40 Qatar

 • Ledare: Emir Tamim bin Hamad Al Thani
 • Folkmängd: 3,0 miljoner
 • Antal kristna: 414 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Stamantagonism


Rapporter   Artiklar   Böneämnen

Det finns två kristna grupper i Qatar – kristna gästarbetare och inhemska konvertiter med muslimsk bakgrund. Dessa grupper lever åtskilda och måste vara ytterst försiktiga när de interagerar med varandra.

En majoritet av de kristna i landet är gästarbetare från andra länder, och de har ofta en viss religionsfrihet. Bristen på lokaler gör det svårt att samlas till gudstjänst för denna grupp. Bara ett fåtal församlingar har fått tillstånd att ordna med lokaler för sin församling utanför huvudstaden Doha, och behovet av gudstjänstlokaler är stort. Församlingarna övervakas noga och kristna gästarbetare måste vara väldigt försiktiga när de delar sin tro med andra, eftersom det är förbjudet att dela sin tro till muslimer; något som kan ledda till åtal och utvisning. Många gästarbetare lever under knappa förhållanden, och deras kristna tro ökar deras utsatthet ytterligare.

Både inhemska konvertiter och gästarbetare som har konverterat från islam utsätts för mycket hårda påtryckningar från sina släktingar och samhällen. Gästarbetare från Asien och Afrika bor ofta med sina landsmän, och konvertiter från dessa grupper utsätts för samma påtryckningar som de hade mött i sitt hemland. Det förekommer att utländska konvertiter bosätter sig i ett internationellt område för att undkomma förföljelse.

För inhemska qatarier är det strängt förbjudet att konvertera från islam, och de får inte ens besöka en kyrka. Det finns få eller inga rapporter om kristna som har dödats, fängslats eller skadats på grund av sin kristna tro, då antalet konvertiter är få och de håller sin tro hemlig.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden för WWL 2024?

Månaderna innan fotbolls-VM i Qatar 2022 uppmärksammades Qatars dåliga behandling av gästarbetare runt om i världen. På grund av den kritik som riktades mot landet från Västvärlden införde Qatar ett par mindre reformer för att förbättra villkoren för migrantarbetare, men enligt flera människorättsorganisationer var förändringarna mest för syns skull.

Trots påtryckningar från omvärlden väntas inga större förändringar till det bättre införas i Qatar, det ser inte heller ut att bli någon förändring i religionsfriheten för medborgarna eller gästarbetarna i landet.

Qatar använder alltmer avancerad teknologi för att övervaka både medborgare och gästarbetare. Det finns en växande oro för att regeringen ska utveckla övervakningstekniken ytterligare, vilket har lett till att kristna blir alltmer försiktiga när de träffas.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna från muslimsk bakgrund är kraftigt förföljda i Qatar. De ses som avfällingar och utsätts för diskriminering och trakasserier från omgivningen och riskerar till och med att bli dödade av sina släktingar. Att lämna islam är straffbart enligt lag.

 

 • Privatlivet
  14,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,2
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,6
  MAX = 16,7

 • 67
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige