48 Kazakstan

 • Ledare: President Kasym-Zhomart Tokayev
 • Folkmängd: 19,2 miljoner
 • Antal kristna: 4,9 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar


Rapporter   Böneämnen
 

Sedan 2011 har religionsfriheten varit begränsad i Kazakstan. Myndigheters övervakning och kontroll fortsätter att öka i landet.

Kristna som tillhör den rysk-ortodoxa kyrkan har det generellt sett bra, så länge de inte försöker påverka kazaker med muslimsk bakgrund. Kristna med muslimsk bakgrund är förföljda från både myndigheter och den närmaste omgivningen. När någon blir kristen är det stor risk att de sätts i husarrest av sina familjer, i ett försök att hålla dem borta från andra kristna. De riskerar även att utsättas för psykiska och fysiska övergrepp. Det förekommer också att konvertiter blir utstötta från sina familjen och samhällen. Myndigheterna övervakar och gör regelbundet razzior mot samlingar där kristna konvertiter träffas för gemenskap. Ledare för sådana samlingar riskerar att arresteras och fängslas. Vid dessa razzior är det även vanligt att deltagarna bötfälls.

Det är svårt för kristna att försörja sig, speciellt på landsbygden. Myndigheter kräver ofta mutor av kristna företagare. En del företagare håller därför sin tro hemlig. Konvertiter och församlingsledare löper extra stor risk att förlora sitt arbete på grund av sin tro.

 

Vad har förändrats under 2022?

Förföljelsen mot kristna har blivit något värre i Kazakstan det senaste året, främst på grund av ett ökat förtryck mot kristna inom samhälls- och kyrkolivet. Kristna konvertiter möter även press från sina familjer, från vänner och grannar. Myndigheterna har infört nya restriktioner för att begränsa kyrkliga aktiviteter.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund löper stor risk att möta förföljelse över hela landet, men störst är riskerna på landsbygden.

 

 • Privatlivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,1
  MAX = 16,7

 • 65
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige