45 Tadzjikistan

 • Ledare: President Emomalii Rahmon
 • Folkmängd: 9,7 miljoner
 • Antal kristna: 65 300
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Tadzjikistan har i många hänseenden ett auktoritärt styre, som sedan 1994 leds av president Emomali Rahmon. På grund av den totalitära maktstrukturen blir alla grupperingar som uppfattas som avvikande bemötta med misstro.

Det innebär att myndigheterna gör situationen svår för de kristna, med skärpta lagar och stränga tolkningar av dem, något som bland annat tar sig uttryck i hård begränsning av utbildning för församlingsledare.

Den rysk-ortodoxa kyrkan är ett registrerat samfund i landet och i viss mån accepterad, eftersom den vanligen inte riktar sig till tadzjikerna. Protestanter däremot behandlas med stor misstänksamhet och betraktas allmänt som extremister.

Tadzjikistan är till största delen ett muslimskt land, vilket betyder att konvertiter från islam riskerar att drabbas av den egna familjens och omgivningens vrede, utöver den allmänna förföljelsen från statligt håll.

Situation för de kristna i Tadzjikistan har i det stora hela varit oförändrad från år till år, även om landet föll flera placeringar på årets lista. Förändringen beror istället främst på ökad förföljelse i flera andra länder, än att förföljelsen minskat i Tadzjikistan.

 

Så utsätts olika grupper

Alla kristna i Tadzjikistan riskerar att hamna i förföljelse på grund av regimens utbredda misstro mot dem, men protestanter är ännu mera utsatta än andra historiska samfund. Konvertiter från islam möter oftare motstånd från familj, vänner och det omkringliggande samhället ute på landsbygden, medan städerna är något säkrare för dem.

 

 • Privatlivet
  13,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,0
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,7
  MAX = 16,7

 • 65
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige