30 Indonesien

 • Ledare: President Joko Widodo
 • Folkmängd: 266,8 miljoner
 • Antal kristna: 32,4 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Radikala islamistiska grupper är ett allvarligt hot mot kristna i det land som har världens största muslimska befolkning.

Vissa muslimska ledare provocerar fram hat mot kristna och andra religiösa minoriteter genom sin undervisning i moskéer eller genom massmedier. Konservativa muslimska partier och radikala islamistiska grupper verkar för att göra Indonesien till en islamsk nation. De har stort inflytande, något som resulterat i att sharialag inspirerat politiken och i en allmän opinion som motsätter sig kristendomen. Detta visade sig när hundratusentals människor demonstrerade på gatorna mot Jakartas kristna guvernör Ahok, efter påståenden om hädelse, och befaras även bli synligt inför president- och parlamentsvalet i april 2019.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Trots att Indonesiens konstitution garanterar religionsfrihet styrs olika regioner i landet av islamiska lagar, exempelvis styrs Aceh-området av av sharialag. Genom att använda sig av islamiska lagar för att trycka undan religiösa minoriteter har radikala rörelser vuxit i Indonesien.

Religiös nationalism: I regioner och på öar där andra religioner är dominerande, till exempel det hinduistiska Bali, förföljs de som lämnar den trosinriktningen för att i stället bli kristna.

 

Förföljelsen i Indonesien
Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund förföljs framför allt från sina egna familjer. Intensiteten av förföljelsen varierar beroende på familj. Ofta rör det sig om isolering eller verbala hot. Bara några få procent av konvertiterna möter fysiskt våld på grund av sin nya kristna tro.

Nivån på förföljelsen varierar beroende på vilken region i Indonesien det handlar om. I vissa områden, som västra Java och Aceh, är radikala islamistiska grupper starka och har stor påverkan på samhället och politiker, något som får negativa konsekvenser för de kristna.

När det blir känt att en församling evangeliserar, får man problem med radikala islamistiska grupper. Många församlingar, som inte tillhör ett traditionellt kristet samfund, har svårt att få bygglov för att bygga kyrkor. Även om församlingarna uppfyller kraven, eller till och med får rätt i domstol, ignoreras det av de lokala myndigheterna. Även katolska kyrkor har haft svårigheter att få bygglov. Under de senaste åren har situationen för de kristna försämrats.

 

Exempel

 • Den 13 maj 2018 attackerades tre kyrkor i Surabaya, huvudstaden på Östra Java, av självmordsbombare. I attacken dödades elva kristna och ett tiotal andra sårades. Hela landet chockades av att attackerna utfördes på ett mycket organiserat sätt av en hel familj, däribland två flickor på nio och tolv år. Dessa attacker var de största sedan Bali-bombningarna år 2005 och de största mot kristna sedan år 2000.
 • Jakartas kristna guvernör Ahok dömdes den 9 maj 2017 till två års fängelse på grund av hädelse. Han dömdes mot sitt nekande. Trots att videon med talet visade sig vara manipulerad, och personen som var ansvarig för det dömdes, sitter den forne guvernören fortfarande fängslad. En tidigarelagd frigivning är planerad till den 24 januari 2019.
 • Flera rapporter vittnar om att kristna konvertiter på olika platser i landet har isolerats och stängts in av sina familjer, utan tillgång till sin mobiltelefon. Några har isolerats i flera veckors tid, och riskerar att förvisas från sina hem och sina familjer, om de inte återvänder till islam.
 • Det är vanligt att kristna barn utsätts för utfrysning och verbala övergrepp av skol- eller lekkamrater. I några regioner förbjuder muslimska familjer sina barn att leka med kristna kompisar. De kristna barnen kallas ofta för otrogna och det händer att religionslärare driver med barnen eller tvingar dem att sitta längst bak i klassrummet.

 

  Be...

 • Om mod och framtidshopp för kristna barn som diskrimineras i sina skolor, och som utsätts för mobbning från sina skolkamrater.
 • Om styrka, fasthet och mod för kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. De pressas av sina familjer att återvända till islam.
 • För de kristna församlingar som inte får tillstånd att bygga eller reparera kyrkolokaler.

 

 • Privatlivet
  10,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,3
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  9,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  12,0
  MAX = 16,7

 • 65
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige