7 Pakistan

 • Ledare: Premiärminister Shehbaz Sharif
 • Folkmängd: 229,5 miljoner
 • Antal kristna: 4,2 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Organiserad korruption / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Kristna i Pakistan betraktas som andra klassens medborgare och diskrimineras på alla livets områden.

Jobb som anses ha låg status, vara smutsiga och skamfyllda, reserverar myndigheterna åt de kristna. På så sätt fortsätter de förpassas till att ha en marginaliserad roll i samhället. Kristna saknar politisk representation. Även om det inte förekom några attacker riktade mot kyrkor förra året, så attackeras kristna privatpersoner ständigt. Många känner sig inte trygga att fritt kunna gå till kyrkan.

Pakistans ökända hädelselagar drabbar olika religiösa minoriteter (även muslimska minoritetsgrupper), men kristna blir oproportionellt utsatta. Omkring 25 procent av alla blasfemianklagelser riktas mot kristna, trots att de endast utgör 1,8 procent av befolkningen. Antalet hädelsefall ökar ständigt, och det gör även fallen där unga kristna flickor, och flickor som tillhör andra minoritetsgrupper, kidnappas, utsetts för övergrepp och tvingas konvertera till islam.

Myndigheterna agerar inte vid attacker mot kristna, som i praktiken saknar skydd från staten. Polismyndigheten är oftast mer intresserad av att blidka lokala ledare och inflytelserika personer än att implementera lagen och skydda minoriteter. Domstolar är något bättre på att tillämpa lagen rättvis, men ofta efter mycket långa processer med flera fördröjningar. Kristna sitter fängslade i åratal innan domen kommer.

Kristna i Pakistan möter ökat tryck i områden där islamistiska extremister verkar. Det är vanligt att myndigheterna i dessa områden vill tillmötesgå de islamistiska grupperna, vilket ökar de kristnas sårbarhet.

 

Vad har förändrats under 2022?

Pakistan är fortsatt ett av de länder i världen där det är svårast att leva som kristen. Fler och fler kristna flickor förs bort (även flickor från andra minoritetsreligioner), utsätts för övergrepp och tvingas att konvertera till islam. Ett lagförslag mot tvångskonvertering röstades ner av regeringen, efter att religiösa ledare hade bedömt förslaget som ”anti-muslimskt” och flera politiker menat att det inte finns ett behov av en sådan lag. Antalet fall av blasfemi, hädelse mot islam fortsätter att öka, och straffet är i värsta fall döden.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter den värsta förföljelsen, både från extremistiska grupper och från familj, vänner och grannar som betraktar konvertering som ett förräderi och en skam för familjen och samhället.

Det största antalet kristna i Pakistan bor i Punjabprovinsen, där antalet fall av diskriminering och intolerans konstant ökar. Sindhprovinsen är också ökänd för att vara en provins för slavarbete, vilket drabbar många kristna.

 

 • Privatlivet
  13,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,9
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  16,7
  MAX = 16,7

 • 86
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige