37 Mexiko

 • Ledare: President Andrés Manuel López Obrador
 • Folkmängd: 132,8 miljoner
 • Antal kristna: 126,9 miljoner
 • Religion: Kristendom (Romersk katolsk)
 • Statsskick: Republik / Förbundsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Organiserad korruption och brottslighet / Stam antagonism


Rapporter   Artiklar   Böneämnen

Trots att en majoritet av befolkningen i Mexiko är kristen riskerar många kristna att drabbas av förföljelse, främst från kriminella gäng, knarkkarteller och inhemska grupper.

På många håll i landet får kriminella gäng ett allt större inflytande. Kristna som står upp mot deras verksamhet, har ett samhällsengagemang där de hjälper ungdomar, narkomaner och invandrare, eller evangeliserar, ses som ett hot vilket gör dem till måltavlor. Myndigheterna i landet har inte lyckats stävja dessa kriminella grupper, som får allt större makt, och riktade attacker mot kristna ökar.

I regioner med ursprungsbefolkning riskerar konvertiter som inte längre vill delta i traditionella trosföreställningar eller riter att utsättas för diskriminering, Det kan till exempel handla om utfrysning, böter, fängelse eller att tvingas lämna byn. Stamledare är ofta de som skipar rättvisa i dessa byar och kristna har ingenstans att vända sig när de blir felaktigt behandlade och får sin religionsfrihet kränkt.

Mexiko är en sekulär stat, och fientligheter mot den kristna tron och dess värderingar har allmänt ökat, vid offentliga uttryck av kristen tro riskerar man en allt strängare rättslig granskning.

 

Vad har förändrats under 2023?

Förföljelsen mot kristna har förvärrats under året som gått. Kristna står inför ökade påtryckningar i privatlivet. För kristna från ursprungsbefolkningen, som har lämnat en traditionell stamreligion, blir det mer och mer riskabelt att personligen uttrycka sin tro, som att äga en bibel eller ge uttryck för sin tro på sociala medier.

Även förtrycket mot kristna som uttalar sig i frågor som anses kontroversiella växer, och flera hotfulla attacker på kyrkors egendomar har inträffat. Rädsla för repressalier gör att många kristna inte vågar uttrycka sin åsikt.

Det finns dock lite ljusglimtar: Lagen om religiösa föreningar och offentlig gudstjänst har blivit översatt till trotzil – ett av det mest utbredd inhemska språken i delstaten Chiapas. Den färdigställdes och publicerades i juni 2023 med stöd av Open Doors. Detta kommer att göra det möjligt för kristna att få en bättre förståelse för sina rättigheter i en fientlig omgivning.

 

Så utsätts olika grupper

Det finns uppskattningsvis omkring 150 aktiva kriminella grupper i Mexiko, med minst en verksam kriminell grupp i varje delstat. Mexiko City, landets huvudstad, är kraftigt påverkat av flera karteller. Förföljelsen är en verklig risk för kristna som anses vara ett hot mot kartellverksamheten.

I landet södra delar riskerar kristna, som konverterat från den traditionella inhemska trosuppfattningen, att möta fientlighet eller att tvingas lämna sitt hem.

Intolerans mot kristna på grund av deras åsikter i olika frågor är särskilt utbredd i några av landets delstater.

 

 • Privatlivet
  11,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  14,1
  MAX = 16,7

 • 68
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige