25 Turkiet

 • Ledare: President Recep Tayyip Erdoğan
 • Folkmängd: 83,0 miljoner
 • Antal kristna: 173 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk republik / enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism / Islamistiskt förtryck

Den växande religiösa nationalismen är mycket stark i Turkiet, vilket innebär en stor press på kristna. Det finns allt mindre utrymme för den som vill framföra ett annorlunda budskap, och kristna måste vara mycket försiktiga när de delar sin tro med andra. Det sker en tydlig ökning av våldsincidenter mot kristna.

Det är inte olagligt att konvertera till kristendom från islam, men konvertiter får ofta möta motstånd från sina familjer och från lokalsamhället. I vissa fall kan det innebära skilsmässa eller att de kristna går miste om arvsrätten. Detta gör att en del kristna lever ett dubbelliv och döljer sin omvändelse.

Kristna har inte samma möjligheter till statliga anställningar och diskrimineras även inom den privata sektorn. Eftersom religiös tillhörighet syns på identitetskortet är det enkelt att diskriminera kristna arbetssökande.

Att ändra religiös status på ID-korten är en påfrestande och krånglig process. Blandningen av islam och nationalism påverkar inte bara kristna med muslimsk bakgrund, utan även etniska minoriteter som greker, armenier och syrianer.

Landets kristna ser med stigande oro på den islamiska och nationalistiska riktning som landet har tagit. Ett exempel är när president Recep Tayyip Erdogan beslöt att Hagia Sofia i Istanbul, ursprungligen en kyrka som sedan blev moské och slutligen museum 1935, åter skulle bli en moské.

Samtidigt måste kristna utlänningar lämna Turkiet ofrivilligt. Enligt det turkiska förbundet för protestantiska kyrkor har sedan januari 2019 ett sextiotal utländska medarbetare uppmanats att lämna landet eller vägrats återinresa. Många av dessa har arbetat som pastorer eller församlingsledare.

 

Så utsätts olika grupper

Konvertiter på landsbygden möter störst motstånd. På grund av det flyttar många av dem in till städerna, där de kan leva i större frihet. Kristna folkgrupper som armenier och assyrier/syrianer möter starkt förtryck och fientlighet i den sydöstra delen av Turkiet.

 

”Det enda som jag kan tänka mig är orsak till att jag har tvingats lämna landet är att vi är trons folk, och att vi ibland har berättat om vår tro för den lokala befolkningen.”

- Hans-Jürgen Louven, kristen arbetsinvandrare i Turkiet

 

  Be...

 • Be att den kvävande och misstänksamma atmosfär som drabbar kristna i Turkiet ska förändras.

 • Be för positiva myndighetsbeslut när det gäller utländska kristna i landet.

 • Be om beskydd för alla konvertiter som förtrycks för sin tro på Jesus. Be att de ska stå fasta och växa i kärleken till Honom.

 

 • Privatlivet
  12,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  11,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  9,3
  MAX = 16,7

 • 69
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige