31 Bangladesh

 • Ledare: President Abdul Hamid
 • Folkmängd: 169,8 miljoner
 • Antal kristna: 903 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Religiös nationalism

Islam breder ut sig alltmer i Bangladesh och myndigheter gör eftergifter för att vinna stöd från muslimska extremister. Kristna från alla samfund i landet pressas och förföljs av islamistiska extremister.

Evangeliska kyrkor, ofta pingstkyrkor, som arbetar och verkar i det muslimska majoritetssamhället utsätts för störst förföljelse. Även historiska kyrkor, som den romersk-katolska kyrkan, får utstå en ökad mängd attacker och dödshot. Den svåraste diskrimineringen och förföljelsen möter konvertiter med muslimsk, hinduisk eller buddhistisk bakgrund. Ofta samlas kristna konvertiter i små husförsamlingar eller underjordiska grupper, av rädsla för att bli attackerade.

Kristna som har konverterat från ursprungsreligioner, som konvertiter från santalfolket, är dubbelt utsatta eftersom de tillhör både en etnisk och en religiös minoritet. Många är med om att deras marker konfiskeras eller att våld riktas mot dem. Kristna konvertiter från folkgruppen rohingya, där många har flytt från Myanmar till Bangladesh, möter stark press från närsamhället att återvända till islam. Under rapporteringsperioden för årets World Watch List har många kristna utsatts för våldsamma attacker från extremistiska grupperingar i flyktinglägren.

Bangladesh hamnar på nummer 31 på  2021-års World Watch List och har ökat med nästan fyra poäng sedan förra årets lista, vilket beror på en liten ökning inom nästan alla områden. Pressen på kristna i det dagliga livet har ökat och de utsätts för diskriminering och hot. Det har också förekommit våldsamma attacker mot kristna under rapporteringsperioden för årets lista. Under våren 2020 utfördes en attack mot den lilla kristna minoriteten hos rohingyafolket, där två kristna dödades.

Rapporteringen från avlägsna områden har förbättrats, vilket har visat att pressen mot kyrkan har ökat. Det finns också rapporter om att kristna har blivit utan stödpaket och hjälp under coronapandemin, vilket resulterat i svält eller hälsoproblem.

 

Så utsätts olika grupper

De norra delarna av Bangladesh kring Chittagong Hill Tracts distriktet, med sina många minoriteter, är en förbisedd oroshärd, där kristna förföljs både av den muslimska majoriteten och den buddhistiska minoriteten.

De senaste tre åren har ytterligare en ny oroshärd utvecklats, efter att Bangladesh tog emot över 700 000 flyktingar från grannlandet Myanmar. Bangladesh har svårigheter att hjälpa flyktingarna på ett bra sätt, trots internationellt stöd. Ju längre flyktingar blir kvar i ett läger, desto större är risken för islamistisk radikalisering, något som även kommer påverka Bangladesh som land. Efter misslyckade försök att återvända till Myanmar har risken ökat. I lägren finns en liten minoritet kristna, de flesta är konvertiter med muslimsk bakgrund, som möter allt större förtryck och saknar möjlighet att ta sig från lägren.

 

”I min familj var min pappa den första som kom till tro, sedan började mina bröder tro och efter det tog jag emot Jesus Kristus. Jag var lite orolig att de muslimska byborna inte skulle vilja ha något med mig att göra. [Och nu] vill ingen prata eller förknippas med oss.”

- ”Badol”, kristen konvertit från Bangladesh

 

  Be...

 • Be om möjligheter för kristna från olika minoritetsgrupper och kulturer att utbilda sig. Be att de ska kunna ta tillbaka det de lärt sig till sin lokalbefolkning, för att hjälpa samhället.
 • Be för kristna som diskriminerats vid utdelningen av myndigheternas stödpaket, som delas ut under coronapandemin eller efter cykloner. Många kristna är fattiga dagarbetare som riskerar förlorad inkomst och svält. Be för fysisk och mental återhämtning.
 • Be för den lilla gruppen kristna rohingyer. Be om beskydd och att de ska kunna följa Jesus, oavsett vad som händer.

 

 • Privatlivet
  11,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  10,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,0
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,6
  MAX = 16,7

 • 67
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige