9 Nigeria

 • Ledare: President Muhammadu Buhari
 • Folkmängd: 206,2 miljoner
 • Antal kristna: 95,4 miljoner
 • Religion: Islam / Kristendom
 • Statsskick: Förbundsrepublik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

I Nigeria mördas det fler kristna för sin tros skull än i något annat land. Våldsamma attacker av olika islamistiska extremistgrupper är vanliga i de norra och mellersta delarna av landet, och blir allt vanligare även längre söderut.

I dessa attacker blir kristna ofta mördade, eller får sin egendom och sina grödor förstörda. Män och pojkar löper särskilt stor risk att bli dödade. Kvinnorna och barnen som lämnas kvar är mycket sårbara, och levande vittnesbörd om angriparnas kraft. Förövarna ställs sällan inför rätta.

Kristna med muslimsk bakgrund blir utstötta och pressade av sina familjer. Sedan Muhammadu Buharis blev president 2015 har man sett en kraftig ökning i försöken att pressa på landet en islamisering, bland annat genom att ge muslimer nyckelpositioner i regeringen.

Nigeria har stigit flera platser på World Watch List, och förföljelsen har förvärrats på alla områden i det offentliga och det privata livet. Våld mot kristna som utövas av Boko Haram, Fulanimilisen, ISWAP (Islamic State West Africa Province) och andra, oidentifierade beväpnade angripare, har lett till ett enormt lidande i den kristna gemenskapen. Nigeria kom in på topp 10 i 2021 års upplaga av World Watch List främst på grund av att detta våld har ökat och spridit sig i Nigeria. Myndigheterna verkar oförmögna eller ovilliga att skydda sina kristna medborgare. Islamistiska extremistattacker har inte avtagit under covid-19-pandemin. Många kristna som har stannat hemma för att begränsa spridningen av viruset, har varit sårbara för attacker.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna som har konverterat från islam är mycket sårbara i den norra delen av landet, speciellt i de områden där sharialagar gäller. Kristna som lever som internflyktingar är också särskilt sårbara.

Våldtäkt används ofta som ett vapen för förföljelse av islamistiska extremistgrupper. Kvinnor och flickor blir bortrövade och tvingas in i sexuellt slaveri, eller tvingas att gifta sig med en muslimsk man. Om kvinnorna friges, blir de ofta utstötta av omgivningen och stigmatiseras för sina traumatiska upplevelser. I sällsynta fall tvångsrekryteras tonårsflickor för att användas som självmordsbombare. Änkor står lägst i den sociala hierarkin, och för kristna kvinnor vars makar har mördats av islamistiska terrorister är det ofta en kamp att få en inkomst.

Kristna män och pojkar är måltavlor för dödligt våld av Boko Haram, ISWAP och andra islamistiska extremister. De som överlever kan bli bortförda och tvingas att strida själva, inklusive unga pojkar som tvångsrekryteras till att bli barnsoldater. Att ha männen som måltavla är taktiskt, det tar bort familjeförsörjaren från kristna familjer och minskar födelsetalen i kristna områden. Församlingsledare är särskilt utsatta att bli bortförda med krav på lösesumma.

 

”Gud är densamme i går, i dag och i evighet. Tack Open Doors, för att ni är en familj och en källa till hopp för mig och mina barn. Det här huset är en källa till tjänst som Gud har gett mig, för att uppmuntra andra änkor att hålla fast vid Gud och att inte förlora hoppet. Han som har använt Open Doors för att torka mina tårar, kommer att göra detsamma för dem.”

- ”Martina”, kristen i Nigeria

 

  Be...

 • Be om Herrens nåd och tröst eftersom många har förlorat sina hem och människor de älskar, och många har också upplevt trauman. Be Herren att vara nära dem som har kidnappats och be att de ska bli frigivna eller räddade.
 • Be för president Muhammadu Buhari och hans regering. Be att de ska vidta avgörande åtgärder för att skydda alla medborgare i varje del av landet.
 • Be att programmen som Open Doors samarbetspartners anordnar ska stärka kyrkan, så att kristna kan vittna och dela evangeliet under mycket svåra omständigheter.

 

 • Privatlivet
  13,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  16,7
  MAX = 16,7

 • 85
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige