22 Algeriet

 • Ledare: President Abdelaziz Bouteflika
 • Folkmängd: 42,0 miljoner
 • Antal kristna: 125 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Det förtryck som kristna möter på alla livets områden gör det svårt att öppet visa och praktisera sin kristna tro. Intolerans från släktingar och grannar är en stor bakomliggande orsak till förföljelsen, i ett land där 99 procent av befolkningen identifierar sig som muslimer.

Men även regimen sätter press på landets kristna genom lagar och administrativ byråkrati, som inskränker religionsfriheten. Förföljelsen av kristna förstärks också av spänningarna mellan amazighs (ursprungsbefolkningen berber) och araber. Många amazighs kommer till tro på Jesus. Radikala islamistiska grupper i regionen är en fara för den algeriska kyrkan.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: En ständigt pågående förföljelse sker genom myndigheter som är influerade av islamism i kombination med förtrycket från familjemedlemmar till kristna konvertiter med muslimsk bakgrund.

Etniska motsättningar: Fokus ligger på etnisk identitet, kultur och språk i den komplicerade relationen mellan regeringen och Kabylien, där de flesta kristna finns.

Diktatorisk paranoia: President Bouteflikas diktatoriska sätt att styra landet bidrar till förföljelsen av kristna.

 

Förföljelsen i Algeriet

Lagar reglerar gudstjänster och förbjuder konvertering från islam, och hädelselagar gör det svårt för kristna att dela sin tro, av rädsla för att de ska dömas för att ha hädat islam.

Många kristna möter också diskriminering och trakasserier av sin omgivning. Släktingar och grannar försöker tvinga kristna konvertiter att hålla fast vid islam. Förtrycket som kristna möter är framför allt högt på landsbygden, där man många gånger är mer religiöst konservativ.

 

Exempel

 • I juli 2018 frikändes en algerisk konvertit, efter att tidigare ha dömts för innehav av en bibel och andra kristna föremål. Han frikändes från ett maximalt fängelsestraff på sex månader samt böter.

 • I april 2018 släpptes en kristen konvertit efter 18 månaders fängelse. Han hade dömts till fem års fängelse och böter för att ha postat uttalanden på sin Facebook-sida som ansågs förolämpa islam. Hans straff ändrades efter att presidenten benådat honom.

 • Under rapporteringsperioden för WWL 2019 fortsatte algeriska myndigheter sina offensiver mot protestantiska grupper och flera kyrkor stängdes. Några har fått öppna igen medan andra har förblivit stängda. Offensiverna skapar otrygghet bland algeriska kristna.

 

  Be...

 • Att regeringen blir mer öppen mot kristna och erkänner kristnas rättigheter som fullvärdiga medborgare.
 • Om beskydd för kristna som förföljs av sina familjer. Be om styrka att älska och förlåta sina förföljare.
 • Tacka Gud för att kyrkan i Algeriet fortsätter att växa trots förföljelsen!

 

 • Privatlivet
  13,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,2
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  7,6
  MAX = 16,7

 • 70
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige