26 Tunisien

 • Ledare: President Kais Saied
 • Folkmängd: 11,8 miljoner
 • Antal kristna: 23 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Förtrycket kristna möter är på en mycket hög nivå, framför allt när det kommer till familjeliv och gudstjänstliv. Detta är särskilt tydligt för kristna som har konverterat från islam, eftersom deras nya tro ofta motsätts, ibland våldsamt, av både familj och samhälle.

Det är svårt, om inte omöjligt, för konvertiter med muslimsk bakgrund att öppet leva ut sin tro, framför allt om de vill undvika att möta förtryck och förföljelse. Det innebär att många kristna konvertiter väljer att dölja sin nya tro och kan därmed inte öppet tillbe, delta i en gudstjänst eller leva sina liv som kristna.

Den nivå på fientlighet och förtryck som kristna konvertiter möter gör det svårt och farligt att dela med sig av sin tro till familjen och omgivningen. Även att dela sin tro i gudstjänster i hemlighet är svårt, på grund av risken att bli avslöjad, speciellt då det förekommer att gudstjänster övervakas av den tunisiska säkerhetstjänsten.  

Priscilla Hwang, författare och journalist vid CBC (Canadian Broadcasting Corporation), genomförde nyligen en fördjupad undersökning av situationen för kristna i Tunisien. Hon säger: ”Tunisiska kristna står inför diskriminering och en utsatthet som ofta är dunkel och dold för allmänheten, vilket påverkar deras vardag. På grund av sin kristna identitet upplever många osäkerhet på jobbet och familj, vänner och till och med fästman/fästmö överger dem. De är offer för verbala, mentala och fysiska övergrepp.”

I årets World Watch List hamnar Tunisien på plats 26, jämfört med plats 34 året innan. Ökningen beror framför allt på ökat våld mot kristna och skadegörelse av kristnas egendomar. Under rapporteringsperioden för årets lista förstördes ett stort antal byggnader, hus och butiker som ägs av kristna, i olika attacker.

Även förtrycket i kategorin kyrkolivet har ökat, och hur stort förtryck kristna möter varierar i olika delar av landet. I vissa regioner är kristendomsfientligheten betydande. Förtrycket mot kristna, framför allt kristna konvertiter, fortsätter att vara starkt på alla livets områden.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund är de som drabbas värst av förföljelsen, ofta förföljs de av sina egna familjemedlemmar och det omgivande samhället. Förföljelsen är extra utbredd i landets mer konservativa södra regioner. Storstäder gör det lättare för konvertiter att undkomma förtryck från familjen, och man kan leva ut sin tro mer öppet i storstadens anonymitet.

Våldsamma islamiska extremister är också aktiva i gränsområdena söderut. De riktar in sig på kristna, utan urskiljning, när tillfälle ges.

 

”Min familj tror fortfarande att jag är muslim. Bara min mamma vet att jag är kristen och hon accepterar det. Min pappa vet ingenting om det. Han är en trevlig man, men då och då visar han upp en annan sida. Man vet aldrig hur han kommer att reagera om jag skulle säga att jag är kristen.”

- ”Islèm”, kristen konvertit från Nordafrika

 

  Be...

 • Det finns många kristna i Tunisien som saknar gemenskap med andra troende. Be att de får möjlighet till kontakt med andra kristna, och att deras gemenskap blir stark och fruktbar.

 • Be att Kristi frid och kärlek övervinner det hot och den fruktan som många kristna tunisier upplever. Be att de kristna ska bevara sina sinnen fria från rädsla och förvirring.

 • Många kristna kvinnor i Tunisien kämpar med olika trauman på grund av förföljelsen. Be om Guds välsignelse och beskydd över dem.

 

 • Privatlivet
  12,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  7,4
  MAX = 16,7

 • 67
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige