17 Kina

 • Ledare: President Xi Jinping
 • Folkmängd: 1,4 miljarder
 • Antal kristna: 96,7 miljoner
 • Religion: Ateism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt och post-kommunistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Övervakningen i Kina är bland den mest förtryckande och avancerade i hela världen. Vem som deltar på gudstjänster övervakas noggrant. Myndigheterna stänger ner många kyrkor helt, oavsett om de är oberoende eller tillhör ”Tre själv-rörelsen” (den officiellt erkända, protestantiska kyrkan i Kina).

Det är fortfarande olagligt för alla under 18 år att gå i kyrkan. Alla offentliga sammankomster förbjöds när covid-19-pandemin spreds som värst. Vissa kyrkor tilläts aldrig öppna upp igen när restriktionerna började hävas, utan tvångsavvecklades i det tysta. Den gamla sanningen att kyrkor bara uppfattas som ett hot om de blir för stora, för politiska eller bjuder in utländska gästtalare, stämmer inte.

Det är främst kristna ledare som är målet för den statliga övervakningen och ett fåtal av dem har förts bort. "De blir plötsligt bortförda, bara för att dyka upp några månader senare i husarrest, där de utsätts för så kallad omskolning", säger en källa till Open Doors. Om någon blir upptäckt som konvertit från islam eller tibetansk buddhism, är risken stor att de kommer att utsättas från hot och övergrepp från sina familjer och närsamhället.

Förföljelsen i Kina har ökat något, till stor del på grund av att kristna utsätts för ökat tryck från de kinesiska myndigheterna. På andra områden i livet har förföljelsen i stort sett varit på samma nivå som tidigare, där kyrkolivet fortfarande är det område där förföljelsen är mest påtaglig.

 

Så utsätts olika grupper

Konvertiter med muslimsk eller buddhistisk bakgrund samt från etniska minoritetsgrupper är troligtvis de som utsätts för de största begränsningarna av religionsfriheten, eftersom de inte bara förföljs av myndigheterna utan också av deras familjer och samhällen. I Xinjiang, Tibet och i västra Kina är förföljelsen mot kristna särskilt utbredd.

 

 • Privatlivet
  12,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,2
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,4
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  11,1
  MAX = 16,7

 • 76
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige