20 Laos

 • Ledare: President Bounnhang Vorachith
 • Folkmängd: 7,1 miljoner
 • Antal kristna: 227 000
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Kommunistisk enpartistat
 • Förföljelsens grundorsak: Kommunistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia

De kommunistiska myndigheterna övervakar och kontrollerar all religiös verksamhet, även hos de registrerade och officiellt godkända kyrkorna.

Eftersom alla sammankomster måste anmälas till förvaltningen är husförsamlingarna hemliga, då deras sammankomster anses vara olagliga. Även en stor del av församlingarna inom den statligt godkända Lao evangelical church, LEC, firar gudstjänst i hemmen (75 procent), eftersom de saknar permanenta kyrkobyggnader.

De som konverterar till kristendomen utsätts för förföljelse. De anses vara skyldiga till att ha ställt sig själva utanför det buddhistisk-animistiska samhället och förföljs konsekvent av sin egen familj, som ofta består av ett hushåll med tre generationer under samma tak. Konvertiter förföljs även av lokala myndigheter som uppviglar samhället eller använder sig av lokala religiösa ledare för att utöva påtryckning mot den kristne.

 

Förföljelsens grundorsak

Kommunistiskt och postkommunistiskt förtryck:  Kristendomen ses som en västerländsk ideologi som utmanar kommunismen. Statliga myndigheter motsätter sig all påverkan som anses vara västerländsk och försöker kontrollera den lilla kristna minoriteten.

Diktatorisk paranoia: Kristna måste vara mycket försiktiga så att de inte väcker negativ uppmärksamhet från myndigheterna. De övervakas, vilket rättfärdigas genom den allmäna kristofobin som finns i samhället.

Etniska motsättningar: I många byar utövas naturreligion och det finns en stark stamkultur. Att överge dessa traditioner ses som förräderi och man blir därför förvisad ur gemenskapen.

 

Exempel

 • Under rapportperioden för World Watch List 2020 tvingades minst fem husförsamlingskyrkor att sluta träffas efter order från myndigheter samt påtryckningar från det omgivande samhället. Tre av kyrkorna förstördes helt eller delvis.
 • I augusti 2016 utfärdades en ny lag som ger regeringen makt att avgöra vilka religiösa aktiviteter som är tillåtna. Regeringen uppdaterade lagen 2017, vilket har inneburit ännu mer restriktioner och problem för de kristna sedan dess. Till exempel har de kristna i Luang Prabangprovinsen pressats av polisen att upphöra med sina möten. För att gudstjänsten ska vara laglig kräver de nya bestämmelserna att kyrkan äger marken, samt att både kyrkan och pastorn är registrerade. Detta är dock nästan omöjligt att uppnå. För det första vill ingen sälja mark till en kyrka. För det andra säger den nya lagen att byggandet av kyrkor måste godkännas av premiärministern.

 

  Be...

 • Att Gud beskyddar troende så att de förstår hur de bäst kan vittna för sina buddhistiska grannar och anhöriga. Be att många berörs av evangeliet.
 • Att kristna fritt får ta emot biblar och registrera församlingar. Be att kristna barn inte diskrimineras av buddhistiska lärare för att de tror på Jesus.
 • Om en ökad öppenhet och acceptans i regimen mot det kristna budskapet och för framsteg för religionsfriheten.

 

 • Privatlivet
  12,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,4
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  14,9
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  5,6
  MAX = 16,7

 • 72
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige