30 Colombia

 • Ledare: President Ivan Duque Marquez
 • Folkmängd: 50,2 miljoner
 • Antal kristna: 47,7 miljoner
 • Religion: Kristendom (Romersk katolsk)
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Etniska motsättningar / Organiserad brottslighet

I Colombia, som till stor del är ett kristet land, är förföljelsen oftast lokal, och våldsam. Det förekommer att kristna ledare hotas, trakasseras och mördas av gerillagrupper eller andra kriminella nätverk, framför allt på landsbygden.

I de flesta fall dödas eller hotas kristna ledare som ett svar på deras avståndstagande från korruption och våld, för att de försvarar mänskliga rättigheter. Många gånger arbetar de bland ungdomar, och strävar efter att skapa fred och rättvisa, något som direkt strider mot de aktiviteter som kriminella gäng ägnar sig åt. Kristna ses därför som ett hot vid nyrekrytering till rebellgrupper, och de försvårar handeln med droger som ofta finansierar dessa grupper.

Även bland ursprungsbefolkningen finns ett stort motstånd mot kristna, speciellt mot kristna missionärer och kristna konvertiter från den egna gruppen. Dessa kristna riskerar att frihetsberövas, misshandlas eller få sina tillhörigheter beslagtagna.

Dessutom verkar samhällsklimatet bli allt mer intolerant mot kristna. Det finns en betoning på sekularisering, istället för att skapa ett pluralistiskt samhälle där många röster värdesätts, även de kristna. Kristna kan felaktigt uppfattas som diskriminerande fanatiker och motståndet mot traditionella kristna värderingar har stundtals varit våldsamt.

Colombia hamnar på plats 30 i årets World Watch List, jämfört med plats 41 i förra årets lista. Totalt har landet ökat med 5 poängenheter sedan förra året. Den främsta orsaken till den ökande förföljelsen i landet är ökat våld från rebellgrupper, däribland FARC-gerillan som har återgått till gerillaverksamhet. Även den förföljelse som kristna konvertiter från ursprungsbefolkningen möter har ökat. Covid-19 pandemin har drabbat grupper som redan tidigare varit svårt utsatta för kriminella gäng, speciellt i de delar av landet där gängen har stort inflytande.

 

Så utsätts olika grupper

De kristna som löper störst risk är de som bor i områden som kontrolleras av rebellgrupper eller drogkarteller. Kristna som aktivt evangeliserar ses som ett hot mot narkotikahandeln och kriminella gäng som vill vidmakthålla sin ställning i området. Dessa grupper riktar därför in sig mot kyrkoledare, präster och pastorer, och utsätter dem och deras församlingar för våld.

Även kristna från ursprungsbefolkningen som konverterat från lokala religioner och religiösa traditioner möter förföljelse. Ofta bor dessa kristna grupper i semi-autonoma regioner där de lokala myndigheterna har stort inflytande. Att följa Jesus ses som ett svek mot den lokala kulturen och arvet, och därför riskerar kristna att bli utstötta från sina byar eller bli föremål för svår förföljelse.

 

”En dag fick jag ett brev från ett av dessa [kriminella] gäng där de sa att om jag inte samarbetade för deras ’sak’ så kommer jag inte att kunna vara kvar här i staden. De hävdade också att ungdomar måste vara en del av deras grupp.”

- Pastor ”Alberto”, Colombia

 

  Be...

 • Be för kristna i Colombias ursprungsbefolkningar. På grund av coronapandemin avskärmas många lokalsamhällen från omgivningen och i vissa fall blockeras vägar in till deras områden. Det förhindrar att kristna, som förföljs för sin tro, får hjälp utifrån.
 • Be för kristna som bor i områden som kontrolleras av rebeller eller kriminella grupper. Be att Gud ska bevara dem och ge dem mod att fortsätta leva ut evangeliet och kämpa för fred och rättvisa.
 • Be för de familjer till präster och pastorer som har mördats i Colombia. Be om tröst och helande från traumat som de har upplevt.

 

 • Privatlivet
  11,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  9,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  13,9
  MAX = 16,7

 • 67
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige