2 Afghanistan

 • Ledare: President Ashraf Ghani
 • Folkmängd: 36,4 miljoner
 • Antal kristna: Några tusen
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Eftersom Afghanistan har en islamsk författning ses andra religioner som främmande.

Myndigheter och tjänstemän är fientligt inställda till all form av kristendom. Även ledare för klaner, etniska grupper, lokala moskéer och till och med allmänheten är fientligt inställda till alla tecken på kristen tro.

Stamsamhället i Afghanistan är mycket utbrett och anses viktigare än staten. Den som lämnar islam ses som en förrädare mot stamsamhället. I de flesta fall innebär en konvertering en skam för hela familjen och släkten. Familjen kommer att göra allt som står i deras makt för att den som konverterat ska återgå till islam eller på annat sätt sona för den skam som personen dragit över släkten.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistisk förtryck: Den islamska republiken Afghanistan tillåter inte afghanska medborgare att bli kristna, och erkänner därför inte konvertiter. Konvertering ses som apostasi, avfall från tron. Talibanerna har ökat sin kontroll över delar av landet och ders inflytande växer. 

Etniska motsättningar: Stamsamhället är djupt förankrat hos folket. Den som konverterar eller omfamnar något nytt utsätts för stor press att återvända till de traditionella normerna. 

Organiserad korrupion och brottslighet: Produktionen av opium har nått rekordhöga nivåer. Den som står ivägen för produktionen blir bortträngd. Det är inte bara kristna som utsätts för detta förtryck, men de påverkas extra mycket, då de inte har några att vända sig till för att söka hjälp.

 

Förföljelsen i Afghanistan

Alla kristna afghaner är konvertiter och kan inte utöva sin tro öppet. Ofta finns bara ett möjligt öde för kristna som avslöjas: De blir dödade. Varken radikala militanta grupper eller släkten visar någon barmhärtighet eller förståelse för den som konverterat. Konvertiter anses i många fall vara psykiskt och mentalt svaga, då man anser att ingen rationell människa skulle komma på tanken att lämna islam. Det har förekommit att konvertiter som vägrat återgå till islam har tagit in på psykvården. Andra konvertiter har fått sina egendomar förstörda. Beroende på familjen riskerar de också att bli dödade, då man anser att man måste rädda sin "heder". 

 

Exempel:

 • Att träffas för kristen gemenskap eller gudstjänst, oavsett form, innebär en stor fara för deltagarna. Alla så kallade religiösa ”förändringar” eller avvikelser noteras och rapporteras. Det innebär ofta att hela familjer måste flytta, eftersom trycket från grannar eller inflytandet från talibaner eller IS-anhängare är starkt.
 • Kristna måste dölja sin tro för att inte bli av med sin anställning. Om det kommer fram att en person enbart utforskar kristendomen, till exempel genom att söka på nätet, tar man till omedelbara åtgärder för att försöka få dem att hålla sig till islam – det kan innebära att personen utsätts för tortyr.

Det finns rapporter att kristna konvertiter har dödats, men av säkerhetsskäl kan inga detaljer publiceras. Våldsnivån mot kristna är hög. En tysk hjälparbetare, som bott i Afghanistan i 13 år, dödades i Kabul den 20 maj 2017. Den afghan som vaktade det inhägnade område hon befann sig i halshöggs.

 

Information hur du kan hjälpa kristna afghaner i Sverige finns här:

HOPE4AFGHANS

Länk till extern sida.

 

  Be...

 • För kristna som konverterat från islam. Be att de ska stå starka i sin tro. De möter stark press från familj, vänner och grannar. En del fruktar även för sina liv.
 • För en förändring av landets lagar. Den islamiska republiken Afghanistan tillåter inte att någon konverterar från islam.
 • För de få kristna i landet som alla måste dölja sin tro. Det ökade våldet skapar stor osäkerhet. Be för stabilitet och fred i Afghanistan.

 

 • Privatlivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  16,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,6
  MAX = 16,7

 • 94
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige