21 Laos

 • Ledare: President Thongloun Sisoulit
 • Folkmängd: 7,6 miljoner
 • Antal kristna: 212 000
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt och post-kommunistiskt förtryck / Stamantagonism / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Våldet mot kristna ökade väsentligt över hela landet under rapporteringsperioden för World Watch List 2024. Kristna har även tvingats på flykt från sina byar och fick se sina hem förstöras.

Våldet är toppen av ett isberg och de kristna i Laos upplever starkt förtryck på grund av sin tro. Lokala myndigheter bevakar religiösa aktiviteter, och det förekommer i vissa områden att husförsamlingar tvingas stänga. Många gudstjänster hålls i hemlighet, då de tekniskt sett är olagliga.

Även registrerade kyrkor möter hot och övervakas. Uppskattningsvis tvingas 75 procent av alla registrerade evangeliska kyrkor hålla sina möten i hemmen, vilket myndigheterna betraktar som olagligt eftersom gudstjänster endast får hållas i byggnader godkända för religiösa ändamål.

Kristna konvertiter är extra sårbara, då de anses vara samhällsförrädare. När någon lämnar buddhismen/animismen anser man att personen retar upp andarna, och att denne därmed utsätter hela byn för fara. Kristna konvertiter möter därför förtryck och våld från sina familjer, sin omgivning eller lokala myndigheter, och det är vanligt att konvertiten tvingas lämna sitt hem och utvisas från byn.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden för WWL 2024?

Våldet mot kristna har ökat under rapporteringsperioden, vilket innebär att Laos ökar i både poäng och placering. Rapporteringsperioden inleddes med ett chockerande mord på en kristen pastor, och attackerna fortsatte under 2023. Kristna utsätts dagligen för förtryck, diskriminering och våldsamma attacker, och församlingar utsätts för razzior av myndigheter. Kristna konvertiter riskerar att förlora sina hem, familjer, grannar och vänner.

 

Så utsätts olika grupper
Kristna konvertiter med buddhistisk eller animistisk bakgrund är de som utsätts för den värsta förföljelsen i landet. Även församlingsledare är hårt ansatta på grund av förföljelsen. Växande kyrkor som evangeliserar möter hårt, och många gånger våldsamt, motstånd.

 

 • Privatlivet
  11,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  10,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  13,2
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,0
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  11,3
  MAX = 16,7

 • 75
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige