36 Bhutan

 • Ledare: Kung Jigme Khesar Namgyal Wangchuck
 • Folkmängd: 796 000
 • Antal kristna: 19 500
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism


Rapporter   Böneämnen
 

Trots att den bhutanesiska regeringen gjort uttalanden att religiösa organisationer inte behöver registrera sig är det fortfarande svårt för kristna att fira gudstjänst tillsammans.

Inga kyrkor är officiellt erkända av myndigheterna, vilket innebär att alla kristna församlingar egentligen är illegala. Alla invånare i Bhutan förväntas följa buddhismen, som är statsreligion. Den som konverterar till kristendom betraktas med misstänksamhet och övervakas av sin familj, det omgivande samhället och lokala buddhistiska ledare, som alla försöker förmå konvertiter att återgå till sin tidigare tro.

Evangeliska församlingar, samt pingstförsamlingar, riskerar att utsättas för övervakning och razzior av myndigheterna. Lokala ledare kan neka kristna att utföra de handlingar som behövs för att ansöka om lån, registrera egendom, söka arbete eller förnya id-kort. Kristna förvägras även medborgarskap, vilket påverkar deras möjligheter att bedriva affärsverksamhet, äga fastigheter och få en högre utbildning. Det förekommer också att kristna tvingas att följa buddhistiska ritualer, speciellt inom det militära.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden för WWL 2024?

Situationen har i stort inte förändrats särskilt mycket för kristna i Bhutan. Påtryckningar mot kristna ökade i vissa områden och minskade i andra. Situationen för de kristna, framför allt för kristna konvertiter, är fortsatt svår och många gånger våldsam.

Kristna konvertiter erkänns inte officiellt. De möter motstånd från sina familjer, vänner och från samhället i stort. Deras barn riskerar att diskrimineras i skolan på grund av sina föräldrars tro.

Kristna kan inte bilda församlingar på laglig väg, och att fira gudstjänst innebär därför en risk, eftersom kyrkliga sammankomster hålls inom en gråzon. Dessa grupper kan ofta träffas fritt, så länge de inte drar till sig för mycket uppmärksamhet, delar sin tro med andra eller utmanar status Que.

 

Så utsätts olika grupper

Konvertiterna löper störst risk att utsättas för förföljelse, speciellt de som har sina rötter i buddhismen.

 • Privatlivet
  13,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  2,2
  MAX = 16,7

 • 68
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige