13 Sudan

 • Ledare: Ordförande Abdel Fattah al-Burhan
 • Folkmängd: 43,5 miljoner
 • Antal kristna: 2,0 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia

Även om Sudan har tagit betydande steg mot religionsfrihet under det senaste året, så står kristna från en muslimsk bakgrund fortfarande inför extrem förföljelse från sina familjer och från omgivningen. De riskerar inte längre dödsstraff för att de har lämnat islam, men kan bli attackerade, utfrysta eller diskriminerade på annat sätt om deras tro upptäcks.

Många håller fortfarande sin tro hemlig, för sin egen och sin familjs säkerhet. Vissa konvertiter väljer till och med att inte uppfostra sina barn som kristna, medvetna om risken för hämndaktioner från ledande personer i samhället. Denna rädsla för uppmärksamhet innebär även att kristna från en muslimsk bakgrund begravs på muslimska kyrkogårdar.

Sedan president Omar al-Bashir avsattes i april 2019 har det funnits en osäkerhet kring Sudans ledarskap och hur det skulle kunna påverka kristna. Det verkar som om landet nu tar betydelsefulla steg mot religionsfrihet. Islamisk lag kommer att upphöra efter att ha gällt i 30 år, och kristna med muslimsk bakgrund riskerar inte längre dödsstraff. Förföljelsen fortsätter trots allt i Sudan, och attityder utrotas inte över en natt, men detta är lovande och anledningen till att Sudan har fallit sex platser på World Watch List i år.

 

Så utsätts olika grupper

I vissa områden, som till exempel i Nubabergen, finns det en pågående konflikt och spänningar mellan regeringsstyrkor och rebellgrupper. Sedan 2011 har tusentals kristna dödats i dessa attacker, som många anser vara en etnisk rensning av minoritetsgrupper, särskilt kristna. På andra håll i landet är det kristna med muslimsk bakgrund som utsätts för förföljelse.

Kristna kvinnor och flickor tvingas ofta klä sig som muslimer för att undvika trakasserier för "oanständig klädsel". Unga flickor utsätts för tvångsäktenskap och kristna kvinnor möter ofta våldtäkt och våld i hemmet, särskilt om de har konverterat från islam. De som har fallit offer för sexuella övergrepp kan inte räkna med något rättsligt efterspel.

Kristna män och pojkar riskerar att attackeras fysiskt, de riskerar även att dödas. När det sker förlorar familjen både familjeförsörjaren och, speciellt i avlägsna delar av Sudan, sin säkerhet.

 

"Lidandet som bröderna och systrarna här utsätts för, särskilt kristna med muslimsk bakgrund, är mycket svårt. Kom ihåg dem och deras lidande. Må detta bli en fantastisk tid då vi kan uttrycka vår kärlek till dem på ett praktiskt sätt."

- En sudanesisk pastor

 

  Be...

 • Tacka Gud för att Sudan tar steg i riktning mot religionsfrihet, vilket är ett bönesvar för kristna sudaneser och andra förebedjare. Be att landets ledare fortsätter i den riktningen.

 • Be om beskydd för sudanesiska kristna med muslimsk bakgrund. Be att de ska kunna stå emot påtryckningar från sina familjer och sin omgivning.

 • Be att kristna kvinnor i Sudan ska skyddas från sexuellt våld och att de ska kunna visa Jesu kärlek till sin omgivning.

 

 • Privatlivet
  13,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,4
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  9,1
  MAX = 16,7

 • 79
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige