31 Tadzjikistan

 • Ledare: President Emomalii Rahmon
 • Folkmängd: 9,3 miljoner
 • Antal kristna: 70 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia

I Tadzjikistan är religiösa aktiviteter som inte kontrolleras av staten förbjudna. Den största delen av förföljelsen mot kristna i landet står myndigheterna för.

Alla icke-traditionella religiösa grupper pressas hårt av myndigheterna genom allt tuffare lagar.

Precis som i många andra länder, är det kristna med muslimsk bakgrund som utsätts för den värsta förföljelsen i landet. Rysk-ortodoxa kyrkan är den kyrkoinriktning som har minst problem med landets regim, eftersom de inte evangeliserar bland tadzjikistanier.

 

Förföljelsens grundorsak

Diktatorisk paranoia: Endast religiösa aktiviteter som myndigheterna står bakom är tillåtna. Sedan 2015 har förhör och tillslag mot möten blivit allt vanligare. Medlemmar av protestantiska kyrkor ses ofta som medlemmar i en främmande sekt vars syfte är att störta regeringen, därför tillåts inte dessa grupper.

Islamistiskt förtryck: Kristna med muslimsk bakgrund förföljs och utsätts ibland för våld från omgivningen, för att de ska återvända till islam. En del konvertiter hålls instängda av sina familjer under långa perioder, misshandlas och kan till slut bli förvisade från sina samhällen.

 

Exempel

 • Under rapportperioden för WWL 2020 fängslades elva medlemmar av en underjordisk husförsamling vid en polisräd.
 • I juni 2018 utsattes en ung konvertit med muslimsk bakgrund för en grov misshandel av sin bror efter att denne hade berättat för deras mamma om sin tro på Jesus. Konvertitens bror använde bland annat ett hett strykjärn vid misshandeln och krävde att konvertiten skulle återvända till islam. Personen fick fly och kan inte längre återvända hem.
 • I augusti 2018 grep polisen en grupp med nio kristna. Gruppen förhördes och blev bland annat av med sina mobiltelefoner.

 

  Be...

 • Med kristna konvertiter i Tadzjikistan. Förföljelsen och pressen ökar. Be om visdom från Gud att hantera pressen och stå fasta i tron. 
 • Att förtrycket av de kristna minskar och att landet öppnar upp för kristendomen.
 • Att synen på kristna förändras: Kristna ses som extremister då deras trosutövning skiljer sig från den staten stöder.

 

 

 • Privatlivet
  13,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,4
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,1
  MAX = 16,7

 • 65
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige