33 Bhutan

 • Ledare: Kung Jigme Khesar Namgyal Wangchuck
 • Folkmängd: 817 000
 • Antal kristna: 30 000
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

Inga kyrkor erkänns officiellt i Bhutan, och kristendomen anses vara en utländsk influens som motarbetas av myndigheterna.

I sin strävan att bibehålla en nationell identitet och enighet motarbetar myndigheterna alla "utländska" influenser, även kristendom. Myndigheterna strävar efter att upprätthålla den buddhistiska tron, som ses som ett nationellt arv, och gör ingen tydlig åtskillnad mellan religion och stat. Man kan därför säga att staten agerar på två nivåer: På en nivå förföljer myndigheterna kristna genom sin roll som verkställare av statens makt och på en annan nivå genom sin roll som försvarare av buddhismen och landets andliga arv. Buddhistiska, och ibland även hinduiska, ledare driver också på förföljelsen. När den traditionella folktron och buddhismen vävs samman ökar risken för förföljelse för de kristna, eftersom de förnekar båda traditionerna. Detta sker framför allt i centrala och östra Bhutan. Kristna konvertiter med buddhistisk bakgrund förföljs framför allt av den egna familjen.

 

Förföljelsens grundorsak

Religiös nationalism: Buddhismen är en del av den sociala strukturen och ingen kristen församling har någonsin tillåtits att bygga en kyrka, alla kristna grupper är underjordiska. Buddhistmunkarna motsätter sig närvaron av kristna, speciellt på landsbygden.

Etniska motsättningar: I vissa områden finns den tibetanska religiösa traditionen Bon kvar. Sammanslagningen av denna tradition och buddhism har lett till förföljelse, framför allt i de centrala och östra delarna av landet.

Konfessionell protektionism: Att byta samfund, oavsett anledning, är väldigt svårt och resulterar i förföljelse från kristna ledare och familjer.

 

Förföljelsen i Bhutan

Alla invånare i Bhutan förväntas följa buddhismen. Kristna konvertiter betraktas med stor skepsis och de möter påtryckningar från samhället, familjen och religiösa ledare som vill få dem att återvända till deras gamla tro.

Inga kristna samfund erkänns officiellt av regeringen, vilket innebär att kristna sammankomster är olagliga. Lokala myndigheter nekar ofta kristna de certifikat som behövs för att kunna ta lån, registrera fastigheter, söka jobb eller förnya ID-kort.

 

Exempel

 • Trots goda studieresultat tvingades en ung student gå om en årskurs, för att hon var kristen.
 • Efter flera varningar och hot från myndigheterna tvingades två husförsamlingar att upphöra med sin verksamhet.
 • Lantbrukare i Bhutan odlar och skördar ofta gemensamt för att dela på arbetsbördan. Kristna lantbrukare exkluderas vanligen från detta.

 

  Be...

 • Om styrka för kristna konvertiter, de bryter mot landets anti-konverteringslagar när de lämnar den buddhistiska tron.
 • Om fasthet och enhet för de kristna som lever mitt i förföljelse.
 • Att kristnas grannar, vänner och anhöriga blir mottagliga för evangeliet.

 

 • Privatlivet
  12,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,3
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,4
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,0
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,9
  MAX = 16,7

 • 64
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige