20 Egypten

 • Ledare: President Abd al-Fattah al-Sisi
 • Folkmängd: 104,7 miljoner
 • Antal kristna: 16,3 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Förföljelsen av kristna i Egypten förekommer ofta på samhällsnivå. Incidenterna sträcker sig från att en kristen kvinna blir trakasserad på gatan till att hela grupper av kristna tvingas att lämna sina hem efter attacker från muslimska extremistmobbar.

Sådana händelser är främst vanliga i Övre Egypten (ett område som namnet till trots ligger i södra Egypten), där ultrakonservativa islamiska salafister är aktiva på landsbygden.

Kristna betraktas i regel som andra klassens medborgare. Egyptens regering talar i positiva ordalag om den kristna befolkningen, men bristen på ett fungerande juridiskt skydd och lokala myndigheters ovilja att skydda kristna gör dem sårbara för alla former av angrepp. Regeringens diktatoriska stil gör att kristna upplever det svårt att påtala dessa förhållanden.

Kyrkor och kristna grupper möter många svårigheter när de vill uppföra nya byggnader. Det gäller både statliga restriktioner, fientliga lokala myndigheter och våld från mobbar. Kristna med muslimsk bakgrund möter enorma påtryckningar från sina familjer att återgå till islam. Staten gör det också omöjligt för dem att få ett officiellt erkännande (religionstillhörigheten står på id-korten).

 

Så utsätts olika grupper

Förföljelsen är mest utbredd i landets södra delar, som är känt för en mer konservativ och extremistisk islam än de norra delarna av landet. Regionen Minya är ökänt för det stora antalet attacker mot kristna. Även kristna i ekonomiskt eftersatta jordbruksområden i norr upplever ett liknande förtryck. Islamiska extremistgrupper som Muslimska brödraskapet har stöd över hela landet, men våldsbejakande militanta islamister är bara öppet aktiva i den nordöstra delen av Sinaihalvön.

 

 • Privatlivet
  12,7
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,8
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,0
  MAX = 16,7

 • 71
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige