2 Afghanistan

 • Ledare: President Ashraf Ghani
 • Folkmängd: 37,2 miljoner
 • Antal kristna: Några tusen
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Alla kristna afghaner är konvertiter och kan inte utöva sin tro öppet. 

Att lämna islam är skambelagt och kristna konvertiter drabbas av allvarliga konsekvenser om de upptäcks: Antingen måste de fly landet eller så kommer de att dödas. Stamsamhället i Afghanistan är mycket utbrett och har större betydelse än staten. Den som lämnar islam ses som en förrädare mot stamsamhället. Släkten, klanen eller stamen anses behöva rädda sin "heder" genom att göra sig av med den kristne. Varken radikala islamistiska grupper eller släkten visar någon barmhärtighet eller förståelse för den som konverterat.

Konvertiter anses i många fall vara psykiskt och mentalt svaga, då man menar att ingen rationell människa skulle komma på tanken att lämna islam. Det har förekommit att konvertiter som vägrat återgå till islam har tagits in på psykvården. Andra konvertiter har fått sina egendomar förstörda. Beroende på familjen riskerar de också att bli dödade, då man anser att man måste rädda sin "heder".

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistisk förtryck: Den islamska republiken Afghanistan tillåter inte afghanska medborgare att bli kristna, och erkänner därför inte konvertiter. Talibanerna har ökat sin kontroll över delar av landet och deras inflytande växer. 

Etniska motsättningar: Stamsamhället är djupt förankrat hos folket. Den som konverterar eller omfamnar något nytt utsätts för stor press att återvända till de traditionella normerna. 

Organiserad korrupion och brottslighet: Produktionen av opium har nått rekordhöga nivåer. Den som står i vägen för produktionen blir bortträngd. Det är inte bara kristna som utsätts för detta förtryck, men de påverkas extra mycket, då de inte har några att vända sig till för att söka hjälp.

 

Exempel:

 • Att träffas för kristen gemenskap eller gudstjänst, oavsett form, innebär en stor fara för deltagarna. Alla så kallade religiösa ”förändringar” eller avvikelser noteras och rapporteras. Det innebär ofta att hela familjer måste flytta, eftersom trycket från grannar eller inflytandet från talibaner eller IS-anhängare är starkt.
 • Kristna måste dölja sin tro för att inte bli av med sin anställning. Det räcker med att en person utforskar kristendomen, till exempel genom att söka på nätet, för att omgivningen ska ta till omedelbara åtgärder för att försöka få dem att hålla sig till islam – till exempel att personen utsätts för tortyr.
 • Det finns flera uppgifter om att kristna har dödats under rapporteringsperioden för World Watch List 2020, men av säkerhetsskäl kan inga detaljer publiceras.

 

Information hur du kan hjälpa kristna afghaner i Sverige finns här:

HOPE4AFGHANS

Länk till extern sida.

 

  Be...

 • För kristna som har konverterat från islam. Be att de ska stå starka i sin tro. De möter stor press från familj, vänner och grannar. En del fruktar även för sina liv.
 • För en förändring av landets lagar. Den islamiska republiken Afghanistan tillåter inte att någon konverterar från islam.

 

 • Privatlivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  16,7
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  16,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  16,7
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,0
  MAX = 16,7

 • 93
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige