16 Egypten

 • Ledare: President Abd al-Fattah al-Sisi
 • Folkmängd: 99,4 miljoner
 • Antal kristna: 9,9 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Kristna har setts som andra klassens medborgare i Egypten ända sedan islam gjorde sitt intåg i regionen.

Radikala imamer uppmanar till förföljelse av kristna i Egypten. Framför allt hotas de kristna av terrorgruppen IS som under 2016 och 2017 låg bakom flera våldsamma attacker mot kristna i olika delar av landet. På landsbygden möts ofta evangelisation av motstånd från lokala ortodoxa kyrkor.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Den islamiska kulturen i det egyptiska samhället gör att kristna diskrimineras av myndigheterna. Inom familjen får kristna konvertiter räkna med hårda påtryckningar att de ska avstå från sin tro. Islamistiska grupper har riktat flera våldsamma attacker mot kristna.

Diktatorisk paranoia: Grundläggande mänskliga rättigheter och demokratisk mångfald har låg prioritet för regeringen, vilket innebär att religionsfriheten för kristna inte kan garanteras.

 

Förföljelsen i Egypten

För kristna med muslimsk bakgrund är det mycket svårt att leva ut sin tro, eftersom de får utstå en enorm press från sin familj och sin släkt, som försöker få dem att återvända till islam. Dessutom gör staten det nästan omöjligt för konvertiter att få sin nya religionstillhörighet officiellt erkänd. Alla kristna i Egypten, oavsett bakgrund, möter svårigheter att bygga kyrkor eller samlas till gemensam gudstjänst. Snåriga regelverk och administrativa restriktioner ligger bakom en del av svårigheterna, men också samhällets fientliga inställning och det våld som gång på gång drabbar kristna kyrkor och gudstjänster.

Kristna, särskilt kvinnor, får utstå diskriminering och kränkningar på sina arbetsplatser och på de offentliga institutionerna.

 

Exempel

 • I slutet av 2017 öppnade en beväpnad man i Kairo eld mot en kyrka och en butik i närheten som ägdes av kristna. Elva människor dog i attacken.
 • En biskop hittades död med huvudet krossat i ett kloster i en öken nordväst om Kairo i juli 2018.
 • I juli 2018 blev kristna i en by i Minya attackerade av en mobb. Anledningen var ett Facebookinlägg som muslimska byinvånare ansåg vara hädelse. Upploppet stoppades när ett 90-tal personer greps, försökte bryta sig in i kristna kopters hem.

 

  Be...

 • För unga kristna män och kvinnor som söker jobb. De möter ofta diskriminering eftersom muslimska arbetsgivare föredrar muslimska anställda, trots sämre kvalifikationer.
 • För ungdomsverksamheten i församlingarna som hjälper unga kristna att leva nära Jesus i otrygga tider.
 • Att islamistgruppernas ledare får möta Kristus som är vägen, sanningen och livet. Be att de blir använda av honom.
 • Privatlivet
  11,7
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  11,0
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,9
  MAX = 16,7

 • 76
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige