20 Burkina Faso

 • Ledare: President Ibrahim Traore
 • Folkmängd: 22,7 miljoner
 • Antal kristna: 5,3 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Organiserad korruption / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Våldet har tömt hela byar på kristna och kyrkor ligger öde i instabila områden, då inflytandet från militanta islamistiska grupper växer.

På grund av den pågående politiska instabiliteten har det funnits ett konstant inflytande från militanta islamistiska grupper de senaste åren.

Det inträffade två militärkupper under 2022 vilket medförde civila dödsfall. Antalet våldsamma incidenter som var kopplade till religion minskade under 2023, men riskerna har inte minskat. Landet har en av världens värsta kriser vad gäller internflyktingar, bland dem många kristna, och militärregimen har anklagats för krigsförbrytelser. På grund av situationen innebär det att vara kristen ett liv utan trygghet, även på platser som tidigare har varit säkra.

Burkina Faso brukade anses vara en symbol för fredlig religiös samexistens, men islamistiskt militant inflytande har lyckats bryta ner mycket av den bilden. Utöver våld och hot från militanta islamister, möter nu kristna konvertiter från islam även större press, och ibland också hot, från sina familjer och samhällen. Många undviker därför att berätta om sin kristna tro offentligt, eftersom det kan leda till att de stöts bort från sina familjer, eller att omgivningen försöker tvinga dem att avsäga sig sin tro på Kristus.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden?

Våldet i Burkina Faso visar att landet även fortsättningsvis är instabilt. I några delar av landet finns det helt enkelt inga kristna kvar som man kan kidnappa eller döda. I dessa områden ligger kyrkor och byar öde eftersom alla kristna har tvingats fly till säkrare regioner. Kupper i de intilliggande länderna Mali och Niger har också bidragit till förvärrad instabilitet i Burkina Faso och till en ökning av militanta islamister runt om i regionen. Dessutom har trycket på konvertiter från islam ökat.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna konvertiter från islam möter den mest intensiva förföljelsen i Burkina Faso, men alla kristna riskerar attacker från militanta islamister, speciellt kristna i landets norra och östra regioner.

 

 • Privatlivet
  11,7
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,2
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,8
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,6
  MAX = 16,7

 • 75
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige