatt att genomdrivas.

 

Så utsätts olika grupper

Det är vanligt att kristna möts av fientlighet från myndigheterna i hela Uzbekistan, men kristna konvertiter möter större påtryckningar från sina familjer och lokala samhällen i landsbygdsområden, särskilt i Ferganadalen i öster.

 

 • Privatlivet
  14,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,7
  MAX = 16,7

 • 71
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige