10 Indien

 • Ledare: Premiärminister Narendra Modi
 • Folkmängd: 1,37 miljarder
 • Antal kristna: 66 miljoner
 • Religion: Hinduism
 • Statsskick: Förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

Kristna från alla samfund och grupper utsätts för förföljelse i Indien, och radikala hinduer ser dem som främmande för nationen.

Radikala hindunationalister vill rensa Indien från kristna och muslimer och drar sig inte för att använda utbrett våld för att nå sitt mål. Kristna konvertiter med hinduisk bakgrund möter den värsta förföljelsen och utsätts för konstant press att återvända till hinduismen, genom så kallade ”hemkomst”-kampanjer, Ghar Wapsi. Många konvertiter utsätts för fysiskt våld och några har till och med dödats. 

Det hindunationalistiska regeringspartiet Bharatiya Janata Party (BJP) har makten i flera delstater och på lokal nivå, något som bidragit till att radikala hinduer kan agera ostraffat. 

 

Förföljelsens grundorsak

Religiös nationalism: Många av de hinduistiska rörelserna har blivit mer våldsamma de senaste åren. Företrädarna hävdar att Indien hör till hinduismen och att andra religioner ska drivas ut ur landet. Radikal hinduism står för den överlägset största förföljelsen av kristna i Indien. Andra former av religiös nationalism i Indien finns hos nybuddhister i Maharashtra och Uttar Pradesh, radikala buddhister i Ladakh och radikala sikher i Punjab.

Diktatorisk paranoia: Efter att ha vunnit valet i maj 2019 formade BJP en ny regering under premiärminister Narendra Modi som ses som Indiens starke man. Som ett resultat av detta märks diktatoriska tendenser såsom kontroll av sociala medier, uppviglande tal och munkavlar på regimkritisk media. Attacker från regeringsmaskineriet har riktats mot meningsmotståndare. Även propagandan mot främmande religioner som islam och kristendom ökar.

Etniska motsättningar: Det blir allt vanligare att kristna konvertiter från olika ursprungsbefolkningar hotas, förvisas från sina hembyar, nekas tillgång tillvatten i byn, blir våldtagna och till och med mördade. Vid ett flertal tillfällen har planerade kyrkobyggen stoppats av bybor. Tidigare har kristna oftast inte mött så mycket motstånd i de här grupperna, men efter ett strategiskt arbete från det hindunationalistiska partiet BJP, som har hetsat upp stambefolkningarna mot kristna, håller etniska motsättningar på att bli ett allvarligt hot för kyrkan i Indien.

 

Exempel

 • Den 9 januari 2019 rev radikala hinduer en kyrkobyggnad i byn Narnepadu i delstaten Andhra Pradesh, eftersom den var byggd på byns västra sida och det påstods att det bröt mot hinuiska principer om placering.
 • Den 10 april 2019 attackerades en kristen klanmedlem med svärd, skäror och järnstavar i delstaten Jharkhand. Han dödades av hinduiska beskyddare av kor och anklagades för att ha slaktat en oxe, vilken är helig för hinduer. Ytterligare tre klanmedlemmar skadades vid attacken.
 • Den 2 oktober 2019 attackerades en kristen fördelsedagsfest av radikala hinduer i byn Vasalamarry, drygt 60 kilometer utanför Hyderabad i delstaten Telangana. Den 30 man starka mobben satte skräck i gästerna, vandaliserade festdekorationerna och förstörde en mängd saker i den kristna familjens hushåll.

 

  Be...

 • Om beskydd, styrka och vishet för kristna som evangeliserar i det växande antalet delstater där det är förbjudet att konvertera. 
 • För kristna flickor som placerats i husarrest av sina familjer på grund av sin tro. Be att de blir styrkta i sin tro och att deras familjer lär känna Herren.

 

 • Privatlivet
  12,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  15,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  14,8
  MAX = 16,7

 • 83
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige