43 Bhutan

 • Ledare: Kung Jigme Khesar Namgyal Wangchuck
 • Folkmängd: 826 000
 • Antal kristna: 30 000
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

I Bhutan tar myndigheterna för givet att alla medborgare är buddhister. Den som har konverterat till kristendom ses med misstro och det är vanligt att man försöker att få dem tillbaka till sin förra religion. Ofta samarbetar religiösa ledare, det lokala samhället och familjen i detta.

Förutom konvertiter med buddhistisk bakgrund kommer många kristna i landet från den nepalesiska minoriteten. Ingen kyrka erkänns officiellt av regeringen och alla kristna gudstjänster är i praktiken illegala. Lokala myndigheter vägrar ofta utfärda godkända ”certifikat” till kristna, certifikat som är nödvändiga vid låneansökningar, registrering av egendom, arbetsansökningar och förnyande av ID-kort.

På landsbygden är det vanligt att buddhistmunkar motarbetar kristna i området, något som lokala ämbetsmän ofta ser mellan fingrarna på. Det dagliga livet i Bhutan är starkt påverkat av buddhismen, och den som konverterar till kristen tro möts av misstänksamhet och misstro från sina grannar, vänner och sin egen familj. Att någon konverterar från buddhismen innebär en skam alla i familjen och de anstränger sig därför mycket för att se till att konvertiten går tillbaka till sin ursprungliga tro. Om ingenting hjälper kommer konvertiternas familjer att förneka dem. På grund av att livet i Bhutan fortfarande är mycket kollektivt och att det sociala skyddsnätet genom familjen är viktigt, så är denna form av förföljelse något som påverkar konvertiterna mycket.

Myndigheternas tjänstemän gör vad som helst som är nödvändigt för att bevara landets buddhistiska arv. Många ämbetsmän står under starkt inflytande av buddhistmunkar och det finns en långvarig praxis att munkar samarbetar med regeringen.

Bhutan har stigit två positioner på World Watch List detta år, först och främst därför att förtrycket har ökat i nästan alla områden i de kristnas liv. Som väl är fortsätter fysiskt våld mot Jesusefterföljare vara icke-existerande. Men kristna – särskilt de från buddhistisk bakgrund – risker förtryck, diskriminering och intensiv press från sina familjer, samhällen och regering.

 

Så utsätts olika grupper 

Konvertiter från buddhism lever under störst risk att möta förföljelse. På grund av att buddhismen är så inpräglad i Bhutans kultur och samhälle, ses man som förrädare om man lämnar buddhism för Jesus. Den som väljer att tro på Gud får därför leva under stora påtryckningar från omgivningen.

 

”Som uppväxt i en buddhistfamilj fick jag ett stort ansvar att behaga mina förfäders gudar och delta i alla ritualer och traditioner som vi som buddhistfamilj vanligtvis gjorde. Men nu, sedan jag hade blivit kristen, började jag inse att vi hade fel i så många saker. Våra föräldrar sa att om vi inte gjorde dessa ritualer och det vi brukade praktisera, så skulle vi bli sjuka. Om familjen råkade ut för något dåligt berodde det på att vi inte hade behagat våra gudar.”

-Miriam, kristen i Bhutan

 

  Be...

 • Den bhutanesiska kyrkan är splittrad, bland annat utifrån samfundstillhörighet. För att uppmuntra enheten bland de kristna organiserar Open Doors ledarsamlingar. Be för enhet, frid och förståelse mellan församlingarna i Bhutan.

 • Buddhistiska religiösa ledare satsat stort i landet för att nå en yngre målgrupp. Bland annat har dzongkhaspråket, som vanligtvis talas i tempel och offentliga samlingar, kompletterats med engelska. Be att de kristna i Bhutan förblir fasta i sin tro, trots buddhismens starka inflytande i landet.

 • Be för kyrkorna i de centrala delarna av södra Bhutan. Många är konstant övervakade av myndigheterna, som hindrar eller till och med förbjuder gudstjänster och samlingar. Be om vishet för de kristna, att veta hur man ska förhållas sig till situationen. Be att Gud påverkar myndigheterna så att kristna kan mötas.

 

 • Privatlivet
  13,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,8
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,0
  MAX = 16,7

 • 64
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige