13 Saudiarabien

 • Ledare: Kung Salman bin Abdul Aziz Al Saud
 • Folkmängd: 35,8 miljoner
 • Antal kristna: 2,2 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Saudiarabien är en mycket konservativ islamisk stat, där andra religioner inte kan utövas öppet. Inga officiella kyrkor är tillåtna och det är fortfarande ett av de få länder i världen där kyrkobyggnader är förbjudna.

De flesta kristna i Saudiarabien är gästarbetare från Asien och Afrika. De utnyttjas ofta, får dåligt betalt och utsätts för diskriminering på grund av sin etnicitet och kristna tro. Det finns också kristna från andra delar av världen. Utländska kristna är starkt begränsade när det gäller att dela sin kristna tro eller att samlas till offentliga sammankomster. De som gör det riskerar fängelse och utvisning.

Det finns också ett litet antal saudiska kristna konvertiter. Konvertering från islam till kristendom är oacceptabelt enligt islamisk lag, så många lever som hemligt kristna. De vars tro upptäcks utsätts för hårt tryck, särskilt från sina familjer. Trots riskerna ökar det lilla antalet saudiska kristna långsamt och vissa delar frimodigt med sig av sin kristna tro på internet och genom kristna satellit-TV-kanaler. Detta har lett till allvarliga konsekvenser för dem från deras familjer och myndigheterna.

Utländska gästarbetare som konverterar till kristendomen lever ofta inom sina egna nationella eller etniska samhällen och upplever därför samma förtryck som de skulle ha gjort i sina hemländer.

 

Vad har förändrats under 2022?

Saudiarabiens placering på World Watch List har gått från plats 11 förra året till plats 13 i år. Det beror främst på en liten minskning av våldet mot kristna. Det finns inga rapporter om att kristna har arresterats, dömts, tvingats till äktenskap eller att deras hus och egendom ska ha attackerats. Det fysiska våldet mot konvertiter är dock fortfarande högt liksom antalet konvertiter som har tvingats lämna sina hem.

 

Så utsätts olika grupper

Förföljelsen i Saudiarabien är generellt densamma över hela landet, även om den sociala kontrollen antagligen är större på landsbygden.

Saudier som har konverterat från islam till kristendom utsätts för det mest utdragna och allvarliga förtrycket. Dessa relativt få konvertiter lever därför i allmänhet ut sin kristna tro i hemlighet. Om de upptäcks är det vanligt att män och pojkar tvingas lämna hemmet, medan kvinnor och flickor vanligtvis isoleras och misshandlas. Både kvinnor och män riskerar att dödas, för att säkra familjens fortsatta heder.

 

 • Privatlivet
  15,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  15,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  15,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  2,4
  MAX = 16,7

 • 80
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige