43 Mexiko

 • Ledare: President Andrés Manuel López Obrador
 • Folkmängd: 135,4 miljoner
 • Antal kristna: 129,6 miljoner
 • Religion: Kristendom (Romersk katolsk)
 • Statsskick: Republik / Förbundsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Organiserad korruption och brottslighet / Stam antagonism


Rapporter   Artiklar   Böneämnen

I Mexiko kämpar kriminella grupper om kontroll över lokala områden. Kristna blir motståndare till kriminalitet och våld och är därför under konstant utsatta för risk att bli mördade.

I områden med ursprungsbefolkning kan vem som helst som vänder sig från traditionell religiös tro mötas av utfrysning och straff i form av böter, fängelse eller tvingas lämna sitt hem. Kristna som håller fast vid en traditionell bibelsyn när det gäller frågor som abort, samkönade äktenskap, föräldraskap och religionsfrihet accepteras de inte alltid av allmänheten. Lagar mot diskriminering innebär att alla kopplingar mellan kristen tro och politik granskas noggrant.

Kriminella gäng har utnyttjat den socio-politiska instabiliteten som kom med covid-19 för att utöka den dominans som de har över lokala områden. Detta innebar större sårbarhet och ökad risk för våld för kristna. Nedstängningarna på grund av Covid-19 har också resulterat i att de inhemska ledarna agerat hårdare mot kristna, som vägrat foga sig i traditionella seder.

 

Så utsätts olika grupper 

Kriminella nätverk som spridits över hela Mexiko driver på förföljelsen närhelst en församling ses som ett hot mot deras intressen. Mexikos södra delstater är huvudområden för förtryck mot kristna, och olika klaner kränker de kristnas rättigheter inom de inhemska samhällena. Kyrkobyggnader har vandaliserats av dem som har ett engagemang i sekulära frågor och är i direkt opposition till kristna värden.

 

 • Privatlivet
  10,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  12,6
  MAX = 16,7

 • 65
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige