50 Nicaragua

 • Ledare: President Daniel Ortega Saavedra
 • Folkmängd: 6,8 miljoner
 • Antal kristna: 6,4 miljoner
 • Religion: Kristendom (främst Romersk katolsk)
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Kommunistiskt & post-kommunistiskt förtryck / Organiserad korruption


Rapporter   Böneämnen
 

Kyrkor i Nicaragua som talar öppet om orättvisor och brott mot mänskliga rättigheter, som begås av regeringen, betraktas som orosskapande spioner. Det gör dem till en måltavla för hot, trakasserier, övervakning, arresteringar och attacker.

Den som tillhör den romersk-katolska kyrkan är speciellt utsatt för fientlighet. Regeringens motstånd är särskilt tydligt gentemot de kyrkor som gav skydd och stöd till människor under de omfattande protesterna som bröt ut mot landets diktaturregim år 2018. Än i dag drabbas dessa församlingar av hämndaktioner från regeringen, som förtalskampanjer eller övervakning. Samtidigt har det senaste valet och förändringar i lagen använts som anledning för att stämpla församlingsledare som terrorister och kuppmakare. Detta har lett till allt fler restriktioner för kyrkor och andra kristna organisationer.

 

Vad har förändrats under 2022?

Fientligheten som kristna möter i Nicaragua har förvärrats och lett till att landet har hamnat på World Watch List. Sedan protesterna mot diktaturregimens styre startade 2018 har president Daniel Ortega och hans fru, vice president Rosario Murillo, försökt tysta oliktänkande, speciellt från kyrkan på grund av dess inflytande i landet. Kristna skolor och tv-kanaler har stängts liksom kristna välgörenhetsorganisationer, medan kristna godtyckligt har blivit häktade och åtalade. Syftet är att tysta den kristna rösten och få kyrkan att förlora sin trovärdighet bland befolkningen.

 

Så utsätts olika grupper

På grund av regeringens vitt spridda totalitära kontroll drabbas kristna av förföljelse över hela Nicaragua.

 

 • Privatlivet
  10,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  5,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,9
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  12,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  13,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  9,4
  MAX = 16,7

 • 65
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige