19 Myanmar

 • Ledare: President Win Myint
 • Folkmängd: 54,3 miljoner
 • Antal kristna: 4,3 miljoner
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Parlamentarisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

Buddhistiska ledare uppviglar och bidrar till förföljelsen mot kristna, i det övervägande buddhistiska samhället.

I delstater där det bor många kristna, som Kachin, Karen eller Shan, angrips väletablerade historiska kyrkor. Över 100 000 kristna bor i flyktingläger och har begränsad tillgång till mat och sjukvård. Oroligheterna blev värre under 2018, vilket har gjort att antalet människor i flyktinglägren har ökat med tusentals personer.

Det har förekommit att buddhistiska munkar ockuperat kyrkors tomter, där de byggt buddhistiska helgedomar på kyrkans mark. Konvertiter från buddhistisk, muslimsk eller med stambakgrund förföljs av sina familjer och av närsamhället.

I samhällen där de lokala ledarna har som målsättning att området enbart ska bestå av buddhister, förbjuds kristna att använda sig av den gemensamma vattenförsörjningen.

Evangelikala samfund möter förföljelse framför allt på landsbygden, särskilt om det blir känt att de evangeliserar. Från myndigheternas sida skickas dubbla budskap till de kristna, när de å ena sidan försöker agera mot radikala buddhistmunkar, men å andra sidan ger munkarna sitt stöd genom militära insatser.

 

Förföljelsens grundorsak

Religiös nationalism: Radikala buddister tolereras vanligtvis av staten, även om den nationalistiska gruppen Ma Ba Tha bannlystes i maj 2017. Alla som avviker från den buddistiska traditionen betraktas som utomstående och en potentiell fara.

Diktatorisk paranoia: Armén har mycket stor makt och har trappat upp sin kamp både mot upprorsgrupper och etniska minoriteter, däribland kristna.

 

Exempel

 • I mars 2019 publicerade Human Rights Watch en rapport hur flickor och kvinnor från området Kachin, där majoriteten av befolkningen är kristna, säljs för trafficking och som brudar till Kina.
 • I januari och februari 2019 försvann en pastor och en äldste i delstaten Rakhine. Enligt uppgifter ska de ha kidnappats och sedan dödats av rebellgruppen Arakan Army. En av kropparna återfanns senare, men det är fortfarande oklart var den försvunne pastorn är.
 • I de flesta skolor förväntas eleverna att recitera en bön eller en buddhistisk lära innan lektionerna börjar, det gäller även barn som inte är buddhister.
 • Konvertiter diskrimineras i skolor och byar. En lärare vägrade ge en kristen student en lista med frågor som de andra studenterna fick ta del av, för att kunna förbereda sig inför ett prov. I ett annat fall såldes en bit mark av en släkt, som delade intäkten till alla förutom den person i familjen som konverterat till kristendomen.

 

  Be...

 • För kristna minoriteter som förföljs för sin tro. Be att de kan bli en hjälp för förföljda rohingya-muslimer, särskilt de som återvänder från exilen i Bangladesh. Be att kristna ska få visa på Kristi kärlek.
 • Om mod och uthållighet för kristna konvertiter med buddhistisk eller muslimsk bakgrund.
 • Om en ökad religionsfrihet. Nyligen infördes lagar som gör det svårare att konvertera.

 

 • Privatlivet
  11,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,7
  MAX = 16,7

 • 73
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige