2 Afghanistan

 • Ledare: President Ashraf Ghani
 • Folkmängd: 34,2 miljoner
 • Antal kristna: Några tusen
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Afghanistan har en islamsk författning och andra religioner ses som främmande.

Regeringstjänstemän är därför fientligt inställda till all form av kristendom. Även ledare för klaner, etniska grupper och religiösa ledare och till och med allmänheten är fientligt inställda till kristendomen.

Stamsamhället i Afghanistan är mycket utbrett och anses viktigare än staten. Den som konverterar till kristendomen anses lämna och svika samhället.

I de flesta fall innebär en konvertering en skam för hela familjen och släkten. Familjen kommer att göra allt den kan, för att den som konverterat ska återgå till islam eller på annat sätt sona för den skam som konverteringen innebär för hela släkten.

Det finns även andra omständigheter som påverkar förföljelsen mot kristna. Radikala islamister, som Islamiska Staten (nya i landet) eller talibanerna, har utvidgat sin kontroll och styr över mer än 40 procent av landet.

 

Förföljelsen i Afghanistan

Alla kristna i Afghanistan är konvertiter och kan inte utöva sin tro öppet, varken ensamma eller i gemenskap med andra. De måste ständigt hålla sin tro dold. Det finns en liten kristen församling i Kabul för emigrantarbetare. Församlingen består till största delen av diplomater eller medlemmar av de internationella styrkorna på plats i landet. Deras gudstjänster sker under hög säkerhet i diplomatiska områden. Eftersom detta inte berör resten av Afghanistan, räknas inte denna grupp i World Watch Lists mätningar.

Konvertiter anses i många fall vara psykiskt och mentalt svaga, då man anser att ingen rationell människa skulle komma på tanken att lämna islam. Om konvertiter vägrar att återgå till islam, har det förekommit att de tagits in på psykvården. Det är också vanligt att kristna konvertiter blir misshandlade av sina grannar eller vänner och/eller får sina hus förstörda. Beroende på familjen riskerar de också att bli dödade.

Men det kan också hända att hela familjen konverterar – om de ser hur personen förändras efter att denne blivit kristen. I dessa fall måste konverteringarna hållas absolut hemliga.

På grund av den extrema pressen från omgivningen har många kristna tvingats lämna landet.

 

Exempel:

 • Att träffas för kristen gemenskap eller gudstjänst, oavsett form, innebär en stor fara för deltagarna. Alla så kallade religiösa ”förändringar” eller avvikelser noteras och rapporteras. Det innebär ofta att hela familjer måste flytta, eftersom trycket från grannar eller inflytandet från talibaner eller IS-anhängare är starkt.
 • Kristna måste dölja sin tro för att inte bli av med sin anställning. Om det kommer fram att en person enbart utforskar kristendomen, till exempel genom att söka på nätet, tar man till omedelbara åtgärder för att försöka få dem att hålla sig till islam – det kan innebära att personen utsätts för tortyr.

Det finns rapporter att kristna konvertiter har dödats, men av säkerhetsskäl kan inga detaljer publiceras. Våldsnivån mot kristna är hög. En tysk hjälparbetare, som bott i Afghanistan i 13 år, dödades i Kabul den 20 maj 2017. Den afghan som vaktade det inhägnade område hon befann sig i halshöggs.

 

Information hur du kan hjälpa kristna afghaner i Sverige finns här:

HOPE4AFGHANS

Länk till extern sida.

 

  Be...

 • För kristna som konverterat från islam. Be att de ska stå starka i sin tro. De möter stark press från familj, vänner och grannar. En del fruktar även för sina liv.
 • För en förändring av landets lagar. Den islamska repubilken Afghanistan tillåter inte att någon konverterar från islam.
 • För de få kristna i landet som alla måste dölja sin tro. Det ökade våldet skapar stor osäkerhet. Be för stabilitet och fred i Afghanistan.

 

 • Privatlivet
  16,667
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  16,667
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  16,667
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,667
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,667
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,000
  MAX = 16,7

 • 93,3
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige