36 Tunisien

 • Ledare: President Kais Saied
 • Folkmängd: 12,0 miljoner
 • Antal kristna: 22 500
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Nästa hela befolkningen i Tunisien är muslimer, 99,5 procent. Tunisiska kristna, varav nästan alla har muslimsk bakgrund, diskrimineras av både familj och samhälle.

Det är socialt oacceptabelt att konvertera från islam. Om kristna konvertiter upptäcks utsätts de för förtryck från familj, arbetskamrater och vänner. I vissa fall kan det eskalera till fysiskt våld, som vanligtvis sker bakom stängda dörrar. Det förekommer också att kristna överges av sina familjer och förlorar sina vänner. De riskerar även att förlora sina arbeten.

De flesta konvertiter kan inte tillbe öppet och väljer att dölja sin tro. Några av dem möts i hemlighet för tillbedjan och gemenskap. Om de upptäcks vara en del av en kristen sammankomst riskerar de att hängas ut som kristna och bli utfrysta av sin omgivning, de kan också bli svartlistade och hamna under övervakning av säkerhetstjänsten.

De få kristna utlänningar och gästarbetare som finns i Tunisien har en relativt stor frihet att leva ut sin tro, men det är inte accepterat att evangelisera offentligt.

 

Vad har förändrats under 2022?

Våldet är fortfarande på en mycket hög nivå i Tunisien, och pressen på kristna ökade något under det senaste året. I juli 2022 stärkte president Kais Saied sin makt genom en konstitutionell folkomröstning som återinförde enmansstyre i Tunisien. Även om den nya konstitutionen är tvetydig vad gäller religionsfrihet befaras det att övervakningen av kristna kommer att öka ytterligare.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter den värsta förföljelsen i Tunisien. Att lämna islam är förbjudet enligt lag, och konvertiten möter ofta även en fientlig motreaktion från sin familj. Detta gäller främst i södra delen av landet, där befolkningen är mer konservativ. Hotet mot kristna i landets södra delar förvärras dessutom genom närvaron av militanta islamister som attackerar kristna.

 

 • Privatlivet
  12,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  6,5
  MAX = 16,7

 • 67
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige