10 Indien

 • Ledare: Premiärminister Narendra Modi
 • Folkmängd: 1,35 miljarder
 • Antal kristna: 65 miljoner
 • Religion: Hinduism
 • Statsskick: Förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

Det ökande inflytandet från radikala hindunationalister orsakar stora problem för de kristna, framför allt eftersom våldet mot kristna och andra religiösa minoriteter inte stoppas av myndigheterna.

Det hindunationalistiska regeringspartiet Bharatiya Janata Party (BJP) har makten i flera delstater och på lokal nivå, något som bidragit till att radikala hinduer kan agera ostraffat. 

 

Förföljelsens grundorsak

Religiös nationalism: Många av de hinduistiska rörelserna har blivit mer våldsamma de senaste åren. Företrädarna hävdar att Indien hör till hinduismen och att andra religioner ska drivas ut ur landet. Radikal hinduism står för den överlägset största förföljelsen av kristna i Indien. Andra former av religiös nationalism i Indien finns hos nybuddhister i Maharashtra och Uttar Pradesh, radikala buddhister i Ladakh och radikala sikher i Punjab.

 

Förföljelsen i Indien

Kristna från alla samfund och grupper utsätts för förföljelse i Indien, och radikala hinduer ser dem som främmande för nationen. De vill rensa Indien från kristna och muslimer och drar sig inte för att använda utbrett våld för att nå sitt mål. Kristna konvertiter med hinduisk bakgrund möter den värsta förföljelsen och utsätts för konstant press att återvända till hinduismen, genom så kallade ”hemkomst”-kampanjer, Ghar Wapsi. Många konvertiter utsätts för fysiskt våld och några har till och med dödats. 

 

Exempel

 • Den 15 juli 2017 sköts pastor Sultan Masih till döds utanför sin kyrka i delstaten Punjab.
 • Den 15 mars 2017 tvingades den kristna välgörenhetsorganisationen Compassion International att avsluta sin verksamhet i Indien efter 48 år, på grund av tilltagande restriktioner från regeringens sida. Inrikesministeriet anklagade organisationen för att finansiera indiska samarbetspartners, som inte fått myndigheternas tillstånd att ta emot finansiering från utlandet. Ända sedan det pro-hinduiska BJP-partiet  kom till makten 2014 har hinduiska grupper anklagat kristna välgörenhetsorganisationer för att verka i syfte att omvända hinduer.
 • Den 10 maj 2017 arresterades sex pastorer under en bönegudstjänst i en husförsamling i byn Salempur i delstaten Uttar Pradesh. Cirka 250 personer hade samlats för att delta i gudstjänsten. Pastorerna tillhör en icke-traditionell kyrka och anklagadas för att ha stört ordningen, skapat fientlighet mellan religioner och försökt framkalla upplopp.

 

  Be...

 • För de kristna som konverterat från hinduismen. De pressas hårt att återvända till sin tidigare religion. 
 • Om beskydd, styrka och vishet för kristna som evangeliserar i det växande antalet delstater där det är förbjudet att konvertera. 
 • För kristna flickor som placerats i husarrest av sina familjer på grund av sin tro. Be att de blir styrkta i sin tro och att deras familjer lär känna Herren.

 

 • Privatlivet
  12,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,2
  MAX = 16,7

 • 83
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige