26 Turkiet

 • Ledare: President Recep Tayyip Erdoğan
 • Folkmängd: 81,9 miljoner
 • Antal kristna: 194 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk republik / enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism / Islamistiskt förtryck

Efter den misslyckade statskuppen den 15 juni 2016 har den religiösa nationalismen växt sig starkare i landet. President Erdoğan har utnyttjat situation för att utöka sin makt och befästa sin position.

Förföljelsen mot landets kristna ökar i takt med att president Erdoğan försöker förändra Turkiet från en sekulär nation till en sunnimuslimsk stat, som inte lämnar mycket utrymme för landets minoriteter. Att vara ”sann” turk är att vara sunnimuslim.

På en mer lokal nivå möter kristna konvertiter starkt motstånd från sina familjer, då konvertiter betraktas som förrädare mot den turkiska identiteten, islam och familjen.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Fanatisk nationalism påverkar framför allt konvertiter med muslimsk bakgrund, men sammanblandningen av islam och nationalism påverkar även andra kristna eftersom de framför allt kommer från etniska minoriteter. De ses inte som fullvärdiga medborgare i Turkiet och diskrimineras på flera sätt i samhället.

Etniska motsättningar: Kristna syrianer i sydöst hamnar i kläm mellan kurdiska klaner, staten och den kurdiska militanta gruppen PKK.

Diktatorisk paranoia: Sedan den misslyckade statskuppen i juli 2016 visar president Erdogan och de övriga regeringsmedlemmarna öppet att de vill begränsa friheten i det turkiska samhället.

 

Förföljelsen i Turkiet

Den starka nationalismen i samhället sätter hård press på de kristna, framför allt kristna konvertiter. Konvertiter möter hårt socialt motstånd, men det är inte förbjudet enligt lag att konvertera. Personer kan ändra religionstillhörighet på sina ID-kort, men processen är många gånger svår och känslomässigt stressande.

Den som konverterat möter starka påtryckningar från sin familj och sin omgivning att återvända till islam. Många kristna konvertiter väljer att dölja sin nya tro. Om det upptäcks att en person med muslimsk bakgrund blivit kristen, riskerar personen skilsmässa samt förlorad arvsrätt. Att konvertera från ett kristet samfund till ett annat kan i vissa fall också innebära problem för personen.

Islamsk nationalism påverkar även kristna som inte konverterat. De kommer ofta från olika minoritetsgrupper (greker, armenier eller syrier), och ses inte som fullvärdiga samhällsmedborgare. Många gånger möter de olika juridiska och byråkratiska hinder. Kristna kan till exempel inte få statliga anställningar och möter diskriminering även i den privata sektorn, främst i företag med kopplingar till staten. Då den religiösa tillhörigheten står på ID-korten, är det lätt att diskriminera kristna arbetssökande.  

 

Exempel

 • Under rapporteringsperioden för WWL 2019 stängdes flera kyrkor ner, många andra hotades med att de skulle bli tvungna att stänga igen. Flera kyrkobyggnader vandaliserades och en församling utsattes för ett försök till bomdåd.
 • Många kristna har trakasserats för sin tro. I två rapporterade fall skadades konvertiter allvarligt och andra har fått fly från sina hem. Utländska kristna har tvingats lämna landet.
 • I oktober 2018 frisläpptes den amerikanske pastorn Andrew Brunson efter två år i fängelse och husarrest. En teori är att han hölls som gisslan i ett försök att tvinga USA att gå med på politiska uttalanden.
 • Den turkiska staten har fortfarande kvar ett femtiotal egendomar från den syriska kyrkan i sydöstra Turkiet. Enligt World Watch Monitors (juli 2017) har myndigheterna i landet beslagtagit ett hundratal egendomar under de senaste åren, hälften lämnades tillbaka i maj 2018. 

 

  Be...

 • Om tillfällen för kristna med muslimsk bakgrund att, med nåd och vishet, dela evangeliet med sina familjer.
 • Om hopp för kristna som möter förföljelse. Be att de ska sätta sin förtröstan och tillit till Gud.
 • Om styrka och uppmuntran för kristna konvertiter som behandlas som förrädare av sin omgivning.

 

 • Privatlivet
  12,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,9
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  7,2
  MAX = 16,7

 • 66
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige