42 Kamerun

 • Ledare: President Paul Biya
 • Folkmängd: 25,3 miljoner
 • Antal kristna: 15,4 miljoner
 • Religion: Kristendom (främst romersk katolsk)
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Etniska motsättningar / Organiserad korruption

Den islamistiska extremistgruppen Boko Haram är aktiv i norra Kamerun och har skapat en fientlig atmosfär för kristna. Kristna har kidnappats och dödats, kyrkor har blivit måltavlor för attacker.

Då regeringen ofta har annat fokus, har Boko Haram haft möjlighet att expandera och fortsätta sina attacker mot kristna. I de områden där Boko Haram är aktivt har kyrkoaktiviteter hindrats eller störts. Boko Harams framfart har tvingat folk på flykt, vilket bidrar till att kyrkor inte kunnat fungera normalt i dessa delar av landet. I andra delar av landet har säkerhetsåtgärder lett till kraftiga begränsningar i kyrkliga aktiviteter.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter kraftig förföljelse. I områden med muslimsk majoritet förekommer det en radikaliseringsprocess. När biblar och annan kristen litteratur hittats hos konvertiter har de utsatts för hot. De är inte fria att öppet bekänna sin kristna tro, inte ens till sin närmaste familj. Den som gör det riskerar att utsättas för våld från sin familj eller lokalsamhället.

I landets norra delar möter många kristna konvertiter med muslimsk bakgrund förföljelse av sitt lokalsamhälle, framför allt i områden där myndigheterna är svaga, och har svårt att bevara freden och garantera religionsfriheten. Kvinnliga konvertiter med muslimsk bakgrund tvingas ofta att gifta sig med icke-kristna män och kristna kvinnor riskerar att kidnappas av Boko Haram.

Sedan förra året har Kamerun gått från plats 48 till plats 41 i World Watch List. Förföljelsen har ökat inom nästan varje område av livet, och även det våld som kristna möter ökar. Det är en oroande trend för nationen.

 

Så utsätts olika grupper

Det har varit svårt att etablera och utveckla en stark och stabil regering i Kamerun, som ger säkerhet till folket. Kristna i landets norra delar möter våld på grund av sin tro, framför allt från Boko Haram som har ökat sina attacker i området. Samtidigt ökar oroligheterna i landets nord- och sydvästra delar. Konvertiter från islam är särskilt utsatta för förföljelse i sina samhällen.

 

”Attackerna kommer utan uppehåll. På kvällarna går vi till bergen för att sova, på morgonen återvänder vi till byn för att arbeta. Det är så vi lever. Våra hem är inte säkra. Ibland ser vi [Boko Haram] bevaka oss från bergen… kanske de planerar nästa attack. När de attackerar är det enda vi kan göra att fly och gömma oss. Många kristna har flytt från byn, eftersom det inte går att förutsäga nästa attack.”

- Samuel, Kamerun

 

  Be...

 • I norra Kamerun har människors liv förstörts av Boko Harams våld, som har spillt över från gränsen till Nigeria. Många kristna samhällen har varit måltavlor för deras attacker, vilket har skapa oro och rädsla hos kristna. Be för frid i stormen.

 • Be för kristna konvertiter. Be om beskydd från våld och förtryck från familj, vänner och närsamhället.

 • Be om Guds beskydd över kristna kvinnor i Kamerun. De riskerar att kidnappas, utsättas för tvångsäktenskap eller sexuellt våld från Boko Haram. Be att de som fallit offer ska helas från sina trauman.

 

 • Privatlivet
  8,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  7,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  7,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,7
  MAX = 16,7

 • 64
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige