31 Jordanien

 • Ledare: Kung Abdullah II
 • Folkmängd: 9,9 miljoner
 • Antal kristna: 130 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Personer som konverterar från islam till kristendom möter hårt tryck från hela samhället, framför allt från den egna familjen. Ibland förekommer misshandel, dödshot eller till och med att konvertiter dödas av sin familj.

Stamkulturen är utbredd i Jordanien och det förekommer att klanledare försöker få konvertiter att avstå sin nya tro. Detsamma gäller religiösa ledare, som fortfarande betraktar konvertiten som en muslim. Radikala islamistiska grupper förföljer kristna och jordanier som tror på andra religioner, inklusive muslimer med en annan trosinriktning än de själva. Evangeliserande församlingar övervakas av myndigheterna, som också försöker stoppa deras aktiviteter. De traditionella kyrkorna är oroliga för att evangelisation ska leda till ett bakslag för alla kristna.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: De islamiska traditionerna är djupt rotade i samhället och skapar begränsningar i det kristna livet. Övervakning från regeringen är vanligt. Konvertiter från islam till kristendomen får utstå utfrysning och våld från sina familjer. Fler och fler jordanier radikaliseras av terrorgruppen IS, vilket innebär en större risk för de kristna.

Etniska motsättningar: I grund och botten bygger samhället i Jordanien på en stamkultur som är präglad av nationalism, speciellt utanför de större städerna. Efter kriget med Israel 1967 delades Jordanien upp i Östbanken, där enbart jordanier bor, samt Västbanken, där både palestinier och jordanier bor. För de kristna i Västbanken som även är palestinier finns det dubbel risk att bli diskriminerade.

 

Förföljelsen i Jordanien

De flesta kristna i Jordanien tillhör den ortodoxa eller katolska kyrkan och har relativt stor religionsfrihet, men diskrimineras vid till exempel nyanställningar.

Kristna med muslimsk bakgrund utsätts för den värsta förföljelsen i landet, att dela sin tro öppet innebär en stor risk att misshandlas, fängslas eller att dödas. Kristna som evangeliserar eller hjälper konvertiter hotas och begränsas i sitt dagliga liv.

 

Exempel

 • Enligt uppgift har konvertiter trakasserats och fått ta emot dödshot från sina familjemedlemmar.
 • Ett flertal kyrkor och andra kristna organisationer har tvingats stänga ner efter att de har haft utåtriktad verksamhet.
 • En del kristna har fått lämna landet, antingen efter att de har blivit utpekade för evangelisation eller av andra säkerhetsskäl.

 

  Be...

 • Om visdom och mod för kristna att vara sanna lärjungar i samhället. Be för Open Doors ungdomsgrupper i Jordaniens församlingar. 
 • Om beskydd och läkedom för kristna konvertiter som förhörs och trakasseras av polisen eller förnekas av sina familjer
 • Att den pågående flyktingkrisen ska skapa möjligheter att nå ut med evangeliet.

 

 • Privatlivet
  13,0
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  3,0
  MAX = 16,7

 • 65
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige