37 Brunei

 • Ledare: Sultan Hassanal Bolkiah
 • Folkmängd: 439 000
 • Antal kristna: 55 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia

Kristna i Brunei möter allvarlig förföljelse från regimen, familjen och samhället.

Att konvertera från islam är olagligt och straffbart enligt lag. Samhället skyr inga medel för att förmå kristna konvertiter att återgå till islam. Evangelikala församlingar får inte registreras som kyrkor, utan måste registreras som företag, föreningar eller familjecenter. Det innebär att de betraktas som sekulära organisationer och är skyldiga att årligen lämna finansiella och operativa rapporter till myndigheterna.

Hela samhället (även kristna) påverkas av det pågående införandet av sharialagar, samt av åtstramningar i landets ekonomi, vilket riskerar att öka missnöjet i landet.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Brunei är ett muslimskt land och sharialag praktiseras. Genom att stötta muslimska missionsorganisationer vill myndigheterna få religiösa mionoriteter, som kristna och utövare av naturreligion, att konvertera till islam.

Diktatorisk paranoia: Sultanen styr landet och har alla politiska nyckelroller. I hans islamska stat ses kristna som andra klassens medborgare och deras framtid är osäker.

 

Exempel

 • Eftersom det är olagligt att lämna islam, tvingas kristna konvertiter ofta till skilsmässa. Många gånger separeras de också från sina barn.
 • Vissa kristna, och andra minoritetsgrupper, får inte officiellt medborgarskap. Detta har lett till att en stor grupp invånare är statslösa, och missgynnas i många avseenden.
 • Ungdomar lämnar landet, då de många gånger saknar framtidsutsikter. Det påverkar också församlingarna, då det riskerar att påverka nästa generations ledarskap.

 

  Be...

 • Om vishet, mod och kreativitet för kristna att dela evangeliet, trots de begränsningar de möter.
 • Om hjälp och beskydd för kristna konvertiter som riskerar att dömas av landets sharialagar. 

 

 • Privatlivet
  13,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,6
  MAX = 16,7

 • 63
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige