46 Tadzjikistan

 • Ledare: President Emomali Rahmon
 • Folkmängd: 10,2 miljoner
 • Antal kristna: 63 100
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Islamistiskt förtryck / Stamantagonism


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Inga religiösa aktiviteter utanför de statligt styrda och kontrollerade institutionerna är tillåtna i Tadzjikistan. En tadzjik anses vara muslim.

En majoritet av de kristna i landet tillhör något av de historiskt kristna samfunden, som rysk-ortodoxa kyrkan. Dessa kyrkor tolereras oftast av regimen eftersom den inte ses som ett hot då de inte evangeliserar bland den övriga befolkningen.

Det är i praktiken omöjligt att registrera en kristen församling som inte tillhör den ortodoxa eller katolska kyrkan, vilket gör att all religiös verksamhet som bedrivs av dessa grupper är olaglig. År 2022 meddelade regeringen att inga nya kyrkor skulle få registreras. Gudstjänster utsätts ofta för razzior, och kristna riskerar att trakasseras och arresteras om de håller privata bönemöten eller innehar ”olagligt” religiöst material. Barn är förbjudna att delta i offentliga religiösa aktiviteter.

Kristna med muslimsk bakgrund riskerar dessutom att utsättas för ytterligare påtryckningar från sin familj och lokalsamhället, i ett försök att få dem att återgå till islam.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden?

Det har inte skett några förändringar i regeringens politik när det gäller religionsfrihet sedan den nya religionslagen infördes i januari 2018. Detta innebär att razzior mot möten, arresteringar och förhör av kristna, böter och konfiskering av religiöst material fortsätter att förekomma.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna i hela Tadzjikistan möter fientlighet från myndigheterna. På landsbygden utsätts kristna för ökade påtryckningar från sina familjer och lokalsamhällen.

 

 • Privatlivet
  13,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,3
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,9
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,6
  MAX = 16,7

 • 66
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige