33 Indonesien

 • Ledare: President Joko Widodo
 • Folkmängd: 279,1 miljoner
 • Antal kristna: 34,2 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Det indonesiska samhället har fått en mer konservativ islamisk prägel de senaste åren, vilket sätter större press på de kristna, särskilt konvertiter med muslimsk bakgrund.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund kommer med stor sannolikhet att få möta en intensiv press, utfrysning eller psykiska trakasserier av sina familjer om deras tro blir känd. I vissa fall har kristna konvertiter förlorat det skyddsnät som familjen innebär. Gifta kvinnor som konverterar håller många gånger sin tro hemlig för att minska risken att tvingas till skilsmässa. Andra utsätts för psykiska övergrepp och dödshot på grund av sin tro. Många tvingas lämna sin hembygd och flytta till en annan ort för att komma undan trakasserierna.

Tack vare en effektiv anti-terrorstyrka i landet är det ovanligt med fysiskt våld mot kristna från islamistiska extremister. Den församling som anses dela evangeliet möter dock motstånd från islamiska extremistgrupper, främst församlingar på landsbygden. I vissa regioner är det svårt att få tillstånd att bygga en församlingslokal, då myndigheterna inte behandlar dessa ansökningar.

 

Vad har förändrats under 2022?

Situationen för kristna i Indonesien har inte förändrats särskilt mycket under det senaste året. Även om hotet om våldsamma attacker av islamistiska extremister verkar ha dämpats, med undantag av attacker med ensamagerande gärningsmän, förekommer fortfarande våld mot kristna, däribland mord.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna, speciellt kvinnor, som har konverterat från islam lever under stark press och möter de största riskerna. Aceh-provinsen i nordvästra Indonesien styrs av sharia lagar (islamsk lag), och i oktober 2015 tvingades många av kyrkorna där att stängas. Att bygga nya kyrkor är nästan omöjligt. Kristna konverter med muslimsk bakgrund möter störst press i detta område.

 

 • Privatlivet
  11,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  9,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  12,8
  MAX = 16,7

 • 68
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige