30 Colombia

 • Ledare: President Ivan Duque Marquez
 • Folkmängd: 50,6 miljoner
 • Antal kristna: 48,0 miljoner
 • Religion: Kristendom (Romersk katolsk)
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Etniska motsättningar / Organiserad brottslighet


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Även om många är kristna i Colombia, så utsätts kristna för förföljelse från kriminella gäng, men även från ursprungsbefolkningen. Gerillagrupper hotar, trakasserar, utpressar och till och med mördar församlingsledare.

Dessa kristna ledare utgör en måltavla eftersom de fördömer korruption, försvarar mänskliga rättigheter och står upp mot drogkartellerna. Även deras barn kan bli måltavlor, för att avskräcka ledarna från att uttala sig kritiskt. Dessa former av förföljelse är särskilt utbredda på landsbygden.

Kristna från ursprungsbefolkningen som har konverterat från den egna stammens tro riskerar bland annat fängelse, trakasserier och fysisk misshandel. De förnekas grundläggande rättigheter och tillåts inte bruka sina förfäders jordegendomar. Det förekommer även att de skickas i väg för att utföra tvångsarbete i någon annan del av landet.

En annan betydande faktor som driver förföljelsen är sekulär intolerans. I allt högre grad utsätts kristna för fientlighet, verbala övergrepp och diskriminering på grund av sin inställning i frågor som rör abort, sexualitet och könstillhörighet. Till följd av detta har de kristnas engagemang i politiken minskat.

Det har inte skett någon avsevärd förändring av förföljelserna i Colombia under det senaste året. Även om våldet har minskat något, så utsätts kristna fortfarande för mycket våld. Sju kristna dödades för sin tros skull mellan januari och september 2021.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna som har konverterat från traditionella religioner är de som är mest utsatta för förföljelse i vissa områden i Colombia. I områden som domineras av gerillagäng och drogkarteller är församlingsledare och deras familjer särskilt utsatta. Dessutom innebär den ökande sekulära intoleransen i samhället att kristna blir alltmer utsatta för fientlighet på grund av att de uttalar sig i vissa frågor.

 

 • Privatlivet
  11,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  9,9
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  13,3
  MAX = 16,7

 • 68
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige