17 Kina

 • Ledare: President Xi Jinping
 • Folkmängd: 1,4 miljarder
 • Antal kristna: 96,7 miljoner
 • Religion: Ateism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt förtryck

Kyrkan i Kina fortsätter att växa starkt, men livet för de kristna är allt annat än enkelt. Strategin som går ut på att göra kyrkan mer kinesisk håller på att implementeras över hela landet.

Kommunistpartiet förlitar sig starkt på en kinesisk kulturell identitet för att förbli vid makten och inför därför restriktioner mot allt som upplevs som ett hot mot deras kontroll över samhället. Nya restriktioner på internet, både för sociala medier och civila organisationer, samt de regler för religion som infördes 2018, tillämpas strikt och utgör en allvarlig begränsning av människors frihet. Kyrkor bevakas och stängs ner, oavsett om de är fristående eller en del av tre själv-kyrkan. Det är inte bara nya lagar som påverkar de kristna, utan även den striktare tillämpningen av redan existerande lagar, som till exempel förbudet mot försäljning av biblar via internet.

På lokal nivå kommer en konvertit från islam eller buddhismen som upptäcks av sitt samhälle och sin familj troligen att hotas eller skadas fysiskt, i ett försök att få personen att återvända till sin gamla tro. Personens make eller maka kan tvingas ta ut skilsmässa. Grannarna och samhället kan till och med rapportera kristna aktiviteter till myndigheterna, som kan stoppa dem.

Den allt mer intensiva pressen som myndigheterna utsätter kristna för har lett till att Kina har rört sig sex placeringar uppåt på World Watch List, jämfört med förra årets lista. På bara tre år har landet stigit 26 placeringar, vilket visar på en snabbt försämrad situation för de kristna i landet. Det har rapporterats att myndigheterna i några regioner använde coronapandemin för att hålla kyrkorna stängda, även när det inte längre var nödvändigt av hälsoskäl. Det har även rapporterats att invånarna belönas ekonomiskt om de lämnar information om kristna eller andra minoriteter till myndigheterna. Detta visar på beslutsamheten hos kommunistpartiet att utöva sin kontroll över alla livets områden.

 

Så utsätts olika grupper

Konvertiter med muslimsk eller buddhistisk bakgrund anses bli utsatta för den allvarligaste förföljelsen i Kina. Bakom förföljelsen står ofta familjen och lokalsamhället.

Protestantiska kristna finns till största del i provinserna Henan och Zhejiang, och ett stort antal katoliker finns i Hebei. Dessa platser är extra utsatta. De kristna lever dock under restriktioner och övervakning i hela Kina, och incidenter har rapporterats i nästan alla provinser.

 

“Det hände utan någon förvarning. De kom in, satte sig ner och förhörde mig en hel dag utan uppehåll. Jag fick senare veta att de hade förhört många av mina kollegor också. De pressade dem till att berätta om mina ’religiösa aktiviteter’. Det här plötsliga och dramatiska agerandet som utfördes av min arbetsgivare fick mig att framstå som en brottsling!”

- "Grace", kristen i Kina

 

  Be...

 • Be att Gud ska ge församlingsledare vishet, urskiljningsförmåga och vägledning då de leder församlingarna genom ökade restriktioner och övervakning.

 • Be för dem som har lämnat sin tidigare religion för att följa Jesus. Be att de ska bli beskyddade från skada, stärkta i sin tro och tydliga i sitt vittnesbörd.

 • Be att Gud ska öppna ögonen på makthavarna för evangeliet.

 

 • Privatlivet
  12,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,0
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  11,1
  MAX = 16,7

 • 74
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige