14 Mali

 • Ledare: Övergångspresident Assimi Goita
 • Folkmängd: 22,1 miljoner
 • Antal kristna: 497 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Enhetlig semipresidentiell republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Organiserad korruption / Stamantagonism


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Det islamistiska revolt som ägde rum i norra Mali 2012 ledde till enorma konsekvenser för den lilla gruppen kristna i landet, och har fortfarande stor påverkan på de kristna.

Kyrkor brändes ner och många kristna förlorade sina hem och tvingades fly från området. Även om en del kristna och församlingar har återvänt, under polisbeskydd, lever de fortfarande med hotet om nya attacker. De som bor i områden som kontrolleras av militanta islamister har nekats tillgång till vatten och mark att odla på. De kristna som missionerar i de norra delarna är särskilt utsatta för våld och kristna missionärer lever med ett konstant hot om att bli kidnappade av jihadister. Den som lämnar islam för att följa Jesus riskerar att bli utsatt för våld och påtryckningar från sina släktingar och sitt samhälle om deras nya tro upptäcks.

Jihadistvåldet sprider sig söderut och landets institutioner faller samman i en allt snabbare takt, något som gynnar jihadisterna. Myndigheternas oförmåga att stoppa deras framfart har lett till protester och bidragit till en militärkupp vid två tillfällen; 2020 och 2021. Landet har också blivit ett geopolitiskt slagfält mellan väst och öst, vilket har lett till att kristna förföljs av myndigheterna.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden?

De kristna befinner sig fortfarande i en mycket osäker situation till följd av det ökade inflytandet av militanta islamister i landet. Det finns ett utbrett våld mot civila - i synnerhet kristna, men även muslimer – och kristna byggnader och kyrkor attackeras och förstörs.

Men det har också skett en positiv förändring det senaste året. I juni antogs en ny konstitution, som bland annat slår fast att landet ska förbli en sekulär stat. Den nya konstitutionen kan vara ett steg mot demokratiska val under 2024, en återgång till civilt styre och en stabilare regering. Förhoppningen är att det ska leda till ett starkare skydd för alla invånare, även landets utsatta kristna minoritet.

 

Så utsätts olika grupper

Förföljelsen mot kristna är som värst i landets norra delar, där jihadisterna och militanta fulaniherdar är mest aktiva. Men det finns områden med intensiv förföljelse även i de södra Mali, där kristna marginaliseras.

 

 • Privatlivet
  11,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  10,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,6
  MAX = 16,7

 • 79
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige