36 Turkiet

 • Ledare: President Recep Tayyip Erdoğan
 • Folkmängd: 83,0 miljoner
 • Antal kristna: 173 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk republik / enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism / Islamistiskt förtryck

Efter den misslyckade statskuppen den 15 juni 2016 har den religiösa nationalismen växt sig starkare i landet. President Erdoğan har utnyttjat situation för att utöka sin makt och befästa sin position.

Förföljelsen mot landets kristna ökar i takt med att president Erdoğan försöker förändra Turkiet från en sekulär nation till en sunnimuslimsk stat, som inte lämnar mycket utrymme för landets minoriteter. Att vara ”sann” turk är att vara sunnimuslim.

På en mer lokal nivå möter kristna konvertiter starkt motstånd från sina familjer, då konvertiter betraktas som förrädare mot den turkiska identiteten, islam och familjen. Den starka nationalismen i samhället sätter hård press på de kristna, framför allt kristna konvertiter. Konvertiter möter hårt socialt motstånd, men det är inte förbjudet enligt lag att konvertera. Personer kan ändra religionstillhörighet på sina ID-kort, men processen är många gånger svår och känslomässigt stressande.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Fanatisk nationalism påverkar framför allt konvertiter med muslimsk bakgrund, men sammanblandningen av islam och nationalism påverkar även andra kristna eftersom de framför allt kommer från etniska minoriteter. De ses inte som fullvärdiga medborgare i Turkiet och diskrimineras på flera sätt i samhället.

Etniska motsättningar: Kristna syrianer i sydöst hamnar i kläm mellan kurdiska klaner, staten och den kurdiska militanta gruppen PKK.

 

Exempel

 • Under rapportperioden för WWL 2020 har minst 23 kristna gästarbetare fått indragna inresetillstånd, alternativt tvingats att lämna landet med sina familjer. Detta är ett hårt slag för de drabbade kristna grupperingarna eftersom många av dessa har arbetat med församlingarna i många år.
 • Flera kyrkor har rapporterat incidenter med hatbudskap och vandalisering av kyrkor, särskilt mycket under jultid.   
 • Många kristna har trakasserats för sin tro. I två rapporterade fall skadades konvertiter allvarligt och andra har fått fly från sina hem.
 • I oktober 2018 frisläpptes den amerikanske pastorn Andrew Brunson efter två år i fängelse och husarrest. En teori är att han hölls som gisslan i ett försök att tvinga USA att gå med på politiska uttalanden.

 

  Be...

 • Om tillfällen för kristna med muslimsk bakgrund att, med nåd och vishet, dela evangeliet med sina familjer.
 • Om hopp för kristna som möter förföljelse. Be att de ska sätta sin förtröstan och tillit till Gud.
 • Om styrka och uppmuntran för kristna konvertiter som behandlas som förrädare av sin omgivning.

 

 

 • Privatlivet
  12,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,8
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  11,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  3,7
  MAX = 16,7

 • 63
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige