24 Algeriet

 • Ledare: President Abdelmadjid Tebboune
 • Folkmängd: 42,7 miljoner
 • Antal kristna: 129 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Majoriteten av Algeriets kristna har konverterat från islam. De löper störst risk att förföljas, inte bara av familj och släkt, utan även av en vidare krets i samhället och däribland lokala etniska ledare.

Förföljelsen kan ta sig uttryck i trakasserier, misshandel, hot och inlåsning, liksom press att följa muslimska sedvänjor. Påtryckningar kommer även från myndighetsrepresentanter, som har påverkats av radikal islamistisk undervisning. De använder sitt inflytande till att begränsa konvertiternas frihet, bland annat genom att hindra dem från att uttrycka tron offentligt.

Hotbilden är extra allvarlig för dem som lever på landsbygden och områden som är mer religiöst konservativa än andra delar av Algeriet. Dessa områden var på 1990-talet fästen för oppositionella islamister som kämpade mot regeringen.

Lagarna som reglerar icke-muslimsk tro förbjuder allt som kan ”underminera en muslims tro” eller som kan användas i ”syfte att förleda en muslim att konvertera till en annan religion”. Under de senaste tre åren har myndigheterna ägnat sig åt en systematisk kampanj riktad mot protestantiska kyrkor i Algeriet, vilket har lett till att 13 kyrkor har stängts ner helt. Andra kyrkor har beordrats att upphöra med all verksamhet.

Algeriet har klivit ner sju placeringar på årets World Watch List, jämfört med föregående lista. Det beror till stor del på en påtaglig minskning av antalet våldsincidenter riktade mot kristna. Detta innebär emellertid inte att förföljelsen är över. Som exempel kan nämnas att ett stort antal kyrkor stängdes i Algeriet under 2019. Under 2020 stänges inte lika många kyrkor, men de tidigare stängda kyrkorna är fortsatt stängda. Dessa kyrkor är inte medräknade i årets rapport, men fortsätter förstås att påverka situationen för Algeriets kristna.

 

Så utsätts olika grupper

De flesta kristna bor i Kabylien i norra Algeriet. Kabylerna är ett berberfolk och talar sitt eget språk, i motsats till övriga algerier med arabisk bakgrund. Kabylerna har haft en relativt självständig ställning i landet under lång tid, men har samtidigt varit förbisedda och tidvis diskriminerade av regeringen. Detta skapade en miljö där kristendomen kunde utvecklas. Förtrycket från både regeringen och samhället mot de kristna är dock fortsatt starkt.

I de arabiska delarna av landet, speciellt i söder, kan livet vara påfrestande för kristna och det finns bara ett fåtal kyrkor. Våldsamma islamistgrupper har inget stort stöd hos allmänheten, men islam har ett fast grepp om landet genom den växande salafiströrelsen.

 

”Vi ser tecken på en ny väckelse. Muslimerna kommer till oss. De är trötta och en del säger rakt på sak: ´Vi vill lära känna Kristus´.”

- ”Muslih”, kristen i Algeriet

 

  Be...

 • Be att de stängda kyrkorna ska öppnas igen och att lagen från 2006 som reglerar religionsutövning ska dras tillbaka.

 • Be att kristna konvertiter, som betalar ett högt pris för att följa Kristus, ska hitta en kristen gemenskap som kan vara till stöd och uppbyggelse.

 • Be för goda relationer mellan kristna och inflytelserika lokala ledare, så att kristendomen blir mer respekterad i samhället.

 

 • Privatlivet
  13,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  3,9
  MAX = 16,7

 • 70
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige