29 Qatar

 • Ledare: Emir Tamim bin Hamad Al Thani
 • Folkmängd: 2,8 miljoner
 • Antal kristna: 367 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Livet för kristna i Qatar kan se väldigt olika ut beroende på vilken bakgrund man har. Det finns framför allt två kategorier av kristna i landet: Kristna gästarbetare och kristna konvertiter med muslimsk bakgrund.

Utländska kristna gästarbetare har relativt stor frihet att leva ut sin tro. Till exempel är det tillåtet att träffas för gudstjänst, och myndigheterna har vid flera tillfällen försett gästarbetare med mark att bygga kyrkor på. Att evangelisera och dela med sig av sin tro till muslimer är däremot strängt förbjudet och kan leda till att man utvisas.

Gästarbetare utsätts ofta för misshandel och övergrepp, oavsett religionstillhörighet, men kristna är många gånger dubbelt utsatta, på grund av sin tro. Kyrkor övervakas ofta och tillåts bara på specifika platser.

Kristna konvertiter möter en mycket mer påtaglig förföljelse, det gäller inhemska konvertiter men också gästarbetare som har konverterat till kristendom. Inhemska konvertiter möter stort förtryck från sin familj. Migrantarbetare som konverterat förföljs framför allt av sin omgivning, i olika grad beroende på normerna i deras hemländer. För att undvika påtryckningar söker sig många till gemenskaper med personer från andra länder än deras eget. Det förekommer också att arbetsgivaren förtrycker kristna gästarbetare.

Alla konvertiter riskerar att utsättas för diskriminering, trakasserier och polisövervakning. Konvertering från islam erkänns inte officiellt, något som kan leda till juridiska problem med bland annat egendomsfrågor.

I årets lista hamnar Qatar på plats 29, jämfört med plats 27 i World Watch List 2020. Trots det har förföljelsen ökat något i landet under året som gått, och deras placering visar snarare på att förföljelsen mot kristna ökat världen över.

Våldet kristna möter är fortsatt på en låg nivå, medan förtrycket de möter från familj och sin omgivning ökade något. Det är mycket svårt för kristna, speciellt konvertiter, att leva ut sin tro i Qatar.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna som har konverterat från islam är de mest utsatta i Qatar, det gäller både gästarbetare och inhemska medborgare.

En stor del av Qatars befolkning består av gästarbetare, och enligt en ny uppskattning är endast 12 procent av befolkningen inhemska qatarier. Kristna gästarbetare kommer från olika samfund, men alla möter förföljelse.

 

”I detta muslimska land är vi begränsade när det gäller att evangelisera offentligt. Men ingen kan hindra oss från att prata med våra arbetskamrater och vittna för dem i vår vardag. Varje dag ger Gud oss möjligheter att förmedla hans kärlek till andra.”

- ”Samuel”, kristen gästarbetare

 

  Be...

 • Be att Gud verkar med kraft i Qatar. Knappt några från lokalbefolkningen kommer till tro på Jesus. Be att kristna får kontakt med dem som längtar och är öppna för att höra evangeliet.

 • Be om beskydd för kristna gästarbetare, från övergrepp och diskriminering från sina arbetsgivare.

 • Be för de hemligt kristna i Qatar, som har accepterat Jesus men inte öppet kan leva ut sin nya tro. Be att deras familj och omgivning ska tillåta dem att tillbe i frihet. Be att det omgivande samhället ska acceptera en öppenhet för andra religioner utöver islam.

 

 • Privatlivet
  14,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,5
  MAX = 16,7

 • 67
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige