28 Indonesien

 • Ledare: President Joko Widodo
 • Folkmängd: 274,9 miljoner
 • Antal kristna: 33,6 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Förföljelsen av kristna i Indonesien har förvärrats under de senaste åren. Det skedde tre attacker mot kristna inom en sexmånadersperiod under 2020 och 2021 då åtta kristna dödades.

Det indonesiska samhället har fått en mer konservativ islamisk prägel, vilket sätter ytterligare press på de kristna. Många konvertiter från islam upplever påtryckningar från sina familjer för att de ska återvända till islam, även om intensiteten i dessa varierar beroende på plats och familj. Ett fåtal konvertiter utsätts för fysiskt våld på grund av sin kristna tro. Det finns också konvertiter med hinduistisk bakgrund från Bali. Kyrkor som ägnar sig åt evangelisation riskerar att bli måltavlor för islamiska extremistgrupper.

Tyvärr har förföljelsen av kristna i Indonesien förvärrats avsevärt, vilket har medfört att landet steg från plats 47 förra året till plats 28 i år - en ökning med 19 placeringar. Även om förtrycket har ökat när det gäller livet som medborgare och kyrkolivet är den främsta orsaken till ökningen en stegring av våldet.

Åtta kristna dödades i två attacker i centrala Sulawesi, en attack i november 2020 och en i maj 2021. Terrorgruppen East Indonesia Mujahidin (MIT), som har kopplingar till IS, har tagit på sig ansvaret för attackerna.

 

Så utsätts olika grupper

Det främsta området för förföljelse i Indonesien är Aceh i Sumatras nordvästra spets, den enda provinsen som styrs av sharia (islamisk lag). Kyrkor stängdes ner i stor skala i oktober 2015 och det är mycket svårare att bygga nya kyrkor i Aceh än i andra provinser, i praktiken är det i stort sett omöjligt. Konvertiter från islam är utsatta för hårt motstånd i många delar av Indonesien, men konvertiter i Aceh utsätts troligen för den största pressen.

 

 • Privatlivet
  11,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  9,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  13,5
  MAX = 16,7

 • 68
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige