27 Qatar

 • Ledare: Emir Tamim bin Hamad Al Thani
 • Folkmängd: 2,7 miljoner
 • Antal kristna: 367 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Kristna i Qatar möter förföljelse på alla livets områden. De möter förföljelse från myndigheter, lokalsamhället och den egna familjen.

De finns två grupper av kristna i Qatar, och de har ingen kontakt med varandra: kristna gästarbetare och kristna konvertiter med muslimsk bakgrund.

Kristna gästarbetare som kommit till Qatar för att arbeta är den största gruppen kristna i landet. De får endast delta i och hålla gudstjänst på platser myndigheterna valt ut, utanför staden Doha. Det är strikt förbjudet att evangelisera för muslimer, och den som gör det riskerar att bli utvisad. Många gästarbetare lever under fattiga förhållanden, och deras kristna tro gör dem extra sårbara. Trots deras livssituation så växer antalet kristna gästarbetare.

Kristna konvertiter från islam möter en aggressiv förföljelse. Många kristna qatarier har konverterat utanför landet. Om det blir känt att de konverterat, så pressas de av både familjemedlemmar och samhället att avsäga sig sin kristna tro. Kristna gästarbetare som konverterat förtrycks och riskerar att förföljas av sina arbetsgivare.

Alla konvertiter riskerar att bli diskriminerade, ofredade, övervakade av polis eller utsatta för hot från våldsamma grupper. Det går inte att ändra religionstillhörighet officiellt, något som kan leda till rättsliga problem. Trots detta så finns det knappt några rapporter om kristna som dödats, fängslats eller blivit misshandlade på grund av sin tro.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Wahhabism, en konservativ inriktning av islam, är statsreligion. Gudstjänst får bara firas i privata hem eller på speciellt anvisade platser. Evangelisation är förbjuden och kan ge upp till tio års fängelse. Konvertiter påtvingas traditionella normer som är influerade av islam.

Etniska motsättningar: Klansamhället spelar fortfarande en enorm roll i samhället trots modern teknik. Urgamla normer och värderingar fortsätter att gälla i samhället och blandas med islam. Detta drabbar särskilt hårt konvertiter som pressas hårt att lämna sin nya tro, flytta från regionen eller hålla konverteringen hemlig.

 

Exempel

 • Under rapporteringsperioden för World Watch List 2020 har åtminstone en incident rapporterats där ett bostadsområde för kristna gästarbetare har attackerats på grund av anklagelser om evangelisation. Inga detaljer kan ges på grund av säkerhetsskäl.

 • Våldsamma händelser mot kristna rapporteras sällan. Landet är väl övervakat och är i allmänhet fredligt. Man får dock komma ihåg att det när det gäller attacker mot kristna migrantarbetare finns det en anledning att det inte görs en anmälan. Offren vill behålla sina jobb och andra aktörer, som till exempel regimen, har inget intresse av att dokumentera sådana händelser. Det kan även vara svårt att avgöra om misshandeln har att göra med arbetarens kristna tro. Men i allmänhet får man anta att tron som en ickemuslimsk migrantarbetare, inklusive kristna sådana, medför extra sårbarhet.

 

  Be...

 • Att vägar ska öppnas för lärjungaträning och uppmuntran trots ökande isolering av landets kristna.
 • För de gästarbetare som kränks av sina arbetsgivare på grund av sin kristna tro. Be om beskydd och om möjlighet att visa på Kristi kärlek.
 • För vishet och urskillning för kristna konvertiter när de delar sin tro med sina familjemedlemmar.

 

 

 • Privatlivet
  13,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,4
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  2,2
  MAX = 16,7

 • 66
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige