13 Saudiarabien

 • Ledare: Kronprins Muhammad Bin Salman bin Abd al-Aziz Al Saud
 • Folkmängd: 36,3 miljoner
 • Antal kristna: 2,2 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Stamantagonism / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

De saudiska kristna är få och antalet kristna växer långsamt. Många har blivit frimodigare i att dela sin tro med andra, på internet och genom satellit-TV – men det kostar.

Att konvertera från islam till kristendom är oacceptabelt enligt islamsk lag i landet - det anses vara en av de största synderna en muslim kan begå. Om det upptäcks att någon konverterat så blir personen utsatt för förföljelse: Män och pojkar riskerar att bli utslängda från hemmet, medan kvinnor i stället isoleras och utsätts för övergrepp i hemmet. Alla konvertiter riskerar att dödas på grund av sin tro, i ett försök att “återupprätta” familjens heder. Medan en del saudier är öppna med sin tro, väljer en majoritet att hålla sin tro hemlig, och berättar de inte ens för sina egna barn, i rädsla för att de oavsiktligt ska råka avslöja förälderns tro.

Kristna gästarbetare kan råka ut för liknande utmaningar. Alla migranter har fått stränga restriktioner om att inte dela sin tro med muslimer och de får inte heller samlas för kyrkliga sammankomster. Om de bryter mot restriktionerna kan det leda till frihetsberövande eller utvisning. Asiatiska och afrikanska gästarbetare utsätts regelbundet för verbalt och fysiskt våld på grund av sin etnicitet och låga status, men deras kristna tro kan också ha betydelse. Förföljelse kan förvärras om de har muslimsk bakgrund.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden?

Det är inte mycket som har ändrats i Saudiarabien i år, förutom en liten ökning av våldet mot den kristna gemenskapen.

Kronprins Mohammed Bin Salman har uttryckt en önskan att Saudiarabien ska stå för en mer ”moderat” form av islam. Han har inlett reformer, som att tillåta kvinnor att köra bil och vissa former av nöjen har blivit tillåtna. Den religiösa polisens befogenheter har minskat, vilket har lett till ett mindre utrymme för ett offentligt upprätthållande av islam än tidigare år. Detta innebär en något större frihet för såväl gästarbetare som saudiska medborgare. Detta har gjort att många känner sig friare att närma sig andra idéer, ideologier och former av tro. Medan ateism och mysticism är på modet, har denna utveckling ännu inte lett till mycket större öppenhet mot den kristna tron.

Undersökningar visar att många ungdomar är öppna för att tillåta att kyrkor får byggas i Saudiarabien. En del konvertiter har kunnat berätta om sin nya tro för sina familjer utan att det lett till större reaktioner. Inflytandet från stammens och samhällets värderingar och övertygelser är fortfarande stort.

 

Så utsätts olika grupper

Fientligheten mot kristna i Saudiarabien är i allmänhet densamma över hela landet, men ibland är den tydligare på landsbygden. Pressen kan vara något mindre på västerländska klubbar för gästarbetare, där det finns mindre krav att följa strikta islamiska normer. Saudier som konverterar från islam till kristendom möter den mest intensiva förföljelsen. Det finns relativt få saudiska konvertiter i landet och de lever i allmänhet ut sin kristna tro i hemlighet.

Migranter från låginkomstländer, som konverterat till kristendom, möter den värsta förföljelsen. Detta följt av kristna gästarbetare från dessa länder som inte är konvertiter.

 

 • Privatlivet
  15,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  15,3
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  15,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  3,3
  MAX = 16,7

 • 81
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige