22 Laos

 • Ledare: President Bounnhang Vorachith
 • Folkmängd: 7,1 miljoner
 • Antal kristna: 227 000
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia

Kristna gudstjänster, även inom de registrerade kyrkorna, står under hård bevakning från de kommunistiska myndigheterna. Pressen är extra påtaglig på landsbygden. Där tvingas husförsamlingarna att mötas i hemlighet, eftersom deras möten är ”olagliga sammankomster”.

Livet är särskilt svårt för kristna konvertiter, eftersom de riskerar förföljelse både från sin familj och de lokala myndigheterna. Det kan innebära att deras egendom förstörs eller blir beslagtagen, och att de får böter. Motståndet förstärks när det lokala samhället, genom påverkan från konvertitens familj eller lokala myndigheter, vänder sig mot konvertiten. Det kan ske genom till exempel bymöten eller genom stöd från lokala religiösa ledare.

Laos har sjunkit två placeringar till plats 22 på World Watch List 2021. Det här visar en marginell minskning av motståndet mot kristendomen, vilket bland annat beror på att regeringen startade ett utbildningsprogram om religions- och trosfrihet för lokala myndigheter. Om detta leder till förbättringar på gräsrotsnivå återstår att se, men oavsett hur det går kommer det sannolikt inte att förändra motståndet mot konvertiter från familj och närsamhället.

 

Så utsätts olika grupper

Provinser i norr, där en stor del av Hmongbefolkningen bor, och provinserna Khammuane, Phongsaly och Savannakhetin i söder, har traditionellt sett varit svåra platser för kristna att bo på. De lokala myndigheterna i dessa områden arbetar fortfarande aktivt för att den kristna närvaron ska försvinna.

 

“Tack för att du samarbetar med oss i Laos. Jag ber att skörden som Herren har låtit Khambang uppleva ska vara en uppmuntran för oss att alltid komma ihåg dem som delar samma tro men inte samma frihet.”

- En av Open Doors lokala samarbetspartners, som har träffat Khambang, kristen i Laos

 

  Be...

 • Tacka för att kyrkan i Laos växer. Be att Gud ska fortsätta använda sitt folk för att fler människor ska få lära känna Jesu kärlek.

 • Be att kristna som pressas till att lämna sin tro ska ha styrka att stå fast.

 • Be för familjer och kyrkor som står utan stöd och ledarskap från en make eller en ledare. Be att deras behov ska tillgodoses och att situationen ska ge andra en möjlighet att växa och blomstra.

 

 • Privatlivet
  12,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  10,2
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,6
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,3
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  6,9
  MAX = 16,7

 • 71
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige