39 Etiopien

 • Ledare: Premiärminister Abiy Ahmed Ali
 • Folkmängd: 120,8 miljoner
 • Antal kristna: 72,4 miljoner
 • Religion: Kristendom (främst ortodox) / Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Konfessionell protektionism


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Kristendomen är visserligen majoritetsreligion i Etiopien, men verkligheten är mer komplicerad än så. Kristna är extra utsatta i vissa områden, och konvertiter med muslimsk bakgrund riskerar att förlora allt på grund av sin tro.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund, speciellt i landets östra och sydöstra delar, riskerar att möta förföljelse från sin omgivning. Det förekommer att kristna kvinnor våldtas och utsätts för tvångsäktenskap, tvingas till skilsmässa och får inte längre träffa sina barn. I vissa områden har islamistiska extremistgrupper utnyttjat det instabila säkerhetsläget, där våld generellt är vanligt förekommande, och attackerat kyrkor. Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund riskerar dödshot och många tvingas ofta fly från sina hem.

Även kristna som lämnar den Etiopiska ortodoxa kyrkan för att gå med i en protestantisk eller en icke-traditionell församling utsätts för förföljelse, bland annat förekommer det att kristna som går till andra grupper blir uteslutna ur sina familjer. Regeringen tros också påverka större församlingar och samfund när nya kyrkoledare ska utses.

Stamsamhällen är vanliga i vissa delar av landet, och kristna i dessa områden förväntas delta i konflikter mellan stammar. De som vägrar riskerar att utsättas för våldsamma motreaktioner från sin omgivning.

 

Vad har förändrats under 2022?

Förtrycket som kristna utsätts för är fortsatt svårt, framför allt när det gäller förtryck mot församlingslivet eller från samhället. Under rapporteringsperioden för World Watch List 2023 attackerades, förstördes och plundrades 20 kyrkobyggnader.

Det politiska våldet har lett till ett fullskaligt inbördeskrig, som försatt hela landet i ett osäkert läge. Ett fredsavtal slöts i november 2022 och många kristna i Etiopien ber att det ska innebära ett slut på krisen i landet. Förföljelsen är komplex när det råder krig, och det är inte alltid tydligt om förföljelse beror på någons tro, etnicitet eller andra faktorer.

 

Så utsätts olika grupper

Främst är det kristna med muslimsk bakgrund, eller kristna som lämnat Etiopiska ortodoxa kyrkan till förmån för ett annat samfund som möter förföljelse och diskriminering.

 • Privatlivet
  9,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  10,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,4
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,6
  MAX = 16,7

 • 66
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige