28 Etiopien

 • Ledare: President Sahle-Work Zewde
 • Folkmängd: 107,5 miljoner
 • Antal kristna: 64 miljoner
 • Religion: Kristendom (främst ortodox) / Islam
 • Statsskick: Federal republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Konfessionell protektionism

Situationen för kristna i Etiopien är ofta komplex, med olika former av förföljelse.

Religionsfriheten begränsas av regeringen, och i vissa delar av landet gör konservativa muslimer det svårt för kristna, framför allt kristna konvertiter. Även sekulariseringen orsakar svårigheter för kristna i landet.

”Förbudet mot radiosändningar med religiöst innehåll, och förbudet mot religiösa aktiviteter i utbildningsväsendet begränsar friheten att be, undervisa och predika”, säger en av Open Doors experter på området.

I områden som domineras av den etiopiska ortodoxa kyrkan (EOC), utsätts personer som går med i ett annat kristet samfund för förföljelse från familjen, närsamhället och myndighetspersoner som är medlemmar i EOC.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Radikal islamism ökar på alla plan i samhället, men framför allt på landsbygden där muslimer är i majoritet. Kristna trakasseras och diskrimineras. Muslimer som konverterar till kristendomen blir utfrysta och berövas ofta sina familjerättigheter.

Konfessionell protektionism: Etiopiska ortodoxa kyrkan (EOC) motarbetar evangelikala kristna, som man betraktar som efterföljare till en västerländsk religion som hotar etiopisk kultur.

Diktatorisk paranoia: Den etiopiska regimen har genom åren blivit alltmer auktoritär och har stramat åt rättigheterna för civilsamhället och religiösa grupper. Det politiska läget är dock osäkert vilket gör att det kan komma att ändras.

Etniska motsättningar: Inom vissa folkgrupper underblåser regimen fientlighet gentemot kristna. En del grupper kräver också att kristna ska delta i stamkonflikter och straffar dem som vägrar.

 

Förföljelsen i Etiopien

Kristna från alla samfund påverkas av förföljelse från samhället, men vissa grupper utsätts för mer förföljelse än andra. Kristna som inte har en traditionell kristen bakgrund utsätts för svår förföljelse från regimen och EOC.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund, främst i landets sydöstra/östra delar, utsätts för svår förföljelse av sina familjer och det närliggande samhället. Det gäller även kristna som lämnar den ortodoxa kyrkan. På vissa platser i landet nekas kristna tillgång till samhällets resurser och/eller utestängs från samhället. Det förekommer att kyrkor attackeras.

 

Exempel

 • Den 4 och 5 augusti 2018 angrep muslimska mobbgrupper den kristna minoriteten i etiopiska Somaliregionen. Femton ortodoxa präster fanns bland dem som dödades, tio ortodoxa kyrkor sattes i brand och nio evangelikala kyrkor vandaliserades eller plundrades.
 • Under rapporteringsperioden för WWL 2018 inträffar många våldsamma händelser mot kristna. Tre kristna dödas, andra attackeras eller arresteras och flera företag som drivs av kristna angrips.
 • Delstaten Tigray i norra Etiopien överväger att anta en ny lag som skulle förbjuda kristna att evangelisera och begränsa möjligheter för kristna församlingar som inte tillhör EOC att äga sin egen kyrkolokal eller ens träffas för gudstjänst i hemmen.

 

  Be...

 • Om hopp till kristna i Etiopien som utsätts för påtryckningar på nästan alla områden i livet av radikala extremister.   
 • Att den nya kristna premiärministern Abiy och hans regering ska ha visdom och mod att genomföra nödvändiga förändringar och upprätthålla fred i landet.
 • Om beskydd för arbetare som ofta reser till avlägsna och farliga områden. Be om visdom i samarbetet med lokala kyrkor och att de ska få uppmuntra Kristi kropp.    

 

 • Privatlivet
  10,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  10,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,3
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  13,5
  MAX = 16,7

 • 65
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige