36 Oman

 • Ledare: Sultan och premiärminister Haitham bin Tariq Al-Said
 • Folkmängd: 5,3 miljoner
 • Antal kristna: 190 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar


Rapporter   Böneämnen
 

I likhet med andra länder på den arabiska halvön kan situationen för kristna i Oman variera beroende på bakgrund och nationalitet.

Omanska medborgare som har konverterat från islam till kristendomen möter påtryckningar både från sin släkt och från samhället. De riskerar att bli förskjutna av sina familjer och förlora sina jobb. De kan förlora vårdnaden om sina barn och fråntas sin arvsrätt.

Utländska muslimer, oftast gästarbetare, som har konverterat till kristendom upplever vanligtvis samma förtryck som de skulle ha gjort i sina hemländer. För vissa konvertiter kan det innebära kraftig förföljelse, medan andra upplever relativt stor frihet. Utländska kristna samfund erkänns för det mesta. Kyrkans rörelsefrihet är dock begränsad och kristna gudstjänster övervakas och spelas in för att avslöja eventuella politiska uttalanden, eller för att se om några omanska medborgare deltar. Alla religiösa organisationer måste registreras hos myndigheterna.

Oman steg åtta placeringar på årets World Watch List. Kristna, särskilt konvertiter från islam till kristendom, utsätts för större press efter att den omanska regeringen intensifierat sin övervakning av kristen verksamhet. Våldet har ökat i Oman och många kristna har tvingats lämna landet. Livet för alla muslimska konvertiter i Oman kommer troligen att bli mycket svårt.

 

Så utsätts olika grupper

Oman är fortfarande i många avseenden ett klansamhälle. Konvertiter till kristendom från islam ses som förrädare mot sina familjer och mot sin klan. Denna uppfattning är starkast på landsbygden, medan konvertiter i stadsområden kan leva mer anonymt.

 

 • Privatlivet
  13,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,3
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,2
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,5
  MAX = 16,7

 • 66
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige