34 Qatar

 • Ledare: Emir Tamim bin Hamad Al Thani
 • Folkmängd: 3,0 miljoner
 • Antal kristna: 409 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen

Kristna i Qatar kan delas in i två kategorier: Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund och kristna gästarbetare från utlandet. Kristna från utlandet utgör den största gruppen och består främst av gästarbetare från Asien och Afrika.

Gästarbetarna är inte fria att öppet utöva sin tro, och att berätta för en muslim om Jesus kan leda till åtal och utvisning. Kyrkor för utlänningar övervakas noga och endast ett utvalt antal församlingar får tillåtelse att ha kyrkobyggnader. Församlingarna är ofta strikt begränsade i den föreningsform de tillåts anta och de har ofta brist på utrymme. Många gästarbetare lever och arbetar under dåliga förhållanden, och deras kristna tro gör dem dubbelt sårbara.

Konvertiter från islam till kristendom utsätts för den hårdaste förföljelsen, de diskrimineras, trakasseras och övervakas av polisen. Det är inte tillåtet att konvertera från islam, och den som gör det riskerar sämre ställning i samhället samt juridiska problem med till exempel äganderätt. De flesta konvertiter är utländska gästarbetare. De lever ofta inom sina egna nationella eller etniska samhällen, vilket gör att de vanligtvis möter samma press som de skulle ha gjort i sina respektive hemländer. Kristna qatarier är få till antalet och håller sin tro hemlig. De möter intensiv press och trakasserier från sina egna familjer. Nästan alla kristna qatariska konvertiter har konverterat utomlands och de flesta av dem återvänder inte till landet av rädsla för förtryck.

 

Vad har förändrats under 2022?

Pressen på kristna, särskilt konvertiter med muslimsk bakgrund, är fortfarande på en extremt hög nivå. Många husförsamlingar som stängdes ned under coronapandemin har inte tillåtits att öppna igen, vilket har gjort det svårt för de drabbade kristna samfunden att samlas. Övervakningen av kristna är fortfarande mycket omfattande. Konvertiter fortsätter att möta begränsningar, restriktioner och förföljelse från alla håll: regeringen, samhället och deras egna familjer.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna i Qatar som konverterar från islam till kristendom är mest utsatta för förföljelse. De betraktas som avfällingar och utsätts för trakasserier från samhället och riskerar till och med att bli dödade av sin familj. Familj- och klanband är mycket starka och religion är aldrig bara en privatsak - det är en del av släktens och stammens identitet. Att lämna islam handlar därför inte bara om att man har fått en ny tro, det innebär också att lämna familjen. Detta utgör ett hot mot gruppens lojalitet eftersom det drar en enorm skam över familjen. Familjen riskerar att framstå som svag och konvertiter bemöts därför ofta med hårda tag.

 

 • Privatlivet
  14,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,5
  MAX = 16,7

 • 68
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige