32 Burkina Faso

 • Ledare: President Roch Marc Christian Kabore
 • Folkmängd: 21,5 miljoner
 • Antal kristna: 5,1 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Islamistiska grupper får allt mer inflytande i Burkina Faso. Regeringen är svag, särskilt i den östra delen av landet. I dessa områden tillämpas sharialag informellt av grupper som har tagit kontroll över regionen.

På senare år har man sett en snabb ökning av jihadistiskt våld, och under covid-19-krisen utnyttjade extremister regeringens bräcklighet för att ta kontroll över landets infrastruktur. Detta har lett till att hundratals kyrkor fått stänga, eftersom många kristna finns bland dem som flytt från sina hem på grund av extremistattacker. Det finns över en miljon internflyktingar i Burkina Faso, många av dessa är kristna.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter störst förföljelse. Familj och närsamhälle stöter ofta bort dem och försöker tvinga dem att avsäga sig sin kristna tro. På grund av dessa hot är många rädda att offentligt visa sin tro.

Förföljelsen av kristna i Burkina Faso har ökat något under det år som gått. Detta beror till stor del på en ökning av inrapporterade våldshandlingar, vilket speglar de islamistiska gruppernas växande inflytande i landet.

 

Så utsätts olika grupper

Alla kristna utgör måltavla i extremistattacker, men de som har konverterat från islam får möta ytterligare förföljelse från familj och närsamhälle. Kristna som bor i de norra och östra delarna av landet upplever allra mest påtryckningar och våld, särskilt utanför de större städerna. I den västra delen av landet finns dessutom etnisk-religiösa grupper som utövar påtryckningar på de kristna.

 

 • Privatlivet
  9,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,0
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  9,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  14,8
  MAX = 16,7

 • 68
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige