27 Marocko

 • Ledare: Kung Mohammed VI
 • Folkmängd: 37,1 miljoner
 • Antal kristna: 31 500
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Det förtryck som kristna möter i Marocko ligger fortsatt på en hög nivå. För konvertiter med muslimsk bakgrund är trycket ännu högre, de riskerar att förlora sin arvsrätt eller till och med vårdnaden som sina barn.

Kristna konvertiter möter hårt motstånd från familjemedlemmar, som inte vill att de ska utöva sin nya tro offentligt. Ofta innebär det att kristna inte får döpas, gifta sig eller begravas i en kyrka eller ha en kristen begravningsceremoni. Framför allt på landsbygden möter kristna en stor fientlighet från närsamhället och lokala myndigheter.

Även juridiskt kontrolleras inhemska kristna. Det är bland annat förbjudet att påverka en muslim med sin kristna tro, vilket gör det mycket svårt för kristna att evangelisera. Kristna som står upp för sina rättigheter har blivit måltavlor för våldsamma attacker från islamistiska extremister.

Jämfört med förra årets lista klättrade Marocko ned en placering, till plats 27 i år. Men trots detta ökade förföljelsen något, framför allt förtrycket som kristna möter i familje-, samhälls- och kyrkolivet. Våldet mot kristna minskade något jämfört med förra året.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter den största förföljelsen i Marocko, då de bland annat utsätts för press från sin familj, sin omgivning och lokala myndigheter. Nivån på förföljelsen varierar beroende på var i landet man bor. Många konvertiter bosätter sig i stadsområden, där det är lättare att leva ut sin tro jämfört med den många gånger konservativa landsbygden.

 

”[Min far och jag tittade på] TV som visade ett program om en muslimsk skola där man undervisade små barn i Koranen. Jag var emot denna idé så jag försökte säga till honom att jag var emot den typen av salafistiska (bokstavstroende tolkning av koranen, övers. anm) människor som undervisar i Koranen för små barn. Han bad mig att lämna huset.”

- Islém, konvertit med muslimsk bakgrund från Nordafrika.

 

  Be...

 • Be om enhet i den marockanska kyrkan. Kristna är utspridda runt om i landet och många har inte kontakt med varandra. Be att de kan förenas.

 • Be för barn till kristna föräldrar. Islam finns med i många olika ämnen i skolan, och för många kristna barn blir det förvirrande, eftersom de hör en annan undervisning hemma. Be att de ska få lära känna sanningen på djupet, och slippa känna sig förvirrade.

 • Be för kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. Be om beskydd från fysiska eller själsliga skador och att de ska kunna leva öppet som kristna.

 

 • Privatlivet
  12,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,2
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,4
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  3,7
  MAX = 16,7

 • 67
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige