7 Pakistan

 • Ledare: Interim Premiärminister Anwaar-ul-Haq Kakar
 • Folkmängd: 233,8 miljoner
 • Antal kristna: 4,2 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia / Stamantagonism / Organiserad korruption


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Den förödande attacken av det kristna samhället i Jaranwala i augusti 2023 blev en påminnelse om den fientliga miljö som många kristna i Pakistan befinner sig i.

Över 20 kyrkor attackerades och nästan 100 kristna hem förstördes under attacken i augusti, som var ett svar på anklagelserna om att två kristna skulle ha vanhelgat Koranen. Pakistans ökända hädelselagar används ofta mot minoritetsgrupper, och kristna drabbas oproportionerligt mycket. Nästan en fjärdedel av alla anklagelser om hädelse riktas mot kristna, som enbart utgör 1,8 procent av befolkningen.

Kristna blir måltavlor även på andra sätt, både öppet och mer subtilt. Antalet kristna flickor, eller kvinnor från andra minoritetsreligioner, som förs bort, misshandlas och tvångskonverteras till islam, (ofta med stöd från lägre domstolar) ökar. Kristna från alla kyrkor och samfund är utsatta för institutionaliserad diskriminering. Yrken med låg status, som avloppsrensare, eller det farliga arbetet vid tegelugn, har myndigheterna reserverat för de kristna. Det är vanligt att kristna kallas för ”chura”, en nedsättande benämning som betyder smutsig.

Församlingar som ägnar sig åt uppsökande verksamhet är särskilt utsatta. Historiska samfund och deras församlingar har relativ frihet att utöva gudstjänst och andra aktiviteter, men de är hårt övervakade och flera församlingar har utsatts för bombattentat.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden för 2024?

Attacken mot kristna i Jaranwala i augusti 2023 — där kyrkor och hem ödelades och biblar brändes — har förvärrat situationen för kristna i Pakistan. Samtidigt fortsätter hädelselagarna vara en stress för många kristna — inte bara de som möter falska anklagelser, utan även de som lever i rädsla för att bli lagarnas nästa offer. Senaten i Pakistan antog ett lagförslag för att skärpa hädelselagarna ytterligare, bland annat genom att höja straffet från tre till tio års fängelse för den som hädar någon från Mohammeds familj.

 

Så utsätts olika grupper

Eftersom de allra flesta kristna bor i Punjabprovinsen inträffar många incidenter av förföljelse, diskriminering och intolerans där. Men även Sindh provinsen, som ligger bredvid Punjab, är ökänd för att vara ett centrum för tvångsarbete, vilket påverkar många kristna. Kristna med muslimsk bakgrund drabbas av förföljelse både från radikala islamska grupper som ser dem som avfällingar samt från familjer, vänner och grannar som ser konvertering som ett förräderi mot familjen och samhället i stort.

 

 • Privatlivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  15,0
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  15,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  16,7
  MAX = 16,7

 • 87
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige