44 Oman

 • Ledare: Sultan Qabus ibn Said Al-Said
 • Folkmängd: 4,8 miljoner
 • Antal kristna: 198 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Samhället är konservativt och släkten/klanen är mycket viktig. Eftersom samhället är intimt förenad med islam ses det som ett svek mot klanen att lämna islam.

Till skillnad från sina grannländer verkar regeringen i Oman för religiös tolerans, men samtidigt ligger sharialagar till grund för lagstiftningen. Religionsfrihet tillåts så länge den inte strider mot etablerad tradition och allmän sedvänja. Regimen håller också befolkningen, i synnerhet minoriteter, under strikt övervakning.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Islam är statsreligion och lagstiftningen baseras på islamisk lag. Gemensamma bönesamlingar är bara tillåtna på särskilt anvisade platser och det är förbjudet att evangelisera. Samhället och konvertitens familj tar avstånd från dem som lämnar islam. Stamtraditioner som till exempel hederskultur blandas med islamiska värderingar och tvingas på dem som konverterat från islam till kristendom. Eftersom familjens identitet och religion är tätt sammanvävda ses det som ett förräderi mot familjen att lämna islam.

Diktatorisk paranoia: Oman är en absolut monarki där sultanen Qaboos styr. Regimen har begränsat alla mänskliga rättigheter och framför allt åsiktsfriheten är hotad. Medborgarna förväntas lyda regimen och ingen opposition är tillåten. Utländska kristna lever inte lika begränsat, dock övervakas alla religiösa samlingar.

 

Förföljelsen i Oman

Konvertiter från islam till kristendom pressas av sin omgivning att återgå till islam. De riskerar att stötas ut från familjen, förlora arbetet, bli arvlösa och förlora vårdnaden om sina barn.

Det är tillåtet för kristna gästarbetare att träffas för gudstjänst, men alla kristna organisationer måste registreras och godkännas av myndigheterna och kristna möten övervakas.

 

Exempel

 • Att evangelisera är förbjudet. Det har förekommit att kristna konvertiter och kristna gästarbetare som evangeliserat tagits till förhör.
 • Icke-muslimska religiösa grupper måste registrera sin verksamhet hos myndigheterna, som godkänner om de får hyra lokaler för sin verksamhet eller inte.
 • Staten betalar lön till sunnimuslimska imamer, men inte till shiamuslimer eller ledare från någon annan religion.
 • I slutet av 2017 satt Hassan Al- Basham, som dömdes till tre års fängelse 2016 för hädelse och för att ifrågasatt religiösa värderingar, fortfarande i fängelse. Det visar att religionsfriheten i landet är starkt begränsad. 

 

  Be...

 • Om mod och beskydd för nyomvända kristna konvertiter.
 • Att Gud ska bryta ner andliga fästen i Oman som vill hindra människor att ta emot evangeliet och överlåta sig till Kristus.
 • För kristna som känner sig ensamma, bortglömda eller som saknar kristen gemenskap. Be att de får styrka att fortsätta.

 

 • Privatlivet
  12,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  9,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  9,6
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,8
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,7
  MAX = 16,7

 • 59
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige