12 Nigeria

 • Ledare: President Muhammadu Buhari
 • Folkmängd: 195,9 miljoner
 • Antal kristna: 91,1 miljoner
 • Religion: Islam / Kristendom
 • Statsskick: Förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Fientligheter mot kristna sprids ofta genom radikal islamistisk undervisning och verksamhet.

Detta blir tydligt särskilt i Nigerias norra del, där islam är den dominerande religionen medan kristendomen dominerar i söder.

Rivaliteten mellan etniska grupper i norr och söder bidrar till förföljelsen av kristna.

Beväpnade radikala grupper som Boko Haram och Fulani, muslimska boskapsherdar, har varit särskilt aktiva i förföljelsen av kristna i mellanbältet och norra Nigeria. Våldet i mellanbältet visar att den våldsamma förföljelsen av kristna i landet sprider sig söderut.

Vidare finns det korruption på alla regeringsnivåer, och brottsliga grupper (ofta organiserade längs etniska linjer) är inblandade i både människo- och narkotikahandel. Detta leder emellanåt till förföljelse av kristna.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Förföljelsen av kristna i norra Nigeria förknippas ofta med den islamistiska gruppen Boko Haram, men är mer komplext än så. Speciellt i de tolv stater i norra Nigeria där sharialag råder hindras de kristna av myndigheterna från att leva ut sin tro. Kristna förföljs även av muslimska fulaniherdar som attackerar kristna hem i centrala Nigeria.

Etniska motsättningar: Konflikter mellan utövare av afrikansk traditionella religioner och kristna flammar emellanåt upp i de sydöstra delarna av landet.

Organiserad korruption och brottslighet: Kriminella närverk ägnar sig åt utpressning och kidnapping. På grund av korruption agerar inte myndigheterna tillräckligt starkt när kristna attackeras av muslimska grupper.

 

Förföljelsen i Nigeria

De flesta kristna i den södra delen av landet lever i en miljö där deras religiösa frihet respekteras, medan kristna i norr och mellanbältet utsätts för våld från islamistiska grupper.

Detta våld resulterar ofta i förlust av både liv och egendom, samt fysisk skada. Som ett resultat av våldet blir kristna också bortdrivna från sin mark och förlorar därmed sin möjlighet till försörjning.

Kristna i norra Nigeria, särskilt i sharia-staterna, ses som andra klassens medborgare och möter diskriminering och uteslutning ur samhället. Kristna med muslimsk bakgrund står också inför avvisande från den egna familjen och påtryckningar att lämna kristendomen.

Korruptionen har försvagat staten och gjort den illa utrustad att skydda kristna mot det våld som begås av grupper som Boko Haram.

Ibland används kyrkor för penningtvätt. Kyrkor som uppfattas vara förknippade med sådan verksamhet, det vill säga att ta emot donationer från brottsliga välgörare, blir ofta mål för brottsrelaterat våld.

 

Exempel

 • I en attack mot en kristen by i februari 2018 dödades 106 personer. Boko Haram stod bakom attacken, som var speciellt riktad mot männen i byn.
 • Två präster och sjutton gudstjänstbesökare dödades när en katolsk kyrka attackerades av fulaniherdar under en morgongudstjänst i april 2018. Efter attacken gav sig anfallarna på samhället och jämnade ett 60-tal byggnader med marken efter att ha plundrat dem.
 • I juni 2018 dödades 120 kristna av fulaniherdar. Offren var på väg hem från en begravning när de attackerades. Kyrkorna höll ingen gudstjänst dagen efter av rädsla för ytterligare attacker.

 

  Be...

 • Att kristna i de 12 nordliga delstaterna där sharialagar införts ska få uppmuntran mod och kraft att utstå den förföljese som detta leder till.
 • Att staten ska göra allt som står i dess makt för att skydda samhället från våld från Boko Haram och militanta Fulani-grupper. Be att rättvisa skipas.
 • Om visdom, mod och tjänandets glädje till pastorer som hjälper troende i utsatta områden. Be om resurser till den växande kyrkan i landet.

 

 • Privatlivet
  12,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,9
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,9
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  16,7
  MAX = 16,7

 • 80
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige