41 Colombia

 • Ledare: President Ivan Duque Marquez
 • Folkmängd: 49,9 miljoner
 • Antal kristna: 47,2 miljoner
 • Religion: Kristendom (Romersk katolsk)
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Etniska motsättningar / Organiserad brottslighet

Korruptionen är utbredd i landet och kriminella grupper ligger bakom en stor del av förföljelsen mot kristna.

Kyrkoledare hotas, trakasseras, utpressas och även mördas som ett resultat av det våld som begås av gerillor eller andra kriminella grupper. I de flesta fall är våldet ett direkt resultat av att kristna a) går emot korruption och våld b) försvarar de mänskliga rättigheterna, c) arbetar bland ungdomar, eller d) är involverade i någon aktivitet för att implementera den fredsöverenskommelse som gjordes mellan FARC-gerillan och staten 2016. Detta riskerar att hota gerillagruppernas illegala verksamhet, speciellt i de mest försummade delarna av landet. Det finns också ett starkt motstånd mot missionärer och kristna konvertiter från ursprungsbefolkningen, som riskerar att bli fängslade, misshandlade, fråntagna sina ägodelar eller utsatta för andra former av bestraffningar.  

Växande sekulär intolerans gör att kristnas åsikter ofta tystas ned i allmänna debatter - främst i frågor som rör samvetsfrihet, familj, giftermål och religionsfrihet. 

 

Förföljelsens orsak

Etniska motsättningar: Omkring 3,4 procent av Colombias befolkning betraktar sig själva som ursprungsbefolkning. När dessa blir kristna och inte längre vill delta i de traditionella ritualerna utsätts de ofta för allvarlig förföljelse.

Organiserad korruption och brottslighet: Bristen på statligt inflytande i de mest eftersatta delarna av landet ökar förekomsten av kriminella grupper som är involverade i narkotikahandel, utpressning och mord, vilket ofta drabbar kristna.

 

Exempel

 • I mars 2019 hotar kriminella grupper i regionen Bolivar en pastor i den kristna kyrkan Kabod. I ett skriftligt meddelande fick han en månad på sig att lämna platsen. Trots att kyrkans ledning även hotats tidigare får de inget skydd av myndigheterna.
 • I mars 2019 arresteras en ung kristen kvinna från ett stamfolk. Ledarna vill tvinga henne att gifta sig med en man från samma folk, så att den kristna tron inte ska spridas i deras samhälle.
 • I februari 2019 skjuts en ungdomspastor ihjäl av beväpnade män efter att ha predikat på en gudstjänst i Caucasia, i regionen Antiquia. Området är känt för sina kriminella grupper. 
 • I december 2018 hotas en präst i staden Cuturu i stiftet Santa Rosa de Osos till livet efter att han vägrat betala de skyddspengar som en av gerillagrupperna i området krävde. Prästen har av säkerhetsskäl tvingats flytta från regionen.

 

  Be...

 • Om styrka för kristna som följer Gud, även när de får betala ett högt pris.
 • Om beskydd för pastorer som tar avstånd från kriminalitet. Be att Gud ska använda deras vittnesbörd för att förändra medlemmarna i de kriminella grupperna.

 

 • Privatlivet
  8,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  7,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  9,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  8,9
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,0
  MAX = 16,7

 • 62
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige