17 Uzbekistan

 • Ledare: President Sjavkat Mirzijajev
 • Folkmängd: 32,4 miljoner
 • Antal kristna: 349 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Auktoritär
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia

Det finns två huvudsakliga orsaker till förföljelsen av kristna i Uzbekistan: Dels regimen och dels den muslimska omgivningen.

Polis, säkerhetspolisen och lokala myndigheter övervakar religiösa aktiviteter genom att avlyssna telefoner, bugga hem, infiltrera grupper och gudstjänster. Oregistrerade kyrkor utsätts regelbundet för razzior av statliga myndigheter.

Kristna med muslimsk bakgrund pressas av familj och omgivning att avsäga sig sin kristna tro.

 

Förföljelsens grundorsak:

Diktatorisk paranoia: Endast religiösa aktiviteter som myndigheterna står bakom är tillåtna. Medlemmar av protestantiska kyrkor ses ofta som medlemmar i en främmande sekt vars syfte är att störta regeringen, därför tillåts inte dessa grupper.

Islamistiskt förtryck: Kristna med muslimsk bakgrund förföljs och utsätts ibland för våld från omgivningen, för att de ska återvända till islam. En del konvertiter hålls instängda av sina familjer under långa perioder, misshandlas och kan till slut bli förvisade från sina samhällen.

 

Förföljelsen i Uzbekistan

Alla kristna kyrkoinriktningar möter någon form av förföljelse. Den ryskortodoxa kyrkan möter minst motstånd från regimen, främst för att den inte satsar på evangelisation.

Kristna med muslimsk bakgrund möter den värsta förföljelsen, då de förföljs både av myndigheter, familj, släkt, vänner och omgivande samhälle.

Kyrkor som inte blivit registrerade utsätts regelbundet för polisrazzior, hot, arresteringar och böter.

I september 2016 avled landets dåvarande president Islam Karimov. Han ersattes av Shavkat Mirziyaey. För de kristna har den nya presidenten varken gjort det bättre eller sämre för dem, utan tillslag mot husförsamlingar, beslagtagande av kristen litteratur, förhör och arresteringar fortsätter som förut.

 

Exempel

 • Den uzbekiska regimen har en speciell myndighet som övervakar religiösa aktiviteter och censurerar religiös litteratur.
 • Det är mycket svårt att registrera nya kyrkor och reglerna för registrering av redan existerande religiösa grupper har blivit mer komplicerade.
 • Den 19 november 2017 gjorde statliga tjänstemän ett tillslag mot ett hem i nordvästra Uzbekistan. Nio personer greps och fördes till polisen, där de förhördes och trakasserades (Källa: Forum 18).
 • I slutet av maj 2018 fängslades en baptist i flera dagar eftersom han hade deltagit i en gudstjänst som inte hade registrerats. Hans tre vänner bötfälldes.

 

  Be...

 • För kristna med muslimsk bakgrund som ofta upplever isolering i sin nya tro, samt rädsla för att bli upptäckta av sina familjer. Upptäckt kan betyda hån, förföljelse och ibland till och med död. 
 • Att Gud rör landets ledare och att kristen tro blir accepterad i landet. 
 • För baptister, evangelikaler och pingstvänner som blir hotade, får utstå räder, arresteringar och böter. Bara statskontrollerade kyrkor är tillåtna.

 

 • Privatlivet
  15,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,9
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  3,1
  MAX = 16,7

 • 74
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige