10 Indien

 • Ledare: Premiärminister Narendra Modi
 • Folkmängd: 1,4 miljarder
 • Antal kristna: 68,9 miljoner
 • Religion: Hinduism
 • Statsskick: Förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Förföljelsen av kristna i Indien ökar då hinduiska extremister strävar efter att rensa landet från de kristnas närvaro och påverkan.

Drivkraften bakom detta är Hindutva, en ideologi som inte räknar indiska kristna och andra religiösa minoriteter som sanna indier, eftersom de anses vara lojala mot intressen utanför Indien. De som följer ideologin hävdar att landet borde renas från dessa minoriteters närvaro. Detta leder till att de riktar in sig systematiskt, ofta våldsamt och noga uträknat, på kristna, muslimer och andra religiösa minoriteter, till exempel genom att använda sociala medier för att sprida desinformation och främja hat.

Covid-19-pandemin har försett förföljarna med ett nytt vapen: I vissa områden har kristna avsiktligt ignorerats i den lokala nödhjälpsutdelningen med mat och annan hjälp från regeringen. Kristna har även anklagats för att sprida viruset.

 

Så utsätts olika grupper

Förföljelsen mot kristna är värst i de delstater där det hindunationalistiska partiet BJP har makten. Kristna konvertiter med hinduisk bakgrund riskerar husarrest, tvångsäktenskap, tvångsskilsmässa eller tvingas lämna sina hem.

Kristna flickor och kvinnor utsätts ofta för sexuella trakasserier eller sexuellt våld, och det har rapporterats om vissa fall där de utsatts för trafficking. Pastorers döttrar, hustrur och systrar är särskilt utsatta.

De flesta församlingsledare är män, och att vara pastor ses som ett av de mest riskfyllda yrkena i Indien. Hinduiska extremister riktar in sig på ledare och deras familjer för att ingjuta rädsla i det kristna lokalsamhället. Under de senaste fem åren har kristna män fått det allt svårare på sina arbetsplatser.

 

 • Privatlivet
  12,7
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,6
  MAX = 16,7

 • 82
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige