17 Myanmar

 • Ledare: General Min Aung Hlaing
 • Folkmängd: 55,7 miljoner
 • Antal kristna: 4,5 miljoner
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Tidigare parlamentarisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Religiös nationalism / Etno-religiösa motsättningar


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Myanmar fortsätter att befinna sig i en våldsam konflikt som har en förödande inverkan på landets kristna minoritet. De kristna pressas även genom digital övervakning.

Sedan militärkuppen i februari 2021 möter kristna allt hårdare restriktioner och våld. Kristna dödas och kyrkor attackeras, även i regioner som Chin och Kayah, där en majoritet är kristna. Fler kristna än någonsin tidigare tvingas på flykt och söker skydd i kyrkor eller flyktingläger. En del har tvingats fly till djungeln, med begränsad tillgång till mat och sjukvård.

Stridigheter ökar i hela landet, och en del kristna är involverade i dessa. Regeringsstyrkor fortsätter attackera kristna byar och kyrkor oproportionerligt hög grad. Kristna hjälparbetare och pastorer har under rapporteringsperioden dödats.

Kristna konvertiter med buddhistisk eller muslimsk bakgrund förföljs av sina familjer och närsamhällen. I många byar finns det inte plats för den som inte följer buddhistiska traditioner.

Kyrkor från icke-traditionella samfund möter extra mycket motstånd, speciellt församlingar på landsbygden eller de församlingar som är kända för att evangelisera.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden för WWL 2024?

Militärens ökande användning av sofistikerad teknologi, där mycket kommer från Ryssland och Kina, innebär nya utmaningar för de kristna. Övervakningen ökar, vilket gör det svårare att undkomma militärens grepp. Kristna behöver vara vaksamma på vad de säger över telefon, och det blir svårare för Open Doors samarbetspartners att ta emot finansiella transaktioner.

Omedelbart efter militärkuppen 2021 stängdes telefon- och internetförbindelserna ner i delstater med kristen majoritet, för att hindra spridning av nyheter om vad som höll på att hända. I dag riskerar alla som delar något om myndigheterna att möta allvarliga konsekvenser.

 

Så utsätts olika grupper

Inbördeskriget i Myanmar har nått områden med stark kristen närvaro. Kristna samhällen påverkas oproportionerligt mycket i kriget.

Konvertiter med buddhistisk, muslimsk eller stambakgrund, utsätts för kraftiga påtryckningar att avsäga sig sin tro – speciellt från familjer och den närmaste omgivningen. Extra sårbara är den lilla gruppen kristna konvertiter som tillhör rohingyafolket, då de möter förföljelse för sin etniska tillhörighet, samt från sin egen familj på grund av sin nya tro.

 

 • Privatlivet
  12,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  10,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,0
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  16,1
  MAX = 16,7

 • 79
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige