44 Brunei

 • Ledare: Sultan och premiärminister Hassanal Bolkiah
 • Folkmängd: 449 000
 • Antal kristna: 54 200
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Böneämnen
 

Eftersom sharialagarna fortsätter att införas i Brunei möter kristna ständigt nya restriktioner för att leva ut sin tro offentligt. Det är olagligt att konvertera från islam och trycket är hårt på alla som följer Jesus.

Många protestantiska församlingar kan inte registrera sig som kyrkor, utan tvingas i stället registrera sig som företag eller sekulära organisationer, och måste därmed årligen lämna in årsredovisning och verksamhetsberättelser till myndigheterna.

Brunei har strikta riktlinjer för alla icke-muslimska gudstjänster. Offentligt julfirande är förbjudet - kristna får bara fira jul på platser där muslimer inte kan se dem. Bibeldistribution är strängt kontrollerad och import av biblar är sällan tillåtet för annat än personligt bruk. Kyrkans verksamhet övervakas och det är olagligt för kristna att dela med sig av sin tro till muslimer.

Alla kristna i Brunei möter en viss diskriminering, men konvertiter från islam är särskilt utsatta för påtryckningar från familj, samhälle och myndigheter. Kvinnor som inte bär slöja kan pressas att göra det och vissa offentliga platser - som skolor och internat - förbjuder biblar om majoriteten av de lokala invånarna är muslimer. I allmänhet är Brunei en svår plats för kristna, som möter förtryck och risker i vardagen.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden?

Situationen i Brunei har i flera år varit svår för kristna, och är det fortfarande. Införandet av sharialagar har skapat en pressad miljö och förvärrat situationen, särskilt för dem som har konverterat från islam. Även om sharialagarna ännu inte har fått några rättsliga konsekvenser för den kristna minoriteten så är de kristna mer försiktiga och försöker undvika eventuella felsteg och missuppfattningar. Kyrkorna fortsätter att verka i en juridisk gråzon och existerar bara så länge som den bruneiska monarkin tillåter det.

 

Så utsätts olika grupper

De som har konverterat från islam är mest sårbara och möter den mest intensiva förföljelsen.

 

 

 • Privatlivet
  15,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,0
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,3
  MAX = 16,7

 • 66
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige