6 Eritrea

 • Ledare: President Isaias Afwerki
 • Folkmängd: 5,4 miljoner
 • Antal kristna: 2,6 miljoner
 • Religion: Islam / Kristendom
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Konfessionell protektionism / Diktatorisk paranoia

Kristna som inte kommer från de traditionella kyrkosamfunden möter den svåraste förföljelsen i Eritrea, både från staten och från den eritreanska ortodoxa kyrkan (EOC). EOC är ett av få kristna samfund som är godkända av staten, jämte lutherska samt katolska kyrkan, och är hårt kontrollerat av makthavarna.

Den statliga säkerhetsmyndigheten övervakar telefonsamtal, granskar aktiviteter och gör återkommande razzior mot kristna, där de beslagtar kristet material och splittrar husförsamlingar. Kristna kan bli arresterade och fängslade utan rättegång. Många kristna hålls inspärrade i inhumana fängelser, ofta utan att deras anhöriga vet var de är eller om de ens lever. I juni 2020 rapporterade FN att inga betydande förändringar har skett, när det gäller brott mot mänskliga rättigheter i Eritrea. Det fanns förhoppningar om att ett fredsavtal med Etiopien skulle förbättra situationen, men än finns det inget som talar för det. Oroligheter vid gränsen mellan Etiopien och Eritrea under det senaste året har hotat stabiliteten och våldet fortsätter att öka i Eritrea.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna som inte tillhör den ortodoxa kyrkan eller som har en muslimsk bakgrund möter starkt motstånd från sina familjer, samhället och staten. De blir ofta nekade grundläggande samhällsservice och annan hjälp. Kristna med muslimsk bakgrund är också en särskilt utsatt grupp.

Till skillnad från många andra länder har Eritrea obligatorisk militärtjänstgöring för kvinnor. Kristna kvinnor i militären är särskilt utsatta för könsbaserat våld och fängslade kristna kvinnor utsätts ofta för våld från fängelsevakterna. På landsbygden i Eritrea är det fortfarande vanligt att flickor rövas bort och tvingas gifta sig. Om en muslim rövar bort en kristen kvinna tvingas hon konvertera. Det finns ingen lag mot hustrumisshandel i Eritrea, vilket bidrar till en otrygg situation för de kvinnliga konvertiterna. De riskerar att utsättas för fysiska övergrepp, bli inlåsta i hemmet, bli angivna till myndigheterna, förlora vårdnaden om sina barn och tvingas skilja sig.

Eftersom de flesta underjordiska kyrkorna leds av män blir församlingen av med sitt ledarskap, när männen arresteras. I de fall då en arresterad man är familjeförsörjare får hans familj svårt att överleva ekonomiskt, barnen får en instabil uppväxt och familjen lever i konstant rädsla.

 

”När jag satt i fängelse var en av mina viktigaste uppgifter som kristen att evangelisera. Det är förstås förbjudet att göra det öppet, men vi gjorde det på natten när personalen sov. De som sitter fängslade lever med frustration och depression. De älskade vår undervisning och det vi delade med dem. En del av dem försökte till och med skydda oss. Vi fick se många som konverterade. Evangeliet kan inte fängslas!”

 - ”Musse”, kristen i Eritrea

 

  Be...

 • Be att tron och kärleken hos de kristna ska växa. Be att deras tro ska stå stadigt även under förföljelse och svårigheter.
 • Be om vishet och möjlighet för eritreanska kristna och församlingsledare att påverka myndigheterna, så att de börjar arbeta med frågor som rör religionsfrihet.
 • Be för dem som lider i fängelse under fruktansvärda omständigheter, på grund av sin tro. Be för de kvinnor och barn vars män och pappor sitter i fängelse. Be att Herren ska försörja dem både andligt och fysiskt.

 

 • Privatlivet
  14,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  15,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  15,9
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  11,1
  MAX = 16,7

 • 88
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige