48 Jordanien

 • Ledare: Kung Abdallah II
 • Folkmängd: 10,3 miljoner
 • Antal kristna: 170 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Stamantagonism / Islamistiskt förtryck


Rapporter   Böneämnen
 

I allmänhet är Jordanien mer tolerant mot kristendomen jämfört med vissa andra länder i regionen, men för vissa kristna, som konvertiter med muslimsk bakgrund, är trots det riskerna stora.

Kung Abdullah II har erkänt flera församlingar och tillåter dem att utöva sin religion fritt så länge de inte predikar offentligt eller vänder sig till muslimer. Men även dessa kristna rapporterar att de utsätts för en viss diskriminering på arbetsplatsen och myndigheterna övervakar aktivt alla godkända kyrkor.

Kristna som evangeliserar, är med i en församling som inte är officiellt godkänd, stöttar islamska konvertiter eller själva har konverterat, riskerar att möta påtryckningar. Är de konvertiter och dessutom öppet berättar om sin tro riskerar de att få ta emot dödshot eller hot om fysiskt våld, framför allt från sina familjer och sin närmaste omgivning. Om deras konvertering blir känd kommer alla officiella dokument som de har undertecknat (till exempel vigselbevis och banklån) automatiskt bli ogiltiga.

Utomstående krafter har också en inverkan på livet för kristna i Jordanien. Radikaliserade muslimer som stred i Irak och Syrien har återvänt hem, och ett antal mycket konservativa muslimska lärare som influerats från omgivande länder (särskilt Saudiarabien) utgör en potentiell fara för kristna och andra minoritetsgrupper i Jordanien. För att förhindra att extremismen ökar övervakar jordanska myndigheter predikningar i moskéer.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden?

Det har inte skett några större förändringar under de senaste åren. Många kristna fortsätter att fira sina gudstjänster fritt och drar nytta av Jordaniens globala rykte som ett tolerant samhälle. Men andra kristna har dragit sig undan, eftersom de vet att deras tro kan leda till hot och ständiga påtryckningar.

 

Så utsätts olika grupper

Konvertiter från islam är mest utsatta i Jordanien. Dessutom tenderar den sociala kontrollen att vara större på landsbygden, och i landets södra delar praktiseras en mer konservativ syn på islam.

 

 • Privatlivet
  12,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,2
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,4
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,8
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  2,2
  MAX = 16,7

 • 65
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige