39 Mexiko

 • Ledare: President Andres Manuel Lopez Obrador
 • Folkmängd: 130,8 miljoner
 • Antal kristna: 125,3 miljoner
 • Religion: Kristendom (främst romersk katolsk)
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Etniska motsättningar / Organiserad korruption

Den utbredda korruptionen inom regeringen bidrar till den våldsamma förföljelsen av präster och pastorer som ofta genomförs av kriminella nätverk.

Konvertiter från ursprungsbefolkningen attackeras av omgivningen, däribland den egna familjen. Konvertiterna diskrimineras och hotas med böter och fängelse.

Ideologiska intressegrupper ökar sitt inflytande genom att de främjas av politiska partier och organisationer. De bidrar till den sekulära ideologin i landet och försöker få bort kristna värderingar från den offentliga sfären.

 

Förföljelsens grundorsak

Etniska motsättningar: Ungefär en femtedel av Mexikos invånare tillhör ursprungsbefolkningen. Deras samhälle styrs av traditionella lagar och kristna konvertiter möter ofta svår förföljelse när de lämnar gamla religiösa seder.

Organiserad korruption och kriminalitet: Kriminella nätverk ser ofta kristna som ett hot, speciellt när de kristna är engagerade i ungdomsarbete och drogrehabilitering. Kristna utsätts för attacker, utpressning och till och med mord, framför allt när myndigheterna och kriminella grupper samarbetar.

Sekulär intolerans: Politiker som strävar efter att främja liberala ideologier har blivit uppmuntrade, speciellt i frågor som strider mot kristna värderingar. De kristna som försvarar livet samt familjen blir regelbundet kritiserade. Vissa religiösa ledare har också hotats med sanktioner för att de uttryckt politiska åsikter offentligt.

 

Förföljelsen i Mexiko

Kristna och deras ledare hotas och utsätts för utpressning och deras kyrkobyggnader attackeras. Det har skett alltfler incidenter över hela landet och inte bara i de regioner som är kända för att vara de mest våldsamma. Förekomsten av kriminella nätverk verkar vara mer utbredd än tidigare. Kristna som uttrycker sin värderingar trakasseras, kritiseras och förlöjligas.

Det är inte ovanligt att kristna familjer bland ursprungsbefolkningen blir straffade för att de överger gruppens traditioner, ofta tvingas de lämna sina hem. 

 

Exempel

• I februari 2018 påstod stadsadvokaten i Guerrero att katolska präster, som dödades av kriminella grupper, själva var delaktiga i brott. Prästernas biskop menade att prästerna var oskyldiga vilket ledde till att myndigheterna gav honom yttrandeförbud i frågan.

• Under april 2018 beslutade ledarna i den katolska kyrkan att höja säkerhetsnivån på kyrkans verksamhet. För att undvika attacker får prästerna till exempel inte gå ut ensamma när de är i tjänst och kyrkomedlemmarna får inte ta med sig värdesaker till kyrkan.

• I april 2018 dödades tre katolska präster. En av dem fördes bort och dog innan hjälpen hann fram. En annan sköts på sitt kontor i kyrkan. En tredje blev knivhuggen till döds inne i en kyrka i Mexico City.

• I juni 2018 mördades en pastor i Juarez när han var på väg för att hämta sitt barnbarn. Mordvapnet används endast av de väpnade styrkorna.

 

 

  Be...

 • Om beskydd och styrka för kristna bland den inhemska befolkningen, samt de som lever på landsbygden. De möter utfrysning, våld och utpressning.
 • Om beskydd och hjälp till de kristna som nekas tillgång till grundläggande samhällsservice.  Be för de kristna som tvingats lämna sina hem.
 • Om psykiskt och fysiskt beskydd för kristna som lever i en av världens mest våldsamma länder.

 

 • Privatlivet
  8,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  7,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,2
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  9,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  13,5
  MAX = 16,7

 • 61
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige