15 Maldiverna

 • Ledare: President Ibrahim Mohamed Solih
 • Folkmängd: 541 000
 • Antal kristna: Några hundra
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Böneämnen
 

Maldivernas regering beskriver landet som 100 procent sunnimuslimskt. Alla avvikelser från denna inriktning ses som mycket allvarliga och inga religiösa minoriteter erkänns av staten.

Alla medborgare betraktas som sunnimuslimer. Det innebär att kristna konvertiter måste följa Jesus i största hemlighet. Om de upptäcks är det mycket troligt att de anmäls, både till muslimska ledare och myndigheter, och de riskerar att förlora sitt medborgarskap eller dömas till dödsstraff. Alla förväntas bära islamsk klädsel och delta i ramadan, den muslimska fastemånaden. Den som avviker från detta riskerar arrestering eller att mötas av trakasserier av sin omgivning.

Även kristna gästarbetare som arbetar inom turistnäringen övervakas noga av myndigheterna. De får bara mötas för gudstjänst eller bröllop på en privat plats (till exempel sitt respektive lands ambassad) och de är förbjudna att uttrycka eller diskutera sin tro med lokalbefolkningen. Den som trots allt gör detta riskerar böter, utvisning eller flerårigt fängelsestraff.

Det finns inslag av våldsam islamistisk extremism i landet, däribland IS-krigare som har återvänt från Syrien, vilket är utmaning för myndigheterna i Maldiverna. De återvändande IS-krigarna utgör en fara för personer som misstänks vara kristna.

Maldiverna består av väldigt sammansvetsade samhällen, vilket gör det svårt att prata eller träffa någon i hemlighet. Det gör det svårt för lokala kristna att träffas. Den kristna tron måste hållas så hemlig att två familjemedlemmar kan vara troende utan att de känner till den andres tro. Att träffa kristna för gemenskap är en mycket stor utmaning och många religiösa minoriteter, däribland kristna, försöker lämna landet för att börja ett nytt liv någon annanstans.

 

Vad har förändrats under 2022?

Situationen för de kristna på Maldiverna har inte förändrats nämnvärt jämfört med förra årets World Watch List. Maldiverna fortsätter att betraktas som 100 procent sunnimuslimskt. Då öarna återigen öppnats för turism återvänder fler gästarbetare liksom de turister som landets ekonomi är beroende av, vilket innebär att det finns fler kristna från andra länder på Maldiverna.

 

Så utsätts olika grupper

De som konverterar till kristendom från islam möter den allvarligaste förföljelsen på Maldiverna, eftersom de officiellt inte existerar i landet. Den som lämnar islam riskerar att förlora sitt medborgarskap.

Även kristna gästarbetare kontrolleras och övervakas noggrant, men har en lite större frihet att leva ut sin kristna tro.

 

 • Privatlivet
  15,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  15,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,2
  MAX = 16,7

 • 77
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige