22 Colombia

 • Ledare: President Gustavo Francisco Petro Urrego
 • Folkmängd: 51,5 miljoner
 • Antal kristna: 49,0 miljoner
 • Religion: Kristendom (Romersk katolsk)
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Etniska motsättningar / Organiserad brottslighet / Sekulär intolerans


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Kristna, framför allt de som lever på den colombianska landsbygden, utsätts för förföljelse från framför allt två olika håll: Dels från lokala gerillagrupper, dels från den inhemska befolkningen som förtrycker konvertiter från den egna gruppen.

Beväpnade gerillagrupper kontrollerar och strider om stora landytor i Colombia. Förföljelsen från dessa grupper har intensifierats under året efter presidentvalet. Gerillan ser kyrkan som ett hot då församlingsledare och omvända gerillamedlemmar ofta fördömer det våld och den korruption som följer i gerillans spår. Detta leder till att kyrkoledare hotas, trakasseras och även dödas för sin tro. Gängledare riktar även in sig på kristna barn och ungdomar genom att rekrytera eller kidnappa dem för att tvinga dem bli medlemmar i gerillan. Genom dessa metoder försöker man tvinga kyrkan till underkastelse. De ungdomar som tvingas in i gerillaverksamheten utsätts för övervakning, utpressning, människohandel, misshandel och till och med mord. Flickor riskerar att hamna i sexuell trafficking. Om de vägrar blir de utsatta för regelrätta dödshot.

I många inhemska områden råder starkt motstånd mot kristna konvertiter. Personer från ursprungsbefolkningen som lämnar sin traditionella livsåskådning kan utsättas för våld eller bli arresterade, nekas grundläggande rättigheter eller bli bortdrivna från sin hembygd.

Social intolerans mot kristna yttringar i samhället har ökat från olika ideologiska grupper, vilket leder till självcensur när kristna delar sina åsikter vad gäller frågor såsom familj, äktenskap och religionsfrihet.

 

Vad har förändrats under 2022?

Colombia har ökat åtta placeringar på World Watch List 2023, jämfört med förra året. Ökningen beror framför allt på ökat våld mot kristna, däribland flera incidenter där kristna dödats för sin tro. Förtrycket från kriminella gäng har ökat mot kristna. Generellt ökar även intoleransen mot kristna i det colombianska samhället i stort.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna församlingsledare, speciellt de som lever i områden som kontrolleras av kriminella grupper, är särskilt utsatta för förföljelse. Även nykristna med inhemsk bakgrund är utsatta för förföljelse.

 

 • Privatlivet
  11,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,4
  MAX = 16,7

 • 71
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige