38 Jordanien

 • Ledare: Kung Abdullah II
 • Folkmängd: 10,1 miljoner
 • Antal kristna: 180 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Jämfört med kristna i andra länder i Mellanöstern lever de flesta kristna i Jordanien ett säkert och stabilt liv och åtnjuter en relativt hög grad av religionsfrihet.

Kung Abdullah II och hans regering verkar tolerera och till viss del stödja erkända kyrkor. De flesta kristna i Jordanien tillhör ortodoxa eller romersk-katolska kyrkor.

Trots det upplever kristna ändå diskriminering i arbetslivet och möter restriktioner när det gäller att predika offentligt. Icke-erkända kyrkor kan utsättas för trakasserier från myndigheter, särskilt de som aktivt evangeliserar. Även om Jordanien gärna framställer sig som en ledstjärna för tolerans och interreligiös dialog, fortsätter radikaliserade sunnimuslimer och återvändande jihadister från Syrien och Irak att utgöra hot mot de kristna samfunden. Dessutom kan kristna konvertiter från islam, som är öppna med sin nya tro, utsättas för misshandel, arresteras och till och med dödas för sin tro. Kristna som aktivt evangeliserar och/eller hjälper konvertiter med muslimsk bakgrund, riskerar att möta hot och förtryck i det dagliga livet.

Jordanien har ett oproportionerligt stort antal salafister som potentiellt utgör en fara för kristna och andra religiösa minoriteter i landet. För att försöka tygla islamistisk extremism kontrollerar regeringen undervisningen i landets moskéer och kräver att imamer avstår från att prata om politik, för att undvika social och politisk oro.

Jordanien minskade med fem placeringar på World Watch List 2021 (från plats 33 till plats 38), men förföljelsen har inte minskat, utan ligger på samma nivå som förra året. Våldet mot kristna är fortfarande mycket lågt, och pressen kristna möter inom alla livsområden ligger på ungefär samma poängnivå, enligt det rankningssystem som World Watch List bygger på. Jordaniens lägre placering beror främst på att förföljelsen förvärrats i andra länder.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund är mest utsatta för förföljelse, särskilt från deras familj eller omgivning som motsätter sig deras omvändelse. Kvinnliga konvertiter är särskilt utsatta. Förföljelsen riktas dessutom ofta mer aggressivt mot kristna som hjälper konvertiter eller som evangeliserar.

 

”När [ledaren för en bibelstudiegrupp] bad med mig kände jag att den Helige Ande uppfyllde mig. Det ögonblicket förändrade mitt liv. Jag brukade vara en översittare, en bråkmakare. Men nu går jag till bibelstudiemöten två gånger i veckan. Jag är en ny skapelse i Jesus Kristus nu. Jag liknar Honom mer och mer.”

- Tareq, kristen jordanier

 

  Be...

 • Be för kristna som tillhör oregistrerade församlingar. Be att de även i fortsättningen ska kunna mötas för gudstjänst, och att den religionsfrihet som regeringen lovat blir mer än tomma ord.

 • Be för kristna konvertiter som har lämnat islam. Be att de inte ska förtryckas av sina familjer och att de ska få leva i trygghet.

 • Be att Jordaniens ledare blir mer öppna för religionsfrihet och att Jesu förvandlar deras hjärtan.

 

 • Privatlivet
  13,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  2,0
  MAX = 16,7

 • 64
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige