9 Afghanistan

 • Ledare: Hibatullah Akhundzada
 • Folkmängd: 40,8 miljoner
 • Antal kristna: Några tusen
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Islamiskt emirat
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar / Organiserad korruption


Rapporter   Artiklar   Böneämnen

Sedan talibanerna tog över makten i augusti 2021 har de flesta kristna tvingats till att leva ännu mer dolt eller helt lämna landet.

Många husförsamlingar har upplösts, och de troende har tvingats lämna allt de äger bakom sig. Över ett år efter att talibanerna tog makten har de löften de gav om att erkänna vissa rättigheter visat sig vara falska.

Den som följer Jesus riskerar fortsatt dödsstraff om han eller hon avslöjas. Den stränga samhällsformen som talibanerna infört ger inget utrymme att avvika från den, vilket innebär att de kristna – som i stort sett alltid är konvertiter från islam – måste hålla sin tro helt dold. Som ett resultat av detta riskerar kristna konvertiter allvarliga och våldsamma konsekvenser om deras tro upptäcks, även från familjemedlemmar som måste upprätthålla sin så kallade "heder" genom att göra sig av med den kristne.

Tusentals afghanska flyktingar bor nu i grannländer till Afghanistan, ofta under fattiga förhållanden i flyktingläger, och det finns många kristna bland dessa.

 

Vad har förändrats under 2022?

Nästan alla afghanska kristna är konvertiter från islam och kan inte praktisera sin tro öppet. Att lämna islam ses som en skam och är straffbart med döden enligt rådande islamska lagar. Om de kristna konvertiterna avslöjas måste de fly landet. Familjen, klanen eller stammen väljer ofta att rädda sin "heder" och ta itu med den som avslöjas som konvertit. Efter att talibanerna tog över regeringsmakten den 15 augusti 2021 försökte de flesta kristna att lämna landet eller gick under jorden. Maktskiftet visade sig förändra spelreglerna, särskilt för kvinnor som återigen blivit instängda mellan hemmets fyra väggar, men också för etniska och religiösa minoriteter, däribland kristna konvertiter, som ses som avfällingar från den rätta tron.

Medan talibanerna stärker sin makt - trots att de verkar långt ifrån enade - måste de kristna konvertiterna anpassa sig till den strikta samhällsformen som har införts. Den lägre poängnivån, särskilt för våld, innebär inte att situationen för de kristna har förbättrats utan att det har blivit mycket svårare att kartlägga faktiska våldsincidenter. Statistiken för våld påverkas även av det faktum att hotet om att dödas om ens tro upptäcks inte hamnar i våldskategorin, utan i de fem kategorierna som rör förtryck i livets olika områden.

 

Så utsätts olika grupper

Även om talibanerna har sina djupaste rötter i de södra, östra och nordvästra delarna av landet är hela Afghanistan strikt islamskt. Det betyder att de kristna utsätts för svårigheter var de än befinner sig i landet. Med det sagt tenderar kontroll och övervakning att vara striktare i landsbygdsområdena än i städerna. Graden av fientlighet som kristna kan utsättas för av sina familjer och samhällen är densamma över hela landet.

 

 • Privatlivet
  15,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  15,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  15,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  4,6
  MAX = 16,7

 • 84
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige