42 Oman

 • Ledare: Sultan Qabus bin Said Al-Said
 • Folkmängd: 5,0 miljoner
 • Antal kristna: 180 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Samhället är konservativt och släkten/klanen är mycket viktig. Eftersom samhället är intimt förenad med islam ses det som ett svek att konvertera.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund pressas av sin omgivning att återgå till islam. De riskerar att stötas ut från familjen, förlora arbetet, bli arvlösa eller förlora vårdnaden om sina barn.

Det är tillåtet för kristna gästarbetare att träffas för gudstjänst, men alla kristna organisationer måste registreras och godkännas av myndigheterna och kristna möten övervakas.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Islam är statsreligion och lagstiftningen baseras på islamisk lag. Gemensamma bönesamlingar är bara tillåtna på särskilt anvisade platser och det är förbjudet att evangelisera. Samhället och konvertitens familj tar avstånd från dem som lämnar islam. Stamtraditioner som till exempel hederskultur blandas med islamiska värderingar och tvingas på dem som konverterat från islam till kristendom. Eftersom familjens identitet och religion är tätt sammanvävda ses det som ett förräderi mot familjen att lämna islam.

Diktatorisk paranoia: Oman är en absolut monarki där sultanen Qaboos styr. Regimen har begränsat alla mänskliga rättigheter och framför allt åsiktsfriheten är hotad. Medborgarna förväntas lyda regimen och ingen opposition är tillåten. Utländska kristna lever inte lika begränsat, dock övervakas alla religiösa samlingar.

 

Exempel

 • Att evangelisera är förbjudet. Det har förekommit under rapporteringsperioden för World Watch List 2020 att kristna konvertiter och kristna gästarbetare som evangeliserat tagits till förhör.
 • Icke-muslimska religiösa grupper måste registrera sin verksamhet hos myndigheterna, som godkänner om de får hyra lokaler för sin verksamhet eller inte.
 • I april 2019 dog Hassan Al-Basham i fängelset. Hassan dömdes till tre års fängelse 2016 för hädelse och för att ifrågasatt religiösa värderingar. Det visar på det politiska klimatet för kristna i Oman. 
 • Kristna kvinnor som arbetar i hushåll är särskilt utsatta för övergrepp på grund av sin tro.

 

  Be...

 • Om mod och beskydd för nyomvända kristna konvertiter.
 • Att Gud ska bryta ner andliga fästen i Oman som vill hindra människor att ta emot evangeliet och överlåta sig till Kristus.
 • För kristna som känner sig ensamma, bortglömda eller som saknar kristen gemenskap. Be att de får styrka att fortsätta.

 

 • Privatlivet
  12,7
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,0
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  2,0
  MAX = 16,7

 • 62
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige