23 Kina

 • Ledare: President Xi Jinping
 • Folkmängd: 1,4 miljarder
 • Antal kristna: 97,2 miljoner
 • Religion: Ateism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt förtryck

Policyn att göra kyrkan mer "kinesisk" implementeras över hela landet. Kommunistpartiet utnyttjar effektivt kinesisk kulturell identitet för att hålla sig kvar vid makten, och begränsar allt som kan hota deras maktinnehav. 

Nya restriktioner för internet, sociala medier och frivilligorganisationer har införts och tillämpas strikt, liksom ytterligare 218 bestämmelser som rör religion. Dessa bestämmelser innebär en allvarlig begränsning av religionsfriheten för kristna. 

Den gamla sanningen om att kyrkor upplevs som ett hot mot makten och kläms åt om de blir för stora, för politiska eller om de bjuder in utländska gästtalare, stämmer inte längre: Många andra kyrkor som inte uppfyller de kriterierna övervakas eller stängs igen, och det oavsett om de är oberoende (så kallade underjordiska kyrkor) eller om de tillhör den statligt godkända Tre själv-kyrkan.

Det är inte bara nya lagar som begränsar religionsfriheten, utan tillämpningen av redan existerade lagar har också skärpts. Ett exempel är förbudet att sälja biblar via internet. 

Om en konvertit från islam eller från tibetansk buddhism upptäcks av omgivningen, så blir de oftast hotade, misshandlade eller så rapporteras de till de lokala myndigheterna, allt med syfte att få dem att återvända till sin tidigare tro. Det förekommer att makar tvingas till skilsmässa eller att barn tas ifrån sina kristna föräldrar. 

 

Förföljelsens grundorsak

Kommunistiskt och postkommunistiskt förtryck: Kommunistpartiet försöker upprätthålla sin makt genom att begränsa yttre påverkan och kontrollera alla former av religion, däribland den växande kristna minoriteten.

Diktatorisk paranoia: President Xi Jinping stärker sin makt och kristna betraktas som ett potentiellt hot.

 

Exempel

 • Under rapporteringsperioden för WWL 2020 finns rapporter om att ett flertal kyrkor attackerades, kyrkoledare fängslades och kristna misshandlades (det finns dock inga rapporter om dödsoffer). Framför allt drabbades de kristna i Henan. Ofta låg säkerhetsstyrkor, representanter för kommunistpartiet eller en lokal mobb bakom händelserna.
 • Flera församlingar blev av med sina lokaler efter att hyresvärdarna tvingades säga upp kontrakten. Två uppmärksammade fall var husförsamlingen Zion i Beijing och Golden Lampstand-kyrkan i Shanxi. I ett gemensamt uttalande i juli 2018 uppmanade fler än 600 husförsamlingsledare myndigheterna att respektera religionsfriheten i Kina.

 

  Be...

 • Om tillväxt i församlingar för kristna med muslimsk eller buddhistisk bakgrund från minoritetsfolken.
 • Att kristna står fasta och starka i sin tro, även när religionsfriheten i landet stramas åt. Be om ett framgångsrikt arbete att vinna nya lärjungar från olika kulturer. Be att den unga generationen får växa i mognad av tron.

 

 • Privatlivet
  11,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,4
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,2
  MAX = 16,7

 • 70
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige