27 Kina

 • Ledare: President Xi Jinping
 • Folkmängd: 1,4 miljarder
 • Antal kristna: 97,2 miljoner
 • Religion: Ateism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt förtryck

De kommunistiska ledarna begränsar friheten för alla kineser i ett försök att styra samhället och hålla sig kvar vid makten. Kristna är den största gruppen i Kina som inte kontrolleras av kommunistpartiet vilket gör att de ses som ett hot.

Det finns ett fåtal kristna konvertiter med muslimsk eller tibetansk-buddhistisk bakgrund. De möter ofta hård förföljelse av religiösa ledare, lokalsamhället och familjen, eftersom de ses som förrädare.

 

Förföljelsens grundorsak

Kommunistiska och postkommunistiskt förtryck: Kommunistpartiet försöker upprätthålla sin makt genom att begränsa yttre påverkan och kontrollera alla former av religion, däribland den växande kristna minoriteten.

Islamistiskt förtryck: Kristna konvertiter bland den muslimska uighur-minoriteten i Xinjiang förtrycks av myndigheterna och möter förföljelse från familj och det lokala samhället.

Religiös nationalism: Tibetanska kristna med buddhistisk bakgrund möter starkt motstånd från familj, vänner, grannar och det lokala samhället.

Diktatorisk paranoia: President Xi Jinping stärker sin makt och kristna betraktas som ett potentiellt hot.

 

Förföljelsen i Kina

Kristna konvertiter med muslimsk eller tibetansk-buddhistisk bakgrund utsätts i regel för hot, misshandel eller rapporteras till de lokala myndigheterna, om deras nya tro upptäcks. Detta för att få dem att återvända till sin tidigare religion. Kvinnliga konvertiter kan tvingas till skilsmässa och föräldrar som konverterat riskerar att bli fråntagna sina barn.

Alla kyrkor uppfattas som ett hot om de blir för stora, för politiska eller bjuder in utländska gäster. 

Det pågår en ökad trend, där myndigheterna i allt större utsträckning försöker göra kyrkan mer ”kinesisk”, något som bekräftar bilden i stort att kommunistpartiet befäster sin makt genom att trycka mer på kulturell kinesisk identitet.

Nya restriktioner i användningen av internet och sociala medier, samt en ny lag som begränsar icke-statliga organisationer och ger nya föreskrifter om religionsutövning, innebär en allvarlig inskränkning av religionsfriheten i landet. En striktare tillämpning av tidigare lagar bidrar också till att minska religionsfriheten. Ett exempel på detta är förbudet mot online-försäljning av Bibeln, som uppmärksammades i mars 2018.

 

Exempel

 • Tibetansk-buddhistiska lärare, så kallade lama, har stort inflytande på vardagslivet, däribland hälsovård, på den tibetanska landsbygden. Många fungerar som lokala myndighetspersoner och ansvarar för fördelning av allmänna medel, som till exempel understöd till behövande familjer. Den konvertit som upptäcks får inte del av detta.
 • Kommunistpartiet tillåter inga andra partier i Kina, men däremot tillåts civila organisationer. Men kristna organisationer får bara verka om de är underställda en registrerad kyrka. Det utestänger en större del av den kinesiska kristenheten från att bedriva organiserad social verksamhet.
 • Under rapporteringsperioden för WWL 2019 finns rapporter om att ett flertal kyrkor attackerades, kyrkoledare fängslades och kristna misshandlades (det finns dock inga rapporter om dödsoffer). Framför allt drabbades de kristna i Henan. Ofta låg säkerhetsstyrkor, representanter för kommunistpartiet eller en lokal mobb bakom händelserna.
 • Flera församlingar blev av med sina lokaler efter att hyresvärdarna tvingades säga upp kontrakten. Två uppmärksammade fall var husförsamlingen Zion i Beijing och Golden Lampstand-kyrkan i Shanxi. I ett gemensamt uttalande i juli 2018 uppmanade fler än 600 husförsamlingsledare myndigheterna att respektera religionsfriheten i Kina.

 

  Be...

 • Om styrka för kristna med muslimsk eller buddhistisk bakgrund. De riskerar att förlora vårdnaden om sina barn eller tvingas till skilsmässa om de inte återvänder till sin tidigare tro.
 • Att kristna står fasta och starka i sin tro, även när religionsfriheten i landet stramas åt.
 • För de regeringstjänstemän som försöker kontrollera kyrkan. Be att Kristus ska uppenbara sig för dem.

 

 • Privatlivet
  10,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,3
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,0
  MAX = 16,7

 • 65
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige