44 Oman

 • Ledare: Sultan Qabus bin Said Al-Said
 • Folkmängd: 5,0 miljoner
 • Antal kristna: 180 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Islam är statsreligion i Oman och lagstiftningen baseras till stor del på islamsk lag. Trots att civila domstolar etablerades för över 20 år sedan, förutsätts det att alla medborgare är muslimer och lagarna skapas därför utifrån denna förutsättning.

Intensiteten av den förföljelse kristna möter i Oman varierar beroende på om man är gästarbetare eller omansk medborgare. Kristna konvertiter från islam möter störst förtryck, då deras familjer, grannar och närsamhället försöker att få dem att gå tillbaka till sin tidigare tro. Konvertiter riskerar att förskjutas från sina familjer eller förlora sina arbeten. De riskerar också att förlora vårdnaden om barnen eller bli arvlösa.  

Gästarbetare som har konverterat från islam möter inte samma förföljelse, utan det förtryck de möter är det förtryck de skulle möta i sina hemländer. Det beror på att de oftast bor i samma område som sina landsmän, och graden av förföljelse kan variera stort.

Myndigheterna godkänner utländska kristna gemenskaper, men under begränsningar och deras offentliga samlingar övervakas. Alla kristna gudstjänster övervakas, då myndigheterna kontrollerar så att inga politiska uttalanden görs eller att omanska medborgare närvarar. Alla religiösa organisationer måste vara godkända och registrerade hos myndigheterna.

Oman har sjunkit från plats 42 i förra årets World Watch List, till plats 44 i år. Trots det har förföljelsen inte minskat, utan snarare ökat. Förtrycket som kristna möter, speciellt konvertiter från islam, fortsätter att öka. Kristna möter dagligen diskriminering och övervakas av myndigheterna.

 

Så utsätts olika grupper

Omanska kristna konvertiter är de mest förföljda i Oman. De är utsatta för betydande förtryck både i privatlivet, familjelivet och i sina sociala nätverk. Förtrycket är extra påtagligt utanför landsbygden och i mindre samhällen.

 

”Många kristna [på den Arabiska Halvön] är troende i hemlighet och deras familjer vet inte vad de tror i sina hjärtan. Om de delar sin tro är det inte ovanligt att det blir spänt i familjen. Ibland blir de accepterade och hittar en ny roll inom familjen. Men närhelst nya anspänningar uppstår, som covid-19, kommer den sköra balansen utsättas för prövningar. Det kan utmynna i anklagelser mot de ny kristna. Kristna kan hånas för att de inte handlar efter Jesu bud; eller så hittar familjen andra sätt för att få dem att känna skam.”

- ”Daniel”, kristen från den Arabiska halvön

 

  Be...

 • Fruktan för bland annat förföljelse hindrar tillväxten i kyrkan på den Arabiska Halvön. Be att fruktan bryts på alla områden..

 • Många kristna konvertiter håller sin tro hemlig och lever isolerat från andra kristna, därför är deras tillväxt i tron och andliga mognad begränsad. Be att Gud leder dessa hemligt kristna till gemenskap med andra troende. Be att hela familjer kommer till tro på Jesus Kristus.

 • När allt fler kommer till tro på Jesus på den Arabiska halvön, kommer fler kristna med muslimsk bakgrund att söka äktenskapspartners. De bär en önskan att uppfostra familjer i enlighet med sin tro. Be att Gud för samman kristna med varandra så att de kan ingå äktenskap. Be att Gud reser upp familjer som ärar Hans namn och där makarna respekterar och hedrar varandra.

 

 • Privatlivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,5
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  10,3
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,0
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  0,9
  MAX = 16,7

 • 63
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige