13 Saudiarabien

 • Ledare: Kung Salman bin Abdul Aziz Al Saud
 • Folkmängd: 34,1 miljoner
 • Antal kristna: 1,4 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Det är förbjudet för kristna gästarbetare att evangelisera. För saudiarabiska konvertiter är det förenat med livsfara att vara öppen med sin kristna tro.

De flesta kristna i Saudiarabien är gästarbetare som bor och arbetar tillfälligt i landet. En majoritet av gästarbetarna kommer från låg- och medelinkomstländer som Indien, Filippinerna eller länder i Afrika, men det finns också kristna från västvärlden.

Asiatiska och afrikanska gästarbetare är ofta underbetalda och utnyttjade. Det är också vanligt att de utsätts för verbal och psykisk kränkning på grund av sin etnicitet och låga status, men även deras kristna tro kan spela en roll i detta.

Kristna gästarbetare får inte dela med sig av sin tro till muslimer, och har starkt begränsade möjligheter att träffas för gudstjänst eller tillbedjan – de riskerar att bli arresterade och utvisade. Men de få kristna konvertiter med muslimsk bakgrund som finns i Saudiarabien möter mycket större förföljelse och förtryck. Trots förföljelsen har det lilla antalet saudiska kristna ökat och de blir allt mer frimodiga att dela med sig av sin tro via internet eller kristna satellit tv-kanaler. Men att offentligt dela den kristna tron via internet leder ofta till allvarliga konsekvenser, från antingen personens egen familj eller myndigheterna.

 

Förföljelsens grundorsak:

Islamistiskt förtryck: Enligt wahhabismen, en strikt inriktning av islam som praktiseras i Saudiarabien, är det förbjudet att öppet praktisera andra religioner. Konvertiter straffas med döden om de inte förnekar lämnar sin nya tro.

Etniska motsättningar: Människor pressas av omgivningen till att anpassa sig till lokala sedvänjor, som ofta är sammanvävda med muslimska traditioner. Förföljelsen drabbar särskilt kristna med muslimsk bakgrund.

Diktatorisk paranoia: Den saudiske monarken har den högsta makten och absolut auktoritet. I den egenskapen kan han införa vilken lag han vill, så länge den inte strider mot sharia och koranen. Det har gjorts lagändringar som påverkar utlänningar generellt, vilket även får konsekvenser för de kristna gästarbetare som bor permanent i landet.

 

Exempel

 • Våldtäkter och sexuella trakasserier är ett enormt problem i Saudiarabien och kristna gästarbetare som arbetar som hushållerskor i saudiska hem är särskilt utsatta.
 • Många konvertiter står under stark press från sina familjer och är rädda för en våldsam reaktion om deras kristna tro skulle bli känd. Konvertiter löper hög risk att dömas till döden för avfall från islam – men det finns dock ingen känd officiell avrättning med den orsaken under de senaste åren.  Ändå kan inte risken för avrättning uteslutas, i ett försök att rädda familjens heder.
 • Det finns rapporter om att kristna, både gästarbetare och konvertiter, arresterats under rapporteringsperioden för World Watch List 2020. 

 

  Be...

 • För isolerade kristna över hela landet som ofta utsätts för enormt tryck att lämna tron, eller lever i rädsla att bli avslöjade. De behöver gemenskap och lärjungaträning.  
 • Att de saudier som nyligen blivit kristna blir starka och mognar i sin tro. Be också att de på ett tryggt sätt kan dela sin tro med sin familj och släkt. 
 • Att regeringen, kungahuset och andra ledare i landet, upptäcker och tar emot Jesus.

 

 

 • Privatlivet
  15,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  14,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  15,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,5
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  2,4
  MAX = 16,7

 • 79
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige