14 Maldiverna

 • Ledare: President Ibrahim Mohamed Solih
 • Folkmängd: 452 000
 • Antal kristna: Några tusen
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Den islamska kulturen gör det mycket svårt att konvertera till kristen tro. Officiellt finns det inga maldiviska kristna, bara kristna gästarbetare.

Maldiverna är ett litet land som består av 1 700 små öar. Samtidigt är det ett av världens befolkningstätaste länder, särskilt på huvudön Malé. Befolkningen bildar därmed tätt sammanvävda samhällen på varje ö, som fungerar som naturliga kontrollsamhällen, där varje avvikelse från islam uppmärksammas av omgivningen. Att konvertera till kristendom kan därför lätt leda till att man blir angiven till muslimska ledare och myndigheter.

Kristna gästarbetare, främst från Indien och Sri Lanka som arbetar inom turistnäringen, hålls under noggrann uppsikt, vilket gör det väldigt svårt för dem att ha någon form av kristen gemenskap.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Den islamistiska regeringen ser sig som islams beskyddare. Att vara muslim är en del av identiteten som maldivier. Konvertiter förtrycks på olika sätt, bland annat genom att de förlorar sitt medborgarskap. Officiellt finns det inga kristna maldivier i landet.

Diktatorisk paranoia: President Solih har visat vilja att införa ökad demokrati och frihet, men religionsfriheten fortsätter vara hårt begränsad och "skyddet av religion" samt skyddet mot förstörelse av "religiös enhet" handlar helt och hållet om att skydda regeringens tolkning av islam. 

 

Exempel

 • Av säkerhetsskäl är det svårt att ge några exempel på situationen för kristna konvertiter.
 • Maldiverna är ett land där icke-muslimer, enligt artikel 9(d) i konstitutionen, inte får bli medborgare i Maldiverna. Om det blir känt att någon har konverterat till kristendomen, kommer denne att bli fråntagen sitt medborgarskap och dessutom straffas för att bryta mot sharialagarna. Trycket mot kristna är extremt högt och konvertiter håller sin tro dold. En del kristna i Maldiverna har valt att lämna öarna och bosatt sig utomlands på grund av det enorma tryck de mött i hemlandet.

 

  Be...

 • Att Gud visar sig för muslimer genom drömmar och visioner, och att de får möta kristna som vågar dela evangeliet med dem. 
 • För de som undervisar de hemligt kristna, att de förstår hur de ska kunna träffas och studera bibeln på ett säkert sätt. 
 • Droger är det största problemet i samhället. Be att maldivierna finner läkedom och nytt liv i Jesus och kan lämna sitt drogberoende bakom sig.

 

 

 • Privatlivet
  15,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  15,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,0
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  15,9
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,7
  MAX = 16,7

 • 78
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige