10 Indien

 • Ledare: Premiärminister Narendra Modi
 • Folkmängd: 1,38 miljarder
 • Antal kristna: 67,4 miljoner
 • Religion: Hinduism
 • Statsskick: Förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

Hinduextremister anser att alla indier ska vara hinduer, och att landet ska rensas från kristendom och islam. De använder våld för att uppnå detta, och riktar särskilt in sig på kristna med hinduisk bakgrund.

Kristna anklagas ofta för att följa en ”främmande tro”, och får skulden för otur och olyckor i sina samhällen. Dessa troende blir ofta attackerade fysiskt och ibland dödade, och de utsätts för konstant press från sin omgivning att återvända till hinduismen. Om de inte lämnar sin nya tro kan de bli utfrysta av samhället, med förödande effekter på deras möjligheter att försörja sig. Många kristna lever isolerade och känner inte några andra kristna.

Kristna förföljs inom livets alla områden, och lagar som förbjuder konvertering missbrukas för att trakassera och förödmjuka kristna. Det är inte många som har blivit dömda enligt dessa lagar, men fallen utreds under lång tid, ibland i åratal.

Förföljelsen i Indien har ökat markant de senaste fem åren, och har nu förblivit relativt oförändrad det senaste året. Covid-19-pandemin har dock gett förföljarna ett nytt vapen: kristna diskrimineras ofta när nödhjälp ska delas ut. Detta har lämnat många i ett desperat behov av mat, särskilt eftersom många kristna är från dalit-kasten. De är mycket fattiga och många har förlorat sina inkomstkällor under året.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna med hinduisk bakgrund är mest sårbara för förföljelse i både det offentliga och det privata livet. Våldtäkt och andra former av sexuella övergrepp används ofta för att förfölja kristna kvinnor. Avsikten är även att förödmjuka kvinnans familj. World Vision India rapporterar att hälften av alla barn mellan 12 och 18 år har fallit offer för sexuella övergrepp, varav bara en bråkdel har rapporterats.

Kristna kvinnor med hinduisk bakgrund står inför att antingen hamna i fängelse, bli utstötta från sina familjer, eller tvingas att gifta sig med en hinduisk man. Många kvinnor som blir kristna är daliter, längst ner på botten av det indiska kastsystemet, och det gör dem sårbara för förföljelse av tre anledningar: för sin tro, sitt kön och sin sociala status. Kristna män löper större risk än kristna kvinnor att drabbas av fysiskt och psykiskt våld (som till exempel att tvingas se på när familjemedlemmar torteras). Manliga pastorer och predikanter blir ofta oskyldigt anklagade för våldtäkt eller för att bryta mot antikonverteringslagar. De är även måltavla för attacker från hinduextremister.

 

”När jag var inlåst i isolering, insåg jag att jag hade mer tid för gemenskap med Herren, och jag väntade tålmodigt, bad och tackade Herren för allt.”

-”Guarav”, kristen i Indien

 

  Be...

 • Tacka Gud för att många kommer till tro i Indien genom mirakulösa helanden och modiga vittnesbörd från landets kristna. Be att detta får fortsätta, och att många fler ska få lära känna Jesus.
 • Be om beskydd för våra bröder och systrar, speciellt de som är nya i tron och de som lever isolerat på landsbygden. Be att Gud ska hjälpa deras familjer och samhällen att acceptera deras nya tro.
 • Be att Gud ska fortsätta använda Open Doors samarbetspartners för att ge praktisk hjälp och uppmuntran till dem som är i störst behov. Be om beskydd, vishet och energi till Open Doors partners, speciellt under pandemin.

 

 • Privatlivet
  13,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,9
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,4
  MAX = 16,7

 • 83
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige