38 Mexiko

 • Ledare: President Andrés Manuel López Obrador
 • Folkmängd: 131,6 miljoner
 • Antal kristna: 125,7 miljoner
 • Religion: Kristendom (Romersk katolsk)
 • Statsskick: Republik / Förbundsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Organiserad korruption och brottslighet / Stam antagonism


Rapporter   Artiklar   Böneämnen

Det finns uppskattningsvis 150 organiserade kriminella gäng i Mexiko, finansierade av mäktiga drogkarteller. Kristna som bor inom deras områden riskerar att bli måltavlor för våld och förföljelse.

Framför allt ses kristna ledare, präster och pastorer som både ett hot mot och motståndare till gruppernas verksamhet. När kristna vägrar att tillmötesgå gängens krav, eller öppet tar ställning mot brottslighet, är det mycket troligt att de möter hot och våld. Den politiska instabiliteten bidrar till att gängen i praktiken har straffrihet vilket ökar bristen på rättvisa. Flera pastorer och präster har kidnappats, hållits som gisslan, misshandlats eller dödats.

De kriminella gängen, som har kontrollen över stora områden, tvingar församlingsledare betala böter eller pressar dem på pengar, då de anser sig ha rätt till en del av kyrkans inkomster. Dessa illegala grupper har utökat sin verksamhet och stärkt sina nätverk över hela landet. Kristna ledare och deras anhöriga, särskild de som står upp för mänskliga rättigheter eller miljöfrågor, riskerar att dödas, rekryteras, utsättas för våld, sexuella trakasserier, kidnappas eller tvingas lämna sina hem.

På landsbygden kan kristna från ursprungsbefolkningen som har konverterat från den egna stammens tro (som ofta är mixad med romersk-katolsk tro och lokala traditionella riter) utsättas för böter, trakasserier, misshandel eller nekas tillgång till samhällsservice om deras tro upptäcks. De riskerar också att förskjutas från sina samhällen och tvingas på flykt.

Generellt sett ökar även intoleransen och pressen på kristna som uttalar sig i sociala frågor med en klassisk kristen hållning, allteftersom Mexiko snabbt sekulariseras.

 

Vad har förändrats under 2022?

Förra året noterades det högsta antalet våldsincidenter mot kristna i Mexiko. Kriminella grupper fortsätter att angripa kristna, så fort de uppfattas som ett hot mot gruppens verksamhet. Genom korruption utnyttjar de kriminella gängen utnyttjar statens oförmåga att upprätthålla lag och ordning och gängen har i praktiken straffrihet.

 

Så utsätts olika grupper

Församlingsledare löper störst risk att utsättas för våld från medlemmar i kriminella gäng.

Kristna bland ursprungsbefolkningen möter fientlighet då de inte längre vill delta i traditionella religiösa seder. På andra håll ökar den religiösa intoleransen, pådriven av radikala ideologiska grupper som är emot offentliga uttryck av kristen tro.

 

 • Privatlivet
  10,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  13,9
  MAX = 16,7

 • 67
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige