23 Burkina Faso

 • Ledare: President Ibrahim Traore
 • Folkmängd: 22,1 miljoner
 • Antal kristna: 5,2 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Islamistiska grupper får allt större inflytande i Burkina Faso, något som har en katastrofal påverkan på de kristna.

Kristna är måltavlor och blir dödade i byar, kyrkor och på arbetsplatser. Hundratals kyrkor har tvingats att stänga och många har förstörts. Hotet från jihadistgrupper har till och med spridits till städer, något som tidigare ansågs osannolikt. Samtidigt möter kristna konvertiter med muslimsk bakgrund en enorm press från sin familj och närsamhällen, som vill att de ska avsäga sig sin tro. De är som många andra kristna måltavlor för jihadister, och på grund av hotbilden håller många sin tro dold.

Det finns över en miljon internflyktingar i Burkina Faso. Ett stort antal av dessa är kristna, som har flytt från det ökade våldet

 

Vad har förändrats under 2022?

Burkina Faso hamnar på plats 23 i årets World Watch List, jämfört med plats 32 förra året. Över hela landet ökar våldet och påtryckningarna mot de kristna, framför allt mot församlingar, och det är närsamhället som många gånger ligger bakom ökningen. Islamismen blir alltmer omfattande och många kyrkor och kristna skolor har tvingats att stänga.

Då kristna blir måltavlor och dödas, har allt fler kristna blivit rädda för att gå på gudstjänst eller skicka sina barn till skolan. Jihadistgrupper har också tagit makten i vissa områden, och kan därför neka kristna att ta del av grundläggande samhällsfunktioner.

Politisk instabilitet har gjort att situationen förvärrats under det senaste året. Två militärkupper i landet, i januari samt oktober 2022, har lett till en instabil situation där jihadister stärkt sin egen position och expanderat i områden som de kontrollerar.

Situationen i grannländer som Niger och Mali bidrar till att öka osäkerheten i Burkina Faso. Samhället, som tidigare var mycket tolerant mot religiösa minoriteter, har nu blivit icke-tolerant mot den som inte är muslim. Etniska konflikter med religiösa förtecken förvärrar situationen ytterligare, och som ett resultat av detta möter konvertiter och andra kristna grupper mycket stora påfrestningar. Om inget görs åt den nuvarande situationen så snart som möjligt, är sannolikheten stor att Burkina Faso kommer att bli ännu mer instabilt och en ännu farligare stat.

 

Så utsätts olika grupper

Den allvarligaste förföljelsen drabbar oftast dem som konverterat från islam, men det ökade inflytandet av jihadistgrupper innebär att kristna i hela Burkina Faso, och speciellt i de norra och östra regionerna, riskerar att bli attackerade i större omfattning.

 

 • Privatlivet
  9,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  9,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,8
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,6
  MAX = 16,7

 • 71
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige