11 Saudiarabien

 • Ledare: Kung Salman bin Abdul Aziz Al Saud
 • Folkmängd: 35,3 miljoner
 • Antal kristna: 1,2 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Förföljelsen mot kristna i Saudiarabien har förvärrats under det senaste året. Landet är fortfarande en extremt svår plats för kristna, särskilt för infödda saudier som finner Jesus.

Majoriteten av de kristna i Saudiarabien är gästarbetare som tillfälligt bor och arbetar i landet. De flesta kommer från låg- och medelinkomstländer. Det finns många rapporter om att migranter och gästarbetare misshandlas och utsätts för fruktansvärda arbets- och levnadsvillkor.

De få saudiska kristna med muslimsk bakgrund får möta ännu hårdare motstånd, speciellt från sina egna familjer. Många är kristna i hemlighet, och den som upptäcks riskerar att utsättas för våld eller tvingas till skilsmässa.

Utländska muslimer som konverterar till kristendomen får också utstå svår förföljelse, sannolikt liknande den de skulle möta i sitt eget hemland. Därför utövar de flesta konvertiter sin tro i hemlighet, oavsett om de är saudier eller gästarbetare.

 

Så utsätts olika grupper

Nivån på förföljelsen är i allmänhet den samma i hela Saudiarabien, även om den sociala kontrollen troligtvis är större på landsbygden. Att lämna islam ses som en av de största synderna en muslim kan begå i Saudiarabien. Kvinnliga konvertiter med muslimsk bakgrund utsätts för omfattande påtryckningar om deras tro upptäcks, ofta av sin familj eller närsamhället. De riskerar att utsättas för våld, verbala trakasserier eller tvångsgifte med strikt troende muslimer. Samhället är patriarkalt och kristna män betalar ett högt pris om deras tro blir känd. Den strikta tolkningen av islam som efterlevs i samhället innebär att alla avvikelser snabbt noteras. Konvertiter utsätts för påtryckningar från sin släkt, samt från samhället i stort. De riskerar att bli offentligt utskämda, fysiskt eller psykiskt misshandlade, fängslade, utkastade från sina hem eller hotade.

 

 • Privatlivet
  15,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  15,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  15,0
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  15,9
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  3,1
  MAX = 16,7

 • 81
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2022 Copyright Open Doors Sverige