33 Jordanien

 • Ledare: Kung Abdullah II
 • Folkmängd: 10,1 miljoner
 • Antal kristna: 180 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

De flesta kristna i Jordanien tillhör den ortodoxa eller katolska kyrkan och har relativt stor religionsfrihet, men diskrimineras vid till exempel nyanställningar.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund utsätts för den värsta förföljelsen i landet, att dela sin tro öppet innebär en stor risk att misshandlas, fängslas eller att dödas. Kristna som evangeliserar eller hjälper konvertiter hotas och begränsas i sitt dagliga liv.

Stamkulturen är utbredd i Jordanien och det förekommer att klanledare försöker få konvertiter att avstå sin nya tro. Detsamma gäller religiösa ledare, som fortfarande betraktar konvertiten som en muslim. Radikala islamistiska grupper förföljer kristna och jordanier som tror på andra religioner, inklusive muslimer med en annan trosinriktning än de själva. Evangeliserande församlingar övervakas av myndigheterna, som också försöker stoppa deras aktiviteter. 

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: De islamiska traditionerna är djupt rotade i samhället och skapar begränsningar i det kristna livet. Övervakning från regeringen är vanligt. Konvertiter från islam till kristendomen får möter utfrysning och våld från sina familjer. Fler och fler jordanier radikaliseras av terrorgruppen IS, vilket innebär en större risk för de kristna.

Etniska motsättningar: Samhället i Jordanien bygger på en stamkultur som är präglad av nationalism, speciellt utanför de större städerna. År 1967 flydde många palestiner till Jordanien. För kristna palestiner finns det dubbel risk att bli diskriminerade.

 

Exempel

 • De mest våldsamma incidenterna har riktats mot konvertiter med muslimsk bakgrund, men även andra kristna som evangeliserat har drabbats. Inga detaljer kan ges av säkerhetsskäl.
 • En kristen kyrkogård vandaliserades och skändades. Det var tydligt att syftet var att skrämma kristna som dessutom är oroade över att myndigheterna inte visat något intresse av att hitta och ställa de skyldiga inför rätta.
 • På grund av sin tro har ett flertal kristna tvingats att lämna sina hem och hitta en ny plats att bo på, i eller utanför landet.

 

  Be...

 • För lärjungaträning av de nykristna i landet, så att deras tro kan växa sig stark.
 • Om beskydd för kristna som skulle råka mycket illa ut om deras tro upptäcktes.

 

 • Privatlivet
  13,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,7
  MAX = 16,7

 • 64
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige