18 Myanmar

 • Ledare: President Win Myint
 • Folkmängd: 54,3 miljoner
 • Antal kristna: 4,3 miljoner
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Parlamentarisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

Den religiösa nationalismen är väldigt stark i Myanmar och driver på förföljelsen mot kristna. Det finns en allt större betoning på buddhism, vilket gör att andra religioner utesluts.

De som har konverterat till den kristna tron möter ofta förföljelse från sin omgivning för att de har lämnat, eller ”förrått”, det trossystem som de växte upp med. Samhällen som har som mål att bara vara buddhistiska gör livet för kristna familjer mycket svårt, genom att inte låta dem använda allmänna resurser som till exempel vatten.

Etablerade kyrkor har attackerats. I vissa fall har buddhistmunkar invaderat kyrkobyggnader och byggt buddistiska tempel inuti. Även icke-traditionella församlingar möter motstånd, särskilt de som ligger på landsbygden och är kända för att evangelisera. Staten försöker agera mot extremistiska buddhistmunkar, men sänder dubbla budskap då det har framkommit att munkarna stöttas av armén.

I Myanmar pågår det längsta inbördeskriget i historien, vilket har pågått sedan 1948. Även om media har uppmärksammat muslimernas utsatthet, har det pågående kriget mot rebellerna, vilket bland annat påverkar delstaterna Kachin, Karen och Shan som alla har en stark kristen minoritet, till stor del gått obemärkt förbi. Även delstaten Chin, där kristendom är den dominerande religionen, påverkas av kriget. Kristna är utsatta för förföljelse både från rebellerna och armén, och mer än 100 000 kristna i norr lever i flyktingläger där de nekas tillgång till mat och sjukvård. Coronapandemin har fört med sig fler utmaningar, bland annat genom att många kristna diskrimineras när nödhjälp från staten delas ut. Konvertiter fortsätter att mötas av mycket stark fientlighet från släktingar och det lokala samhället.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna i delstaten Kachin, i norra delen av landet, är särskilt utsatta för förföljelse. Till följd av det pågående inbördeskriget lever mer än 100 000 människor, majoriteten av dem är kristna, i flyktingläger. Många av dem har levt där i flera år och har inte tillgång till grundläggande förnödenheter. Kriget pågår även i grannstaten Shan som har en stor kristen minoritetsbefolkning, särskilt i norr. Delstaten Chin, som domineras av kristen befolkning, har också lidit mycket av konflikten.

 

”Byns häxdoktorer kom för att förstöra, för att stoppa vårt uppdrag, döda vår församlingsverksamhet och dem som bor här. Men de är väldigt rädda för vårt arbete eftersom vi predikar evangeliet.”

- ”Pastor Moses” i Myanmar

 

  Be...

 • Be för dem som har lämnat buddhismen för att följa Jesus. Be att Gud ska styrka, uppmuntra och beskydda dem.

 • Be att alla kristna i Myanmar ska få uppleva gemenskap med andra kristna.

 • Be att Herren ska gripa in så att det blir ett fredligt slut på det pågående inbördeskriget.

 

 • Privatlivet
  11,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,9
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  11,9
  MAX = 16,7

 • 74
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige