48 Kamerun

 • Ledare: President Paul Biya
 • Folkmängd: 25,3 miljoner
 • Antal kristna: 15,4 miljoner
 • Religion: Kristendom (främst romersk katolsk)
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Etniska motsättningar / Organiserad korruption

Det har skett en radikaliseringsprocess i de muslimska delarna av landet, vilket har gjort det svårare för kristna konvertiter med muslimsk bakgrund.

Konvertiter hotas om biblar eller annan kristen litteratur hittas i deras ägo. De kan inte fritt utrycka sin tro eller kristna åsikter, oavsett om det är till den egna familjen eller andra. Framför allt är det svårt för kristna konvertiter i landets norra delar. Det har förekommit fall där kristna skolungdomar har tvingats delta i islamundervisning av sina icke-kristna släktingar. 

Många kristna konvertiter i landet norra delar stöter på problem av lokalsamhället. Kristna kvinnor riskerar att tvingas till giftermål med icke-kristna eller kidnappas av Boko Haram. I områden där Boko Haram är aktiva har församlingsaktiviteter hindrats eller störts. Kyrkan har svårt att fungera normalt i dessa delar av landet. 

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Denna drivkraft är särskilt påtaglig i regionen Adamawa, i norra Kamerun. Islamistiskt förtryck påverkar främst kristna med muslimsk bakgrund, som förföljs av sin familj. Terrorgruppen Boko Haram utgör ett konstant hot för de kristna, och många kristna har tvingats lämna de norra regionerna. 

Organiserad korruption och kriminalitet: Kamerun är en av de mest korrumperade nationerna i världen. Korrumperade tjänstemän i landets norra delar har inte gjort tillräckligt för att skydda de kristna, som regelbundet attackeras av radikala islamistiska grupper. Tjänstemännen har också förföljt kristna som har åsikter som motsätter sig regeringens. 

Diktatorisk paranoia: Under de senaste tre årtiondena, med Paul Biyas som president, har regimen burit ansvaret för en serie politiska arresteringar, dödligt våld och förföljelse av kristna. Framför allt påverkas den engelskspråkiga regionen i landet av detta, då självständighetsrörelsen är aktiv i området.

 

Exempel

 • I oktober 2019 mördades en bibelöversättare i sitt hem i Wum-regionen, förövarna misstänks vara islamistiska extremister. Det var den andra bibelöversättaren som attackerades och dödades under en tvåmånadsperiod.
 • I slutet på juli 2019 skar extremister från Boko Haram av öronen på tre kristna kvinnor, efter att ha tvingat dem från sina hem under en nattlig räd i en stad med en kristen majoritet i norra Kamerun. 

 

  Be...

 • Om beskydd och styrka för pastorer och kristna ledare, så att de kan stå fasta när de leder sin församling. 
 • För de kristna i landets norra delar, som är extra utsatta. Be om mod och styrka. 

 

 • Privatlivet
  8,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  7,2
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  7,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,0
  MAX = 16,7

 • 60
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige