29 Bangladesh

 • Ledare: President Abdul Hamid
 • Folkmängd: 171,5 miljoner
 • Antal kristna: 1,1 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Kristna konvertiter med muslimsk, hinduisk, buddhistisk bakgrund samt kristna konvertiter från stambefolkningar drabbas hårdast av restriktioner, diskriminering och attacker. Ofta samlas de i små husförsamlingar eller i hemlighet, av rädsla för att bli attackerade.

Kristna från olika minoritetsgrupper, som till exempel Santalfolket, är dubbelt utsatta för förföljelse. De är både etniskt och religiöst i minoritet. De drabbas ofta av strategiskt våld eller får sin mark beslagtagen. Kyrkor hotas och bevakas ofta, och blir ibland utsatta för våldsamma attacker. Dessa attacker mot kyrkbyggnader sker över hela Bangladesh, och myndigheterna ignorerar ofta kristnas klagomål/kritik över situationen. Bangladesh har stigit betydligt på World Watch-Listan under de senaste åren och våldet ökar.

Tillströmningen av 700 000 Rohingya-flyktingar från grannlandet Myanmar de senaste fyra åren, har lett till att tusentals av dem bor i flyktingläger och att integrationsarbetet har avstannat. Risken för muslimsk radikalisering är stor i dessa läger, vilket är oroande för de kristna – både de som bor i lägren liksom för kristna i samhället i stort.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna i Bangladesh blir inte bara förföljda av muslimska extremister, utan även av militanta grupper med andra trosuppfattningar. Vad som ofta glöms bort är att Bangladeshs norra region och Chittagongs bergsområde är oroshärdar med förföljelse mot kristna av både den muslimska majoriteten och den buddistiska minoriteten.

 

 • Privatlivet
  11,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  10,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  11,3
  MAX = 16,7

 • 68
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige