24 Marocko

 • Ledare: Kung Mohammed VI
 • Folkmängd: 38,2 miljoner
 • Antal kristna: 31 200
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck


Rapporter   Böneämnen
 

Trots ett växande västerländskt inflytande på det marockanska samhället är 99 procent av befolkningen muslimer och landet är fortfarande socialt konservativt. Detta kan göra livet svårt för den lilla kristna minoriteten, särskilt för dem som konverterar från islam.

Kristna konvertiter kommer sannolikt att möta svåra påtryckningar från sina familjer och från lokalsamhället att avsäga sig sin nyfunna tro, och kan bara samlas i husförsamlingar eftersom de inte erkänns officiellt och därför inte heller får tillstånd att arrangera offentliga möten.

Även om det inte är straffbart att konvertera i juridisk mening, förekommer det att konvertiter arresteras och förhörs av myndigheterna. Landets säkerhetstjänst gör det mycket svårt för kristna att uttrycka sin tro. Kristendomen ses som ett hot mot kungen och hans auktoritet, vilket härrör från påståendet om att kungen är en direkt ättling till profeten Mohammed. Även rädslan för radikala muslimska grupper påverkar förföljelsen av kristna, då man vill blidka grupperna för att förhindra oroligheter i landet.

Det är förbjudet att ”rubba en muslims tro”, vilket innebär att kristna som berättar om sin tro riskerar att arresteras och åtalas. All distribuering av kristen litteratur, även biblar, på arabiska är begränsad. Även på sociala medier behöver kristna vara försiktiga med vad de delar, de flesta som delar kristet innehåll i sina sociala medier använder pseudonym.

Kristna gästarbetare är relativt fria att samlas och fira gudstjänst, även om de ofta övervakas och riskerar att utvisas om de blir påkomna med att dela sin tro för muslimer.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden för WWL 2024?

Förra sommaren ödelades flera byar i Atlasbergen söder om Marrakech av en jordbävning. Omkring 300 000 människor drabbades och nästan 3 000 dog. Även kristna finns bland dem som nu sörjer nära och kära.

Trots den press som det marockanska samhället utsätter kristna för innebär den ökade användningen av internet och sociala medier att många kristna konvertiter ändå hittar gemenskap och stöd, även om de är geografiskt isolerade. På det här sättet upptäcker också sökare Jesus och lär känna honom. Många konvertiter vittnar om att de mött Jesus i drömmar och syner. Trots myndigheternas aktiva försök att kontrollera kristendomens närvaro och utbredning i landet blir all fler kristna.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund är utsatta för religiös förföljelse, framför allt på landsbygden som är mer konservativ. De flesta konvertiter bor i stadsområden där det är lättare att komma undan släktens och samhällets påtryckningar.

 

 • Privatlivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  5,4
  MAX = 16,7

 • 71
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige