18 Maldiverna

 • Ledare: President Mohamed Muizzi
 • Folkmängd: 535 000
 • Antal kristna: Några hundra
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck


Rapporter   Böneämnen
 

Maldiverna är ett öparadis som är känt för att välkomna turister från hela världen – men tyvärr så omfattar välkomnandet inte maldivier som väljer att följa Jesus.

Maldiverna, som består av drygt 1 000 öar, beskrivs av landets regering som 100 procent sunnimuslimskt; att vara maldivier är att vara muslim. Samhället är tätt sammansvetsat och varje avvikelse från muslimska värderingar riskerar att rapporteras till myndigheter eller muslimska ledare. Den som lämnar islam måste hålla sin tro dold. Riskerna är så pass stora att den som har konverterat ofta inte berättar för sin make/maka eller sina barn om sin nya tro. Den som upptäcks ha lämnat islam riskerar att förlora sitt medborgarskap, isoleras eller nekas rätten till grundläggande samhällsfunktioner, för att de har brutit mot islamsk sharia-lag.

Kristna gästarbetare, som främst arbetar inom turistnäringen, har något större frihet än inhemska konvertiter. Men deras gudstjänster övervakas strängt och kontrolleras av myndigheterna. Många avstår från att hålla gudstjänst, då man är rädd för konsekvenserna. Det är förbjudet för gästarbetare att dela sin tro med maldivier. Den som gör det riskerar böter, utvisning eller flerårigt fängelsestraff. Granskningen av gästarbetare har ökat efter en förordning som utfärdades av det islamiska ministeriet 2022, där researrangörer och turistnäringen uppmanades att ange gästarbetare som delar med sig av sin tro, för att säkerställa att maldiviska lagar som förbjuder evangelisation och konvertering efterlevs.

Radikal islam är en angelägenhet för myndigheterna. Hitintills har kristna inte varit en särskild målgrupp för extremister, men det är mer baserat på att de kristna håller en låg profil, snarare än att de inte ses som måltavlor.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden för WWL 2024?

I september 2023 hölls ett presidentval på Maldiverna och Malé Mayor Mohamed Muizzu blev president. Till skillnad från tidigare presidenter sökte Muizzu aktivt stöd hos konservativa islamska grupper, vilka han nu måste tillmötesgå. Dock är islam redan en stor del av det maldiviska samhället, så det är inte troligt att situationen kommer att förändras under denna mandatperiod.

 

Så utsätts olika grupper

Förföljelsen av kristna på Maldiverna sker främst på de öar dit internationella turister inte reser. Kristna med muslimsk bakgrund är måltavlor för den allvarligaste förföljelsen eftersom de officiellt inte existerar i landet. Varje maldivier förväntas vara muslim.

 

 • Privatlivet
  15,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  15,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,9
  MAX = 16,7

 • 78
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige