47 Indonesien

 • Ledare: President Joko Widodo
 • Folkmängd: 269,5 miljoner
 • Antal kristna: 32,8 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Situationen för de kristna i Indonesien har försämrats under de senaste åren, i takt med att samhället har antagit en mer konservativ islamsk inriktning.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter ofta förföljelse från den egna familjen. Hur stort förtryck de möter varierar mellan olika familjer, men också beroende på var i landet man bor. Det är vanligt att kristna konvertiter smädas verbalt av sin familj eller isoleras på grund av sin tro. Bara en liten del konvertiter utsätts för fysiskt våld på grund av sin kristna tro.

I de provinser där islamistiska grupper är starka och har stort inflytande på samhället och politiken, som i Västra Java och Aceh, är kristna extra utsatta, speciellt om de evangeliserar. Församlingar som inte tillhör de historiska eller traditionella samfunden har svårt att få tillstånd att bygga nya kyrkor. Även om de uppfyller alla krav, eller får rätt i domstolsprocesser, så ignoreras dessa domslut ofta av de lokala myndigheterna.

En viss positiv utveckling har skett i landet. Landets president har, enligt tidningen Jakarta Post, kritiserat de problem som religiösa minoritetsgrupper möter när de ansöker om att få bygga nya platser för tillbedjan. Trots den positiva utvecklingen har Indonesien gått från plats 49 i förra årets World Watch List, till plats 47 i årets lista. Framför allt beror det på att förtrycket mot kristna ökar inom alla områden, och det blir allt svårare att träffas för gudstjänst. Men dussintals islamistiska extremister har arresterats av myndigheterna och flera attacker mot kyrkor har förhindrats.

 

Så utsätts olika grupper

De områden i Indonesien där kristna är som mest utsatta för förföljelse är dels Aceh-provinsen, samt nordvästra Sumatra, som är den enda provins som styrs av sharialagar. I oktober 2015 tvingades flera kyrkor i regionen att stänga och det har varit omöjligt att få tillstånd att bygga nya i området. Att få tillstånd att bygga nya kyrkor är svårt i många provinser.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund löper stor risk att mötas av hårt motstånd över hela Indonesien, men framför allt i Aceh.

 

  Be...

 • Be för kristna konvertiter som lämnat islam, de möter ofta hårt tryck från familjen och närsamhället att återvända till islam. Be att de ska få det stöd de behöver, samt tillgång till Bibeln och möjlighet till lärjungaträning.

 • Be för de församlingar som söker tillstånd att bygga kyrkor. Be att dessa ansökningar godkänns så att de får fira gudstjänst tillsammans.

 • Be om mod och uthållighet för präster, pastorer och andra kristna ledare, så att de på bästa sätt kan leda och betjäna kyrkan i Indonesien.

 

 • Privatlivet
  11,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,4
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  9,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  7,8
  MAX = 16,7

 • 63
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige