21 Uzbekistan

 • Ledare: President Sjavkat Mirzijajev
 • Folkmängd: 32,8 miljoner
 • Antal kristna: 349 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Auktoritär
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia

Kyrkans ledare, varav de flesta är män, utsätts ofta för förföljelse från myndigheterna. Vanligtvis bötfälls de, fängslas, nekas utresevisum eller sätts i husarrest. De kan bötfällas bland annat för att de håller olagliga möten, innehar kristen litteratur eller har musik med ett kristet budskap i telefonen.

Kristna nekas befordran och riskerar att utsattas för övergrepp på sin arbetsplats. Affärsmän som följer Jesus kan utsättas för en omfattande övervakning av myndigheter och bli hindrade av lokala muslimer. Förföljelsen kan vara förödande rent ekonomiskt för familjer vars försörjning är beroende av männen. I den obligatoriska militärtjänsten möter kristna män trakasserier och fientlighet.

Trots att Uzbekistan i år ligger på plats 21, jämfört med plats 18 på förra årets World Watch List, är livet som kristen i landet fortfarande mycket utmanande. Kristna möter stor press från familjer och samhället, och införandet av statliga restriktioner påverkar i hög grad församlingslivet. Färre våldsamma incidenter rapporterades dock jämfört med förra året. Det är ännu oklart om presidenten Mirziyojev, som tog över 2016 efter den islamistiska ledaren Karimovs dött, kommer att förändra situationen för de kristna.

 

Så utsätts olika grupper

Beslutet att lämna islam och följa Jesus kan vara enormt kostsamt. Det banar väg för trakasserier och hot från familj, vänner och det lokala samhället. Risken ökar för många kvinnor som, med tanke på samhällets förväntningar på underkastelse, i själva verket inte får välja sin egen religion. Kyrkans ledare är också måltavlor för förföljelse. De kan bötfällas, häktas eller sättas i husarrest för sin inblandning i kristen verksamhet.

 

”Efter att jag hade blivit kristen ville min bror inte ha något med mig att göra. Min far, syster och andra familjemedlemmar bodde i samma by. När jag besökte dem försökte jag besöka min bror. Gång på gång blev han mycket arg så fort han såg mig och sade: ’Gå din väg, vad gör du här? Jag vill inte ha med dig att göra!’ Under 20 år hade vi ingen kontakt med varandra.”

- ”Aziz”, kristen i Uzbekistan

 

  Be...

 • Be att den nya ledningen och president Shavkat Mirziyoyev ska innebära positiva förändringar för landets kristna befolkning.

 • Be att den helige Ande ska uppmuntra, utrusta och ge kristna mod inför det förtryck och den förföljelse de möter.

 • Be om fortsatt beskydd för kyrkans ledare i Uzbekistan, då de möter mycket motstånd i och med sin uppgift.

 

 • Privatlivet
  15,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,3
  MAX = 16,7

 • 71
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige