45 Bhutan

 • Ledare: Kung Jigme Khesar Namgyal Wangchuck
 • Folkmängd: 826 000
 • Antal kristna: 30 000
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

Inga kyrkor erkänns officiellt i Bhutan, och kristendom anses vara en utländsk influens som motarbetas av myndigheterna.

Alla invånare i Bhutan förväntas följa buddhism. Kristna konvertiter betraktas med stor skepsis och de möter påtryckningar från samhället, familjen och religiösa ledare som vill få dem att återvända till sin tidigare tro. Förutom konvertiter kommer många kristna från nepalesiska minoritetsgrupper. 

Inga kyrkor erkänns officiellt av regeringen, vilket innebär att kristna sammankomster är olagliga. Lokala myndigheter nekar ofta kristna de dokument som behövs för att kunna ta lån, registrera fastigheter/egendomar, söka jobb eller förnya ID-kort.

 

Förföljelsens grundorsak

Religiös nationalism: Buddhismen är en del av den sociala strukturen och ingen kristen församling har någonsin tillåtits att bygga en kyrka, alla kristna grupper är underjordiska. Buddhistmunkarna motsätter sig närvaron av kristna, speciellt på landsbygden.

Etniska motsättningar: I vissa områden finns den tibetanska religiösa traditionen Bon kvar. Sammanslagningen av denna tradition och buddhism har lett till förföljelse, framför allt i de centrala och östra delarna av landet.

Konfessionell protektionism: Att byta samfund, oavsett anledning, är mycket svårt och resulterar i förföljelse från kristna ledare och familjer.

 

Exempel

 • Alla konverteringar till kristen tro möter hårt motstånd från samhälle och myndigheter. Att övertala någon att konvertera är förbjudet och kan ge upp till tre års fängelse.
 • Problem vid registrering fortsätter att vara det största problemet för kyrkorna i Bhutan. Utan godkända registreringar är kyrkorna tekniskt sett illegala. I dag finns inga godkända kristna samfund eller församlingar.
 • Lantbrukare i Bhutan odlar och skördar ofta gemensamt för att dela på arbetsbördan. Kristna lantbrukare exkluderas vanligen från detta.
 • Under rapporteringsperioden för World Watch List 2020 har inga våldsincidenter rapporterats, men det är svårt att få tag på rapporter om incidenter från landet. 

 

  Be...

 • Om styrka för kristna konvertiter, de bryter mot landets anti-konverteringslagar när de lämnar den buddhistiska tron.
 • Be att landets ledare ska bli positiva till religionsfrihet. I dag är buddhism inskrivet i landets konstitution och ses som landets religiösa arv.

 

 • Privatlivet
  12,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  10,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,9
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,0
  MAX = 16,7

 • 61
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige