41 Kazakstan

 • Ledare: President Kasym-Zhomart Tokayev
 • Folkmängd: 18,6 miljoner
 • Antal kristna: 4,8 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia

Kazakstans regering har regelbundet ökat sin kontroll över religionsfriheten i landet, vilket innebär tilltagande övervakning, razzior under gudstjänster och arresteringar. Den använder hotet från militant islam för att ytterligare begränsa friheten.

Förföljelsen i Kazakstan har inte förvärrats mycket genom åren. En lag från september 2011 begränsar möjligheten att utöva tron fritt.

Den ryska ortodoxa kyrkan möter minst förföljelse från regeringen, eftersom den vanligtvis inte försöker evangelisera bland den kazakiska befolkningen. Kristna med muslimsk bakgrund får utstå den värsta förföljelsen, både från staten samt från familj, vänner och närsamhället. En del konvertiter hålls instängda av sina familjer under långa perioder, blir misshandlade och tvingas till slut lämna sitt hem/by. De lokala mullorna predikar dessutom många gånger emot dem.

Generellt möter kristna stora påtryckningar på grund av sin tro. Muslimska familjer, vänner och bybor sätter press på konvertiter, medan myndigheterna har infört många restriktioner för kyrkornas verksamhet, något som påverkar alla samfund.

Även om Kazakstan har minskat sex placeringar på 2021 års World Watch List, jämfört med förra årets lista, har antalet poäng ökat marginellt. Förföljelsen är i stort sett likadan som tidigare år. Att landet tappat i placering visar snarare på en uppgång av förföljelsen världen över, än minskade påtryckningar för kristna i den forna sovjetrepubliken Kazakstan.

 

Så utsätts olika grupper

Konvertiter från islam är särskilt utsatta i Kazakstan, eftersom de även förföljs av sina familjer och närsamhällen. Dessutom påverkas de av den allmänna diskriminering och de påtryckningar som myndigheterna utsätter kristna för. Påtryckningarna mot kristna konvertiter är vanligtvis intensivare på landsbygden än i storstäderna.

 

“Om jag ger mig iväg, vem ska då berätta för dem om Isa [Jesus]? Hur kan de få lära känna Honom om inte genom mig? Ju mer brutalt de misshandlade mig, desto mer såg jag deras behov av att älska Isa Massih.”

- Khan, Centralasien

 

  Be...

 • ­­Be för kristna i Kazakstan, som håller ut trots regeringens misstänksamhet och inblandning i deras liv och tro. Be speciellt för kristna ledare. Be att de ska kunna fira gudstjänst utan hinder och att de kyrkliga ledare som sitter frihetsberövade ska släppas.

 • Be för kristna konvertiter från islam, be om beskydd från det förtryck och den diskriminering de möter från familj, vänner och närsamhället.

 • Be för landets ledare, att Gud berör deras hjärtan. Landet har haft en enpartiregering i decennier, och kontrollen är hård. Be att Gud uppenbarar sig för regimen i Kazakstan.

 

 • Privatlivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,0
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  2,4
  MAX = 16,7

 • 64
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige