32 Moçambique

 • Ledare: President Filipe Jacinto Nyusi
 • Folkmängd: 33,1 miljoner
 • Antal kristna: 18,6 miljoner
 • Religion: Kristendom / Islam
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Den växande närvaron av militanta islamistiska grupper gör att förföljelsen ökar i Moçambique. Gruppernas inflytande ökar främst i landets norra delar, där islamistiska grupper utövar makt genom terror.

De kristna som har stannat i norra delarna av landet möter dagligen hot, medan andra tvingats på flykt från sina hem. Många kristna är traumatiserade av våldet, och det är vanligt att kristna tvingats ingå tvångsäktenskap eller tvingats in i olika milisgrupper.

I andra delar av landet utsätts kristna konvertiter med muslimsk eller animistisk bakgrund för påtryckningar från sina familjer att avsäga sig sin kristna tro. Många muslimska flickor, som misstänks ha konverterat, tvingas av sin familj att gifta sig med en muslimsk make, i ett försök att hindra dem delta i kristna sammankomster. Gifta kvinnor som konverterar till kristendomen riskerar att tvingas till skilsmässa, det förekommer också att de förlorar vårdnaden om barnen eller förlorar sin arvsrätt.

I områden där drogkarteller är aktiva förföljs de kristna, framför allt ungdomsledare, som ses som ett hot mot verksamheten. Spänningarna i landet förvärras av regeringens begränsning av religionsfriheten, som förbud mot religiösa influenser i det offentliga utbildningsväsendet, samt krav på registrering för religiösa grupper, som ofta är snåriga och komplicerade att få till.

 

Vad har förändrats under 2022?

Under 2021 klev Moçambique in på World Watch Lists och förföljelsen har förvärrats sedan dess. Jämfört med förra årets lista har landet ökat nio placeringar, från plats 41 till plats 32. Ökningen beror på ett ökat tryck mot kristna, framför allt i landets norra delar, där jihadistgrupper är aktiva.

Även om militanta islamister har förlorat kontrollen över många platser det senaste året är deras inflytande fortfarande väldigt starkt, då islamistiska grupper från Rwanda och södra Afrika opererar i landet. Den IS-anslutna islamistgruppen al-Sunnah wa Jama’ah har som mål att etablera ett islamskt kalifat i Moçambique och har begått många fruktansvärda dåd. Gruppen har bränt ner kyrkor och skolor och tiotusentals kristna har tvingats fly de norra delarna av landet. Hundratusentals människor lever nu i flyktingläger för internflyktingar. Våldet i norr har blivit mer utbrett och brutalt och de kristna är särskilt utsatta. Jihadisternas attacker har redan tagit sig in över gränsen till Tanzania och kommer troligtvis utöka söderut och till det närliggande Malawi.

Även den organiserade brottsligheten har förvärrat situationen för de kristna. Drogkarteller gör livet svårt, speciellt för församlingar med starkt ungdomsarbete. Ungdomsledare är särskilt utsatta då de ses som ett hot mot kartellernas verksamhet.

 

Så utsätts olika grupper

Förföljelsen av kristna är som svårast i den nordliga provinsen Cabo Delgado där islamistiska extremister utför våldsamma attacker.

Unga flickor är också särskilt utsatta, och riskerar bortgifte. Det förekommer att barn så unga som sju år tvingas gifta sig med militanta islamister.

 

 • Privatlivet
  9,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  8,4
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,6
  MAX = 16,7

 • 68
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige