47 Colombia

 • Ledare: President Ivan Duque Marquez
 • Folkmängd: 49,5 miljoner
 • Antal kristna: 47,0 miljoner
 • Religion: Kristendom (Romersk katolsk)
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Etniska motsättningar / Organiserad brottslighet

Korruptionen är utbredd i landet och kriminella grupper ligger bakom en stor del av förföljelsen mot kristna.

De som i högst grad ligger bakom förföljelsen mot kristna är ledare i kriminella grupper och olika gerillor. De går ofta fria på grund av korruption hos de lokala makthavarna. På samma sätt samarbetar narkotikasmugglare och kriminella nätverk med statliga tjänstemän för att de ska agera mot kristna grupper som öppet protesterar mot kriminella handlingar. Även bland ursprungsbefolkningen, där dess ledare uppfattar kristna som att de vill införa sin världsåskådning och överta områden, kan kristna drabbas av förföljelse som är sanktionerad av lokala eller kommunala myndigheter. Politiska partier, vanliga medborgare och lobbygrupper försöker att införa dagordningar som strider mot kristna värderingar.

 

Förföljelsens orsak

Etniska motsättningar: Omkring 3,4 procent av Colombias befolkning betraktar sig själva som ursprungsbefolkning. När dessa blir kristna och inte längre vill delta i de traditionella ritualerna utsätts de ofta för allvarlig förföljelse.

Organiserad korruption och brottslighet: Bristen på statligt inflytande i de mest eftersatta delarna av landet ökar förekomsten av kriminella grupper som är involverade i narkotikahandel, utpressning och mord, vilket ofta drabbar kristna.

Sekulär intolerans: Trots det nuvarande inflytandet som kristna har i politiken (speciellt protestanter), försöker statliga myndigheter att utrota religionen från offentliga rummet och införa värderingar som strider mot kristen tro.

 

Förföljelsen i Colombia

Kyrkoledare hotas, trakasseras, utpressas och även mördas som ett resultat av det våld som begås av gerillor eller andra kriminella grupper. I vissa fall är det här en följd av att de kristna ledarna står för en pacifistisk hållning i sitt arbete med fokus på ungdomar och tidigare gängmedlemmar. Kristna värderingar kritiseras och kristna förlöjligas när de försöker delta i den allmänna debatten, framför allt när det handlar om kön, äktenskap och det ofödda livet, vilket beror på den sekulära intoleransen. Konvertiter och missionärer bland ursprungsbefolkningen utsätts för repressalier i form av fängelse, tortyr och deras egendom beslagtas. Detta är något som även kan drabba deras familjer.

 

Exempel

 • I maj 2018 blev en romersk-katolsk kyrka i Bogota attackerad av en grupp ateister som kastade stenar, krossade fönster och skadade inventarier. Gruppen är känd för att ha trakasserat det katolska stiftet under flera veckor. Under attacken sökte den tjänstgörande prästen skydd i en släktings hus efter att han hade blivit hotad.
 • I juli 2018 hittades en 50-årig romersk-katolsk präst mördad i sin lägenhet i Medellin. Prästen var välkänd i samhället för sitt sociala arbete.

 

  Be...

 • Om motståndskraft och uthållighet för kristna som lever bland den inhemska befolkningen och utsätts för diskriminering.
 • Att kristna i Colombia ska stå fasta i sin tro, och vara vittnen för sina förföljare.
 • Om tröst till kristna vars familjemedlemmar har dödats för sin tro, och om kraft att förlåta förövarna.

 

 • Privatlivet
  7,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  7,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  9,4
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  8,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  12,6
  MAX = 16,7

 • 58
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige