16 Egypten

 • Ledare: President Abd al-Fattah al-Sisi
 • Folkmängd: 101,2 miljoner
 • Antal kristna: 16,3 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Kristna har setts som andra klassens medborgare i Egypten ända sedan islam gjorde sitt intåg i regionen.

Radikala imamer uppmanar till förföljelse av kristna i Egypten. På landsbygden möts ofta evangelisation av motstånd från lokala ortodoxa kyrkor.

För kristna med muslimsk bakgrund är det mycket svårt att leva ut sin tro, eftersom de får utstå en enorm press från sin familj och sin släkt som försöker få dem att återvända till islam. Dessutom gör staten det nästan omöjligt för konvertiter att få sin nya religionstillhörighet officiellt erkänd. Alla kristna i Egypten, oavsett bakgrund, möter svårigheter att bygga kyrkor eller samlas till gemensam gudstjänst. Snåriga regelverk och administrativa restriktioner ligger bakom en del av svårigheterna, men också samhällets fientliga inställning och aktiviteter från våldsamma mobbar riktade mot kristna kyrkor och gudstjänster.

Kristna, särskilt kvinnor, får utstå diskriminering och kränkningar på sina arbetsplatser och på de offentliga institutionerna.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Den islamska kulturen i det egyptiska samhället gör att kristna diskrimineras av myndigheterna och de kristna ses som andra klassens medborgare. Inom familjen får kristna konvertiter räkna med hårda påtryckningar att avstå från sin tro. Islamistiska grupper har riktat flera våldsamma attacker mot kristna.

Diktatorisk paranoia: Grundläggande mänskliga rättigheter och demokratisk mångfald har låg prioritet för regeringen, vilket innebär att religionsfriheten för kristna inte kan garanteras.

Etniska motsättningar: Även om de flesta experter inte gör någon etnisk distinktion mellan (kristna) kopter och (muslimska) araber så agerar dessa som två väldigt åtskilda grupper i det egyptiska samhället, med starka motsättningar mellan dem.

 

Exempel

 • Den 2 november 2018 öppnade militanta islamister eld mot bussar med kristna pilgrimer i Minyaprovinsen. Sju personer dödades och minst nitton skadades i attacken.
 • I juni 2019 attackerades en grupp koptiska kristna av en folkhop. Detta skedde efter att en av de kristna blivit anklagad för att ha skrivit ett hädande inlägg på sociala medier. Polisen arresterade sedan några av de kristna och personen som hade skrivit inlägget hamnade i fängelse.
 • Tusentals församlingar väntar fortfarande på att bli registrerade, efter de nya kyrkoreglerna 2016. Församlingar som ansöker om att bli registrerade utsätts ibland för trakasserier av omgivning och myndigheter.
 • Minst fem kyrkor brann ner under rapportperioden för World Watch List 2020 och de drabbade kristna ser det som osannolikt att det var olyckshändelser.

 

  Be...

 • Be för de kristna som möter förföljelse från sin familj eller på sina arbetsplatser och skolor. Be att kärleken och ljuset från Jesus ska få lysa genom dem.
 • Be om Guds omsorg och frid runt dem som har förlorat nära och kära i extremistattentat.

 

 • Privatlivet
  12,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  16,1
  MAX = 16,7

 • 76
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige