38 Bangladesh

 • Ledare: premiärminister Sheikh Hasina
 • Folkmängd: 168,1 miljoner
 • Antal kristna: 887 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Religiös nationalism

Konvertiter med muslimsk, hinduisk eller etnisk bakgrund utsätts för den allvarligaste förföljelsen i Bangladesh. Av rädsla för angrepp träffas kristna konvertiter i hemlighet i underjordiska husförsamlingar.

Evangelikala församlingar, framför allt pingstförsamlingar, som arbetar bland den muslimska majoriteten, möter attacker och får ta emot dödshot. Även traditionella kyrkor, som den romersk-katolska kyrkan, utsätts för angrepp och attacker med jämna mellanrum.

Kristna från stamfolket Santal lider dubbelt, då de både tillhör en etnisk och en religiös (kristen) minoritet. Kristna konvertiter från den muslimska folkgruppen rohingya, som flytt från Myanmar till Bangladesh, möter även förföljelse och stark press även från sin egen befolkningsgrupp. 

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Islamistiska grupper får allt större spelrum i samhället, bland annat när det gäller att kontrollera konvertiter.

Religiös nationalism: Det finns mer än dubbelt så många buddister i Bangladesh som kristna, dessa finns framför allt bland ursprungsbefolkningen nära gränsen till Indien och Myanmar.

Etniska motsättningar: Nykristna som tillhör stamfolk pressas ibland att hålla fast vid gamla traditioner.

 

Exempel

 • Det har inte förekommit något dödande av kristna under rapporteringsperioden för World Watch List 2020. Men flera kristna, både från de historiska samfunden och konvertiter, har tagit emot dödshot.

 • Under rapporteringsperioden attackerades 14 kyrkor och husförsamlingar. Bland annat brändes Mohandi Assemblies of Gods church i Satkhiradistriktet ned i april 2019.

 • Efter att ha konverterat till kristendom, hindras före detta muslimer från att få tillgång till olika samhällsresurser på grund av sin tro. I mars 2019 förstördes en provisorisk kyrka med tillhörande skola i ett flyktingläger för rohingyas. Flera kyrkor i Chittagong Hill har också förstörts.

 • Ett flertal kristna togs till förhör hos polisen under rapporteringsperioden för World Watch List 2020. Många av dem anklagades för "olaglig konvertering".

 

  Be...

 • Att hemligt kristna får styrka att stå fasta i sin tro. Framför allt konvertiter med muslimsk bakgrund ställs inför valet att avsäga sin tro eller att riskera att dödas.
 • För kristna som har tvingats lämna sin familj och sina hem. Be att deras fysiska, själsliga och andliga behov blir mötta.
 • Privatlivet
  11,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  8,9
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  9,3
  MAX = 16,7

 • 63
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige