41 Turkiet

 • Ledare: President Recep Tayyip Erdoğan
 • Folkmängd: 85,6 miljoner
 • Antal kristna: 171 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism / Islamistiskt förtryck / Etniska och religiösa motsättningar / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Religionsfrihet är inskriven i turkisk lag, men i praktiken möter kristna i Turkiet en annan verklighet. Den religiösa nationalismen är mycket stark och sätter en allt större press på kristna.

Nationalism och islam är intimt sammanflätade i Turkiet. Den som inte är muslim, speciellt de som är öppna med att de tillhör en annan religion, ses med skepsis och betraktas som illojal turk. Kristna betraktas därmed inte som fullvärdiga medborgare i det turkiska samhället. Deras möjligheter till att få statliga jobb begränsas och de diskrimineras på den privata arbetsmarknaden, speciellt när arbetsgivaren har kopplingar till regeringen. Eftersom religiös tillhörighet registreras på id-kort, numera elektroniska chip, är det enkelt att diskriminera kristna arbetssökande. På senare år har myndigheterna även förbjudit kristna utlänningar som har en turkisk maka/make eller barn att få bosätta sig i landet.

Även om det inte är förbjudet enligt lag att konvertera från islam till kristendom, så möter kristna konvertiter press från sina familjer och sin omgivning att återvända till islam. Många håller sin nya tro dold, och om den upptäcks riskerar de att tvingas till skilsmässa eller förlora sin arvsrätt. Konvertiter kan enligt lag ändra sin religiösa tillhörighet, men det är en lång och snårig process där de riskerar att diskrimineras av enskilda tjänstemän.

 

Vad har förändrats under 2022?

Pressen på kristna har ökat något under rapporteringsperioden för World Watch List 2023. Framför allt ser vi en ökning av inrapporterade våldsincidenter, vilket bidragit till att Turkiet stigit en placering på World Watch List. Flera kyrkobyggnader har skadats, skändats eller omvandlats till moskéer under rapporteringsperioden.

Aggressiv retorik från regeringen har lämnat allt mindre utrymme för andra röster och perspektiv, som kristendom. Det finns en hög grad av misstro mot kristna, speciellt på landsbygden, som gör det svårt för kristna att nå ut offentligt, och resulterar i att de möter ett motstånd från samhället. Under det senaste året har kristna asylsökande och flyktingar, däribland konvertiter med muslimsk bakgrund från Iran, Afghanistan, Syrien och andra länder, mött mycket diskriminering och övergrepp.

 

Så utsätts olika grupper

Kvinnor som konverterar från islam till kristendom är mest sårbara för förföljelse. Om deras tro upptäcks kan de utsättas för våld från den egna familjen, och i de allvarligaste fallen blir de offer för sexuellt våld. Detta är vanligare på landsbygden.

Historiskt kristna grupper som armeniska och assyrisk/syrianska kyrkor möter förtryck och fientlighet i sydöstra Turkiet. Under årtionden har de varit fast mellan rivaliserande turkiska armén och kurdiska motståndsgrupper. De flesta av dessa kristna lever inte längre i den region de kommer från, utan har tvingats flytta till områden västerut för att komma undan konflikten.

Landsbygden tenderar att vara mer konservativ och strikt muslimskt, och kristna möter en fientlighet från omgivningen.

 

 • Privatlivet
  12,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  11,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  5,7
  MAX = 16,7

 • 66
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige