37 Mexiko

 • Ledare: President Andrés Manuel López Obrador
 • Folkmängd: 133,9 miljoner
 • Antal kristna: 128,2 miljoner
 • Religion: Kristendom (Romersk katolsk)
 • Statsskick: Republik / Förbundsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Organiserad korruption och brottslighet / Stam antagonism

Närvaron av kriminella grupper ökar. Deras kamp för att få kontroll över områden skapar en miljö där kristna – och i synnerhet kristna ledare – riskerar att bli måltavlor för våld.

Kristna ses som ett hot mot kriminell verksamhet, dels på grund av att de motsätter sig korruption och droger, dels för att de uttryckligt avvisar krav eller förfrågningar från kriminella organisationer. Kristna som frimodigt predikar om hoppet i Jesus för personer som är kopplade till droghandel och våld, blir ofta måltavlor för kriminella gäng som vill eliminera alla hinder för sin verksamhet i sin strävan efter kontroll.

Personer som tillhör ursprungsbefolkningen och bestämmer sig för att lämna gruppens religiösa tro eller synkretistiska seder kan ofta räkna med att förkastas av sin omgivning och straffas genom bland annat böter, frihetsberövande eller tvingas lämna sitt hem och sin by.

Under rapporteringsperioden för World Watch List 2021 har det skett en ökning av diskriminerande och ibland våldsamma handlingar mot kristna, av personer som anser att de kristna är trångsynta, främlingsfientliga eller emot kvinnors rättigheter. Kyrkor har attackerats, bland annat av aktivister som klottrar. Rapporter vittnar om att öppenheten för kristen etik inom det offentliga minskar, trots att Mexiko i regel värdesätter pluralism.

Mexiko har ökat kraftigt på World Watch List 2021 (plats 37), efter att inte ha varit med alls bland de 50 länderna förra året. Detta beror till stor del på en ökning av kriminell verksamhet, som direkt utmanar kristna och den kristna läran. Narkotikahandlare och kriminella gäng använder sig av repressalier mot kristna ledare, eller ser dem som måltavlor när de motsätter sig deras kriminella aktiviteter. Under coronapandemin har dessa grupper fått allt starkare kontroll över vissa områden i Mexiko. Även grupper bland ursprungsbefolkningen, som motarbetar kristna konvertiter, har stärkt sin självständighet under pandemin. Detta har lett till att kristna mött allt större motstånd. Samtidigt ökar sekulariseringen i samhället, på bekostnad av pluralismen, och kristna åsikter är ofta inte välkomna i den offentliga debatten.  

 

Så utsätts olika grupper 

Kriminella nätverk har spritt sig i hela Mexiko. Två karteller är fortfarande störst, men det finns åtminstone 17 kriminella grupper som har stort inflytande i landet. Detta omfattar inte nya grupper eller gäng som splittrats upp till flera grupper, som också förföljer kristna, eftersom kristna ses som ett hot mot gruppens intressen.

Det är framför allt i de södra delarna av landet som kristna konvertiter inom grupper från ursprungsbefolkningen möter förföljelse. Förkastandet av kristna åsikter inom det offentliga är ett problem som ökar i hela Mexiko.

 

“Det finns missionärer som har begett sig upp till bergsområdena och som ångrat sig och kommit ner igen. Livet blir svårare ju närmare man kommer till det som folket i de så kallade ”hot spots” (våldsdrabbade områden, övers. anm). Man riskerar både sitt eget, och sina nära och käras liv. När jag befann mig där hörde jag så många sorgliga berättelser.”

- Pastor ”Genaro”, Mexico

 

  Be...

 • Be för kristna ledare som riskerar mycket för att betjäna sina församlingar, på platser där de är måltavlor för organiserad brottslighet. Be om beskydd från våld, och att Gud beskyddar deras familjer och församling, när de arbetar mot våld eller hjälper folk som är traumatiserade.

 • Be för kristna som konverterar från den trosuppfattning som finns i deras samhällsgrupp. Be att lokala ledare ska få mjuka hjärtan, och att de kristna ska få känna sig säkra. Be att de ska kunna vara ett ljus som visar på hoppet i Kristus, mitt i en mörk situation.

 • Be för kristna som kämpar med att förstå hur de ska passa in i det mexikanska samhället. Be om medlidande och mod, när de riskerar sitt uppehälle och även sina liv genom sin tro.

 

 

 • Privatlivet
  10,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  12,6
  MAX = 16,7

 • 64
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige