48 Bangladesh

 • Ledare: President Abdul Hamid
 • Folkmängd: 166,4 miljoner
 • Antal kristna: 869 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Religiös nationalism

Antalet kristna med muslimsk bakgrund ökar, men de möter förföljelse från radikala islamistiska grupper, lokala religiösa ledare och sina egna familjer.

Det finns krav på att införa sharialagar i landet och det är vanligt att fatwor ( juridiskt utlåtande av fördömande karaktär från en muslimsk lärd) verkställs, framför allt på landsbygden. Lokala myndigheter gör livet svårt för kristna. Det ökade antalet attacker i landet från terrorgruppen IS har mötts av en striktare granskning från myndigheternas sida och säkerhetsstyrkor agerar mot islamistiska grupper.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Islamistiska grupper får allt större spelrum i samhället, bland annat när det gäller att kontrollera konvertiter.

Religiös nationalism: Det finns mer än dubbelt så många buddister i Bangladesh som kristna, dessa finns framför allt bland ursprungsbefolkningen nära gränsen till Indien och Myanmar.

Etniska motsättningar: Nykristna som tillhör stamfolk pressas ibland att hålla fast vid gamla traditioner.

 

Förföljelsen i Bangladesh

Konvertiter med muslimsk, hinduisk eller etnisk/stambakgrund utsätts för den allvarligaste förföljelsen i Bangladesh. Av rädsla för angrepp träffas kristna konvertiter i hemlighet i underjordiska husförsamlingar.

Evangelikala församlingar, framför allt pingstförsamlingar, som arbetar bland den muslimska majoriteten, möter attacker och får ta emot dödshot. Även traditionella kyrkor, som den romersk-katolska kyrkan, utsätts för angrepp och attacker med jämna mellanrum.

Kristna från stamfolket Santal lider dubbelt, då de tillhör en etnisk minoritet, samtidigt som de förföljs för sin kristna tro och därmed möter våld eller får sina lantegendomar beslagtagna.

 

Exempel

 • 1500 santaler, majoriteten av dem är kristna, lever under hemska förhållanden sedan 2016, då de tvingades bort från sina hem av lokalbefolkningen och polisen. Under upploppet dödades tre kristna, trettio personer försvann och ett dussintal skadades. Angriparna plundrade stamfolkets hem, boskap och satte även eld på cirka 600 av santalernas hus.

 • Kristna barn tvingas att använda islamska läroböcker i skolorna, böcker som distribueras av regeringen.

 • Efter att ha konverterat till kristendom, hindras före detta muslimer från att få tillgång till olika samhällsresurser, på grund av sin tro.

 

  Be...

 • Att hemligt kristna får styrka att stå fasta i sin tro, framför allt till dem som utsätts för psykisk eller fysisk misshandel.
 • För kristna som har tvingats lämna sin familj och sina hem. Be att deras fysiska, själsliga och andliga behov blir mötta.
 • För Open Doors medarbetare och samarbetspartners, som förmedlar hjälp och stöd till kristna som lever under förföljelse.

 

 • Privatlivet
  11,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  7,8
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  7,8
  MAX = 16,7

 • 58
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige