38 Qatar

 • Ledare: Emir Tamim bin Hamad Al Thani
 • Folkmängd: 2,7 miljoner
 • Antal kristna: 220 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Kristna i Qatar möter förföljelse på alla livets områden. De möter förföljelse från myndigheter, från lokalsamhället och från den egna familjen.

Extra svårt är det för kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. Islam är den enda accepterade religionen i landet, och sharialagarna kontrollerar medborgarnas dagliga liv. Det finns ingen plats för kristna i samhället. Den konservativa wahhabistiska tolkningen av islam gör livet mycket svårt för kristna i landet, som bryter normen.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Wahhabism, en konservativ inriktning av islam, är statsreligion. Gudstjänst får bara firas i privata hem eller på speciellt anvisade platser. Evangelisation är förbjuden och kan ge upp till tio års fängelse.Framför allt konvertiter påtvingas traditionella normer som är influerade av islam.

Diktatorisk paranoia: Qatar är en absolut monarki. Regimen har skapat en välfärdsstat med många ekonomiska förmåner för medborgarna och i gengäld förväntar sig regimen lydnad och accepterar ingen opposition. Utländska kristna är relativt fria att utöva sin tro men övervakas av myndigheterna.

 

Förföljelsen i Qatar

De finns två grupper av kristna i Qatar, och de har ingen kontakt med varandra: kristna gästarbetare och kristna konvertiter med muslimsk bakgrund.

Kristna gästarbetare som kommit till Qatar för att arbeta är den största gruppen kristna i landet. De får endast delta i och hålla gudstjänst på platser regeringen valt ut, utanför staden Doha. Det är strikt förbjudet att evangelisera för muslimer, och den som gör det riskerar att bli utvisad. Många gästarbetare lever under fattiga förhållanden, och deras kristna tro ökar deras sårbarhet. Trots deras livssituation så växer antalet kristna gästarbetare.

Kristna konvertiter från islam möter en aggressiv förföljelse. Många inhemska kristna konvertiter har konverterat utanför landet. Om det blir känt att de konverterat, så pressas de av både familjemedlemmar och samhället att avsäga sig sin kristna tro.

Kristna gästarbetare som konverterat förtrycks och riskerar att förföljas av sina arbetsgivare.

Alla konvertiter riskerar att bli diskriminerade, ofredade, övervakade av polis eller utsatta för hot från våldsamma grupper. Att ändra religion erkänns inte officiellt, något som kan leda till rättsliga problem. Trots detta så finns det knappt några rapporter om kristna som dödats, fängslats eller blivit misshandlade på grund av sin tro.

 

Exempel

 • I februari förra året rapporterade nyhetsbyrån World Watch Monitor om svåra förhållanden för kristna gästarbetare i Qatar. Många av dem blir behandlade som slavar, när de arbetar med att bygga upp det fotbollsstadium som ska användas till Fotbolls VM år 2022.

 

  Be...

 • Att vägar ska öppnas för lärjungaträning och uppmuntran trots ökande isolering av landet.
 • För de gästarbetare som kränks av sina arbetsgivare på grund av sin kristna tro. Be om beskydd och om möjlighet att visa på Kristi kärlek.
 • För vishet och urskillning för kristna konvertiter när de delar sin tro med sina familjemedlemmar.

 

 • Privatlivet
  13,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,3
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,1
  MAX = 16,7

 • 62
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige