14 Saudiarabien

 • Ledare: Kung Salman bin Abdul Aziz Al Saud
 • Folkmängd: 34,7 miljoner
 • Antal kristna: 1,2 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Majoriteten av de kristna i Saudiarabien är gästarbetare. De flesta kommer från låg- och medelinkomstländer i Asien och Afrika men en del kommer även från västvärlden.

De afrikanska och asiatiska arbetarna är ofta dåligt betalda och utsätts regelbundet för verbala och fysiska påhopp på grund av sin låga status, men ibland kan också deras kristna tro vara en delorsak. Kristna utlänningars möjligheter att vittna om sin tro och samlas till gudstjänst är strängt begränsade och innebär risk att anhållas eller utvisas ur landet. Därför håller de för det mesta tyst om sin tro.

De få saudiska kristna med muslimsk bakgrund får möta ännu hårdare motstånd, speciellt från sina egna familjer. Utländska muslimer som konverterar till kristendomen får också utstå svår förföljelse, sannolikt liknande den de skulle möta i sitt eget hemland. Därför utövar de flesta konvertiter sin tro i hemlighet, oavsett om de är saudier eller gästarbetare.

Trots omständigheterna så växer den lilla skaran saudiska kristna. De blir allt modigare och delar sin tro med andra via internet och kristna satellitkanaler, även om det också för med sig skarpa reaktioner från familjen och de saudiska myndigheterna.

Situationen för kristna i Saudiarabien är relativt oförändrad och är fortsättningsvis mycket svår, även om landet sjunker en placering på årets lista. Samtidigt som man kan se en liten minskning i antalet rapporter om våld och förföljelse inom familjen så har det varit en viss ökning på andra områden, som till exempel rapporter som rör församlingslivet.

 

Så utsätts olika grupper

Nivån på förföljelsen är i allmänhet den samma i hela Saudiarabien, även om den sociala kontrollen troligtvis är större på landsbygden. Västerländska bostadsområden kan möjligtvis utgöra ett undantag, då kontrollen är mindre där och de boende har lägre krav på sig att följa de muslimska levnadsreglerna.

 

  Be...

 • Be att Herren ska fortsätta använda internet till att stärka och sammanföra de kristna och låta den saudiska kyrkan växa.

 • Be att Herren skall uppenbara sig för såväl kristna som icke-kristna i drömmar och syner.

 • Be om beskydd för alla kristna i Saudiarabien, och att de ska få fortsatt vishet och kunskap som Jesu efterföljare och budbärare.

 

 • Privatlivet
  15,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  15,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  2,2
  MAX = 16,7

 • 78
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2021 Copyright Open Doors Sverige