28 Mali

 • Ledare: President Bah Ndaw
 • Folkmängd: 20,3 miljoner
 • Antal kristna: 467 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Enhetlig semipresidentiell republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

När islamistiska extremistgrupper tog kontroll över den norra delen av landet 2012, brändes kyrkor och kristna tvingades fly. Flyktingvågen påverkar fortfarande kristna som förlorade sina hem och fick sina kyrkor förstörda.

Även om några kristna har återvänt till norr under polisskydd, lever de fortfarande under hotet om attacker från militanta islamister. Evangelisation ökar risken för attacker. Kristna missionärer som är verksamma i Mali lever under ett ständigt kidnappningshot, då det har förekommit att missionärer kidnappas av jihadister.

Om det upptäcks att en kristen konvertit lämnat islam så riskerar personen att mötas med våld, speciellt i landets norra delar, och påtryckningar från sin familj och släkt att återvända till islam.

Även i landets södra delar, där kristna har en större religionsfrihet, har hotet från islamistiska grupperingar ökat. Kuppen mot landets president i augusti 2020 har lett till politiska förändringar och oroligheter  i landet, vilket har lämnat dörren öppen för extremister att slå rot på platser utan starkt ledarskap.

Extremistiska grupper har också använt sig av coronapandemin för att utöka sin kontroll över vissa delar av Mali, som är ett av Afrikas fattigaste länder. Eftersom dessa grupper ofta riktar sina attacker mot kristna är deras ökande inflytande en oroande trend, men det återstår att se vad landets nuvarande styre kommer att betyda för religionsfriheten.

Mali klättrade från plats 29 i förra årets lista, till plats 28 i år. Förföljelsen kristna möter är fortsatt mycket hög, och våldet mot kristna ökade förra året och många kristna dödades. Risken för fortsatt våld mot kristna i landet är påtagligt.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna är mest utsatta i landets norra delar, som till stor del kontrolleras av islamistiska extremistgrupper. Alla kristna riskerar att utsättas för attacker i dessa områden, men konvertiter från islam är särskilt utsatta. Familjen och omgivningen ser många gånger konverteringen som ett förräderi, som kommer att skada familjen eller det omgivande samhället.

 

"Mer än en gång skickade min familj jihadister till mitt hus för att döda oss, eller åtminstone skrämma oss, men deras planer fungerade aldrig. Men en dag, medan min man var på affärsresa, sköts han ner. Han dödades för sin tro och för att ha gift sig med en icke-muslim. Hans kollegor meddelade mig de fruktansvärda nyheterna, och jag har ingen aning om vad som hände med hans kropp."

- ”Naomi”, Mali

 

  Be...

 • Be för kristna som fortfarande försöker bygga upp sina hem, kyrkor och liv efter att ha tvingats fly 2012. Många områden är fortfarande instabila och kristna riskerar att möta våld.

 • Be för de islamistiska extremistgrupperna som riktar in sig på kristna i Mali. Be att Gud gör deras hjärtan mjuka så att de ser härligheten i Hans evangelium och nåd.

 • Be för kristna malier som helt enkelt är utmattade över att leva under ständiga hot, diskriminering och förföljelse. Be att de får förnyad kraft av den Helige Ande, och att Anden blåser liv i deras tro på nytt

 

 • Privatlivet
  9,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,2
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  11,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  15,4
  MAX = 16,7

 • 67
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige