46 Brunei

 • Ledare: Sultan och premiärminister Hassanal Bolkiah
 • Folkmängd: 445 000
 • Antal kristna: 53 500
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Böneämnen
 

Den ökade tillämpningen av sharialagar i Brunei gör det allt svårare för landets kristna minoritet att uttrycka och dela sin tro. Lagarna tillämpas på både muslimer och icke-muslimer, i syfte att göra landet fullständigt islamskt.

Konvertering från islam är förbjudet vilket betyder att konvertiter möter stark press att avsäga sin tro på Jesus. Islamistiskt förtryck är den främsta källan till förföljelse i Brunei.

Protestantiska grupper kan inte registrera sig som kyrkor utan bara som sekulära organisationer. Detta innebär att de är tvungna att lämna in årsredovisning och verksamhetsberättelser varje år. Alla kyrkliga aktiviteter övervakas av myndigheterna och det omgivande samhället. Församlingsledare varnas för att evangelisera eller för att vara för offentliga. För att öka spridningen av islam ger regeringen bidrag till dem som blir muslimer, vilket har medfört att en del kristna har lockats till att konvertera till islam.

 

Vad har förändrats under 2022?

Generellt sett har inte de kristnas situation förändrats mycket under de senare åren. Men kristna upplever en allt större press mot dem och församlingarnas verksamhet. Kristna, speciellt ungdomar, fortsätter att lämna landet och på så sätt minskar antalet troende. Det sker av flera anledningar, däribland att undkomma förföljelse eller på grund av ekonomiska orsaker.

 

Så utsätts olika grupper

Konvertiter från islam möter den starkaste förföljelsen i Brunei.

 

 • Privatlivet
  14,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,9
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,4
  MAX = 16,7

 • 65
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige