44 Tadzjikistan

 • Ledare: President Emomalii Rahmon
 • Folkmängd: 10,0 miljoner
 • Antal kristna: 64 100
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Tadzjikistans totalitära ledarskap ser alla avvikelser från den kulturella normen med misstänksamhet. Inga religiösa aktiviteter eller institutioner som inte är statskontrollerade är tillåtna och lagar som begränsar religionsfriheten tillämpas strikt

Kristna utgör endast 0,6 procent av befolkningen, av vilka den övervägande majoriteten tillhör den rysk-ortodoxa kyrkan. Dessa kyrkor är registrerade och accepterade i landet, och dess medlemmar tenderar att inte försöka påverka eller beblanda sig med den övriga befolkningen. Protestanter, som ses som extremister i förhållande till ortodoxa kristna, utsätts för allvarlig förföljelse. Det är vanligt att gudstjänster avbryts av myndigheterna och att kristna utsätts för trakasserier. Kristna som håller privata bönesamlingar eller innehar ”olagligt religiöst material” arresteras och riskerar böter för att de utövar sin tro. Eftersom det bara går att registrera ortodoxa och katolska kristna församlingar, blir alla religiösa aktiviteter med grupperna som inte tillhör dessa kyrkor olagliga.

Kristna tadzjiker med muslimsk bakgrund utsätts för stora påtryckningar från familj, vänner och det lokala samhället för att återgå till islam, i övertygelsen om att en verklig tadzjik bara kan vara muslim. De behandlas som främlingar och det har förekommit att konvertiter drabbats av våld.

 

Vad är förändrats under 2022?

Förföljelse mot kristna har försämrats något under det senaste året. Framför allt möter de kristna allt större påtryckningar i kategorierna privatliv och kyrkoliv. Pressen i privatlivet drabbar i första hand kristna konvertiter, medan myndigheterna begränsar kyrkolivet för olika samfund.

 

Så utsätts olika grupper

Tjänstemän förtrycker kristna gemenskaper över hela landet. Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund är extra sårbara då de dessutom möter förtryck från familj, vänner och sin omgivning. Förföljelsen är ofta värst på landsbygden.

 

 • Privatlivet
  13,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,2
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,3
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,1
  MAX = 16,7

 • 66
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige