49 Indonesien

 • Ledare: President Joko Widodo
 • Folkmängd: 269,5 miljoner
 • Antal kristna: 32,8 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Radikala islamistiska grupper är ett allvarligt hot mot kristna i det land som har världens största muslimska befolkning.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund förföljs framför allt från sina egna familjer. Intensiteten i förföljelsen varierar beroende på familj. Ofta rör det sig om isolering eller verbala hot. Bara några få procent av konvertiterna möter fysiskt våld på grund av sin nya kristna tro.

Nivån på förföljelsen beror även på vilken region i Indonesien det handlar om. I vissa områden, som västra Java och Aceh, är radikala islamistiska grupper starka och har stor påverkan på samhället och politiker, något som får negativa konsekvenser för de kristna.

När det blir känt att en församling evangeliserar, får man problem med radikala islamistiska grupper. Det är vanligt att församlingar som inte tillhör ett traditionellt kristet samfund möter svårigheter när de ansöker om bygglov. Även om församlingarna uppfyller kraven, eller till och med får rätt i domstol, ignoreras det av de lokala myndigheterna. Det finns rapporter om att även katolska kyrkor har haft svårigheter att få bygglov.

Under de senaste åren har situationen för de kristna försämrats, då samhället har antagit en mer konservativ islamsk karaktär.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Trots att Indonesiens konstitution garanterar religionsfrihet styrs olika regioner i landet av islamiska lagar, exempelvis styrs Aceh-området av av sharialag. Genom att använda sig av islamiska lagar för att trycka undan religiösa minoriteter har radikala rörelser vuxit i Indonesien.

 

Exempel

 • I december 2018 vandaliserades minst 11 kors på den allmänna kyrkogården i Magelang, Centrala Java av okända gärningsmän. Detta hände strax efter att lokalbefolkningen i en by utanför Yogyakarta krävde att ett kors togs bort från en katolsk grav. 
 • Flera rapporter vittnar om att kristna konvertiter på olika platser i landet har isolerats och stängts in av sina familjer, utan tillgång till sin mobiltelefon. Några har isolerats i flera veckors tid, och riskerar att förvisas från sina hem och sina familjer, om de inte återvänder till islam.
 • Det är vanligt att kristna barn utsätts för utfrysning och verbala övergrepp av skol- eller lekkamrater. I några regioner förbjuder muslimska familjer sina barn att leka med kristna kompisar. De kristna barnen kallas ofta för otrogna och det händer att religionslärare driver med barnen eller tvingar dem att sitta längst bak i klassrummet.

 

  Be...

 • Om mod och framtidshopp för kristna barn som diskrimineras i sina skolor, och som utsätts för mobbning från sina skolkamrater.
 • Om styrka, fasthet och mod för kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. De pressas av sina familjer att återvända till islam.

 

 • Privatlivet
  10,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  9,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  6,5
  MAX = 16,7

 • 60
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige