10 Sudan

 • Ledare: Generallöjtnant Abdel Fattah al-Burhan
 • Folkmängd: 46,0 miljoner
 • Antal kristna: 2,0 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Förföljelsen av kristna är fortsatt stor i Sudan och det finns en farhåga att läget kan komma att förvärras under de oroligheter som råder.

Efter avsättningen av landets dåvarande president Omar al-Bashir i april 2019 införde övergångsregeringen lovande juridiska förändringar, för att garantera mänskliga rättigheter för alla sudaneser oavsett etnicitet, kön eller religionstillhörighet. I januari 2022 ledde dock massprotester till att Abdallah Hamdok avgick. Många befarar nu att Sudan kommer att återgå till det auktoritära styre som präglade tiden under den förre presidenten. Detta skulle kunna omintetgöra övergångsregeringens arbete för att få en större religionsfrihet i landet. Bland annat finns en oro för att dödsstraffet för att lämna islam, som har avskaffats, kan komma att återinföras.

Samhällets attityder mot kristna har dock inte förändrats. Detta gäller särskilt i områden utanför huvudstaden Khartoum. Kristna är fortsatt hårt drabbade av förföljelse både från sina familjer och den närmaste omgivningen, extra hårt utsatta är konvertiter med muslimsk bakgrund. De som konverterar riskerar att utsättas för sexuella trakasserier och våld i hemmet. Myndigheterna kan inte garantera skydd för kristna och andra religiösa minoriteter. Sedan militärkuppen har fyra kyrkor tvingats stänga och mark som konfiskerats från kristna har ännu inte återlämnats till sina ägare. Att få tillstånd att bygga nya kyrkor är mycket svårt.

 

Vad har förändrats under 2022?

I oktober 2021 genomfördes en militärkupp. Detta åtföljdes av massprotester i hela landet, särskilt i huvudstaden där demonstranterna krävde ett slut på militärstyret. Många tror nu att Sudan kommer att återgå till ett mer auktoritärt styre, som under Omar al-Bashir tid. I augusti 2022 tillsattes en civil polisstyrka som påminner om den tidigare upplösta moralpolisen.

Generellt har förföljelsen av kristna ökat under rapporteringsperioden för World Watch List 2023, både gällande våldsdåd samt påtryckningar på livet alla områden.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter den svåraste förföljelsen i landet. Att lämna islam var tidigare belagt med dödsstraff. Trots att dödsstraffet har upphört finns det farhågor om att det kan komma att återinföras.

På landsbygden och i mindre städer är förföljelsen mot kristna mer intensiv än i huvudstaden Khartoum. Även i delstaten Darfur, i Nubabergen samt i området kring Blå Nilen i sydöstra Sudan, där det pågår en väpnad konflikt, är våldet mot kristna extra allvarligt.

 

 • Privatlivet
  14,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,2
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,9
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  9,4
  MAX = 16,7

 • 83
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige