36 Etiopien

 • Ledare: Premiärminister Abiy Ahmed
 • Folkmängd: 110,1 miljoner
 • Antal kristna: 65,8 miljoner
 • Religion: Kristendom (främst ortodox) / Islam
 • Statsskick: Federal republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Konfessionell protektionism

I Etiopien beror graden av förtrycket du möter som kristen på vilket samfund du tillhör eller vart i landet du bor.

På grund av regeringens relation med den etiopisk-ortodoxa kyrkan, förföljs kristna från andra samfund av staten och av den etiopiska kyrkan, framför allt drabbas evangelikaler och pingstvänner.

Kristna som byter samfund och lämnar den etiopisk-ortodoxa kyrkan utsätts för press från familjen och samhället, och riskerar att diskrimineras och behandlas illa på olika sätt. Dessutom förekommer det att församlingar hindras från att hålla religiösa sammankomster.

En annan bakomliggande orsak till förföljelsen i Etiopien är islamistisk extremism, som framför allt förekommer i de östra och sydöstra delarna av landet. Där riskerar kristna konvertiter med muslimsk bakgrund att trakasseras och förtryckas av sina familjer och sin omgivning. På vissa platser nekas kristna tillgång till samhällsresurser, blir utstötta och diskrimineras. Dessutom utsätts en del kristna för våld när islamister attackerar kyrkor eller kristnas hem.

Etiopien steg tre platser på World Watch List 2021 jämfört med 2020 (från plats 39 till plats 36), något som främst beror på ett ökat våld mot kristna i landet. Under covid-19-pandemin utsattes och diskriminerades kristna på grund av sin tro när statligt stöd delades ut. Många nekades hjälp.

 

Så utsätts olika grupper

Förföljelse i Etiopien varierar beroende på vilken typ av förföljelse som är mest dominerande i ett visst område. Till exempel förföljs kristna som lämnat etiopisk-ortodoxa kyrkan för ett annat samfund främst i regionerna Amhara, Tigray och vissa delar av Oromia. Kristna – särskilt konvertiter från islam – som utsätts för förföljelse i områden med muslimsk majoritet bor i vissa delar av östra och västra Oromia, Afar och de somaliska regionerna.

Kvinnor är särskilt utsatta för förföljelse i Etiopien. Det förekommer att kristna kvinnor tvingas gifta sig med icke-kristna och sedan avsäga sig sin tro. Om en kvinna konverterar till kristendom i ett icke-kristet område, är det troligt att hennes man tar ut skilsmässa. Hon riskerar också att förlora vårdnaden om sina barn.

 

 ”Mina släktingar är muslimer och ber fem gånger om dagen. När jag tog emot Jesus Kristus slutade jag be tillsammans med dem. De sa till mig att jag skymfade deras kultur, att jag förrådde dem och deras tro. De tvingade mig att lämna hemmet. De vägrade ge mig mat eller husrum. De hotade till och med att döda mig. De tror att man kommer tillbaka när man blir hungrig. Trots allt detta har Guds beskydd räddat mig.”

- Khalid, kristen etiopier

 

  Be...

 • Be för de kristna samfunden i Etiopien, särskilt för den etiopisk-ortodoxa kyrkan. Be att de olika samfunden ska se den enighet som är möjlig i Jesus, och att de ska acceptera alla typer av kristna.

 • Be för kristna som bor i områden där radikala islamister är aktiva. Be om beskydd och att de inte ska diskrimineras eller förtryckas.

 • Be för de kristna kvinnorna som är extra utsatta, be om mod och styrka att hålla fast vid sin tro på Jesus. Be för de som utsätts för tvångsäktenskap. 

 

 • Privatlivet
  9,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,8
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  14,4
  MAX = 16,7

 • 65
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige