39 Brunei

 • Ledare: Sultan Hassanal Bolkiah
 • Folkmängd: 439 000
 • Antal kristna: 55 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia

I Brunei är det olagligt att lämna islam för en annan religion. Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter allvarlig förföljelse, både på lokal och nationell nivå.

Konvertiter riskerar att bli förskjutna av sina familjer, tvingade till skilsmässa eller till att lämna sitt hem. De riskerar också att förlora vårdnaden om sina barn.

Icke-traditionella kristna grupper får inte registrera sina kyrkor, utan de måste registreras som företag, organisationer eller familjecenter. Det innebär att de behandlas som sekulära företag/organisationer och måste årligen lämna verksamhetsrapporter till myndigheterna.

Införandet av sharialagar i landet påverkar hela samhället. När Brunei införde fullständiga sharialagar 2019 gav det upphov till internationell oro. Ett år senare är betydelsen av lagen fortfarande något oklar, och verkar generellt inte tillämpas mot kristna.

Brunei hamnade på plats 39 i årets World Watch List, jämfört med plats 37 i förra årets lista. Det betyder inte att förföljelsen har minskat, utan tvärtom ökade förföljelsen mot kristna något. Bland annat ökade påtryckningarna mot kristna i flera områden. Många kristna diskrimineras dagligen eller utsätts för övergrepp, även om risken att utsättas för öppet våld är liten.

 

Så utsätts olika grupper

Eftersom kungadömet är så litet finns det inga geografiska skillnader när det kommer till den förföljelse som kristna möter. Konvertiter från islam är speciellt utsatta, i synnerhet eftersom de begår ett lagbrott när de lämnar islam. De riskerar att bli nekade rättigheter, och många kristna konvertiter föredrar att flytta utomlands, hellre än att leva i en miljö där de blir utsatta för ständig och stark påtryckning.

 

“Kristna vill inte ta några risker. Föräldrar väljer att inte sända sina barn till aktiviteter i kyrkan. En del av mina vänner har till och med sagt att de inte längre ser att det finns någon plats för dem i kyrkan.”

- ”Elora”, Brunei

 

  Be...

 • Kristna i Brunei ställs inför många utmaningar när de lever ut sin tro på Kristus. De många islamska lagarna i landet har påverkat kyrkan i decennier, och det är svårt och ineffektivt att dela med sig av evangeliet. Be att kyrkan kan och får bli till en välsignelse för nationen, och att åtstramningen som kyrkan möter bryts. Be om styrka för de kristna.  

 • Be om öppnade dörrar, så att många får ta del av evangeliet och komma till tro på Kristus. Det är bara Gud som kan skapa ett sådant mirakel.

 • Be för de kristna i Brunei, att Gud välsignar dem och använder dem för sitt rike. Be om vishet för pastorer och kyrkoledare, så att de kan uppmuntra sina medlemmar till att följa Jesus och vara ett salt och ett ljus för nationen.

 

 • Privatlivet
  13,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,9
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,7
  MAX = 16,7

 • 64
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige