28 Niger

 • Ledare: President Mohamed Bazoum
 • Folkmängd: 26,0 miljoner
 • Antal kristna: 65 300
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Semi-presidentiell republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar


Rapporter   Böneämnen
 

En majoritet av befolkningen är muslimer, och islam anses vara en del av den nigeriska identiteten: Är du nigerer är du muslim. Att konvertera från islam betraktas som förräderi.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund föraktas av sina familjer och det omgivande samhället. De riskerar att bli utstötta av sin familj, utslängda ur sitt hem eller satta i husarrest. Många konvertiter nekas arvsrätt som straff för att de har lämnat islam.

Under de senaste fem åren har Sahelregionen sett en dramatisk ökning av våldsamma attacker från islamistiska extremister, och regeringen i Niger har förlorat stora landområden till jihadister. Närvaron av militanta grupperingar, som Boko Haram, Islamiska statens västafrikanska provins (ISWAP) och al-Qaida i Islamiska Maghreb, utgör ett konstant hot för såväl statliga myndigheter som den kristna befolkningen i landet. I gränsregionerna som står under kontroll av militanta grupperingar är det vanligt att våld används mot kristna som samlas till offentliga möten, vilket gör att gudstjänster och sammankomster hålls i hemlighet för att undvika upptäckt. Även i det offentliga blir kristna diskriminerade och fientligt bemötta. De blir sällan befordrade och nekas ofta arbete inom den kommunala sektorn. Kristna har även hindrats från att samlas till gudstjänst av myndigheterna, och den juridiska processen för registrering av kyrkor är lång och snårig.

Landets lagar ger inte tillräckligt skydd för kristna föräldrar. Många förlorar vårdnaden om sina barn i vårdnadstvister och det finns indikationer på att den muslimska föräldern ofta behandlas fördelaktigt.

 

Vad har förändrats under 2022?

Våldsincidenter av militanta extremister i Sahelregionen ökar trycket på de kristna. Områden som står under jihadisternas kontroll har utvidgats. Tidigare var Niger mer eller mindre besparat från attacker av radikala islamister, och kyrkor fick bedriva sin verksamhet ifred. Under de senaste åren har landet dock drabbats av en rad våldsamma incidenter. Det är mycket svårt för kristna att leva i enlighet med sin tro och övertygelse, och församlingslivet begränsas av hotet från militanta islamistgrupper.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund, vars tro blivit offentlig, möter den svåraste förföljelsen i Niger. Kristna som bor i områden runt större centralorter upplever stor förföljelse och allra värst är den i regionerna strax utanför landets huvudstad. Radikala islamister är dessvärre på frammarsch även i andra delar av landet. Där de har kontrollen vill de införa en form av islamsk stat med sharialagar, vilket drabbar alla kristna i dessa områden.

 

 • Privatlivet
  9,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  7,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,4
  MAX = 16,7

 • 70
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige