39 Jordanien

 • Ledare: Kung Abdullah II
 • Folkmängd: 10,3 miljoner
 • Antal kristna: 180 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar


Rapporter   Böneämnen
 

Jämfört med kristna från andra länder i Mellanöstern har många kristna i Jordanien en relativt stor frihet. Framför allt riskerar kristna med muslimsk bakgrund att möta motstånd på grund av sin tro.

Om en kristen med muslimsk bakgrund offentligt uttrycker sin tro kan detta leda till misshandel, arrestering eller till och med att personen dödas. Staten utövar påtryckningar på alla kristna samfund, särskilt genom övervakning. Kyrkor som inte är godkända kan utsättas för trakasserier från myndigheter. De kyrkor som aktivt evangeliserar löper störst risk att trakasseras.

Kristna som delar sin tro eller hjälper konvertiter kan möta fientlighet. Närvaron av islamiska extremister, däribland återvändande jihadister från Syrien och Irak, fortsätter att utgöra ett hot mot den kristna gemenskapen.

Trots att Jordanien har tappat en plats på World Watch List jämfört med förra året, har fientligheten mot kristna ökat något. Det har skett en ökning av rapporterade våldsincidenter och acceptansen hos allmänheten när det gäller uttryck för kristen tro har minskat.

 

Så utsätts olika grupper

Nivån på förföljelsen är i allmänhet densamma över hela Jordanien, även om den sociala kontrollen antagligen är högre på landsbygden. Den södra delen av landet är också känd för att vara mer konservativt islamisk.

 

 • Privatlivet
  12,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,0
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  3,0
  MAX = 16,7

 • 66
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige