42 Indonesien

 • Ledare: President Joko Widodo
 • Folkmängd: 281,8 miljoner
 • Antal kristna: 34,6 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Situationen för de kristna har försämrats under de senaste åren, eftersom det indonesiska samhället i allt högre grad påverkas av konservativa riktningar inom islam, bland annat blir det allt vanligare med förordningar om islamisk klädsel.

Många kristna konvertiter med muslimsk bakgrund utsetts för press från sina familjer. Hur stark den är beror dock på den enskilda familjen och var i landet man bor. De flesta kristna konvertiter utsätts för påtryckningar i form av isolering, verbala övergrepp och utfrysning. En liten andel av konvertiterna utsätts för fysiskt våld på grund av sin kristna tro, och de kan då tvingas flytta till en annan del av Indonesien. Trycket är också högre i regioner som västra Java eller Aceh, där radikala islamiska grupper utövar ett starkt inflytande på samhället och politiken.

Om en kyrka anses missionera kommer den sannolikt att stöta på motstånd från radikala islamiska grupper. Beroende på region har vissa kyrkogrupper svårt att få tillstånd att bygga kyrkobyggnader. Även om de lyckas uppfylla alla rättsliga krav kan de lokala myndigheterna fortsätta att ignorera dessa.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden?

Situationen för kristna i Indonesien har inte förändrats mycket under det senaste året, även om det kom färre rapporter om våld efter att flertalet radikala muslimer arresterats. Kyrkor fortsätter att möta svårigheter och motstånd, bland annat när det gäller bygglov. Pressen är fortfarande hög för många kristna, och i allmänhet kan det vara svårt för vissa troende att följa Jesus i Indonesien.

 

Så utsätts olika grupper

Den främsta grogrunden för förföljelse i Indonesien är Aceh-provinsen, som är den enda provins som styrs av sharialagar. Det är svårt att bygga nya kyrkor i det här området och de som konverterar från islam utsätts för större påtryckningar jämfört med andra platser i landet. Ett beslut som nyligen togs av den lagstiftande församlingen har också väckt farhågor om att sharialagar så småningom kan komma att införas i provinsen Sumatra Barat. Generellt sett utsätts indonesiska konvertiter från islam för mest påtryckningar och risker för sin tro.

 

 • Privatlivet
  10,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  9,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  11,5
  MAX = 16,7

 • 66
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige