17 Algeriet

 • Ledare: president Abdelmadjid Tebboune
 • Folkmängd: 42,7 miljoner
 • Antal kristna: 129 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

I likhet med många andra länder i regionen så är det främst omgivningen, radikala islamiska lärare och statstjänstemän med radikala islamska åsikter som står bakom förföljelsen mot kristna. 

En majoritet av de kristna i Algeriet är konvertiter med muslimsk bakgrund, och de möter förföljelse från sin familj och sina släktingar. Därför är familjen, närsamhället och lokala muslimska ledare de främsta drivkrafterna bakom förföljelsen. Det förekommer att statliga tjänstemän, på olika nivåer, utövar påtryckningar mot kristna genom att begränsa deras möjligheter att fritt utrycka sina åsikter eller öppet leva ut sin tro. 

Lagar reglerar gudstjänster och förbjuder kristna att dela sin tro med muslimer eller försöka få dem att konvertera från islam. Hädelselagar gör det svårt för kristna att dela sin tro, då de är rädda för att konversationen ska anses vara hädelse mot islam. 

Många kristna möter också dagligen diskriminering och trakasserier av sin omgivning. Släktingar och grannar försöker tvinga kristna konvertiter att följa islamska normer och delta i islamska riter. Förtrycket som kristna möter är framför allt utbrett på landsbygden, där befolkningen ofta är mer religiöst konservativ. 

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: En ständigt pågående förföljelse sker genom myndigheter som är influerade av islamism i kombination med förtrycket från familjemedlemmar till kristna konvertiter med muslimsk bakgrund.

Etniska motsättningar: Fokus ligger på etnisk identitet, kultur och språk i den komplicerade relationen mellan regeringen och Kabylien, där de flesta kristna finns.

Diktatorisk paranoia: Trycket på kristna från regeringen har ökat. Kristna demonstranter utsätts för våld och ett flertal kyrkor har stängts. 

 

Exempel

 • Under rapporteringsperioden för World Watch List 2020 fortsatte algeriska myndigheter sina offensiver mot protestantiska grupper och elva kyrkor stängdes. Några har fått öppna igen medan andra har förblivit stängda. Offensiverna skapar otrygghet bland algeriska kristna.

 • Minst 90 kristna frihetsberövades och utsattes för trakasserier vid en offentlig demonstration mot stängningen av Full Gospel Church i Tizi Ouzou.

 • Under rapportperioden har ett flertal kristna familjer utsatts för trakasserier från sin närmaste omgivning.

 

  Be...

 • För de cirka 35 000 kristna som lever på avlägsna platser i landet, långt bort från kyrkor och församlingsgemenskap. Be för utbredandet av Guds rike trots förföljelse.
 • Många församlingar består av förstagenerationens kristna. Be att dessa ska stå stadigt och vara starkt rotade i Guds ord.

 

 • Privatlivet
  13,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  9,3
  MAX = 16,7

 • 73
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige