32 Burkina Faso

 • Ledare: President Roch Marc Christian Kabore
 • Folkmängd: 20,9 miljoner
 • Antal kristna: 5,0 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Presidentiell republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Efter ett brutalt 2019, då kristna var måltavla och mördades av militanta extremister, förekom det färre större våldsattacker under 2020. Våldet fortsatte dock, bara inte lika synligt.

Enligt Open Doors uppskattningar finns det över 1 miljon internflyktingar i Burkina Faso, många av dem kristna. Attacker från extremister har drivit kristna på flykt från hem och byar, och många har tvingats bosätta sig i flyktingläger. Open Doors samarbetspartners i landet rapporterar att det inte finns några kyrkor som är öppna i landets nordöstra delar. Kristna i detta område har till stor del tvingats fly på grund av det brutala våldet från islamistiska extremister. Dålig nederbörd och covid-19 pandemin har förvärrat situationen ytterligare.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter stort förtryck och motstånd från sina familjer och närsamhällen. Det förekommer att konvertiter tvingas lämna sina familjer, som säger upp bekantskapen med dem, och nykristna pressas att avsäga sig sin nya tro. Många kristna konvertiter vågar inte offentligt visa sin nya tro, på grund av detta. Burkina Faso har länge varit känt för tolerans gentemot olika trosuppfattningar, men det goda ryktet är nu allvarligt hotat.

Burkina Faso hamnar på plats 32 i årets World Watch List, jämfört med plats 28 förra året. Dock har förföljelsen inte blivit mindre, utan tvärtom ökat något. Även om det synliga våldet har minskat i takt med att större attacker har blivit färre, så lever kristna under lidande och mycket svåra omständigheter på grund av den kris som tidigare attacker från islamistiska extremister har orsakat. Bland de utsatta finns även kristna konvertiter med muslimsk bakgrund.

 

Så utsätts olika grupper

De norra och östra delarna av Burkina Faso är särskilt farliga för kristna, framför allt när det gäller områden utanför städernas centrala delar. De flesta attacker från islamistiska extremister sker i dessa områden.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund är extra utsatta för påtryckningar och avståndstagande från sina familjer och närsamhället. Detta leder i sin tur till rädsla för att offentligt uttrycka sin tro.

 

”I norra Burkina Faso har vi mött attacker mot kristna och mot våra kyrkor. Vi vet inte vilka angriparna är och vi vet inte vilka de har bakom sig. Allt vi vet är att de attackerar kristna. Dessa attacker har krossat vårt folks liv. Vi är oroliga och fyllda av smärta över våra familjemedlemmars död. ”

- Pastor ”Samuel”, Burkina Faso

 

  Be...

 • Be om försörjning och stöd för de kristna som drivits på flykt från sina hem. Be att de inte ska styras av rädsla, utan uppleva den inre frid som bara Jesus kan ge. Be att myndigheterna tar sitt ansvar när de försöker skapa ordning i de drabbade områdena.

 • Be att kristna i landet förblir fasta i tron när de möter ökad fientlighet. Många människor, däribland kristna, har traumatiserats mycket allvarligt på grund av de attacker som har ägt rum, eller på grund av att de tvingats på flykt. Be om läkedom och tröst.

 • Tacka Herren för kyrkans ansträngningar att tillgodose behoven hos sina kristna syskon. Be att insamlingarna och utdelningen av hjälp blir välsignad och når de drabbade.

 

 • Privatlivet
  9,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,0
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  9,4
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  11,8
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  14,3
  MAX = 16,7

 • 67
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige