18 Myanmar

 • Ledare: President Win Myint
 • Folkmängd: 53,9 miljoner
 • Antal kristna: 4,3 miljoner
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Parlamentarisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

Buddhistiska ledare uppviglar och bidrar till förföljelsen mot kristna, i det övervägande buddhistiska samhället.

Radikala buddhistiska grupper som Ma Ba Tha och 969-rörelsen verkar för att skydda och bevara buddhismen som landets nationella religion. Nyligen infördes ett förbud mot dessa radikala grupper, men i praktiken innebar förbudet inte någon förändring, då de istället verkar på annat sätt än tidigare.

Kristna konvertiter från buddhistisk, muslimsk eller från en stambakgrund förföljs av sina familjer, då det anses vara ett svek mot familjen och närsamhället att konvertera. Kristna, som många gånger tillhör både en religiös och etnisk minoritet, missgynnas i samhället och saknar möjlighet att söka rättslig hjälp. Kristna lider också under de brutala och långvariga krig som armén genomför mot rebellgrupper, framför allt i den norra delen av landet.

 

Förföljelsens grundorsak

Religiös nationalism: Radikala buddister tolereras vanligtvis av staten, även om gruppen Ma Ba Tha bannlystes i maj 2017. Alla som avviker från den buddistiska traditionen betraktas som utomstående och en potentiell fara.

Diktatorisk paranoia: Armén har mycket stor makt och har trappat upp sin kamp både mot upprorsgrupper och etniska minoriteter, vilket inkluderar kristna.

 

Förföljelsen i Myanmar

I delstater där det bor många kristna, som Kachin, Karen eller Shan, angrips väletablerade historiska kyrkor. Över 100 000 kristna bor i flyktingläger och har begränsad till gång till mat och sjukvård. Oroligheterna blev värre under 2018, vilket har gjort att antalet människor i flyktinglägren har ökat med tusentals personer.

Det har förekommit att buddhistiska munkar ockuperat kyrkors tomter, där de byggt buddhistiska helgedomar på kyrkans mark. Konvertiter från buddhistisk, muslimsk eller stambakgrund förföljs av sina familjer och från närsamhället.

I samhällen där ledarna har som målsättning att området enbart ska bestå av buddhister, förbjuds kristna att använda sig av den gemensamma vattenförsörjningen.

Evangelikala samfund möter förföljelse framför allt på landsbygden, men också om det blir känt att de evangeliserar.

 

Exempel

 • I de flesta skolor förväntas eleverna att recitera en bön eller en buddhistisk lära innan lektionerna börjar, det gäller även barn som inte är buddhister.
 • Konvertiter diskrimineras i skolor och byar. En lärare vägrade ge en kristen student en lista med frågor som de andra studenterna fick ta del av, för att kunna förbereda sig inför ett prov. I ett annat fall såldes en bit mark av en släkt, som delade intäkten till alla förutom den person i familjen som konverterat till kristendomen.
 • I september 2018 stängde en kommunistisk grupp ner alla kyrkor som var byggda efter 1992. Samtidigt fängslades ett hundratal pastorer, församlingsledare och bibelskoleelever.
 • Den 31 januari 2018 försvann två kristna i delstaten Kachin, efter att ha frihetsberövats av militären. Två månader senare hittades deras kroppar, med stor sannolikhet torterades och dödades de av armén, även om landets människorättskommision menade att det var en upprorsgrupp.
 • Enligt en rapport från juli 2018 förstörde den burmesiska armén över 60 kyrkor på 18 månader. Bland dem fanns både katolska och protestantiska kyrkor och även några skolor.

 

  Be...

 • För kristna minoriteter som förföljs för sin tro. Be att de kan bli en hjälp för förföljda rohingya-muslimer, särskilt de som återvänder från exilen i Bangladesh. Be att kristna ska få visa på Kristi kärlek.
 • Om mod och uthållighet för kristna konvertiter med buddhistisk eller muslimsk bakgrund.
 • Om en ökad religionsfrihet. Nyligen infördes lagar som gör det svårare att konvertera, även om det inte är helt förbjudet..

 

 • Privatlivet
  11,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,3
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  11,8
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  11,1
  MAX = 16,7

 • 71
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige