31 Oman

 • Ledare: Sultan och premiärminister Haytham bin Tariq Al Said
 • Folkmängd: 5,4 miljoner
 • Antal kristna: 196 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Stamantagonism / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Böneämnen
 

De flesta omanier utövar en moderat konservativ form av islam som tenderar att vara tolerant mot andra trosuppfattningar. Dock finns det praktiskt taget ingen tolerans gentemot familjemedlemmar som konverterar till kristendomen.

Omans starka klanmentalitet bidrar till den förföljelse som kristna konvertiter möter. Alla kristna organisationer måste registrera sig hos myndigheterna och deras möten bevakas på jakt efter politisk aktivitet eller inhemska landsmän som deltar.

Kristna gästarbetare har större frihet än inhemska omanier, så länge de undviker att dela sin tro med muslimer. Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund förtrycks av familjen och närsamhället i ett försök att få dem att avsäga sig sin nya tro. Det kan innebära både fysiska, mentala och känslomässiga övergrepp, risk att fördrivas från familjens hem och i vissa fall även att förlora sina arbeten. Det är vanligt att de blir arvlösa och förlorar vårdnaden om sina barn. De flesta håller därför sin nya tro hemlig.

Gästarbetare som konverterar till kristendomen möter ofta samma förtryck och diskriminering som de skulle ha gjort i sina respektive hemländer, eftersom de vanligtvis lever i sina egna etniska samhällsgrupper. Detta kan innebära relativ frihet för vissa, men intensiv förföljelse för andra. Att evangelisera eller dela sin tro med muslimer är förbjudet, och kristnas aktiviteter på internet kontrolleras av myndigheterna.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden för WWL 2024?

Omans regering fortsätter hålla ett hårt grepp om de kristna i landet, genom strikt övervakning. Inhemska kristna konvertiter och kristna gästarbetare som delar sin tro med andra är extra utsatta, vilket har resulterat i flera incidenter under rapporteringsperioden för World Watch List 2024.

 

Så förföljs olika grupper

Det omanska samhället är fortfarande baserat på stamkultur och trycket på kristna tenderar att vara större på landsbygden, där kontrollen från samhället och familjen generellt är högre. Städer, som huvudstaden Muskat, erbjuder större möjligheter för konvertiter att leva ett mer anonymt liv.

 

 • Privatlivet
  14,3
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,0
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  3,1
  MAX = 16,7

 • 69
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige