50 Komorerna

 • Ledare: Unionspresident Azali Assoumani
 • Folkmängd: 870 000
 • Antal kristna: 4 200
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Förbundsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Kristna i Komorerna kan inte dela med sig av sin tro fritt och öppet. Om de gör det så får det rättsliga konsekvenser, då det är olagligt att evangelisera för muslimer eller att konvertera från islam.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter den svåraste förföljelsen. Ofta tvingas de hålla sin nya tro dold.

Komorerna är återigen tillbaka på World Watch List, efter att inte ha varit med på listan under flera års tid. Landet gör framsteg i stabilitet och demokrati, men samtidigt ökar sympatierna för radikal islam bland befolkningen.

Situationen är dock mycket bättre för kristna jämfört med 1990-talet, då Komorerna fanns på topp 20 i World Watch List. Att landet kommer tillbaka på listan i år beror mycket på myndigheternas allt hårdare press mot alla religiösa grupper i landet, förutom sunnimuslimer. Regeringen anser att religionsfrihet snarare är till för utlänningar och gästarbetare än för lokalbefolkningen. Det innebär att konvertiter måste dölja sin kristna tro. Myndigheternas hållning innebär också att lokalbefolkningen utan att straffas kan trycka ner och förfölja kristna.

 

Så utsätts olika grupper

Förföljelsen mot kristna är i stort lika för alla kristna, oberoende av var i landet man bor eller vilket samfund man tillhör. Kristna med muslimsk bakgrund möter mycket större förtryck och påtryckningar att återvända till islam.

Många komoriska familjer har traditionellt arvsrätt på mammans sida, vilket ger kvinnor stort inflytande i hemmet och tjänar ofta som en mur mot förföljelse. Men trots det möter många kvinnliga konvertiter med muslimsk bakgrund större svårigheter till följd av sin omvändelse, än vad män möter. De kvinnor som inte har fått ut sitt arv innan de konverterar riskerar att bli arvlösa. De riskerar också att bli utstötta från sin familj eller tvingade att gifta sig mot sin vilja.

Manliga konvertiter är ofta beroende av sina familjer och saknar självständighet. Komorerna är ett matriarkalt samhälle i vilket den kulturella normen är för en man att flytta in till sina svärföräldrar. I den situationen kan familjen utöva en stor press på en konvertit att återvända till islam. De nekas ofta jämlik behandling i hemmet, blir utskällda och i en del fall även förvägrade mat. Ofta kommer en muslimsk hustrus familj att påverka henne till att skilja sig från sin kristne make och tvinga honom att lämna hemmet.

 

“Knappt tre dagar efter att jag beslöt att följa Kristus brändes mitt hem ner. Jag lyckades bara rädda min dator. Allt jag hade var de kläder jag hade på mig. Jag kände att detta var en test på min tro på Kristus, men det visade sig stärka min tro.”

- ”Titus”, kristen i Komorerna

 

  Be...

 • Be för kristna i landet, att de ska vara ett vittnesbörd för Kristus genom sin livsstil, så att andra frågar dem om deras tro och det blir en dörr för evangeliet att nå ut.

 • Be för kristna konvertiter som lämnat islam för att följa Jesus. Be om vishet, mod och stöd, och att de inte ska känna sig ensamma i sin nya tro.

 • Be att Gud använder Open Doors satsningar i landet för att ge stöd och hopp till kristna i Komorerna.

 

 • Privatlivet
  12,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,9
  MAX = 16,7

 • 62
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige