42 Turkiet

 • Ledare: President Recep Tayyip Erdoğan
 • Folkmängd: 84,5 miljoner
 • Antal kristna: 170 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism / Islamistiskt förtryck / Etniska och religiösa motsättningar / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Kristna i Turkiet upplever en stor press från en allt starkare religiös nationalism. Även kristna utlänningar, samt turkiska medborgares utländska makar, är måltavlor från regeringen.

Det är i princip inte olagligt för muslimer att konvertera till kristendom, men alla muslimer som bestämmer sig för att följa Jesus utsätts för stora påtryckningar från sina familjer och samhället, som ofta kräver att konvertiten återvänder till islam. Dessa kristna tvingas ibland leva ett dubbelliv och dölja sin omvändelse.

Även kristna som inte har konverterat från islam betraktas som andra klassens medborgare i det turkiska samhället och möter juridiska och byråkratiska hinder. Alla kristna har begränsad tillgång till statliga anställningar och upplever diskriminering från privata arbetsgivare, särskilt i arbeten som har kopplingar till myndigheter.

Trots att landet har sjunkit på World Watch List, så är Turkiet fortfarande ett land där kristna riskerar att möta betydande förföljelse för sin tro. Den turkiska identiteten blir i allt högre grad knuten till islam, så alla utanför denna grupp möter misstänksamhet och diskriminering. Alla kristna är under press i Turkiet, men konvertiter från islam är med stor sannolikhet de mest utsatta, tillsammans med kristna flyktingar från länder som Iran, Irak och Syrien.

 

Så utsätts olika grupper

Förföljelsen mot konvertiter från islam är värst på den turkiska landsbygden. Det är därför många kristna som har varit muslimer väljer att bo i städer där de har större frihet. Kristna från de historiskt kristna traditionerna, som de armeniska och assyriska kyrkorna, möter högre press och fientlighet i Turkiets sydöstra region.

 

 • Privatlivet
  12,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  11,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  11,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  4,6
  MAX = 16,7

 • 65
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige