49 Jordanien

 • Ledare: Kung Abdullah II
 • Folkmängd: 10,3 miljoner
 • Antal kristna: 170 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar


Rapporter   Böneämnen
 

I jämförelse med kristna i andra länder i Mellanöstern har de flesta kristna i Jordanien mer frihet. Så länge människor behåller den tro de har fötts in i är Jordanien ett tolerant samhälle, därför möter kristna konvertiter med muslimsk bakgrund och församlingar som evangeliserar förföljelse.

Majoriteten av de kristna i landet tillhör de ortodoxa eller katolska kyrkorna, som är erkända av myndigheterna. Kristna samfund i Jordanien övervakas och kristna med muslimsk bakgrund kan bli utsatta för misshandel, arresteras eller dödas om de är öppna med sin nya tro.

Det har förekommit att kristna utsatts för förhör och misshandel av myndigheterna under flera dagars tid, samtidigt som de pressats att ge information om andra kristna. Det är omöjligt för konvertiter med muslimsk bakgrund att gifta sig med en kristen, eftersom de juridiskt ses som muslimer och enbart kristna från traditionella samfund kan gifta sig med varandra. Enligt landets lagar måste en kristen man konvertera till islam om hans fru har gjort det, för att deras äktenskap ska fortsätta vara juridiskt bindande. De som hjälper eller stöttar muslimska konvertiter kan utsättas för hot och deras dagliga liv kan bli väldigt svårt.

Jordanien är också bas för en del militanta islamistiska extremister, bland annat IS-krigare som har återvänt från Syrien och Irak, och utgör ett hot mot de kristna.

 

Vad har förändrats under 2022?

Färre våldsincidenter mot kristna har rapporterats in under förra året, vilket minskat totalpoängen för Jordanien något.  Det har till exempel inte skett några dokumenterade fall där kristna har tvingats lämna sina hem och bli tvångsförflyttade, varken inom eller utanför landet. Andra typer av incidenter fortsätter dock att rapporteras, till exempel fysisk misshandel som huvudsakligen drabbar konvertiter från islam.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna konvertiter från islam möter förföljelse över hela landet, men den sociala kontrollen är starkare på landsbygden. Landets södra delar har en mer konservativ tolkning av islam, vilket riskerar att påverka de kristna.

 

 • Privatlivet
  13,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  2,0
  MAX = 16,7

 • 65
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige