39 Moçambique

 • Ledare: President Filipe Jacinto Nyusi
 • Folkmängd: 34,0 miljoner
 • Antal kristna: 19,2 miljoner
 • Religion: Kristendom / Islam
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Kristna i Moçambique möter ett flertal utmaningar som i hög grad äventyrar deras frihet och hälsa. Den tilltagande islamistiska extremismen i norra delen av landet har haft en förödande inverkan på livet för de kristna.

Kyrkor i den norra regionen Cabo Delgado har bränts ner, pastorer kidnappats och många har dödats. Målet för extremistgrupperna är att införa en strikt islamisk stat och kristna attackeras ofta, eftersom man ser dem som symboler för motståndet mot denna extremistiska ideologi. Dessutom hamnar kristna ofta i kläm i den pågående konflikten mellan regeringsstyrkor och jihadister, vilket gör dem ännu mer utsatta för våld och tvångsförflyttningar.

Moçambique har också kommit att bli ett betydande nav i droghandeln, vilket bidrar ytterligare till det våldsamma och laglösa klimat som råder i landet och som indirekt också påverkar det kristna samhället. Församlingarnas ungdomsarbete är speciellt riskfyllt eftersom det ofta ses som ett hot mot drogkartellernas verksamhet.

Myndigheterna begränsar religionsfriheten och kristna bemöts fientligt både hemma och ute i samhället, i synnerhet de som har konverterat från islam.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden?

Även om graden av jihadistiskt våld har minskat en aning under rapporteringsperioden för World Watch List 2024 så tilltar rädslan bland de kristna på grund av det ökade inflytandet av den islamistiska gruppen al-Sunnah wa Jama'ah (ASWJ), speciellt i de norra regionerna av Moçambique. Förutom militära operationer har regeringen inte gjort några betydande politiska åtgärder för att försök lösa de underliggande orsakerna till konflikten och på så sätt motverka jihadisternas ökade inflytande. Ifall man inte implementerar en mera omfattande strategi för att lösa situationen kan islamisterna snart utgöra ett ännu större hot mot landets stabilitet och säkerhet.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna är mest utsatta i den norra provinsen Cabo Delgado, där militanta islamister är särskilt aktiva, men attacker har inträffat även i andra regioner.

 

 • Privatlivet
  9,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  8,4
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,0
  MAX = 16,7

 • 68
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige