12 Nigeria

 • Ledare: President Muhammadu Buhari
 • Folkmängd: 201,0 miljoner
 • Antal kristna: 93,8 miljoner
 • Religion: Islam / Kristendom
 • Statsskick: Förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Fientligheter mot kristna sprids ofta genom radikal islamistisk verksamhet.

Under många år har Nigeria varit föremål för en våldsam islamiseringsprocess. Under president Muhammadu Buharis styre har denna process fått ett starkt momentum.  

De flesta kristna i den södra delen av landet lever fortfarande i en miljö där deras religiösa frihet respekteras, medan kristna i norr och mellanbältet utsätts för våld från islamistiska grupper. Detta våld resulterar ofta i förlust av både liv och egendom, samt fysisk skada. Som ett resultat av våldet blir kristna också bortdrivna från sin mark och förlorar därmed sin möjlighet till försörjning.

Kristna i norra Nigeria, särskilt i sharia-staterna, ses som andra klassens medborgare och möter diskriminering och uteslutning ur samhället. Kristna med muslimsk bakgrund står också att uteslutas ur den egna familjen och möter påtryckningar att lämna sin kristna tro.

Korruptionen har försvagat staten och gjort den illa utrustad att skydda kristna mot det våld som begås av militanta islamistgrupper.

Ibland används kyrkor för penningtvätt. Kyrkor som uppfattas vara förknippade med sådan verksamhet, det vill säga att ta emot donationer från brottsliga välgörare, blir ofta mål för brottsrelaterat våld.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Förföljelsen av kristna i norra Nigeria förknippas ofta med den islamistiska gruppen Boko Haram, men är mer komplext än så. Speciellt i de tolv stater i norra Nigeria där sharialag råder hindras de kristna av myndigheterna från att leva ut sin tro. Kristna förföljs även av muslimska fulaniherdar som attackerar kristna hem i centrala Nigeria.

Diktatorisk paranoia: Islamiseringen av Nigeria har blivit alltmer påträngande under president Buhari som tillsätter muslimer till nyckelpositioner och fostrar en kultur som tillåter förföljelse av kristna utan bestraffning. 

Etniska motsättningar: Konflikter mellan utövare av afrikanska traditionella religioner och kristna flammar emellanåt upp i de sydöstra delarna av landet.

Organiserad korruption och brottslighet: Kriminella närverk ägnar sig åt utpressning och kidnapping. På grund av korruption agerar inte myndigheterna tillräckligt starkt när kristna attackeras av muslimska grupper.

 

Exempel

 • Den 13 februari 2019 kidnappade och dödade förövare en anglikansk präst i delstaten Zamfara. Hans fru och barn kidnappades också och det är okänt var de befinner sig.
 • Den 29 april 2019 invaderades en by, där majoriteten av invånarna var kristna, av Boko Haram som satte eld på mer än 30 hus. Totalt dödades 23 personer i attacken.
 • Den 3 oktober 2019 kidnappade beväpnade män sex flickor och två lärare från den kristna skolan Engravers College Kakau i delstaten Kaduna. Kidnapparna stormade skolan runt midnatt när de flesta sov. Efter att en lösensumma betalats ut släpptes fångarna. Oräkneliga kidnappningar har skett de senaste åren i regionen.
 • I juni 2018 dödades 120 kristna av fulaniherdar. Offren var på väg hem från en begravning när de attackerades. Kyrkorna höll ingen gudstjänst dagen efter av rädsla för ytterligare attacker.

 

  Be...

 • Att kristna i de tolv nordliga delstaterna där sharialagar införts ska få uppmuntran, mod och kraft att utstå den förföljelse som detta leder till.
 • Att staten ska göra allt som står i dess makt för att skydda samhället från våld från Boko Haram och militanta Fulani-grupper. Be att rättvisa skipas.
 • Om visdom, mod och tjänandets glädje till pastorer som hjälper kristna i utsatta områden. Be om resurser till den växande kyrkan i landet.

 

 

 • Privatlivet
  12,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,0
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  16,7
  MAX = 16,7

 • 80
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige