27 Kuba

 • Ledare: President Miguel Diaz-Canel
 • Folkmängd: 11,3 miljoner
 • Antal kristna: 6,9 miljoner
 • Religion: Kristendom
 • Statsskick: Kommunistisk stat
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Kommunistiskt och post-kommunistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Kubas kommunistregim tolererar inte oliktänkande och tillåter inte att några andra institutioner eller organisationer får inflytande eller makt. Kyrkan ingår i båda dessa läger och resultatet blir att kristna förföljs av regimen.

Kristna aktivister eller församlingsledare som talar emot korruption eller gör politiska ställningstaganden riskerar att bli arresterade eller fängslade. De kan också utsättas för smutskastningskampanjer, trakasserier eller våld. Myndigheterna registrerar och övervakar kyrkor och pastorer som anses vara ”kontrarevolutionärer”.

Det kommunistiska Kuba har historiskt sett haft som mål att begränsa religion och förminska kyrkans inflytande. I dag görs detta genom att kyrkor nekas registrering, hindras från att köpa mark eller nekas tillgång till lokaler där de kan hålla gudstjänst. Många kristna möts därför illegalt i oregistrerade husförsamlingar – om de upptäcks riskerar deltagarna böter, egendomar kan konfiskeras och kyrkan stängas.

Det är svårt för kristna utlänningar att få visum att besöka församlingar i Kuba, och det är svårt för en kubansk kristen att besöka kristna i andra länder. Detta gör den internationella kyrkogemenskapen mycket svår, och det är även svårt att få tillgång till kristen litteratur.

Staten tillåter inte samvetsfrihet för kristna – till exempel måste kyrkor anpassa sig om staten stiftar nya lagar om äktenskap, och den som inte gör det riskerar att hotas och övervakas.

 

Vad har förändrats under 2022?

Kuba har ökat med tio placeringar på årets World Watch List, jämfört med förra årets lista, från plats 37 till plats 27. Ökningen beror främst på ett ökat förtryck inom livets alla områden, och även ökat våld mot kristna. Den diktatoriska regimen har skärpt sitt förtryck mot kristna ledare och aktivister som ses som motståndare till kommunistiska principer. Det har inneburit att fler arresterats, förts bort, fått böter, utsatts för en strängare övervakning, nekande av licenser och religiösa visum, samt fysisk och psykisk misshandel.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna som leder husförsamlingar och unga män som deltar i protester utsätter sig för de största riskerna, speciellt i huvudstaden, Havanna.

 

 

 • Privatlivet
  13,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  8,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,9
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  7,0
  MAX = 16,7

 • 70
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige