7 Sudan

 • Ledare: Ordförande Abdel Fattah al-Burhan
 • Folkmängd: 42,5 miljoner
 • Antal kristna: 2,0 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia

Förföljelsen mot kristna i Sudan påverkas av etniska motsättningar i landet och kompliceras nu ytterligare av det osäkra politiska läget.

Det har varit ett svårt år för kristna på många sätt: Kristna har förlorat kyrkor och gudstjänstlokaler, kristna ledare har hotats och/eller arresterats av regimen och det politiskt osäkra läget gör situationen svår för många kristna.

Den etnisk-kulturella sammansättningen är invecklad: arabiska kontra etniska afrikaner, muslimer mot kristna. Utbrytningen av Sydsudan 2011 löste inte dessa problem. Detta är väldigt tydligt för etniska afrikaner, där en stor andel är kristna som fortfarande lever i landet.

Många kristna är rädda för att samtala eller diskutera om sin tro med muslimer, då det kan ses som ”försök att uppmuntra avfall från islam”. Nivån på den förföljelse som kristna möter, däribland konvertiter, är mycket hög. Kristna arresteras och anklagas för spionage, kyrkor har förstörts och andra kyrkor står på en officiell lista över kyrkor som ska förstöras. Under 2017 attackerades kristna urskillningslöst i Nubabergen, där det pågår en konflikt mellan regeringsstyrkor och rebellgrupper.

För att inte bli upptäckta väljer många kristna konvertiter att dölja sin kristna tro för sina barn, för att barnen inte ska riskera att avslöja sina föräldrars tro. Många kristna konvertiter med muslimsk bakgrund får en muslimsk begravning, trots att kristna och muslimska kyrkogårdar är separerade.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Islam är historiskt sett djupt förankrad i det sudanesiska samhället, och den styrande eliten strävar efter att upprätthålla ett islamskt styrelseskick i landet. Det är olagligt att konvertera från islam, och det förekommer att kristna åtalas för apostasi, hädelse. Landets president har vid flera tillfällen efter att Sydsudan förklarat sig självständigt deklarerat att Sudan är en islamsk stat och att det inte finns utrymme för andra religioner. 

Diktatorisk paranoia: Ända sedan al-Bashir tog makten genom en statskupp år 1989 har Sudan styrts av en diktatorisk regim. Regimen tillämpar policyn en religion, en kultur och ett språk. Det finns ingen press- eller yttrandefrihet i landet. Det är fortfarande för tidigt att uttala sig om framtiden efter att al-Bashir avsattes. 

Organiserad korruption och brottslighet: Regimen har beväpnat lokal stammilis. Dessa grupper används för att driva fram en islamsk stat, på bekostnad av andra religiösa grupper i landet. Milisgrupperna har anklagats för att begå brott mot mänskliga rättigheter genom det våld som används mot icke-arabiska medborgare, däribland kristna. Enligt antikorruptionsorganisationen Transparency International hamnar Sudan på plats 175 av 180 länder, där plats 180 innebär den värsta korruptionen i världen. 

 

Exempel:

 • Under rapporteringsperioden för World Watch List 2020 har kyrkor rivits eller stängts ner. 
 • Kristna konvertiter är särskilt utsatta, då det enligt lag är belagt med dödsstraff att konvertera från islam till en annan religion. Kristna konvertiter avstår från kristna böcker, kors eller undviker att se på kristen TV och besöka kristna internetsajter, eftersom detta kan användas som bevis mot dem om de upptäcks.
 • Det är vanligt att kristna barn trakasseras i skolan eller på lekplatser på grund av deras föräldrars tro.
 • Våldet mot kristna i Sudan är högt. Även om det är svårt att få exakta uppgifter på hur många kristna som dödats för sin tro. Under rapporteringsperioden arresterades minst 40 kristna, och flera fick böter.

 

  Be...

 • Om visdom och mod bland kyrkoledare i kontakterna med samhället. Be om nåd att både kunna evangelisera och respektera landets lagar.
 • Om beskydd över den växande gruppen kristna med muslimsk bakgrund. De lider svår förföljelse och saknar tillräcklig lärjungaträning.
 • Att Gud ska välsigna Open Doors distribution av material, träning och samhällsutvecklingsprojekt, som sker under svåra förhållanden.

 

 

 • Privatlivet
  14,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  15,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,4
  MAX = 16,7

 • 85
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige