34 Tunisien

 • Ledare: President Kais Saied
 • Folkmängd: 11,8 miljoner
 • Antal kristna: 23 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Det råder en allmän fientlighet mot kristna i det islamska samhället, vilket gör att många kristna har svårt att dela sin tro med omgivningen.

”Kristna i Tunisien diskrimineras, något som ofta döljs för allmänheten. Det påverkar deras dagliga liv. På grund av sin kristna identitet känner sig många otrygga på jobbet, andra överges av sin familj, vänner och till och med förlovningar har brutits. Kristna är offer för verbal, psykisk och fysisk misshandel”, säger en journalist som undersökt situationen för landets kristna.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Islamism har inflytande på flera nivåer i samhället. Dels genom politiska partier och dels genom våldsamma grupper som ofta har kopplingar till kriminella nätverk. Det finns även fall där kristna som har konverterat från islam har spärrats in i sina hem av sina egna familjer.

 

Exempel

 • Kyrkor övervakas av ”säkerhetsskäl” av myndigheterna, något som ses som ett svepskäl för att kunna kontrollera församlingarna. 
 • Under rapporteringsperioden för World Watch List 2020 fängslades en grupp kristna och anklagades sedan för att ha försökt evangelisera.
 • Under rapporteringsperioden för World Watch List 2020 tvingades ett antal kristna, framför allt kvinnliga konvertiter, flytta på grund av hot inom den egna familjen. Det finns även uppgifter om att ett antal kristna konvertiter har utsatts för misshandel och sexuella övergrepp.

 

  Be...

 • För de lärare som utbildar nästa generations kristna ledare. Kyrkan är  ung och växer, behovet av överlåtna herdar är stort.
 • Om styrka och trygghet för kristna ungdomar, som pressas av, eller tvingas lämna sin familj på grund av sin kristna tro.
 • Att Herren stoppar extremisternas planer, och att de istället får möta Honom.

 

 

 • Privatlivet
  12,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,3
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  5,4
  MAX = 16,7

 • 64
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige