16 Egypten

 • Ledare: President Abd al-Fattah al-Sisi
 • Folkmängd: 102,9 miljoner
 • Antal kristna: 16,3 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Förföljelse av kristna i Egypten förekommer främst bland befolkningen och allra vanligast är den i södra Egypten, där salafister har ett starkt inflytande i fattiga landsortssamhällen med låg andel läskunniga. Det kan handla om allt från att en kristen kvinna trakasseras där hon går på gatan till att en hel grupp kristna drivs bort från sina hem av extremister.

Även om den egyptiska statsmakten pratar gott om den kristna befolkningen blir de ändå utsatta för förföljelse, i synnerhet i södra Egypten, till följd av ett bristande rättsväsende och lokala myndigheters ovilja att beskydda de kristna. På grund av regimens auktoritära framtoning har varken ledare inom kyrkan eller andra kristna mandat att protestera mot situationen.

Al-Azhar universitetet är ett av de mest inflytelserika islamska universiteten i hela världen och har en stark position i det egyptiska samhället och statsförfattningen. Universitetets högste imam Ahmed el-Tayyeb har tydligt deklarerat att islam inte tillåter någon muslim att konvertera till kristendomen.

Församlingars och fristående kristna organisationers möjlighet att bygga nya kyrkor eller bedriva biståndsarbete är mycket begränsade, vilket står i skarp kontrast till hur moskéer och islamska organisationer behandlas. Oberoende av bakgrund är det ofta utmanande för kristna att hitta nya gudstjänstlokaler på grund av olika myndighetsbestämmelser och omgivningens fientliga inställning. För kristna med muslimsk bakgrund är det ofta väldigt svårt att leva ut sin tro, eftersom de möter en enorm press från sina anhöriga att återvända till islam. Staten gör det också omöjligt för dem att få något officiellt erkännande av sin konvertering.

Även om Egyptens placering på World Watch List är oförändrad, så har det generella motståndet mot kristna ökat en aning sedan ifjol. Antalet rapporterade fall av våldsamheter mot kristna minskade men samtidigt ökade motståndet i familjer, samhället och gentemot församlingslivet.

 

Så utsätts olika grupper

De flesta överfallen sker i södra Egypten, som är känd för att vara mer konservativ och radikal än den norra delen. Provinsen Minya är ökänd för att ha det högsta antalet överfall mot kristna, men även fattiga landsbyggdsorter i norra Egypten, framför allt byarna och städerna i Nildeltat, möter en liknande förföljelse på grund av islamistiska extremister. Islamska extremistgrupper som Muslimska brödraskapet stöttas över hela landet, men våldsamma militanta islamistgrupper är bara öppet verksamma i den nordöstra delen av Sinaihalvön.

 

“Jag förlorade nästan min tro samtidigt som min far [blev dödad på grund av sin tro]. Jag vet inte hur jag kan klara av att bära min börda, men jag klarar det. Det känns inte som att det är jag. Det måste vara den helige Ande i mitt liv. Jag kunde ha förlorat Gud och blivit en ateist. Jag är glad att Gud inte lät det ske utan gav mig en annan väg. Tack vare det fann jag Gud och kan ta hand om min familj. Vad som än händer, även om du skulle ha vänt dig bort från Gud: Bara be. Be och återvänd alltid till Gud.”

- Marqos, kristen i Egypten

 

  Be...

 • - Be att alla kristna som hålls fängslade ska släppas fria och att de ska få leva sina liv i trygghet.

 • Be att alla falska anklagelser och hemska attacker mot kristna ska upphöra och att de lokala polismyndigheterna ska behandla alla rättvist.

 • Be att kristna i Egypten får frimodighet och vishet att låta ljuset från Kristus lysa klart för sin omgivning.

 

 • Privatlivet
  12,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  11,0
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  14,1
  MAX = 16,7

 • 75
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige