33 Tadzjikistan

 • Ledare: President Emomalii Rahmon
 • Folkmängd: 9,5 miljoner
 • Antal kristna: 66 300
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia

Alla ”avvikande” religiösa grupper möter stort tryck från regimen genom skärpta och strikt tolkade befintliga lagar. All religiös aktivitet måste godkännas av myndigheterna, och det är vanligt att kyrkor, framför allt protestantiska, angrips av myndigheterna.

Kristna riskerar att fängslas om de innehar kristet material som inte är godkänt av myndigheterna. Det finns också lagar som specifikt riktar sig mot, och kontrollerar, religiös verksamhet bland barn och ungdomar, vilket gör kristna osäkra på vad de rent juridiskt får säga till personer under 18 år.

Det händer att polisen gör razzior under pågående gudstjänst, där de förhör deltagare. Lokala myndigheter bötfäller ofta kristna, bland annat för att de har ägt eller skrivit ut religiöst material utan tillstånd, eller för att de har försökt att konvertera människor.

Myndigheter utsätter regelbundet kristna för genomsökningar, beslagtagande av kristet material, arresteringar, förhör, böter och till och med fängelse, allt för att pressa kristna att hålla sig inom ramarna för vad regimen tillåter.

Regimen i Tadzjikistan, en före detta sovjetrepublik, försöker främst behålla kontrollen och makten, vilket påverkar förföljelsen av kristna. Det omgivande samhället är starkt islamskt, och den tadzjikiska identiteten är direkt knuten till islam. Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter därför stor förföljelse från både myndigheter, familj, vänner och närsamhället. Rysk-ortodoxa kristna möter minst problem från regimen, då de sällan evangeliserar bland den övriga befolkningen.

Även om Tadzjikistan sjönk två placeringar jämfört med förra årets World Watch List, ökade förföljelsen och pressen något. Våldsfrekvensen är fortfarande mycket låg men det förtryck kristna möter, inom alla områden, har ökat något. Att vara kristen i Tadzjikistan är svårt och farligt, framför allt för kristna som tillhör evangeliserande församlingar.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter den värsta förföljelsen. De utsätts av såväl myndigheter som av sina omgivande samhällen och familjer. Kristna som bor utanför Tadzjikistans större städer är utsatta för större press än kristna i städerna.

 

”I början av förra året attackerades min kyrka av galna människor och kyrkobyggnaden konfiskerades av domstolen. Vår församling träffas nu i en 40-tonscontainer. Vi ber för en ny byggnad för vår församling. Vi ber dig också att delta i vår bön och stödja oss i detta. Herren sa: ’Ropa till mig, så ska jag svara dig...’ (Jeremia 33: 3).”

- Pastor Bahrom, Tadjikistan

 

  Be...

 • Be för pastorer och kyrkliga ledare i Tadzjikistan, särskilt de som övervakas och hålls i förvar av regimen. Be om en rättvis behandling, för säkerhet och om beskydd för deras familjer.

 • Be för kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. Att konvertera från islam innebär att man möter ett hårt tryck från sin egen familj och det omgivande samhället. Be att de känner sig inkluderade i kristna sammanhang, och att de inte känner sig ensamma i sin situation.

 • Be för regimens ledare i Tadzjikistan. Be att deras hjärtan ska mjukas upp, så att kristna och andra religiösa minoriteter får religionsfrihet. Be att sanningen och det hopp som finns i Jesus får vidröra människor i Tadzjikistan.

 

 • Privatlivet
  14,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  2,2
  MAX = 16,7

 • 66
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige